Dáng điệu tiệm cận của các ánh xạ chuẩn tắc nhiều biến thức

Với mục đích tìm hiểu về dáng điệu tiệm cận của các ánh xạ chuẩn tắc giữa các đa tạp phức luận văn đã đạt được một số kết quả chính sau: 1. Trình bày một số tính chất cơ bản của ánh xạ chuẩn tắc, ánh xạ Bloch (Định lý 2.1.5, 2.1.6; Mệnh đề 2.2.1; 2.2.2; 2.3.4). 2. Trình bày các đặc trưng và mối liên hệ giữa các ánh xạ chuẩn tắc và ánh xạ Bloch (Định lý 2.4.1; 2.4.3) 3. Trình bày một số tính chất mở rộng của ánh xạ chuẩn tắc, ánh xạ Bloch (Định lý 2.5.1; 2.5.3; 2.5.4; 2.5.5)

pdf46 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dáng điệu tiệm cận của các ánh xạ chuẩn tắc nhiều biến thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdang_dieu_tiem_can_cua_cac_anh_xa_chuan_tac_nhieu_bien_phuc_3108.pdf
Luận văn liên quan