Đánh giá chất lượng kênh truyền xuống trong hspa+

Với khung truyền lại, có thể cho code rate lớn hơn 1. Có thể đạt được bằng cách đo kích thước khung truyền không thể thây đổi giữa khung ban đầu và khung truyền lại. Vì vậy, thay thế báo hiệu kích thước của khuing truyền lại, giá trị trước đó có thể được dùng, chỉ ra rằng không có thông tin kích thước khung truyền được ung cấp bởi HS_SCCH và giá trị khung truyền ban đầu

pdf136 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2451 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá chất lượng kênh truyền xuống trong hspa+, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá chất lượng kênh truyền xuống trong hspa+.pdf
Luận văn liên quan