Đánh giá hệ thống nông lâm kết hợp dưới những thể chế và thị trường khác nhau

1. Lời giơi thiệu 2. Khung đánh giá về kinh tế tài chính 3. Tình hình tài chính của các hệ thống sử dụng đất 4. Hiệu quả kinh tế của các hệ thống sử dụng đất 5. Đánh giá hệ thống sử dụng đất trong các môi trường thể chế và thị trường khác nhau 6. Kết luận và ý nghĩa của chính sách

pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá hệ thống nông lâm kết hợp dưới những thể chế và thị trường khác nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá hệ thống nông lâm kết hợp dưới những thể chế và thị trường khác nhau.pdf
Luận văn liên quan