Đánh giá khả năng phòng tránh được của các phản úng có hại của thuốc từ hệ thống Báo cáo tụ nguyện tại Việt Nam

(Bản scan) Nghiên cứu đà mô tà đặc điêm và đánh giá khã năng phòng tránh được của các phan ứng có hại cua thuốc từ hệ thống báo cáo tự nguyện tại Việt Nam, kết qua cụ thê như sau: 1 - Dặc điềm bảo cảo phàn ứng có hại của thuốc từ mẫu nghiên cửu - Độ tuôi trung binh cúa bệnh nhân trong 1200 báo cáo đưa vào nghicn cửu là 40,4 ± 23,1. Trong đó nừ giới chiếm 52,7%. Doi tượng tham gia báo cáo chù yêu là dược sĩ (41,7%) và bác sĩ (27,4%). Tỷ lệ báo cáo cỏ mối liên quan giừa thuốc và ADR là 98,3%. - Lý do dùng thuốc tập trung nhiều nhất ở các bệnh lý về đường hô hấp (21,4%) và các bệnh lien quan đen phẫu thuật, chấn thương (17,1%). ADR được ghi nhận nhiều nhắt ở kháng sinh thuộc nhỏm bcta-lactam (44,0%) và các thuốc điều trị lao (11,6%).

pdf89 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá khả năng phòng tránh được của các phản úng có hại của thuốc từ hệ thống Báo cáo tụ nguyện tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkltn_2018_tran_thi_ly_final_1244_2112369.pdf