Đánh giá một số tác động môi trường của thuốc bảo vệ cypermethrin và profenofos

Trang nhan đề [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/trungduyen/My%20Documents/lrc-tnu.tpp2/hcmus_moitruong/www.nsl.hcmus.edu.vn/greenstone/collect/thesiskh/import/Son/MOI_TRUONG/DoTuanDung/DoTuanDung.jpg[/IMG] Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Chương 1: Giới thiệu đề tài Chương 2: Giới thiệu thuốc bảo vệ thực vật Chương 3: Các thuốc BVTV Cypermethrin và Profenofos Chương 4: Xây dựng phương pháp xác định dư lượng Cypermethrin và Profenofos trong một số nông sản Chương 5: Đánh giá thời gian cách ly trước thu hoạch "phi" của Cypermethrin và Profenofos trên rau cải xanh và cam Chương 6: Đánh giá độ độc cấp tính LC50 của Cypermethrin và Profenofos trên cá chép Chương 7: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá một số tác động môi trường của thuốc bảo vệ cypermethrin và profenofos, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDoTuanDung.jpg
Luận văn liên quan