Đánh giá nhanh năng lực của Việt Nam và giới thiệu các thông lệ quốc tế

Chính phủ gặp nhiều sức ép trong việc nâng cao khả năng hoạt động của mình. Các hệ thống quản lý ngày một đửợc điều chỉnh theo sự biến đổi đang diễn ra trên toàn cầu, sự cạnh tranh mạnh mẽ về kinh tế và theo tiến bộ về công nghệ. Các vấn đề nhửthâm hụt ngân sách và các khó khăn về kinh tế cần đửợc xử lý trong khi ngửời dân đòi hỏi cần phải có nhiều cải thiện về các vấn đề xã hội và môi trửờng. Uỷ ban về Quản lý Công của OECD đã khẳng định rằng vì lý do này, các cơ quan ở khu vực nhà nửớc và công cộng phải tìm cách làm đửợc nhiều hơn, hiệu quả hơn và theo một phửơng thức khác đi. Chính phủ phải tìm ra các phửơng thức hiệu quả nhằm đửa ra các quyết định chính sách đúng và phù hợp, đồng thời xác định đửợc một sự kết hợp đúng đắn các công cụ và hình thức khuyến khích nhằm thực hiện các chính sách đó.

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá nhanh năng lực của Việt Nam và giới thiệu các thông lệ quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá nhanh Năng lực của Việt Nam và Giới thiệu các Thông lệ Quốc tế.pdf
Luận văn liên quan