Đề tài 1 số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị bưu chính viễn thông ở Công ty vật tư bưu điện 1 - Chương 2

Số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị bưu chính viễn thông ở Công ty vật tư bưu điện 1 - chương 2 (35 trang) LỜI MỞ ĐẦU Đại hội Đảng VI đã đánh giá đến một bước ngoặt quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Xoá bỏ nền kinh tế hàng hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong đó đổi mới trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại có một vị trí hết sức quan trọng. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, trong những năm gần đây quan hệ buôn bán ngoại thương đã phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu giữa các ngành kinh tế của ta với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta đã từng bước tham gia vào quá trình phân công lao động quố tế, tiếp cận với nền kinh tế thế giới và trở thành mắt xích trong guồng máy kinh tế thế giới. Như chúng ta đã biết, xuất nhập khẩu đang là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng đối với nước ta. Xuất khẩu được khuyến khích nhằm đẩy mạnh nền sản xuất trong nước, tăng cường ngoại tệ và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta hiện nay, là một trong những nước đang phát triển, nền công nghiệp còn non kém do đó để có thể đẩy mạnh sản xuất trong nước, cần thiết phải có nhiều máy móc , thiết bị hiện đại. Điều này muốn có được không thể bằng con đường nào khác là nhập khẩu. Nhập khẩu cho phép chúng ta khai thác được tiềm năng, thế mạnh của các nước trên thế giới, bổ sung các sản phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Cùng với sự mở cửa nền kinh tế, ngành bưu chính viễn thông đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của thời đại trong điều kiện cơ sở vật chất của ngành bưu điện còn nghèo nàn, việc thực hiện nhập khẩu vật tư thiết bị bưu điện là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy , theo quyết định của Tổng cục bưu điện công ty vật tư bưu điện I được thành lập với nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu các thiết bị vật tư bưu điện. Là một đơn vị kinh tế cơ sở trực thuộc tổng công tu bưu chính viễn thông Việt Nam. Công ty vật tư bưu điện được quyền kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư thiết bị bưu điện đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh. Mặc dù có chức năng cơ bản là xuất nhập khẩu vật tư bưu điện nhưng hiện nay công ty mới chỉ có hoạt động nhập khẩu, chưa có xuất khẩu do điều kiện khoa học kỹ thuật và công nghệ nước ta còn thấp. Do đó hoạt động nhập khẩu đang là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của công ty. Cũng như nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu khác khi mới bước vào hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Công ty có thể tránh khỏi những khó khăn, thách thức và yếu kém trong nghiệp vụ nhập khẩu của mình, tìm ra giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm, khó khăn và nângcao hơn nữa hiệu quả hoạt động nhập khẩu nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung luôn là quan tâm của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty. Là một sinh viên thực tập tại công ty, đứng trước mối quan tâm đó,em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:” Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị bưu chính viễn thông ở công ty vật tư bưu điện I” Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu, phân tích hoạt động nhập khẩu của Công ty, từ đó tìm ra giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động nhập khẩu nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của công ty. Chuyên đề vận dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp cùng với khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty để nghiên cứu và giải quyết vấn đề đặt ra. Để làm rõ vấn đề trên, nội dung của chuyên đề bao gồm ba phần: PhầnI: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại. Phần II: Hoạt động nhập khẩu thiết bị bưu chính viễn thông ở công ty vật tư bưu điện. Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty vật tư bưu điện I Với sự hiểu biết và kiến thức còn hạn chế, em không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình nghiên cứu và trình bày bản chuyên đề này. Tuy nhiên, với sự quan tâm đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà và sự giúp đỡ của cơ quan nơi thực tập, em đã hoàn thành bản chuyên đề này một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, các thầy cô trong khoa QTKD Quốc tế, giám đốc và toàn thể cán bộ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty vật tư bưu điện I đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập chuyên đề này. CHƯƠNG II. HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I. I. Tìm hiểu chung về công ty vật tư bưu điện I. 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty vật tư bưu điện I là doanh nghiệp Nhà nước là đơn vị hạch toán độc lập thuộc tổng công ty bưu chính - viễn thông Việt Nam và là một trong hai đơn vị kinh doanh vật tư chuyên ngành ( đơn vị còn lại là công ty vật tư bưu điện II tại Thành phố Hồ Chí minh ). Công ty được hình thành từ sự nhập của hai đơn vị. * Công ty vật tư bưu điện thành lập 21/06/1990. * Công ty dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông: thành lập 06/04/1987. Trong đó: - Công ty vật tư bưu điện trước đó là cục vật tư bưu điện được thành lập 14/01/1978 theo quyết đinhj số 564/QĐ của tổng cục bưu điện Việt Nam. Ngày 21/06/1978 Tổng cục có quyết định số 1074/QĐ giải thể Cục vật tư bưu điện thành lập công ty vật tư bưu đienẹ có chức năng cung cấp vật tư, thiết bị thông tin cho toàn ngành bưu điện. - Công ty dịch vụ kỹ thuật bưu chính viễn thông Việt Nam được thành lập 6/4/1987 theo quyết định số 564/QĐ của tổng cục bưu điện. - Ngày 30/3/1990 tổng cục bưu điện ra quyết định số 372/QĐ - TCCB hợp nhất công ty vật tư bưu điện và công ty dịch vụ kỹ thuật bưu chính viễn thông Việt Nam thành công ty cách dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu vật thị trường thiết bị bưu chính viễn thông gọi tắt là công ty dịch vụ kỹ thuật bưu điện. Tên gọi quốc tế là: Post & Telecommunicatior Equipment Import - export Service Corporation. - Ngày 3/4/4990 tổng cục bưu điện ra quyết định số 398/QĐ - TCCB quy định về cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ cho công ty dịch vụ kỹ thuật vật tư bưu điện. - Ngày 4/4/1990 tổng cục bưu điện ra quyết định số 428/QĐ - TCCB - LĐLĐ phê duyệt bản điều lệ tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu trực tiếp của công ty dịch vụ kỹ thuật vật tư bưu điện - Ngày 9/9/1996 tổng cục bưu đienẹ có quyết định đổi tên công ty dịch vụ kỹ thuật vật tư bưu điện. Công ty được phép thực hiện mọi hoạt động kinh doanh có quyết định trong đăng ký kinh doanh của công ty theo điều lệ hoạt động đã được tổng công ty bưu chính viễn thông phê duyệt trên cơ sở tuân thủ các chính sách pháp luật của Việt Nam và các quy định liên quan đến luật quốc tế. Là một đơn vị hạch toán độc lập, có tài sản và con đấu riêng của công ty, có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm vật chất về những hoạt động của mình. Là một đơn vị thành viên của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, mọi hoạt động của công ty luôn phải phù hợp vơí mục tiêu kế hoạch chung của tổng công ty, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do tổng công ty va Nhà nước cung cấp, thực hiện các công việc theo thẩm quyền do tổng công ty phân cấp hoặc giao cho. Công ty có nghĩa vụ thực hiện các báo cáo thống kê, chế độ kiểm toán theo yêu cầu của Nhà nước và tổng công ty, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của tổng công ty và phải thực hiện đầy đủ các khoản trích nộp về tổng công ty theo quy chế tài chính của tổng công ty. Công ty có có tổng mức vốn kinh doanh là 4.495.000.000đ. Trong đó: Phân theo vốn ngân sách và vốn tự bổ sung: + Vốn do ngân sách Nhà nước cấp: 3.486.000.000. + vốn bằng tiền: 2.786.000.000 + Vốn tự bổ sung: 700.000.000 + Vốn tự bổ sung: 1.009.000.000 Phân tích vốn cố định, vốn lưu động: + Vốn cố định: 1.706.500.000 + Vốn lưu động: 2.706.500.000 2) Chức năng, nhiệm vụ, mục đích và phạm vi hoạt động của công ty 2.1. Chức năng của công ty: Công ty vật tư bưu điện I là một doanh nghiệp Nhà nước đồng thời là một đơn vị hạch toán độc lập của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam do vậy chức năng của công ty phải phù hợp với hoạt động khác của tổng công ty. Theo quy định tại điều 1 điều lệ công ty, công ty vật tư bưu điện I hoạt động kinh doanh tỏng lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị vật tư, lĩnh vực bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học, phát thanh truyền hình và các lĩnh vực khác nhằm tăng cường, tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn háo và hợp tác hoá sản xuất để thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Nhà nước do tổng công ty giao cho. với những đặc điểm trên, công ty vật tư bưu điện có các chức năng sau: - Xuất nhập khẩu trực tiếp các thiết bị đơn lẻ và các thiết bị đồng bộ, các loại vật tư bưu điện - viễn thông, điện, điện tử, tin học phát thanh truyền hình và các mặt hàng khác được pháp luật cho phép và theo nhu cầu của thị trường. - Kinh doanh các thiết bị vật tư lĩnh vực bưu chính - viễn thông, điện, điện tử, tin học phá thanh truyền hình sản xuất trong nước và nhập khẩu. - Nhập uỷ thác nhập khẩu các mặt hàng trên theo yêu cầu của khách hàng.

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài 1 số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị bưu chính viễn thông ở Công ty vật tư bưu điện 1 - Chương 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ®ã: - C«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn tr­íc ®ã lµ côc vËt t­ b­u ®iÖn ®­îc thµnh lËp 14/01/1978 theo quyÕt ®inhj sè 564/Q§ cña tæng côc b­u ®iÖn ViÖt Nam. Ngµy 21/06/1978 Tæng côc cã quyÕt ®Þnh sè 1074/Q§ gi¶i thÓ Côc vËt t­ b­u ®iÖn thµnh lËp c«ng ty vËt t­ b­u ®ienÑ cã chøc n¨ng cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ th«ng tin cho toµn ngµnh b­u ®iÖn. - C«ng ty dÞch vô kü thuËt b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp 6/4/1987 theo quyÕt ®Þnh sè 564/Q§ cña tæng côc b­u ®iÖn. - Ngµy 30/3/1990 tæng côc b­u ®iÖn ra quyÕt ®Þnh sè 372/Q§ - TCCB hîp nhÊt c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn vµ c«ng ty dÞch vô kü thuËt b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam thµnh c«ng ty c¸ch dÞch vô kü thuËt vµ xuÊt nhËp khÈu vËt thÞ tr­êng thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng gäi t¾t lµ c«ng ty dÞch vô kü thuËt b­u ®iÖn. Tªn gäi quèc tÕ lµ: Post & Telecommunicatior Equipment Import - export Service Corporation. - Ngµy 3/4/4990 tæng côc b­u ®iÖn ra quyÕt ®Þnh sè 398/Q§ - TCCB quy ®Þnh vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc c¸n bé cho c«ng ty dÞch vô kü thuËt vËt t­ b­u ®iÖn. - Ngµy 4/4/1990 tæng côc b­u ®iÖn ra quyÕt ®Þnh sè 428/Q§ - TCCB - L§L§ phª duyÖt b¶n ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kü thuËt vµ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp cña c«ng ty dÞch vô kü thuËt vËt t­ b­u ®iÖn - Ngµy 9/9/1996 tæng côc b­u ®ienÑ cã quyÕt ®Þnh ®æi tªn c«ng ty dÞch vô kü thuËt vËt t­ b­u ®iÖn. C«ng ty ®­îc phÐp thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng kinh doanh cã quyÕt ®Þnh trong ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng ®· ®­îc tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng phª duyÖt trªn c¬ së tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn luËt quèc tÕ. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi s¶n vµ con ®Êu riªng cña c«ng ty, cã nghÜa vô ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña m×nh. Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty lu«n ph¶i phï hîp v¬Ý môc tiªu kÕ ho¹ch chung cña tæng c«ng ty, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn do tæng c«ng ty va Nhµ n­íc cung cÊp, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo thÈm quyÒn do tæng c«ng ty ph©n cÊp hoÆc giao cho. C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o thèng kª, chÕ ®é kiÓm to¸n theo yªu cÇu cña Nhµ n­íc vµ tæng c«ng ty, chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña tæng c«ng ty vµ ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kho¶n trÝch nép vÒ tæng c«ng ty theo quy chÕ tµi chÝnh cña tæng c«ng ty. C«ng ty cã cã tæng møc vèn kinh doanh lµ 4.495.000.000®. Trong ®ã: Ph©n theo vèn ng©n s¸ch vµ vèn tù bæ sung: + Vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp: 3.486.000.000. + vèn b»ng tiÒn: 2.786.000.000 + Vèn tù bæ sung: 700.000.000 + Vèn tù bæ sung: 1.009.000.000 Ph©n tÝch vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng: + Vèn cè ®Þnh: 1.706.500.000 + Vèn l­u ®éng: 2.706.500.000 2) Chøc n¨ng, nhiÖm vô, môc ®Ých vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty 2.1. Chøc n¨ng cña c«ng ty: C«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ång thêi lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam do vËy chøc n¨ng cña c«ng ty ph¶i phï hîp víi ho¹t ®éng kh¸c cña tæng c«ng ty. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 1 ®iÒu lÖ c«ng ty, c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I ho¹t ®éng kinh doanh táng lÜnh vùc nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vËt t­, lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng, ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c nh»m t¨ng c­êng, tÝch tô, tËp trung, ph©n c«ng chuyªn m«n h¸o vµ hîp t¸c ho¸ s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc do tæng c«ng ty giao cho. víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn cã c¸c chøc n¨ng sau: - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c thiÕt bÞ ®¬n lÎ vµ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé, c¸c lo¹i vËt t­ b­u ®iÖn - viÔn th«ng, ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ c¸c mÆt hµng kh¸c ®­îc ph¸p luËt cho phÐp vµ theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vËt t­ lÜnh vùc b­u chÝnh - viÔn th«ng, ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc ph¸ thanh truyÒn h×nh s¶n xuÊt trong n­íc vµ nhËp khÈu. - NhËp uû th¸c nhËp khÈu c¸c mÆt hµng trªn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - NhËn lµm ®¹i lý vµ uû quyÒn ®¹i lý c¸c ngµnh hµng trªn. - Thùc hiÖn dÞch vô t­ vÊn kü thuËt vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chuyªn ngµnh viÔn th«ng -Tæ chøc s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vËn hµnh, phôc håi vµ söa ch÷a, b¶o hµnh c¸ ph­¬ng tiÖn, vËt t­, thiÕt bÞ do c«ng ty b¸n ra hay ndo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Liªn doanh liªn kÕt c¸c ®¬n vÞ trong n­íc vµ n­íc ngoµi vÒ lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô kü thuËt chuyªn ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ vµ c¸c vËt t­ kh¸c trong ph¹m vi tæng c«ng ty cho phÐp vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Nh­ vËy nh×n chung c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I cã c¸c chøc n¨ng: * XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ thuéc ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ trong n­íc, c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn ë lÜnh vùc nhËp khÈu. * Kinh doanh c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ thuéc ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng. * NhËn lµm tæ chøc s¶n xuÊt vµ lµm dÞch vô c¸c ®¬n vÞ kh¸c nÕu thÊy phï hîp. 2.2. NhiÖm vô cña c«ng ty. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kÓ c¶ kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kÕ ho¹ch kh¸c cã liªn quan ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô cu¶ c«ng ty. - Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ cho c¸c ®¬n vÞ mµ tægn c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng cã ®Ò nghÞ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh chung phôc vô tæng c«ng ty. - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dµi h¹n, ng¾n h¹n, phï hîp víi môc tiªu, nhiÖm vô cña tæng c«ng ty giao vµ phï hîp víi nhu cÇu cu¶ thÞ tr­êng. - Lµm tèt c«ng t¸c dÞch vô kü thuËt cho kh¸ch hµng trong viÖc ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c, ®ång thêi h­íng dÉn cho kh¸ch hµng thùc hiÖn ®óng®iÒu lÖ b­u chÝnh viÔn th«ng. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c cam kÕ trong hîp ®ßng mua b¸n ngo¹i th­¬ng , c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh néi ®Þa vµ c¸c dÞch vô kh¸c mµ c«ng ty ký kÕt. - §æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, trang thÕt bÞ, vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n tµi chÝnh, lao ®éng tiÒn l­¬ng do c«ng ty qu¶n lý lµm tèt c«ng t¸c ph©n phèi theo lao ®éng ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ c¬ quan cÊp trªn. 2.3. Môc ®Ých vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty. 2.3.1. Môc ®Ých ho¹t ®éng cña c«ng ty Môc ®Ých cña c«ng ty lµ th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô mµ phôc vô cho sù nghiÖp ngµnh th«ng tin b­u ®iÖn cña ®Êt n­íc, më réng vµ ®­a c¸c c¸n bé kü thuËt vµo m¹ng l­íi th«ng tin b­u ®iÖn, cung øng kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, vËt t­ thiÕt bÞ thuéc lÜnh vùc th«ng tin b­u ®iÖn, ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng xuÊt nhËp khÈu t¨ng thu ngo¹i tÖ, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc nhµ. 2.3.2. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Kinh doanh vµ dÞch vô trong n­íc: ( kinh doanh néi th­¬ng) NhËn cung øng vËt t­, kinh nghiÖm, phô tïng thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. DÞch vô t­ vÊn kü thuËt bo gåm: - Tham gia ý kiÕn, kiÓm tra kü thuËt c¸c ®å ¸n thiÕt kÕ, c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th«ng tin. - DÞch vô thÇu mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c c«ng viÖc + X©y dùng ®å ¸n, thiÕt kÕ kü thuËt, thi c«ng x©y l¾p ®µo t¹o vËn hµnh, duy tr×, b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c c«ng tr×nh th«ng tin liªn l¹c. + Giao dÞch chuyÓn ®æi phôc håi, ®­a vµo sö dông c¸c phô tïng linh kiÖn, thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c ®· cã trong n­íc ®Ó tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ. Kinh doanh víi n­íc ngoµi: ( kinh doanh ngo¹i th­¬ng) - Trùc tiÕp nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, vËt t­, thiÕt bÞ phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt cña ngµnh b­u ®iÖn vµ cho c¸c hîp ®ång liªn doanh ®Çu t­ s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin b­u ®iÖn. - Trùc tiÕp xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña c¸c xÝ nghiÖp thuéc ngµnh b­u ®iÖn vµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin doi c¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi víi ngµnh b­u ®iÖn xuÊt ra. - Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, nhËp khÈu trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty. C«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I ( COKYVINA) lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng, cã con dÊu riªng vµ cã tµi kho¶n t¹i c¸ ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh. C«ng ty cã tªn giao dÞch lµ COKYVINA vµ cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 18 NguyÔn Du. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cã ban gi¸m ®èc, d­íi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban chøc b¨ng c¸c trung t©m kinh doanh, c¸c c­¶ hµng kinh doanh. C«ng ty cßn cã c¸c ®¬n vÞ hç trî kinh doanh gåm: C¸c kho ë Yªn viªn - Gia L©m - Hµ Néi. Tr¹m tiÕp nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu. HÖ thèng kho t¹i L¹ch tray - H¶i phßng. C¬ së tr¹m vËt t­ b­u ®iÖn 2 Thanh H¶i - §µ n½ng. S¬ ®å m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh Trung t©m kinh doanh Tæ hµnh chÝnh, kÕ to¸n Tæ sx vËt liÖu b­u chÝnh Tæ sx vËt liÖu b­u chÝnh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc néi chÝnh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch KD XNK Phßng nghiÖp vô ph¸p chÕ ngo¹i th­¬ng Chi nh¸nh c«ng ty TP §µ N½ng Tr¹m tiÕp nhËn vËt t­ XNK t¹i H¶i Phßng Trung t©m vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ Tæ kho Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè2 Kho Cam Ranh Kho hoµn Kh¸nh Tæ xe t¶i Tæ kho Tæ sx vËt liÖu b­u chÝnh Tæ sx vËt liÖu b­u chÝnh Tæ sx vËt liÖu b­u chÝnh Tæ sx vËt liÖu b­u chÝnh Tæ kho trung chuyÓn AOB H¶i phßng Cöa hµng kinh doanh Tæ tiÐp nhËn 3. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 3.2.1. Gi¸m ®èc Lµ ng­êi ®øng ®Çu c«ng ty ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc hµnh chÝnh vµ mäi ho¹t ®éng kh¸c theo chÕ ®é thñ tr­ëng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc luËt ph¸p tr­íc tæng c«ng ty vÒ ®iÒu hµnh vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 3.2.2. Phã gi¸m ®èc: (2 ng­êi) Gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸ch m¶ng hµnh chÝnh, c«ng t¸c néi chÝnh, kinh doanh néi ®Þa chÞu tr¸ch nhiÖmvÒ c¸c c«ng t¸c ®­îc gi¸m ®èc ph©n c«ng. 3.2.3. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh ( 9 ng­êi) Tæ chøc ho¹t ®éng nh©n sù cña c«ng ty: tuyÓn dông lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ng­êi lao ®éng nghØ viÖc, nghØ h­u. ChÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. 3.2.4. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty ghi chÐp, c©n ®èi nguån vÊn, ph©n tÝch lç l·i, chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc. 3.2.5. Phßng kÕ h¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ( 10 ng­êi) Do gi¸m ®èc qu¶n lý, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ kÕ ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu khi cã nhu cÇu hµng ho¸ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× phßng lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp t×m vµ chän ®èi t¸c n­íc ngoµi, tæ chøc ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, tæng hîp b¸o c¸o c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. 3.2.6. Phßng nghiÖp vô ph¸p chÕ ngo¹i th­¬ng ( 14 ng­êi) Víi chøc n¨ng gióp l·nh ®¹o trong ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång víi n­íc ngoµi, theo dâi ®«n ®èc thùc hiÖn hîp ®ång, lµm thñ tôc tiÕp nhËn hµng ho¸ t¹i s©n bay, bªn c¶ng vµ giao cho bªn nhËn hµng. NhiÖm vô chÝnh lµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång uû th¸c cho ngµnh ( hµng b¨n chiÕm 80 - 90%) v× vËy phßng cã tr¸ch nhiÖm ph¶i n¾m b¾t mäi chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch cña l·nh ®¹o tæng c«ng ty ®Ó nhËp c¸c thiÕt bÞ cã tÝnh ®ång bé, phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña m¹ng l­íi b­u chÝnh - viÔn th«ng, ngoµi ra phßng cßn nhËp thªm hhj kinh doanh cña c«ng ty khi chän ®­îc ®èi t¸c vµ nguån hµng phï hîp. 3.2.7. C¸c trung t©m kinh doanh 1 - 5 ( 59 ng­êi) Lµ c¸c trung t©m t¹i Hµ Néi, cïng víi c¸c cöa hµng cña tr¹m tiÕp nhËn vµ cöa hµng cña chi nh¸nh tiªu thô hµng ho¸ nhËp vÒ cho c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc ngµnh b­u ®iÖn. 3.2.8. Trung t©m vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ ( bao gåm hµng ho¸ tù kinh doanh, hµng ho¸ uû th¸c) Khi hµng ho¸ vÒ c¶ng vµ s©n bay, cã nhiÖm vô vËn chuyÓn ®Õn c¸c n¬i ®Ó b¶o ®¶m cung cÊp hµng ho¸ vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng hµng ho¸. 3.2.9. Tr¹m tiÕp nhËn hµng ho¸ H¶i phßng ( 9 ng­êi) TiÕp nhËn hµng ho¸ vÒ b»ng ®­êng biÓn t¹i c¶ng H¶i phßng ( gåm hµng ho¸ tù kinh doanh vµ hµng ho¸ uû th¸c) 3.2.10. Chi nh¸nh §µ N½ng. Ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu ë c¸c khu vùc miÒn Trung , T©y nguyªn gåm Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc chi nh¸nh cã tµi kho¶n Ng©n hµng d­íi h×nh thøc. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch: sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng, nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p cña x· héi liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh, c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc ch­a hoµn chØnh, thiÕu ®ång bé, c¸c t¸c ®éng tiªu cùc n¶y sinh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ... Song nhê cã sù ®oµn kÐt nhÊt trÝ, v÷ng tin vµo sù l·nh ®¹o cña ngµnh, chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc, sù phÊn ®Êu vµ lßng nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng, gãp phÇn ®­a c«ng ty ®i lªn, t¹o ®­îc uy tÝn vµ vÞ trÝ trong ngµnh b­u ®iÖn ViÖt Nam nãi riªng vµ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ nãi chung. Cô thÓ: * VÒ nhËp khÈu uû th¸c: C«ng ty lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao lµ nhËp khÈu thiÕt bÞ cho c¸ c«ng tr×nh cña ngµnh, h¹n chÕ ®­îc rñi ro , thiÖt h¹i trong quan hÖ kinh tÕ víi n­íc ngoµi, ®¶m b¶o an toµn trong thanh to¸n hîp ®ång, kh«ng cã tr­êng hîp thÊt tho¸t, khiÕu n¹i x¶y ra. * VÒ kinh doanh c¸c thiÕt bÞ th«ng tin phôc vô cho kh¸ch hµng C«ng ty ®· chñ ®éng linh ho¹t t¹o nguån hµng t×m hiÓu thÞ tr­êng hµng ho¸, më réng m¹ng l­íi kinh doanh tËp trung mäi nç lùc n©ng cao hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh. VËt t­, thiÕt bÞ mµ c«ng ty nhËp cã chÊt l­îng cao, kü thuËt tiªn tiÕn. * VÒ quan hÖ víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc: C«ng ty thiÕt lËp ®­îc quan hÖ tèt ®Ñp víi b¹n hµng còng nh­ kh¸ch hµng, t¹o ch÷ tÝn trong quan hÖ lµm ¨n, giao dÞch hµng ho¸, nªn Ýt ø ®éng hµng tiªu thô t¨ng nhanh vßng quay cña vèn. * VÒ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty: Do hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao vµ n¨ng ®éng trong kinh doanh, lîi nhuËn cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn, do ®ã sè l­îng tiÒn nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng nh­ thu thËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng t¨ng lªn. Nh­ vËy trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï míi b­íc vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cßn nhiÒu khã kh¨n, nh­ng c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I vÉn ®øng v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. Thµnh qu¶ ®¹t ®­îc lµ kÕt qu¶ cña sù phÊn ®Êu cu¶ toµn c«ng ty, lµ tiÒn ®Ò thuËn lîi cho c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch trong nh÷ng n¨m tíi. II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I. 1, §Æc ®iÓm, danh môc hµng ho¸, thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu, tiªu thô cña c«ng ty. §Æc ®iÓm mÆt hµng. §iÓm chung nhÊt c¸c hµng ho¸ kinh doanh cña c«ng ty ®Òu phôc vô cho m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng, c¸c thiÕt bÞ vËt t­ phôc vô cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng ( thiÕt bÞ ®Çu cuèi) chiÕm mét tû träng nhá trong toµn bé hµng ho¸ cña c«ng ty. VËt t­ thiÕt bÞ hµng ho¸ cña c«ng ty cã nhiÒu lo¹i cã hµm l­îng kü thuËt cao, ®Æc ®iÓm nµy yªu cÇu ng­êi c¸n bé kinh doanh ngoµi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng, tiªu thô cßn ph¶i n¾m ®­îc kü thuËt ®Ó cung cÊp s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt cho kh¸ch hµng. 1.2. Danh môc mÆt hµng: C¸c hµng ho¸ cña c«ng ty ®Òu phôc vô cho m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng vµ kh¸ ®a d¹ng ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: * C¸c thiÕt bÞ tæng ®µi c«ng céng: tæng ®µi trung t©m, tæng ®µi khu vùc vµ vÖ tinh tæng ®µi E 10B Hµ Néi, BOSCH... * C¸c thiÕt bÞ cho truyÒn dÉn: - ThiÕt bÞ truyÒn dÉn ®Çu viba ®­êng trôc 144 Mb/s cña Siemens vµ Alcatel. - ThiÕt bÞ truyÒn dÉn c¸p quang ®­êng trôc B¾c - Nam. - ThiÕt bÞ truyÒn dÉn liªn tØnh vµ néi tØnh: Viba DM1000, AWA, c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn SDH, PDH, c¸c lo¹i viba Ýt kªnh kh¸c. * C¸c lo¹i c¸p th«ng tin: lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã doanh sè lín cña c«ng ty chñng lo¹i ®a d¹ng phong phó tõ lo¹ 10 x 2 x 0.4 ®Õn 300 x 2 x 0.5 ( lo¹i cã d©y treo ) vµ tõ 100 x 2 x 0.4 ®Õn 600 x 2 x 0.4 ( lo¹i dïng ®Ó kÐo cèng). * C¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi rÊt ®a d¹ng phong phó thÓ hiÖn qua mét sè c¸c mÆt hµng sau: - M¸y fax: Conon 450 ( giÊy NhËt) , CANON, B 340, B400, ( giÊy th­êng), PANASONIC KXF 580, KXF 380, KXF 780, BROTHÎ 290...) - M¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi: SANYO CLT 39, CLT 6700, SANYO CLT 55, 75, 85, PANASONIC KXT 4301, 3911, SHARP CLD 25... - Tæng ®µi ®iÖn tö c¬ quan dung l­îng nhá: PANASONIC KXT 6160D, KXT 123210B, tæng ®µi SAT 20, 80 thuª bao. - M¸y ®iÖn tho¹i c¸c lo¹i: Siemens 802, PANASONIC KXT 2315, 2365, NEC AT1, NITSUCO STSE... 1.3. thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ tiªu thô cña c«ng ty. * Tõ khi thµnh lËp c«ng ty dÞch vô kü thuËt viÔn th«ng ViÖt Nam (th¸ng 4/1987) c«ng ty b¾t ®Çu thùc hiÖn chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, chi ®Õn nay c«ng ty ®· quan hÖ víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu phôc vô cho ph¸t triÓn cña ngµnh vµ kinh doanh cña c«ng ty. Cã thÓ kÓ ra ®©y mét sè h·ng cña mét sè n­íc nh­ say: Ph¸p: ALCATEL TELECOM, ALCATEL TELESPACE, ALCATEL CTT, JS TELECOM, SAT... NhËt: ATT, FUJRTTSU, NISSHO IWAI, NEC, MITSUI, PANASONIC, SANYO, KANEMATSU, NICHIMEN, TOMEN, MEIWA... Hµn Quèc: LG, DEASUNG, HYOSUNG, SAMSUNG. §øc: SIEMENS, BOSCH... C¸c n­íc kh¸c: MOTOROLA, AT & T, NORTHEN TELCOM, ERICSSON, MARCONI, TELSTRA... * ThÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty, c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I lµ c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i chuyªn ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng nªn s¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty ®­¬c tiªu thñtong ngµnh b­u ®iÖn, chØ mét phÇn rÊ nhá phôc vô cho c¸c ngµnh kh¸c vµ nh©n d©n. ThÞ tr­êng ë trong nggµnh lµ 61 b­u ®iÖn tØnh thµnh vµ trªn 30 c«ng ty trùc thuéc ngµnh. C¸c b­u ®iÖn tØnh vµ c¸c c«ng ty ®ang phÊn ®Êu thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng gèc lÇ thø hai cña ngµnh ®©y chÝnh lµ ®iÓm thuËn lîi ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn kinh doanh trong thêi gian tíi. 2. §¸nh gÝa chung ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë c«ng ty 2.1. Trong thêi kú bao cÊp. Tr­íc khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ( tõ 1986 trë vÒ tr­íc ) c«ng ty thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t vËt t­ theo kÕ ho¹ch cña ngµnh vµ Nhµ n­íc. Khi ®ã c¸c tØnh thµnh lªn kÕ ho¹ch c¶ n¨m ®­îc vô kÕ ho¹ch tæng côc duyÖt sau ®ã vÒ c«ng ty ®Ó nh©n vËt t­ thiÕt bÞ. Hµng ho¸ cña c«ng ty ®­îc nhËp chñ yÕu tõ c¸c n­í x· héi chñ nghÜa trong khèi SEV vµ do c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña Bé th­¬ng m¹i lµm thñ tôc. 2.2. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng Tõ khi ®Êt n­íc ta më cöa chuyÓn dÇn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa th× ngµnh vËt t­ b­u ®iÖn còng tõng b­íc ®æi míi theo, tõ chÕ ®é cÊp ph¸t theo chØ tiªu Nhµ n­íc chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh, ®iÓm khëi ®Çu ®ã lµ tõ khi thµnh lËp c«ng ty dÞch vô kü thuËt viÔn th«ng ViÖt Nam th¸ng 4/1987c«ng ty cã chøc n¨ng kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ chuyªn ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng, ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Tõ ngµy ®ã ®Õn nay mét khèi l­îng vËt t­ hµng ho¸ ®å sé ®· ®­îc c«ng ty nhËp khÈu vÒ phôc vô cho m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng. 3. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I. C«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn I cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh b­u ®iÖn. Nh­ng cho ®Õn nay c«ng ty míi chØ cã ho¹t ®éng nhËp khÈu, choa cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty bao gåm hai m¶ng chÝnh: 3.1. NhËp khÈu uû th¸c. Ho¹t ®éng nhËp khÈu uû th¸c cña c«ng ty chiÕm mét tû träng lín trong doanh sè kinh doanh. N¨m 1995 lµ 81,6%, n¨m 1996 lµ 81,7%, n¨m 1997 lµ 83,7%. Nh­ng ho¹t ®éng nµy mang môc ®Ých phôc vô sù ph¸t triÓn cña ngµnh lµ chñ yÕu, hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c cña c«ng ty bao gåm c¸c thiÕt bÞ toµn bé, c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ l¾p gi¸p SKD, CKD, IKD, c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Trong ho¹t ®éng nhËp khÈu uû th¸c th× phÇn lín lµ do tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng uû th¸c, cßn l¹i mét sè phÇn nhá lµ cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong vµ ngoµi ngµnh. §èi víi hµng ho¸ do tæng c«ng ty uû th¸c, tæng c«ng ty sÏ giao chØ tiªu vµ cÊp vèn cho c«ng ty ®ång thêi tæng c«ng ty cßn cã thÓ chØ ®Þnh ®èi t¸c nhËp khÈu. Trªn c¬ së ®ã c«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó nhËp khÈu. Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n th× cïng víi c¸c c¸n bé cña c«ng ty cßn cã l·nh ®¹o cña tæng c«ng ty vµ c¸c ban chøc n¨ng nh­ ban hîp t¸c quèc tÕ, ban viÔn th«ng, ban kÕ ho¹ch ®Çu t­, ban tµi chÝnh kÕ to¸n. Hµng ho¸ nhËp khÈu vÒ c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc giao nhËn, vËn chuyÓn tíi tËn ch©n c¸c c«ng tr×nh mµ tæng c«ng ty chØ ®Þnh. §èi víi hµng ho¸ do c¸c ®¬n vÞ uû th¸c th× c«ng ty COKYVINA sÏ nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ, t×m kiÕm ®èi t¸c ( nÕu bªn uû th¸c yªu cÇu) vµ cïng víi bªn uû th¸c tiÕn hµnh giao dÞch nhËp khÈu hµng ho¸, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o cã lîi nhÊt cho ng­êi uû th¸c. * KÕt qu¶ uû th¸c. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· nhËp khÈu vµ cung cÊp thiÕt bÞ cho hµng tr¨m h¹ng môc c«ng tr×nh víi gÝa trÞ lªn tíi gÇn 3000 tû ®ång. Hµng ho¸ cña c«ng ty nhËp khÈu vÒ ®Òu ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt, phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra. Doanh sè n¨m 1999 lµ 433768 triÖu ®ång, n¨m 2000 ®¹t 455500 triÖu ®ång, n¨m 2001 ®¹t 500000 triÖu ®ång. Møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 1999 - 2001. B¶ng 2 §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 1999 2000 2001 KÕ ho¹ch 400.000 390.000 398.000 Thùc hiÖn 433.768 455.500 500.000 % hoµn thµnh 108,44 116,67 125,63 Nguån: C¸c b¸o c¸o tæng kÕt c«ng ty COKYVINA 1999 - 2001 - Nh­ vËy n¨m 1999 c«ng ty hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch giao. Møc v­ît lµ 433.768 - 400.000 = 33768 (triÖu ®ång). Tû lÖ v­ît lµ: 109,44 - 100 = 9,44% - §Õn n¨m 2000 c«ng ty còng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch giao Møc v­ît lµ: 455.500 - 390.000 = 65.500( triÖu ®ång) Tû lÖ v­ît lµ: 116,67 - 100 = 16,67% - N¨m 2001 víi møc v­ît lµ: 500.000 - 398.000 = 102.000 ( triÖu ®ång) Tû lÖ v­ît: 125,63 - 100 = 25,63% Ho¹t ®éng uû th¸c cã doanh sè lín nh­ng quan träng lµ tÝnh an toµn vµ môc tiªu phôc vô, nã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®èi víi c«ng ty. Ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng tù kinh doanh chØ chiÕm tõ 21 - 23% doanh sè nh­ng l¹i lµ nguån thu nhËp chÝnh vµ ®©y còng lµ lÜnh vùc c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, vÒ sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Do vËy trong chuyªn ®Ò nµy t«i ®i s©u vµo nghiªn cøu nhËp khÈu hµng tù kinh doanh cña c«ng ty COKYVINA vµ ®­a ra mét sè biÖn ph¸p vÒ lÜnh vùc nµy. Mét sè c«ng tr×nh vµ tªn c¸c thiÕt bÞ mµ c«ng ty ®· cung cÊp trong mÊy n¨m gÇn ®©y. B¶ng 3 TT Tªn c«ng tr×nh, tªn thiÕt bÞ Gi¸ trÞ (1.00®) 1 C«ng tr×nh c¸p sîi quang Hµ Néi - TP Hå ChÝ Minh 100.000.000 2 C«ng tr×nh viba b¨ng réng tuyÕn Hµ Néi - c¸c tØnh phÝa b¾c 20.800.000 3 C«ng tr×nh viba b¨ng réng Hµ Néi - TPHCM 140MB/S16 tr¹m 60.500.000 4 C«ng tr×nh viba b¨ng réng TP. HCM - c¸c tØnh Nam bé 50.000.000 5 M¹ng tuyÕn sè liÖu gäi X25 33.000.000 6 Th«ng tin di ®éng sè Lellular 1.500 c¸i 46.000.000 7 Tæng ®µi ®iÖn tho¹i 17.000 sè 50.500.000 8 Tæng ®µi ®iÖn tho¹i 18.000 sè 52.980.000 9 Tæng ®µi ®iÖn tho¹i tù ®éng c¸c lo¹i 44.000.000 10 HÖ thèng viba b¨ng réng 34-140MB/S kÌm phô kiÖn 69.300.000 11 HÖ thèng viba b¨ng hÑp Ýt kªnh 26.000.000 12 C¸p quang 34 - 140 MB/S 44.000.000 13 Viba b¨ng réng c¸c tØnh phÝ B¾c 34 - 140MB/S 28.000.000 14 M¸y ®iÖn tho¹i c¸c lo¹i 55.000.000 15 Tæng ®µi 5 tØnh miÒn trung 120.000.000 16 Th«ng tin di ®éng TP. HCM - vòng tµu - Biªn hoµ 67.526.000 3.2. NhËp khÈu hµng tù kinh doanh. NhËp khÈu hµng tù kinh doanh lµ nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng phôc vô cho nhu cÇu cña doanh nghiÖp b»ng chÝnh nguånvèn cña c«ng ty. 3.2.1. Quy tr×nh nhËp khÈu: 3.2.1.1.Nghiªn cøu thÞ tr­êng * Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc: + Nghiªn cøu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc Mét yÕu tè quan träng hµng ®Çu c«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®ã lµ cÇu thiÕt bÞ vËt t­ b­u chÝnh viÔn th«ng trªn thÞ tr­êng trong n­íc. CÇu cña lo¹i hµng ho¸ nµu phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 ®Õn nay m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng cña n­íc ta ®· t¨ng lªn kh«ng ngõng vµ ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ®· trë thµnh ngµnh ph¸t triÓn m¹nh nhÊt, tiÕn th¼ng lªn hiÖn ®¹i ho¸. Theo sè liÖu cña t¹p chÝ b­u chÝnh viÔn th«ng sè 9/1996 vµ sè 8/2001 sù t¨ng tr­¬ng cña m¸y ®iÖn tho¹i 1996 - 2001 nh­ sau: B¶ng 4: ChØ tiªu t¨ng tr­ëng m¸y ®iÖn tho¹i ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sè m¸y míi 92.000 199.000 315.000 400.000 422.000 176,645 Tæng sè m¸y 274.000 473.000 788.000 1.188.000 1.610.000 1.786,645 TØ lÖ/100d©n 0,39 0,66 1,07 1,55 2,1 2,33 Nguån: C¸c b¸o c¸o tæng kÕt c«ng ty COKYVINA 1996 - 2001. Dù ®o¸n ®Õn n¨m 2005 sè m¸y trªn 100 d©n sÏ lµ 8 - 10 m¸y tøc lµ 6,8% - 8,4% sè ViÖt Nam cã ®iÖn tho¹i. §èi víi mét sè lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ kh¸c, nh­ m¸y nh¾n tin ViÖt Nam ®Õn cuèi n¨m 2000 cã trªn 108.000 thuª bao nh¾n tin. Nh­ vËy nhu cÇu b­u chÝnh thiÕt bÞ viÔn th«ng kh«ng ngõng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua, trong nh÷ng n¨m tíi nhu cÇu nµy cßn t¨ng m¹nh h¬n n÷a. Nhu cÇu thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng t¨ng lµ do t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè sau: Ngµy nay sù c¹nh tranh vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi ngµy cµng gay g¾t. HÖ thèng th«ng tin thuËn lîi lµ mét hÊp dÉn ®Çu t­ n­íc ngoµi, mét m«i tr­êng th«ng tin th­¬ng m¹i thèng nhÊt lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Kinh doanh trong n­íc còng t¨ng lªn kh«ng ngõng ®ßi hái ph¶i cã trîc gióp cña hÖ thèng th«ng tin. Nhµ n­íc nhËn thÊy vai trß quan träng cña hÖ thèng th«ng tin trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸. HiÖn ®¹i ho¸ do ®ã ®· cã c¸c biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn hÖ thèng nµy. Nhµ n­íc ®· ®­a ra c¸c chñ tr­¬ng lín nh­: coi c«ng tr×nh cña ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng lµ nh÷ng c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng, do ®ã nã còng ®­îc ­u ®·i nh­ c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng kh¸c. Chñ tr­¬ng nµy ®­îc cô thÓ ho¸ trong quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng giai ®o¹n 2000 - 2005. T×nh h×nh s¶n xuÊt trong n­íc ngµy cµng t¨ng ®Æc biÖt lµ sù xuÊt hiÖn nhiÒu khu kinh tÕ träng ®iÓm, khu du lÞch C¬ së h¹ tÇng cña m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng ngµnh cµng ®­îc cñng cè, nhiÒu c«ng tr×nh sÏ ®­îc ®­a vµ sö dông trong giai ®o¹n tíi nh­: Thêi kú 1996 - 1998: ®­a tuyÕn c¸p quang T - V - H ( Th¸i Lan, ViÖt Nam - Hång K«ng) vµo ho¹t ®éng. X©y dùng qu¶n lý m¹ng Internet, tham gia x©y dùng tuyÕn c¸p quang liªn tôc ®Þa Trung Quèc - ViÖt Nam - Lµo - Th¸i Lan - Malaysia - Singapore. N¨n 2000: phãng vÖ tinh riªng cña ViÖt Nam, x©y dùng tuyÕn c¸p quang biÓn ViÖt Nam däc theo bê biÓn. Khi c¬ së h¹ tÇng ®­îc n©ng cao sÏ cho phÐp ph¸t triÓn c¸c dÞch vô th«ng tin vµ cho phÐp ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, do ®ã nhu cÇu vÒ sö dông th«ng tin t¨ng lªn. §Æc ®iÓm cña lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng lµ c¸c s¶n phÈm, thiÕt bÞ, vËt t­ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Khi nhu cÇu cña lo¹i nµy t¨ng th× lËp tøc t¸c ®éng ®Õn nhu cÇu cña lo¹i kh¸c. VÝ dô nh­ nhu cÇu vÒ th«ng tin qua ®iÖn tho¹i t¨ng, kÐo theo d©y thuª bao t¨ng, tæng ®µi t¨ng, thiÕt bÞ ®Çu cuèi t¨ng... Mét yÕu tè n÷a t¸c ®éng ®Õn nhu cÇu vËt t­, thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng lµ chi phÝ l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i, gi¸ cña mét sè thiÕt bÞ cã xu h­íng gi¶m xuèng, do ®ã nhu cÇu t¨ng lªn. + Nghiªn cøu cung thÞ tr­êng trong n­íc. Nguån cung cÊp chñ yÕu lµ nguån nhËp khÈu cña c¸c c«ng ty, l­îng nhËp khÈu chiÕm ®a sè trªn thÞ tr­êng, cßn l¹i lµ s¶n xuÊt trong n­íc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng ®· cã sù më réng s¶n xuÊt trong n­íc, hiÖn nay ngoµi ®Ó s¶n xuÊt thiÕt bÞ, vËt t­ b­u ®iÖn. C«ng ty liªn doanh thiÕt bÞ, vËt t­ ( Alcatel Network sýtems ViÖt Nam) thµnh lËp n¨m 1993, chuyªn s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p tæng ®µi ®iÖn tho¹i, ®iÖn tö kü thuËt sè Alcatel 1000E10. C«ng suÊt tèi ®a hiÖn nay ®¹t 150.000 - 190.000 sè / n¨m. Ngµy 25/7/1993 c«ng ty liªn doanh c¸p CINADAESUNG gi÷a VNPT vµ c«ng ty DAESUNG Hµn quèc chÝnh thøc ®i vµo s¶n xuÊt cung c¸p c¸c lo¹i c¸p treo vµ c¸p cèng sîi ®ång cho thÞ tr­êng viÔn th«ng víi n¨ng lùc 450.000km/n¨m. Ngµy 27/1/1997 ®· kh¸nh thµnh 2 nhµ m¸y : nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸p quang vµ phô kiÖn Focal gi÷a ViÖt Nam vµ Siemens tæng c«ng suÊt nhµ m¸y lµ 230.000 km sîi quang vµ 120.000km c¸p quang. Nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®iÖn tö sè cã c«ng suÊt 500.000 sè thuª bao/ n¨m. Teleg liªn doanh gi÷a tËp ®oµn Siemens vµ tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam. Th¸ng 11/1998 d©y chuyÒn l¾p r¸p m¸y ®iÖn tho¹i cña nhµy m¸y thiÕt bÞ b­u ®iÖn víi c«ng suÊt 1 triÖu m¸y/ n¨m ®· ®­îc kh¸nh thµnh ®©y lµ mét nguån øng lín v× m¹ng viÔn th«ng n­íc ta hiÖn nay ph¸t triÓn d­íi 1 triÖu m¸y/ n¨m. + Nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh: HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu c«ng ty cïng kinh doanh nhËp khÈu thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng vµ ®ã lµ c¸c ®èi thñ trong t­¬ng lai. Cã thÓ kÓ ®Õn mét sè ®èi thñ lín nh­: c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn II ( Postmatco II) 270 luý th­êng kiÖt QuËn 10 - TP. Hå ChÝ Minh, c«ng ty cung øng vËt t­ b­u ®iÖn Hµ Néi, c«ng ty cung øng vËt t­ TP. HCM... XÐt vÒ khèi l­îng nhËp khÈu uû th¸c th× c«ng ty COKYVINA vµ Postmatco lµ hai c«ng ty cã doanh sè lín nhÊt ­u thÕ trªn thÞ tr­êng, nh­ng vÒ hµng ho¸ tù kinh doanh th× c«ng ty kh¸c còng cã thÕ m¹nh tiªng vµ cã sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t. Tû phÇn % mét vµi mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c: B¶ng 5 MÆt hµng N¨m Tªn ®¬n vÞ COKYVINA POSTMACO §¬nvÞ kh¸c C¸p th«ng tin 1999 45 35 20 2000 42 30 28 2001 39,2 29,5 31 M¸y ®iÖn tho¹i 1999 23 20 57 2000 20 18 52 2001 20,5 17 62,5 VËt t­ kh¸c 1999 32 45 23 2000 38 52 10 2001 40 53,5 6,5 Nh­ vËy qua sè liÖu cu¶ b¶ng trªn ta thÊy tû träng vÒ c¸p, m¸y ®iÖn tho¹i lµ hai mÆt hµng cña c¸c c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn cã thÞ phÇn gi¶m dÇn qua c¸c n¨m. §iÒu nµy chøng tá c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®· m¹nh lªn ®©y lµ mét ®iÒu khã kh¨n cho c«ng ty. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña vÊn ®Ò trªn lµ do c¸c nhµ m¸y vµ liªn doanh vÒ s¶n xuÊt vËt t­ cho ngµnh b­u ®iÖn ngµy cµng nhiÒu, c¸c c«ng ty bªn ngoµi ngµnh b­u ®iÖn còng b­íc vµo kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng, cho dï doanh sè ngµy cµng t¨ng song viÖc gi÷ v÷ng ®­îc thÞ phÇn lµ vÊn ®Ò bøc xóc cho c«ng ty trong thêi gian hiÖn nay vµ t­¬ng lai. 3.2.1.2. Nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ. §èi víi COKYVINA ngoµi viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc, nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ còng cã ý nghÜa quan träng vµ ®· ®­îc c«ng ty thùc hiÖn rÊt tèt. Hµng n¨m c«ng ty cö c¸n bé qu¶n lý, chuyªn m«n cã tr×nh ®é ra nø¬c ngoµi nghiªn cøu t×nh h×nh viÔn th«ng què tÕ, häc hái kinh nghiÖm, t×m kiÕm b¹n hµng. C«ng ty tham gia c¸c cuéc héi trî triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm th«ng tin thÕ giíi. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi hÇu hÕt c¸c h·ng hµng ®Çu trªn thÕ giíi vÒ thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng nh­: Soemens ( §øc), ericsson (Thuþ §iÓn), Motorola( Mü) , NEC ( NhËt), Goldstar. HiÖn nay thÞ tr­êng viÔn th«ng thÕ giíi ph¸t triÓn rÊt m¹nh, cho ®Õn n¨m 2000 cã trªn 100 nhµ khai th¸c viÔn th«ng cã doanh thu h¬n 1,5 tû USD, cã Ýt nhÊt 20 nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng víi doanh sè b¸n ra hµng n¨m h¬n 1,3 tû USD. §øng ®Çu lµ h·ng Alcatelk ( víi doanh sè hµng n¨m h¬n 1 tû USD) tiÕp theo lµ Siemens, ericsson, Motorola... 3.2.2. Lùa chän ®èi t¸c Víi nhiÒu h·ng viÔn th«ng lín nh­ vËy, nªn COKYVINA cã ph¹m vi lùa chän ®èi t¸c réng c«ng ty trong tõng thêi kú, ®èi víi tõng mÆt hµng cã thÓ ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn lùa chän ®èi t¸c kh¸c nhau. Qua nghiªn cøu thÞ tr­êng thÕ giíi cho phÐp c«ng ty x¸c ®Þnh ®­îc thÕ m¹nh cña tõng h·ng vµ ®ã lµ yÕu tè quan träng lµm c¬ së cho sù lùa chän. C¨n cø lùa chän: Uy tÝn cña h·ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña h·ng: vÒ uy tÝn hÇu hÕt c¸c h·ng lín trªn thÞ tr­êng viÔn th«ng thÕ giíi ®Òu cã tÝn cao, chÊt l­îng s¶n phÈm gi÷a c¸c h·ng lín còng kh«ng cã sù chªnh lÖch nhiÒu, do ®ã ®©y kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn chÝnh ®Ó lùa chän. Tuy nhiªn, mçi h·ng cã thÕ m¹nh riªng vÒ lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã, do ®ã khi lùa chän cÇn ph¶i quan t©m tíi yÕu tè nµy. Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm: ®©ylµ yÕu tè quan träng, lµ tiªu chuÈn chÝnh ®Ó lùa chän, tuy nhiªn gi¸ c¶ ph¶i ®­îc xem xÐt trªn c¬ së g¾n víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n, ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng. Giao hµng theo ®iÒu kiÖn FOB hay CIF th× gi¸ c¶ sÏ kh¸c nhau, thanh to¸n tr¶ ngay hay tr¶ chËm, còng ®Òu quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ c¶. Mét c¨n cø ®Ó lùa chän ®ã lµ c¸c dÞch vô kiÌm thoe khi mua vµ sau khi mua. ViÖc lùa chän ®èi t¸c nµo lµ tuú thuéc vµo t×nh h×nh cña c«ng ty ë tõng thêi kú. ë giai ®o¹n mµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng tr¶ tiÒn ngay th× sÏ ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay vµ ®èi t¸c sÏ lµ h·ng cã gi¸ rÎ h¬n. ë giai ®o¹n mµ c«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh th× chän ®èi t¸c cã ­u ®·i trong thanh to¸n. §Ó tr¸nh gi¸ ®­îc thÞ tr­êng nhËp khÈu cña c«ng ty, ta xem l¹i thÞ tr­êng nhËp khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua, c«ng ty cã hai m¶ng kinh doanh lµ nhËp khÈu uû th¸c vµ nhËp khÈu hµng tù kinh doanh cã c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau. - §èi víi nhËp khÈu uû th¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ tæng ®µi trung t©m, thiÕt bÞ truyÒn dÉn ®­îng trôc, hÖ thèng VIBa cho m¹ng chÝnh cña ngµnh thÞ tr­êng nhËp khÈu tõ 85 - 90% lµ nhËp tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn: Mü, NhËt, §øc, Ph¸p... ThiÕt bÞ ®­îc nhËp tõ thÞ tr­êng nµy do mÊy nguyªn nh©n sau: + Chñ ch­¬ng cña ngµnh b­u ®iÖn lµ ®i th¼ng vµo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kü thuËt sè, c«ng nghÖ ®ãn ®Çu. + Nh÷ng h·ng viÔn th«ng lín cña c¸c n­íc trªn th«ng th­êng cã ®iÒu kiÖn tÝn dông tèt ®iÒu nµy quan träng khi ®Êt n­íc ta nguån vèn cßn h¹n hÑp. - §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu tù kinh doanh nh­ c¸p th«ng tin c¸c lo¹i, m¸y ®iÖn tho¹i th«ng th­êng, m¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi, c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c th× 70 - 80% ®­îc nhËp tõ c¸c n­íc c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø 2 nh­ c¸p nhËp cña Hµn Quèc, m¸y ®iÖn tho¹i cña Sigapore, Malayxia, C«ng ty chñ tr­¬ng nh­ vËy lµ do: + VËt t­ thiÕt bÞ trªn phôc vô cho m¹ng ngo¹i vi do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn nªn cã thay ®æi kh«ng ngõng, vËt t­ trªn còng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng, b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. + C¸c n­íc c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø 2 ®­îc chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cã kü thuËt cao nªn s¶n phÈm xuÊt ra tèt, nhµ m¸y cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Æt t¹i c¸c n­íc trªn nªn gi¸ thÊp h¬n do lîi dông ®­îc ­u thÕ vÒ qu·ng ®­êng vËn chuyÓn vµ nh©n c«ng, ®a sè c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu ®Òu ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000. 3.2.3. §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång lµ kh©u quan träng, khëi ®iÓm cho qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, kh©u nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u vÒ sau, ®Õn hiÖu qu¶ hîp ®ång. §Æc ®iÓm cña kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c bªn thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau do ®ã kh©u ®µm ph¸n ký kÕt th­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p. §¸nh gi¸ ®­îc møc ®é quan träng vµ khã kh¨n ®ã nªn c«ng ty ®· tæ chøc mét bé phËn c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã kinh nghiÖm trong ®µm ph¸n ®¶m nhiÖm nhiÖm vô nµy. Gi¸m ®èc cïng c¸c c¸n bé phßng nghiÖp vô, ph¸p chÕ ngo¹i th­¬ng, phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, c¸n bé ë phßng kü thuËt tham gia ®µm ph¸n hîp ®ång, gi¸m ®èc sÏ lµ ng­êi ký hîp ®ång hoÆc uû nhiÖm cho ng­êi kh¸c cã thÈm quyÒn. Thùc tÕ c¸n bé ký kÕt ®µm ph¸n ®Ò cã tr×nh ®é vÒ ngo¹i ng÷, vÒ nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu, vÒ c«ng nghÖ kü thuËt, cã kinh nghiÖm trong ®µm ph¸n. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu b¹n hµng quen thuéc, do ®ã h×nh thøc ®µm ph¸n vµ néi dung cña hîp ®ång còng thay ®æi phï hîp víi tõng ®èi t¸c. Do ®ã ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô th­¬ng m¹i, kü thËt tµi chÝnh cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao nªn tõ khi kinh doanh ®Õn nµy c«ng ty vÉn ch­a ®Ó x¶y ra rñi ro nµo do nguyªn nh©n tõ ký kÕt hîp ®ång. 3.2.4. Thùc hiÖn hîp ®ång. Còng nh­ ®¬n vÞ kinh doanh nhËp khÈu kh¸c, COKYVINA còng ph¶i thùc hiÖn hîp ®ång tuÇn tù theo c¸c b­íc tõ xin giÊy phÐp nhËp khÈu ®Õn kh©u nhËn hµng vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. COKYVINA chuyªn nhËp khÈu thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng ®­îc bé th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu mét lÇn, c«ng ty ®­îc phÐp nhËp khÈu hµng ho¸ ®· ®¨ng ký trong kÕ ho¹ch cÇn xin giÊy phÐp nhËp khÈu theo chuyÕn. Tuy nhiªn nÕu khèi l­îng hµng ho¸ nhËp khÈu mét chuyÕn lín h¬n 100.000 USD th× vÉn ph¶i xin giÊy phÐp cña bé th­¬ng m¹i. Hµng m¨m c«ng ty vÉn ph¶i tr×nh kÕ ho¹ch nhËp khÈu lªn bé th­¬ng m¹i. Bé th­¬ng m¹i sÏ xem xÐt vµ phª chuÈn kÕ ho¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty. KÕ ho¹ch ®ã sÏ lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh \nhËp khÈu. Riªng ®èi víi mét sè mÆt hµng thuéc diÖn ph¶i cã giÊy phÐp cña vô chÝnh s¸ch vµ côc qu¶n lý tÇn sè cña tæng côc b­u ®iÖn th× bé th­¬ng m¹i míi cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu. Tõ tr­íc ®Õn nay c«ng ty COKYVINA lu«n nhËp khÈu hµng ho¸ theo ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng CIF, do ®ã c«ng ty kh«ng ph¶i tiÕn hµnh thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. C«ng ty th­êng nhËp khÈu theo ®iÒu kiÖn CIF t¹i H¶i Phßng, CIF, TP. Hå ChÝ Minh, CIF §µ n½ng, CIF Néi bµi. Khi hµng ho¸ vÒ c«ng ty chñ ®éng nhËn hµng víi tµu, kh«ng ph¶i uû th¸c cho bªn vËn t¶i. C«ng ty xuÊt tr×nh cho h¶i quan hîp ®ång nhËp khÈu kÌm theo b¶n dÞch b»ng tiÕn viÖt, bé chøng tõ nhËn hµng, giÊy chøng nhËn xuÊt sø hµng ho¸. §ång thêi ph¶i khai vµo bèn tê khai h¶i quan, trong ®ã 3 tê mua cña h¶i quan vµ mét tê photoicopy. C«ng ty ph¶i khai b¸o c¸c vÊn ®Ò sau: Tªn n­íc, tªn h·ng s¶n xuÊt, m· sè Tªn n­íc, tªn h·ng nhËp khÈu, m· sè Tª c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu, sè l­îng ký m· hiÖu Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ . v.v... Sau khi kiÓm tra nÕu giÊy tê hîp lÖ. H¶i quan ®ãng dÊu x¸c nhËn vµo mÆt sau cña c¸c tê khi nµy. Sau ®ã h¶i quan sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ ( nÕu thÊy cÇn thiÕt), nÕu thÊy hîp víi tê khai th× c«ng ty ®­îc nhËn hµng . NÕu thÊy dÊu cña háng hãc, th¸t tho¸t th× c«ng ty ph¶i cïng víi c¸c bé phËn liªn quan, c¬ quan gi¸m ®Þnh tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸. C«ng ty ph¶i lËp dù kh¸ng nÕu hµng ho¸ bÞ tæn thÊt, mÊt m¸t hoÆc kh«ng ®óng nh­ hîp ®ång, trong thêi h¹n ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång. VÒ viÖc thanh to¸n hîp ®ång, tuú theo néi dung cña hîp ®ång quy ®Þnh mµ c«ng ty thanh to¸n theo c¸c ph­¬ng thøc kh¸c nhau. Thùc tÕ c«ng ty ¸p dông chñ yÕu ba ph­¬ng thøc sau: ph­¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn( T/T), ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ( L/C) ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu (D/A, D/P). Trong ®ã thanh to¸n T/T , L/C lµ chñ yÕu cßn thanh to¸n nhê thu kh«ng ®¸ng kÓ. Ph­¬ng thøc thanh to¸n T/T lµ ph­¬ng thøc mµ COKYVINA sÏ yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi h­ëng lîi ë mét ®i¹ ®iÓm nhÊt ®Þnh b»ng ®iÖn. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng thøc nµy lµ thanh to¸n nhanh, ®¬n gi¶n, thñ tôc, gän nhÑ, nh­ng cã nh­îc ®iÓm lµ kh«ng an toµn hai bªn. Ph­¬ng thøc nµy ¸p dông khi bªn b¸n hoµn toµn tin t­ëng vµo bªn mua. Ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C lµ ph­¬ng thøc ®em l¹i ®é an toµn cao cho c¶ hai bªn. c«ng ty ¸p dông ph­¬ng thø nµy ®èi víi c¸c b¹n hµng míi quan hÖ hoÆc ch­a cã ®é tin cËy lÉn nhau, hoÆc bªn b¸n yªu cÇu. Th«ng th­êng c«ng ty xin më L/C t¹i ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt NaM (VIETCOMAVANK) hoÆc t¹i ng©n hµng hµng h¶i, c«ng ty chñ yÕu sö dông hai lo¹i L/C, ®ã lµ L/C kh«ng huû ngang, kh«ng chuyÓn nh­îng tr¶ ngay ( chiÕm 90%) vµ L/C kh«ng huû ngang, kh«ng chuyÓn nh­îng tr¶ chËm ( chiÕm 10%). 3.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu tù kinh doanh cña c«ng ty vËt t­ b­u ®iÖn II. Kinh doanh hµng ho¸ phôc vô nhu cÇy thÞ tr­êng lµ mét trong hai m¶ng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty. §èi víi m¶ng kinh doanh nµy c«ng ty ph¶i tù chñ hoµn toµn, do ®ã c«ng ty ®· thùc hiÖn chñ tr­¬ng : h¹ch to¸n kinh tÕ tËp trung, më réng quyÒn tù chñ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng vÒ vèn. Nhê ®ã trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. Víi sè vèn l­u ®éng chØ kho¶ng h¬n 3 tû nh­ng doanh sè kinh doanh hµng n¨m lªn tíi h¬n 120 tû. Doanh sè hµng tù kinh doanh n¨m 1999 lµ 121944 tû, n¨m 2000 lµ 132397,268 tû, n¨m 2001 lµ 141,050 tû. Hµng ho¸ c«ng ty nhËp vÒ ®Òu phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng, hµng ho¸ kh«ng bÞ ø ®äng l©u ®¶m b¶o quay vßng vèn nhanh. XÐt vÒ tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu qua c¸c n¨m : Gi¸ trÞ nhËp khÈu ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn, n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 6,40% hay 7032 triÖu ®ång, n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 5,7% hay 6603 triÖu ®ång. XÐt vÒ nhãm hµng ta cã thÓ xem xÐt qua tû träng cña c¸c nhãm hµng so víi tæng sè. B¶ng 6: Kim ng¹ch nhËp khÈu hµng tù kinh doanh cña c«ng ty COKYVINA ( 1999 - 2001) §¬n vÞ: triÖu ®ång Tªn nhãm hµng §V tÝnh Sè l­îng Doanh sè 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Tæng ®µi ®iÖn tö dung l­îng nhá Bé 140 150 120 5236 5445 4356 ®iÖn tho¹i th«ng th­êng C¸i 81.000 81.000 79.000 35640 39790 38500 §iÖn tho¹i kÐo dµi Bé 900 950 1000 7248 7652 8800 C¸c thiÕt bÞ kh¸c 22844 24242 31034 C¸p treo c¸c lo¹i Km 1250 1300 1325 18304 18900 19610 C¸p kÐo cèng Km 365 370 375 20093 23068 20700 Tæng céng 109365 116397 123000 B¶ng 7: Sè l­îng vµ doanh sè b¸n hµng tù kinh doanh cña c«ng ty COKYVINA §¬n vÞ: triÖu ®ång Tªn nhãm hµng §V tÝnh Sè l­îng Doanh sè 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Tæng ®µi ®iÖn tö dung l­îng nhá Bé 148 125 130 6707 5480 5703 ®iÖn tho¹i th«ng th­êng C¸i 79500 79000 76590 40603 40370 39205 §iÖn tho¹i kÐo dµi Bé 850 888 930 8076 8490 8897 C¸c thiÕt bÞ kh¸c 20601 30214 33060 C¸p treo c¸c lo¹i Km 1290 1310 1350 23390 24000 24809 C¸p kÐo cèng Km 350 368 390 21567 22843 28126 Tæng céng 120944 131397 139800 B¶ng 8: Tû träng c¸c lo¹i hµng ho¸ ( vÒ mÆt gÝa trÞ) Tªn nhãm hµng Sè l­îng 1999 2000 2001 Tæng ®µi ®iÖn tö dung l­îng nhá 4,8 4,7 3,5 ®iÖn tho¹i th«ng th­êng 32,6 34,2 31,3 §iÖn tho¹i kÐo dµi 6,6 6,6 7,1 C¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng kh¸c 20,9 20,8 25,2 C¸p treo c¸c lo¹i 16,7 16,2 15,9 C¸p cèng c¸c lo¹i 18,4 17,5 17,0 §iÖn tho¹i th«ng th­êng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã sù ch÷ng l¹i. Nhu cÇu sö dông ®iÖn tho¹i kÐo dµi cña ng­êi d©n ngµy mét t¨ng do Ýnh thuËn tiÖn cña thiÕt bÞ nµy. VÒ c¸p treo vµ c¸p cèng cã xu h­íng gi¶m do môc tiªu cña chÝnh phñ vµ tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ®Æt ra trong giai ®o¹n tíi lµ dÇn dÇn thay thÕ c¸p th«ng th­êng b»ng c¸p quang. Qua khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô cña c«ng ty so s¸nh víi khèi l­îng nhËp khÈu ta thÊy khèi l­îng nhËp khÈu lµ phï hîp, l­îng hµng tån kho qua c¸c n¨m lµ hîp lý. Kh«ng cã lo¹i nµo bÞ ø ®äng l©u. Doanh sè b¸n ra liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m: N¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 8,6% hay 101,53 triÖu ®ång, n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lµ 6,4% hau 8403 triÖu ®ång. Hµng ho¸ tù kinh doanh cña c«ng ty sau khi nhËp khÈu vÒ ®­îc ph©n phèi cho c¸c trung t©m vµ c¸c cöa hµng kinh doanh ®Ó b¸n ra thÞ tr­êng hoÆc cã thÓ tõ ga, c¶ng giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh tËp trung vµ thùc hiÖn ph­¬ng ch©m kho¸n tõng kh©u trong kinh doanh. Do ®ã ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b¸n hµng hoÆc c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty th× ®­îc kho¸n trªn doanh sè b¸n ra, c¸c ®¬n vÞ nµy ®­îc ¶nh h­ëng phÇn tr¨m do c«ng ty ®Æt ra vµ tû lÖ nµy cã thay theo møc doanh sè b¸n ra. Khi hµng vÒ c«ng ty c¨n cø vµo t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ chi phÝ nhËp khÈu ®Ó ®Ò ra møc gi¸ phï hîp cho tõng mÆt hµng, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh khi nhËn hµng vÒ cã thÓ xª dÞch møc gi¸ miÔn sao lµ ph¶i giao ®ñ cho c«ng ty doanh sè nh­ ®· quy ®Þnh. Tuy nhiªn møc xª dÞch gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ còng ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. XÐt vÒ kÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng ho¸ tù kinh doanh n¨m 2002: vÒ gi¸ trÞ nhËp khÈu doanh nghiÖp ®Æt ra chØ tiªu rÊt lín. Cô thÓ khèi l­îng nhËp khÈu vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng ho¸ nh­ sau. B¶ng 9: KÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng tù kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1998 Tªn hµng §VT S.l­îng Gi¸ trÞ (USD) M¸y ®iÖn tho¹i c¸c lo¹i C¸i 200.000 4.000.000 ThiÕt bÞ ®o c¸c lo¹i bé 200 100.000 Tæng ®µi ®iÖn tho¹i tù ®éng cã dung l­îng nhá bé 200 500.000 §iÖn tho¹i kÐo dµi do ®éng bé 10.000 3.000.000 Viba c¸c lo¹i bé 200 2.000.000 Nguån ®iÖn c¸c lo¹i bé 200 800.000 ¾c quy th«ng tin b×nh 1.000 100.000 TÊm n¨ng l­îng mÆt trêi tÊm 500 150.000 M¸y vi tÝnh dïng cho hÖ thèng th«ng tin m¸y 300 450.000 Phô tïng linh kiÖn viba, c¸p quang, tæng ®µi 1.000.000 C¸p th«ng tin c¸c lo¹i Km 5.000 5.000.000 Hép ®Êu d©y, tñ ph©n c¸p bé 1.000 100.000 D©y thuª bao c¸c lo¹i Km 15.000 600.000 GiÊy Fax. giÊy Telex cuén 20.000 80.000 C©n th­ b­u chÝnh chiÕc 500 15.000 M¸y thu ph¸t VT§ bé 200 100.000 3.4. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng tù kinh doanh cña c«ng ty COKYVINA. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt mµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i thùc hiÖn, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tiÕn hµnh th­êng xuyªn theo tõng thêi kú nhÊt ®Þnh ®Ó c«ng ty nhËn biÕt nh÷ng mÆt ®­îc, ch­a ®­îc, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n. C«ng ty ph¶i dùa vµo ®ã ®Ó ®­a ra ®Þnh h­íng trong kinh doanh. Néi dung ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng nhËp khÈu gåm cã: 3.4.1. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c nhËp khÈu. Nh×n chung c«ng t¸c nhËp khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®· thùc hiÖn tèt. Hµng ho¸ nhËp khÈu t­¬ng ®èi phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng,®¶m b¶o an toµn an toµn trong kinh doanh ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi cao trong kinh doanh nhËp khÈu. * VÒ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng: C«ng ty ®· cã ®¸nh gi¸ vai trß cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng do ®ã ®· chó träng ®Õn kh©u nµy. C«ng ty kh«ng thµnh lËp bÞ phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng riªng mµ nhiÖm vô nµy do c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kÕt hîp thùc hiÖn, trong nh÷ng n¨m qua c¸c ®¬n vÞ nµy ®· thùc hiÖn kh¸ tèt nhiÖm vô cña m×nh, ®Æc biÖt vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng thÕ giíi vµ lùa chän b¹n hµng cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn rÊt hiÖu qu¶, c«ng ty ®· khai th¸c tèt thÞ tr­êng nµy. §· ph¸t huy ®­îc lîi thÕ cña m×nh, kh¾c phôc khã kh¨n th«ng qua mèi quan hÖ víi b¹n hµng. * VÒ c«ng t¸c ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm trong ®µm ph¸n hîp ®ång, do®ã kh©u ®µm ph¸n cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn tèt. C«ng ty ®· t¹o lËp ®­îc uy tÝn víi c¸c ®èi t¸c, nªn trong kh©u nµy c«ng ty cã thÓ rót ng¾n ®­îc thêi gian ®µm ph¸n, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc. §èi víi c¸c hîp ®ång khèi l­îng nhá c«ng ty th­êng ®µm ph¸n b»ng th­ tÝn. §èi víi hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín c«ng ty ®µm ph¸n trùc tiÕp. * VÒ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Nh×n chung c¸c hîp ®ång cña c«ng ty ®Ò ®­îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ký kÕt, trong thùc hiÖn hîp ®ång ®· ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Trong kh©u tiÕp nhËn, khi hµng ho¸ ®· ®­îc lµm thñ tôc h¶i quan, th× nhanh chãng ®­îc ®­a vÒ kho cña c«ng ty ë c¶ng hoÆc ë kho trung t©m, hoÆc gioa trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, kho kh¸ch hµng, tuy nhiªn c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kh©u lµm thñ tôc h¶i quan. §èi víi nghiÖp vô thanh to¸n, c«ng ty ®· t¹o lËp ®­îc uy tÝn víi c¸c ®èi t¸c, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty lu«n tha nh to¸n ®óng h¹n vµ ®Çy ®ñ. D㠮㠮· chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng vµ ®· ®­îc ­u ®·i trong thanh to¸n. 3.4.2. §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc cong ng­êi: C«ng ty ®· thµnh lËp phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chuyªn phô tr¸ch vÒ nhËp khÈu hµng ho¸ tù kinh doanh, d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, víi sè nhÊnù kho¶ng 10 ng­êi, bé phËn nµy ®· kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c bé phËn kh¸c trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu. Bé phËn nµy ®¶m nhiÖm viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, lùa chän ®èi t¸c, tham gia ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. Sau khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt th× bé phËn nµy cïng víi bé phËn kh¸c thùc hiÖn hîp ®ång. Bé phËn tµi chÝnh ®¶m nhiÖm kh©u thanh to¸n, bé phËn kü thuËt ®¶m nhiÖm viÖc kiÓm tra hµng ho¸, bé phËn vËn chuyÓn ®¶m nhiÖm viÖc vËn chuyÓn, c¸c bé phËn trong c«ng ty ®· cã sù phèi hîp nhÞp nhµng trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång, ®¶m b¶o kÞp thêi hiÖu qu¶. Nh©n sù trong c«ng ty ®· ®­îc sù qu¶n lý chÆt chÏ cña phßng tæ chøc, gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, c«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn giµu kinhn nghiÖm, cã tr×nh ®é trong kh©u ®µm ph¸n ký kÕt, tuy nhiªn do lÞch sö ®Ó l¹i nªn hiÖn nay c«ng ty vÉn tån t¹i ®éi ngò nh©n viªnkh«ng cã tr×nh ®é kinh nghiÖm kinh doanh nãi chung còng nh­ nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. Do ®ã c«ng ty cßn ph¶i tiÕp tôc qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ t¸i ®µo t¹o. 3.4.3. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ nhËp khÈu: Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty COKYVINA b»ng ho¹t ®éng nhËp khÈu ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng. NhËp khÈu thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng phôc vô thÞ tr­êng lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i thu thËp chÝnh cho c«ng ty, nh­ng còng lµ phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña m¹ng l­íi th«ng tin quèc gia. MÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn nh­ng c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc, ®¶m b¶o t¨ng nhanh khèi l­îng hµng ho¸ nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua gi¸ trÞ hµng tù kinh doanh cña c«ng ty h¸n ra thÞ tr­êng kh«ng ngõng t¨ng. Møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch hµng ho¸ tù kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. B¶ng 10 §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 1999 2000 2001 KÕ ho¹ch 120.000 120.000 135.000 Thùc hiÖn 121.944 132397,268 141050 % hoµn thµnh 102,62 110,33 104,48 Trong thêi gian võa qua hµng ho¸ tù kinh doanh cña c«ng ty lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch víi gi¸ trÞ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. - N¨m 1999 møc v­ît: 121.944 - 120.000 = 1944 (triÖu ®ång) Tû lÖ v­ît 101,62 - 100 = 1,62% - N¨m 2000 møc v­ît 132397,268 - 120.000 = 12397,268 Tû lÖ v­ît 110,33 - 100 = 10,33% - N¨m 2001 møc v­ît 141050 - 135.000 = 25.478 (triÖu ®ång) Tû lÖ v­ît 104,48 - 100 = 4,48% - Tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng tù kinh doanh n¨m 1999 vµ 2000 N¨m 2001 vµ 2000 XÐt vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng vÒ doanh sè b¸n ra cña c«ng ty trong ba n¨m gÇn ®©y cã xu h­íng gi¶m viÖc tèc ®é còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu phï hîp víi quy luËt do nhiÒu nguyªn nh©n: Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña m¹ng l­íi b­u chÝnhviÔn th«ng gi¶m, so sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, do ®iÒu kiÖn më réng kinh doanh khã kh¨n. Tèc ®é vßng quay cña vèn l­u ®éng trong nhËp khÈu vµ kinh doanh hµng ho¸ còng rÊt cao vèn l­u ®éng kho¶ng 3 tû ®ång nh­ng hµng b¨m doanh sè kinh doanh trªn 120 tû ®ång, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· rÊt linh ho¹t trong viÖc sö dông c¸c nguån vèn ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiªó vèn. Mét trong nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty thÓ hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn qua c¸c n¨m thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 11: Lîi nhu©n thùc hiÖn cña c«ng ty ( 1999 - 2001) N¨m 1999 2000 2001 Lîi nhuËn 4831,576 3672 6050 Cïng víi viÖc t¨ng tr­ëng cña lîi nhuËn thu thËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn. B¶ng 12: Thu thËp b×nh qu©n cña c«ng ty ( 1999 - 2001) N¨m 1999 2000 2001 Thu thËp 1500.500 1750.571 2140.000 Nh­ vËy trong ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty COKYVINA dï cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, thÞ tr­êng nh­ng nh×n chung c«ng ty ®· cè g¾ng rÊt lín ®Ó v­ît qua, kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng kinh doanh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị bưu chính viễn thông ở Công ty vật tư bưu điện 1 - chương 2.DOC
Luận văn liên quan