Đề tài Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng

Tiêu đề: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG VIDEO VÀ ỨNG DỤNG Các tác giả: GVHD : T.S NGUYỄN ĐÌNH THÚC - Th.S PHẠM PHẠM TUYẾT TRINH SVTH : CAO CHÁNH NGUYÊN HIỂN – KHƯƠNG TRƯỜNG GIANG Tóm tắt: Nghiên cứu các kỹ thuật phân đoạn Video tổng quát (bao gồm cả không gian và thời gian), cũng như so khớp đặc trưng tương ứng và sơ đồ tìm kiếm. Các chương kế tiếp được tổ chức như sau đây. Trong Chương 2, chúng tôi trình bày các thuật toán cắt cảnh quay. Các công trình trước đây và các vấn đề mở rộng được xem xét trước. Sau đó chúng tôi trình bày một sơ đồ tổng hợp các đặc trưng màu sắc, cạnh, chuyển động cho việc phát hiện chuyển cảnh ở thời gian thực. Các kỹ thuật máy học, đặc biệt là cây quyết định cũng được đề cập. Chúng tôi cũng trình bày các thuật toán phát hiện các cảnh thay đổi dần, và một số tình huống đặc biệt như chớp sáng. Cuối cùng, một số kết quả được trình bày. Trong Chương 3, chúng tôi trình bày một hệ thống tìm kiếm Video dùng các vùng Video đã được tự động theo vết. Trước hết chúng tôi giới thiệu một hệ thống tự động phân đoạn và theo vết có kết hợp nhiều đặc trưng để có các kết quả theo vết chính xác và đáng tin cậy. Sau đó, chúng tôi thảo luận cấu trúc của thư viện đặc trưng trực quan và trình bày các kỹ thuật truy vấn hiệu quả trên các vùng ảnh đã được tự động phân đoạn. Cuối cùng, một số kết quả truy vấn được trình bày. Trong Chương 4, chúng tôi trình bày một sơ đồ kết hợp cho phân đoạn đối tượng ngữ nghĩa và tìm kiếm đối tượng trên cơ sở tương tự dựa trên mô hình đối tượng nhiều mức. Ở đay, chúng tôi dùng cụm từ “đối tượng ngữ nghĩa” để chỉ các đối tượng trong thế giới thực. Trước hết, chúng tôi trình bày các kỹ thuật phát hiện đối tượng chuyển động dùng các thông tin về chuyển động và vùng ảnh. Những vùng ảnh này đã được rút ra tự động từ Chương 3. Sau đó chúng tôi trình bày một công cụ tìm kiếm Video dựa trên đối tượng. Cuối cùng, một số kết quả thực hiện được trình bày. Trong Chương 5, chúng tôi sẽ trình bày một kỹ thuật định vị mặt người và ứng dụng của nó vào hệ thống chỉ mục đối tượng chuyển động. Mốt số giải thuật mới sẽ được trình bày như giải thuật ADABoost Một số kết quả cung sẽ được trình bày. Chương 6 kết luận về công việc đã thực hiện và cũng bàn về các ứng dụng và các hướng Phát triển trong tương lai. Luận văn dài 85 trang, chia làm 6 chưỡng

pdf87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3444 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video và ứng dụng.pdf
Luận văn liên quan