Đề tài Bảo hiểm hàng hải hàng không phần 2

Công ty BIV xuất một lô hàng tôm đông lạnh trịgiá 300000 USD sang Mĩ, và đã thuê tàu Thiên Nam chở. Phí vận chuyển và xếp dỡ1000 USD. Công ty đã đềnghị AAA bảo hiểm cho lô hàng. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện bảo hiểm đình công. Giá trịbảo hiểm 100% CIF.

pdf34 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Bảo hiểm hàng hải hàng không phần 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Đề Tài: Bảo hiểm hàng hải hàng không Phần 2 [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 16 Amount): Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) 1982 + Rủi ro chuyển tải và tàu già Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công ty AAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1 .TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ ........................./NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 17 Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểmAAA, AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá (USD) B/l No : Báo sau HĐMB số: 01/EH – INTIM ngày 8/1/2009 Xuất khẩu 110 tấn cà phê sang Anh C =110*480= 52800 F = 100 I = 245.4 Tổng cộng 110% CIF = 58435 Tính phí: Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí(%) Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 58435 USD 0.42+0.125+0.02 330.1 USD 0% 330.1 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu Đại Hùng 15/1/2009 Cảng Hải Phòng Newcastle Anh Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện chuyển tải & tàu già Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 18 2) Ngày 25/1/2009: Công ty có một lô hàng cá hộp đông lạnh xuất khẩu sang Nhật Bản. Trị giá ước tính của lô hàng 30000 USD, đã thuê tàu Hùng Vương vận chuyển, phí vận chuyển 200 USD. Công ty đã đề nghị công ty bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng này. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + trị giá bảo hiểm 100% CIF a) Lập luận ký kết hợp đồng: Đặc điểm của lô hàng đồ hộp phải được bảo quản cẩn thận với điều kiện đặc biệt để đảm bảo chất lượng của lô hàng.Thời gian vận chuyển lô hàng vào khoảng 4 ngày. Tình hình thời tiết tương đối ổn định thuận lợi cho việc vận chuyển. Tuyến đường tương đối an toàn. ⇒ Sau khi xem xét công ty AAA quyết định bảo hiểm cho lô hàng ⇒ Tính phí: Tỉ lệ phí bảo hiểm hàng đông lạnh là 0.3% Công thức tính: I = V*R = (C+F)/(1-R)*R = (30000 + 200) * 0.3% /(1- 0.3%) = 90.87 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1,TPHCM Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 19 Tên hàng hóa được bảo hiểm: Cá hộp đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): VHCP3/ Ngày 18/1/2009 Số lượng (Quantity): Khai báo sau Tính chất bao bì (Nature of packing): Container Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Hùng vương Ngày khởi hành (Sailing on): 20/1/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Cảng Hải Phòng (Hai phong port) Đến (To): Hokkaido Nhật Bản Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 30200 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 30200 USD Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công tyAAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 20 ‰ Tín dụng thư – L/C b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công tyBIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1,TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488. Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3RT…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex-pjico, Pjico chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 21 B/l No : Báo sau HĐMB số: 01/EH – INTIM ngày 18/1/2009 Xuất khẩu lô hàng cá hộp sang Nhật bản C = 30000 F = 200 USD Tổng cộng 300200 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 300020 USD 0.3% 90.87 USD 0% 90.87 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu Hùng vương 20/1/2009 Cảng Hải Phòng Hokkaido Nhật bản Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” II. Tháng 2/2009: 1. Ngày 10/2/2009: Công ty nhập khẩu một dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh trị giá 2500000 USD của công ty Nam Hải Trung Quốc, hàng được tàu Mỹ An vận chuyển, phí vận chuyển ước tính 1.000 USD.Công ty quyết định đề nghị công tyAAA bảo hiểm cho lô ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 22 hàng này. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện phụ: Điều kiện bảo hiểm đình công & trị giá bảo hiểm 100% CIF a) Lập luận ký kết hợp đồng: Đây là một lô hàng có giá trị tương đối lớn được vận chuyển bằng đường biển, thời gian vận chuyển ngắn khoảng 3 ngày, dự tính thời tiết tương đối ổn định. Lô hàng có khối lượng lớn vì vậy phải tách ra nhiều phần để trong container. ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng nhưng phải yêu cầu chủ hàng tham gia thêm điều kiện phụ là chuyển tải bởi vì lô dây chuyền bị tháo dời như vậy trong quá trình chuyển tải dễ bị mất mát thiếu sót. ⇒ Tính phí: Tỉ lệ phí bảo hiểm cho dây chuyền máy móc là 0.15% (với hàng trong container). Công thức tính: I = V*R = (C+F)/(1-R)*R = CIF * R = ( 2500000 + 1000) * 0.15%/(1- 0.15%) = 3757 USD Phụ phí đình công = 0.02%*( 2500000 + 1000) = 500.2 USD ∑ phí = 3757 + 500.2 = 4257.2 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1 .TPHCM Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales DTH/EH – INTIM / Ngày [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 23 Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): 3/2/2009 Số lượng (Quantity): 1 Dây chuyền Tính chất bao bì (Nature of packing): Container Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Nam Dương Ngày khởi hành (Sailing on): 10/2/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Thượng Hải Trung Quốc Đến (To): Cảng Hải Phòng (Hai phong port). Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 2501000USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 2501000 USD Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công tyAAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 24 b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 01 BIS TRÇN CAO V¢N ,QUËN 1 .TPHCM Điện thoại:( 84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA,AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá B/l No : Báo sau HĐMB số: DTH/EH – INTIM / Ngày 3/2/2009. Nhập khẩu một dây truyền sản xuất hàng đông lạnh C = 2500000 USD F = 1000 USD [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 25 Tổng cộng 2501000 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí (%) Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 2001000 0.15 + 0.02 4257.2 USD 0% 4257.2 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu Nam An 10/2/2009 Thượng hải Cảng hải phòng Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAAA 2. Ngày 20/2/2009: Công ty mua 15000 tấn bột mì (30000 bao) với giá là 100 USD/1bao, vận chuyển từ Pháp về bằng tàu PICARI. Phí vận chuyển 2000 USD. Công ty đề nghịAAA bảo hiểm cho lô hàng này với điều kiện ICC (A) + thêm điều kiện rủi ro chiến tranh. Trị giá bảo hiểm là 100% CIF a. Lập luận và ký kết hợp đồng: Bột mì là loại hàng hóa dễ ẩm mốc mà thời gian vận chuyển dài ước tính khoảng 10 -15 ngày . Thời tiết tương đối ổn định. [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 26 ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng nhưng yêu cầu chủ hàng phải bảo đảm hàng hóa được xếp dỡ đúng quy định. Thực hiện một số biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của hàng trong quá trình vận chuyển. ⇒ Tính phí: Tỉ lệ phí bảo hiểm với bột mì là 0.2% Công thức tính: I = V*R = (C+F)/(1-R)*R = CIF *R = (30000*100 + 2000)*0.2%/(1- 0.2%) = 6016 USD Phụ phí với điều kiện rủi ro chiến tranh cộng thêm 0. 05% = (30000*100 + 2000)/(1-0.2%) * 0.05% = 1504 USD Tổng phí bảo hiểm = 6016 + 1504 = 7520 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1 .TPHCM Yêu cầu Công 2 ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INTIMEX HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Bột mì (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales DTH/VH – INTIM / Ngày [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 27 Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): 13/2/2009 Số lượng (Quantity): 15000 tấn Tính chất bao bì (Nature of packing): bao Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Tàu PICARI Ngày khởi hành (Sailing on): 20/2/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): BISCAY thuộc Gascony Pháp Đến (To): Cảng Hải Phòng (Hai phong port). Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 3002000 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 3002000 USD Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) + rủi ro chiến tranh Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công ty AAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 28 b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1.TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA, AAAchấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá B/l No : Báo sau HĐMB số: DTH/VH – INTIM / Ngày 13/2/2009. Nhập khẩu 10000 tấn bột mì C = 3000000 USD F = 2000 USD Tổng cộng 3002000 USD Tính phí: [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 29 Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí(%) Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 3002000 USD 0.2 + 0.05 7520 USD 0% 7520 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu PICARI. 17/2/2009 BISCAY. Cảng hải phòng Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) + rủi ro chiến tranh Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA III. Tháng 3/2009: 1. Ngày 15/3/2009: Xuất khẩu 5000 bao gạo trị giá 500000 USD sang Republic of Liberia . Đã thuê tàu Thiên Long vận chuyển. Phí vận chuyển và xếp dỡ tại cảng 1500 USD. Công ty đề nghị AAA bảo hiểm cho lô hàng này. Với điều kiện bảo hiểm ICC (A) 1982 + điều kiện bảo hiểm chuyển tải & điều kiện tàu già. Giá trị bảo hiểm 110% CIF a) Lập luận và ký kết hợp đồng: Đặc điểm hàng gạo là loại hàng dễ ẩm mốc nên cần được bảo đảm trong điều kiện thích hợp, thời gian vận chuyển dài ngày ước tính khoảng 15 ngày, điều kiện thời tiết dự đoán ổn định. ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng này. ⇒ Tính phí: phí gốc + phụ phí Tỉ lệ phí bảo hiểm của gạo là 0.42% Công thức tính = I = V*R = (C+F)/(1-R)*R. = CIF * R Trị giá bảo hiểm = 110% CIF = ( 500000 + 1500) / (1- 0.42%) *110% = 553976.7 USD. [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 30 Phí gốc = 553976.7 * 0.42% = 2326.7 USD Phụ phí chuyển tải = 0.02 % * 553976.7 = 110.8 USD. Tàu già = 0.125% * 553976.7 = 692.5 USD ∑ Phí = 2326.7 + 110.8 + 692.5 = 3130 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1.TPHCM Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): HDVH3 – INTIM / Ngày 3/3/2009 Số lượng (Quantity): 5000 bao Tính chất bao bì (Nature of packing): bao Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Thiên Long Ngày khởi hành (Sailing on): 22/3/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Cảng Hải Phòng [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 31 Đến (To): Republic of Liberia Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 501500 Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 501500 Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) + rủi ro chuyển tải và tàu già Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công ty AAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C c) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công tyBIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: O2 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1.TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 32 SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA, AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá B/l No : HDVH3 – INTIM / Ngày 3/3/2009 Xuất khẩu 50000 bao gạo C = 500000 F = 1500 USD Tổng cộng 110%CIF = 553976.7 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí (%) Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 553976.7 USD 0.42 + 0.02 +0.15 3130 USD 0% 3130 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 33 Tàu Thiên Long 22/3/2009 Cảng hải phòng Republic of Liberia Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) + điều kiện chuyển tải + tàu già Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA 2. Ngày 28/3/2009: Xuất khẩu 1500 bao đường sang Đức trị giá của lô hàng 400000 USD . Phí vận chuyển & bốc xếp 1000 USD. Công ty đề nghịAAA bảo hiểm cho lô hàng. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện giá trị bảo hiểm 100% CIF a) Lập luận và kí kết hợp đồng: Đặc điểm của lô hàng đường dễ bị hỏng do thời tiết nhất là bị nước xâm phạm vào. Thời gian vận chuyển khoảng 10 – 15 ngày. Hành trình tương đối an toàn. ⇒ Công ty quyết định bảo hiểm cho lô hàng nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn bao kiện chuyên chở. ⇒ Tính phí: phí gốc + phụ phí Tỉ lệ phí bảo hiểm của đường là 0.42% Công thức tính = I = V*R = (C+F)/(1-R)*R. = CIF * R = ( 400000 + 1000)*0.42%/(1- 0.42%) = 1691.3 USD GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N ,QUËN 1 .TPHCM [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 34 Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Dây chuyền sản xuất hàng đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): DTH/EH – INTIM / Ngày 18/3/2009 Số lượng (Quantity): 1500 bao đường Tính chất bao bì (Nature of packing): bao Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Mỹ Thịnh Ngày khởi hành (Sailing on): 29/3/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Cảng Hải Phòng (Hai phong port). Đến (To): Rostock hamburg Đức Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 401000 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 401000 USD Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công ty AAA [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 35 Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C d) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 TRÇN CAO V¢N. QUËN 1 .TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488 Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA, AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 36 khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá B/l No : DTH/EH – INTIM / Ngày 18/3/2009 Xuất khẩu 10000 tấn đường C = 400000 USD F = 1000 USD Tổng cộng 401000 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 401000 USD 0.42% 1059USD 0% 1691.3 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu Mỹ Thịnh 29/3/2009 Cảng hải phòng Rostock hamburg Đức Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 37 IV. Tháng 4/2009: 1. Ngày 5/4/2009: Công ty có một lô hàng xuất khẩu 1000 bao hồ tiêu sang Nhật bản trị giá của lô hàng 100000 USD, đã thuê tàu Đại hùng vận chuyển lô hàng này, phí vận chuyển và xếp dỡ 500USD. Công ty đề nghịAAA bảo hiểm cho lô hàng này theo điều kiện ICC (A) 1982 + điều kiện tàu già & giá trị bảo hiểm 100% CIF. a. Lập luận và ký kết hợp đồng: Thời gian vận chuyển lô hàng tương đối ngắn khoảng 3 – 4 ngày. Tuyến đường tương đối an toàn tình hình thơi tiết dự báo tương đối ổn định. ⇒ Tính phí: phí bảo hiểm = Phí gốc + phụ phí. Công thức tinh :I = V*R = (C+F)/(1-R)*R. = CIF * R = ( 100000 + 500)* 0.42%/(1- 0.42%) = 424 USD Phụ phí = 0.125%* (100000 + 500)/(1- 0.42%) = 126 USD ∑ Phí = 426 +126 = 550 USD GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N QUËN 1 .TPHCM. Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Hồ tiêu (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales HTD/VH – INTIM / Ngày [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 38 Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): 5/4/2009 Số lượng (Quantity): 10000 bao Tính chất bao bì (Nature of packing): bao Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Đại hùng Ngày khởi hành (Sailing on): 14/4/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Cảng Hải Phòng (Hai phong port). Đến (To): OSAKA Nhật Bản Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 100924 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 100924 USD Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) + Đk rủi ro tài già Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công tyAAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 39 b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty intimex: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N .QUËN 1 TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488. Email:@AAA Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA, AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá B/l No : Báo sau HĐMB số: HTD/VH – INTIM / Ngày 5/4/2009 Xuất khẩu 10000 bao hồ tiêu C = 100000 F = 500 USD Tổng cộng 100924 USD Tính phí: [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 40 Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí(%) Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 100924 USD 0.42 + 0.125 550USD 0% 550 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu Đại Hùng 8/2/2009 Cảng hải phòng OSAKA Nhật Bản Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) + Điều kiện rủi ro tàu già Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “BIV” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA 2. Ngày 20/4/2009: Công ty có một lô hàng xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc trị giá của lô hàng là 100000 USD, đã thuê tàu Thiên Hoa vận chuyển phí vận chuyển và xếp dỡ là 500 USD. Công ty đã đề nghị công tyAAA bảo hiểm cho lô hàng này. Với điều kiện bảo hiểm ICC ( A) + điều kiện bảo hiểm chuyển tải. Giá trị bảo hiểm 100% CIF. a. Lập luận và kí kết hợp đồng: Thời gian vận chuyển lô hàng tương đối ngắn khoảng 3 – 4 ngày. Tuyến đường tương đối an toàn tình hình thơi tiết dự báo tương đối ổn định. ⇒ Tính phí: phí bảo hiểm = Phí gốc + phụ phí. Tỉ lệ phí với mặt hàng cà phê là: Công thức tinh:I = V*R = (C+F)/(1-R)*R. = CIF * R [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 41 = ( 100000 + 500)* 0.42%/(1- 0.42%) = 424 USD Phụ phí = 0.02%* (100000 + 500)/(1- 0.42%) = 20 USD ∑ Phí = 426 +20 = 446 USD GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 02 BIS TRÇN CAO V¢N.QUËN 1 .TPHCM. Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Cà phê (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): VHP/EH – INTIM / Ngày 18/4/2009 Số lượng (Quantity): Thông báo sau Tính chất bao bì (Nature of packing): Bao Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Thiên Hoa Ngày khởi hành (Sailing on): 25/4/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Cảng Hải Phòng [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 42 Đến (To): Busan Hàn Quốc Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 100924 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 100924 USD Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) + rủi ro chuyển tải Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công ty AAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIV Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: 02 BIS TRÇN CAO V¢N,QUËN 1 TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488. Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 43 SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm AAA, AAA chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Mua bán số Số lượng / hàng hoá được bảo hiểm Giá trị hàng hoá B/l No : Báo sau HĐMB số: DTH/EH – INTIM / Ngày 3/2/2009. Nhập khẩu một dây truyền sản xuất hàng đông lạnh C = 100000 F = 500 USD Tổng cộng 100924 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí(%) Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 100924 USD 0.42 + 0.02 446USD 0% 446 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu Nam An 18/4/2009 Cảng Hải Phòng Busan Hàn Quốc [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 44 Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) + ĐK Rủi ro chuyển tải Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm AAA V. Tháng 5/2009: 1. Ngày 5/5/2009: Công ty BIV xuất một lô hàng tôm đông lạnh trị giá 300000 USD sang Mĩ, và đã thuê tàu Thiên Nam chở. Phí vận chuyển và xếp dỡ 1000 USD. Công ty đã đề nghị AAA bảo hiểm cho lô hàng. Với điều kiện bảo hiểm: ICC (A) 1982 + điều kiện bảo hiểm đình công. Giá trị bảo hiểm 100% CIF. a) Lập luận và ký kết hợp đồng: Đặc điểm của lô hàng đồ hộp phải được bảo quản cẩn thận với điều kiện đặc biệt để đảm bảo chất lượng của lô hàng.Thời gian vận chuyển lô hàng vào khoảng 20- 22 ngày. ⇒ Sau khi xem xét công ty AAA quyết định bảo hiểm cho lô hàng ⇒ Tính phí: Phí bảo hiểm = Phí gốc + phụ phí Tỉ lệ phí bảo hiểm hàng đông lạnh là 0.3% Công thức tính: I = V*R = (C+F)/(1-R)*R = CIF * R = (300000 + 1000)* 0.3% /(1- 0.3%) = 905.7 USD Phụ phí đình công = (300000 + 1000) /(1- 0.3%) * 0.05% = 151 USD ∑ Phí = 905.7 + 151 = 1056.7 USD Giấy yêu cầu bảo hiểm: GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ APPLICATION FOR CARGO INSURANCE Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA O2 BIS TRÇN CAO V¢N .QUËN 1 TPHCM [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 45 Yêu cầu Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bảo hiểm cho lô hàng hóa theo những chi tiết kê khai dưới đây (Please insure our/my merchandise/goods as hereunder declared according to the following details and conditions): Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm: (Name and address of the Assured): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BIV HÀ NỘI - TỔ 17, KHU GA, THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN, THANH TRÌ, HÀ NỘI Điện thoại: 04. 36871831 Fax: 04. 36871087 Mã số thuế: 4824892938 (Tel) (Fax) (Tax code) Tài khoản Ngân hàng số: 289478923589 (ABC – BANK) (Banking account No) Tên hàng hóa được bảo hiểm: Tôm đông lạnh (Merchandise/Goods insured) Theo hợp đồng số (As per Sales Contract No.): Ngày ký hợp đồng (dated): VPHK/EH – INTIM / Ngày 3 3/5/2009 Số lượng (Quantity): Khai báo sau Tính chất bao bì (Nature of packing): Container Phương thức vận chuyển (Means of transport): bằng đường biển Tên phương tiện vận chuyển (Name of conveyance): Thiên Nam Ngày khởi hành (Sailing on): 8/5/2009 Vận đơn số (B/L No): Thông báo sau Từ (From): Cảng Hải phòng Đến (To): LOS ANGELES Chuyển tải (Transhipment): Trị giá bảo hiểm (Insured Value): 301000 USD Tổng số tiền bảo hiểm (Total Insured Amount): 301000 USD Điều kiện bảo hiểm (Insurance conditions): ICC (A) + Điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công Bồi thường tại (Claims, if any, payable in/at):: Công tyAAA Cam kết: Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ở trên là đúng sự thật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể làm tăng rủi ro của [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 46 BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơ sở của hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này. ………Hà Nội……………….., ngày ……..10/1/2009...................... Chứng từ kèm theo: (The Applicant) (Enclosed documents) Người yêu cầu bảo hiểm ‰ Vận tải đơn – B/L ‰ Hóa đơn – Invoice ‰ Phiếu đóng gói – P/L Công ty thương mại xuất nhập khẩu BIVx Hà nội ‰ Hợp đồng mua bán – Sale contract ‰ Tín dụng thư – L/C b) Ký kết hợp đồng: Sau khi xem xét những thông tin ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm công ty quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho công ty BIV: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA Trụ sở chính: O2 BIS TRÇN CAO V¢N .QUËN 1 TPHCM Điện thoại: (84.8) 3822 8499 – Fax : (84.8) 3822 8488. Email: @AAA.com.vn Website: www.AAA.com.vn GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ:……VHP3SGD…../NK/ (HĐNT bảo hiểm hàng hoá Nhập khẩu số C12/QP-PHC/NK/DH.02/07 Ký ngày 19/07/2009 và phụ lục số E01/C12/OP-HPC/NK/DH.02.07 ngày 18/04/2008) Người được bảo hiểm: CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIV HÀ NỘI. Địa chỉ: Tổ 17 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Người thụ hưởng bảo hiểm: Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã trả và/ hoặc cam kết trả phỉ bảo hiểm thoả thuận cho công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex-pjico, Pjico chấp nhận bảo hiểm cho hàng hoá được kê khai dưới đây với điều kiện/ điều khoản ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm này hoặc sửa đổi bổ sung nếu có. Vận tải đơn/ hợp đồng Số lượng / hàng hoá Giá trị hàng hoá [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 47 Mua bán số được bảo hiểm B/l No : Báo sau HĐMB số: VPHK/EH – INTIM / Ngày 3 3/5/2009 Xuất khẩu tôm đông lạnh C = 3000000 USD F = 1000 USD I = 905.7 USD Tổng cộng 301905.7 USD Tính phí: Tổng số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí(%) Phí bảo hiểm Thuế GTGT Tổng số tiền thanh toán 301905.7 USD 0.3 +0.05 1056.7 USD 0% 1056.7 USD Phương tiện vân chuyển Ngày khởi hành Đi từ Chuyển tải Đến Tàu Nam An 8/5/2009 Cảng Hải phòng LOS ANGELES Điều kiện bảo hiểm: ICC (A) + điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công Cơ quan giám định: Công ty thương mại cổ phần “AAA” ….Ngày tháng năm 2009 Người bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểmAAA 2. Ngày 15/5/2009: Công ty có một lô hàng 20000 gạo xuất khẩu sang Irac trị giá 200000 USD đã thuê tàu Hoa An vận chuyển.đề nghị AAA bảo hiểm. [ ThiÕt kÕ m«n häc: B¶o hiÓm Hμng H¶i Hμng Kh«ng \ Trang Sinh viªn : Ph¹m V¨n Dòng Líp : QKB47 - §H 48 ⇒ Do tính nguy hiêm chiến sự ở Irac công ty quyết định không bảo hiểm cho lô hàng này.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề Tài- Bảo hiểm hàng hải hàng không Phần 2.pdf