Đề tài Đánh giá kết quả thực hiện 5 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Sớm tổng kết 5 năm thực hiện Ch-ơng trình MTQG về NS&VSMTNT theo công văn số 1392/BNN/NSNT ngày 03/6/2003 của Bộ trong toàn ngành và xây dựng Ch-ơng trình trong thời gian tới (2006-2010) với sự tăng c-ờng đầu t-của Nhà n-ớc, sự chỉ đạo thực hiện tập trung và ở mức độ cao hơn. 2. Trong 5 năm tới cần cụ thể hoá mục tiêu của Ch-ơng trình NS & VSMTNT về chất l-ợng, số l-ợng, khoa học công nghệ. 3. Tiếp tục đầu t-mạnh mẽ về các giải pháp khoa học công nghệ, đặc biệt những vùng khó khăn về điều kiện tự nhiên, vùng chua phèn, vùng ô nhiễm Asen, công trình xử lý vệ sinh, rác thải, n-ớc thải (nhất làvùng làng nghề). 4. Điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích đầu t-, huy động vốn cụ thể để thực hiện xã hội hoá, quản lý vận hành đảm bảo phát triển bền vững.

pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2529 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá kết quả thực hiện 5 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá kết quả thực hiện 5 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.pdf