Đề tài Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một sốdựán trên địa bàn thành phốBuôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ đã quan tâm đến những hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộgia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu sốvà nhìn chung mức hỗtrợlà thỏa đáng, như hỗ trợ lắp đặt điện sinh hoạt, điện thoại, ổn định đời sống. Tuy nhiên mức hỗ trợ di chuyển nhà cửa còn thấp, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề chưa thỏa đáng vẫn còn tình trạng cào bằng gây thiệt thòi cho một số hộ dân có diện tích đất thu hồi lớn, có nhiều lao động nông nghiệp mất việc do bị thu hồi đất.

pdf103 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại một sốdựán trên địa bàn thành phốBuôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf04ch645_2487.pdf
Luận văn liên quan