Đề tài Đẩy mạnh công tác phát triển đối với các dân tộc thiểu số

Người dân tộc thiểu số được xác định là những người có quốc tiịnh và sinh sống tại Việt Nam song không có cùng ngôn ngữ, đặc tính và các đặc thù văn hóa khác với dân tộc Kinh. Các dân tộc thiểu số thường được coi như là một nhóm đồng nhất, mặc dù trong thực thực tế 53 dân tộc thiểu số có dự đa dạng khác nhau về ngôn ngữ

pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2598 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đẩy mạnh công tác phát triển đối với các dân tộc thiểu số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐẩy mạnh công tác phát triển đối với các dân tộc thiểu số.pdf
Luận văn liên quan