Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập

CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VỀ CÁC GIAO DỊCH BẤT HỢP PHÁP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. - 1.1 Khái niệm và các loại giao dịch bất hợp pháp cơ bản trên thị trường chứng khoán thứ cấp; 1.2 Một số hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán sơ cấp.- CHƯƠNG II: GIAO DỊCH BẤT HỢP PHÁP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ-BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ TRÊN THẾ GIỚI.- 2.1 Những nhân tố làm biến đổi các hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán; 2.2 Giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 2.3 Một số bài học kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong phòng chống, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp. - CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG TRÁNH, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ HIỆU QUẢ CÁC GIAO DỊCH BẤT HỢP PHÁP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.- 3.1 Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát sinh những giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 3.2 Các giải pháp nhằm tăng cường năng lực thị trường trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp; 3.3 Các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán. - KẾT LUẬN.

pdf135 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập.pdf
Luận văn liên quan