Đề tài Hồ sơ năng lực tham gia dự thầu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí

Gồm các phần : 1. Thông tin chung về nhà thầu 2. Năng lực nhân sự 3. Năng lực máy móc, thiết bị và phần mềm 4. Năng lực tài chính 5. Năng lực kinh nghiệm 6. Các hợp đồng tiêu biểu 7. Chuyên gia chủ chốt

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2575 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hồ sơ năng lực tham gia dự thầu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7.CHUYEN GIA CHU CHOT.pdf
  • pdf1.THONG TIN CHUNG.pdf
  • pdf2.NANG LUC NHAN SU.pdf
  • pdf3.NANG LUC MMTB.pdf
  • pdf4.NL TAI CHINH.pdf
  • pdf5.NL KINH NGHIEM.pdf
  • pdf6.CAC HD TIEU BIEU.pdf
Luận văn liên quan