Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây

Qua nghiên cứu thực tế triển khai tại Việt nam mà trực tiếp tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, tôi thấy bảo hiểm nhân thọ không chỉ có tại một quốc gia mà đang được phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới. ở nước ta tuy bảo hiểm nhân thọ mới được triển khai nhưng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các tầng lớp nhân dân vì những lợi ích thiết thực mà bảo hiểm nhân thọ đem lại. Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây tuy mới tách ra khỏi công ty BAOVIET Hà tây và có gần bốn năm kinh nghiệm, tuy thời gian thực hiện còn chưa dài, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Bước đầu thể hiện được những đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội; ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Để có được những kết quả đáng phấn khởi như trên, đóng một phần không nhỏ trong thành công trên của công ty là sự góp phần của đội ngũ cán bộ phụ trách quản lý quỹ tài chính của công ty. Dưới sự lãnh đạo tận tình, sáng suốt của ban lãnh đạo công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây cùng với sự nhiệt tình tận tâm trong công tác mà hoạt động quản lý quỹ tài chính đem lại cho công ty nhiều lợi ích cả về kinh tế, tài chính, cũng như nâng cao được uy tín của Công ty trong lòng người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu được ở nhà trường và kinh nghiệm bản thân rút ra được trong quá trình thực tập tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, những giải pháp trong bài viết này của tôi có thể góp phần nhỏ bé vào công tác hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Với thời gian và kiến thức còn hạn chế, nhưng được sự quan tâm, chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ trong công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, đặc biệt là sự chỉ bảo rất tận tình của cô giáo Phạm Thị Định đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi mong muốn rằng nội dung trong luận văn tốt nghiệp của tôi sẽ đóng góp một phần vào quá trình hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây.

doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2507 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rộng địa bàn khai thác trong phạm vi toàn tỉnh tăng doanh thu và giải quyết nhanh chóng các nhu cầu của các tầng lớp dân cư. * Đội ngũ cán bộ của phòng tài chính kế toán là những cán bộ năng nổ nhiệt tình trong công việc, được đào tạo rất bài bản và chuyên sâu rất chắc trong nghiệp vụ kế toán và quản lý tài chính. Hầu hết cán bộ trong phòng còn rất trẻ, các anh các chị vừa làm vừa học nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn. Tin chắc rằng đây là đội ngũ cán bộ hạt nhân của công ty trong tương lai. 2. Những mặt hạn chế: * Công tác tuyên truyền vận động đã tiến hành song nội dung, phương pháp tuyên truyền giải thích chưa được phong phú, chưa có tính thuyết phục, thông tin đại chúng chưa truyền tải được khắp các vùng, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. Việc tuyên truyền trực tiếp thì đại lý còn nhiều hạn chế dẫn đến nhiều người chưa hiểu về bảo hiểm nhân thọ để tham gia nên số lượng tham gia tuy có tăng đáng kể qua các năm nhưng so với tiềm năng thực tế của tỉnh Hà tây còn có nhiều hạn chế. * Công tác khai thác ban đầu, cũng như quản lý, duy trì hợp đồng sau khai thác còn nhiều sơ sài: không xác định đúng được đối tượng tham gia bảo hiểm, đánh giá tài chính thiếu chính xác của đại lý, cùng với việc quản lý và duy trì hợp đồng chưa có những biện pháp nhằm đảm bảo cho việc duy trì hợp đồng, cũng như việc hạn chế tỷ lệ nợ phí nên còn để tình trạng huỷ hợp đồng và nợ phí bảo hiểm quá mức quy định tối thiểu, những việc đó gây nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. * Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm tuy đạt được yêu cầu nhưng đây vẫn là khâu giám dịnh cuối cùng, khi có sự cố thì mới tìm ra những trường hợp trục lợi bảo hiểm; Chính khâu giám định ban đầu (đánh giá rủi ro) trong quá trình khai thác còn để nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm. * Công tác quản lý nghiệp vụ, hệ thống tin học còn chưa đi vào nề nếp còn phải làm đi làm lại do chương trình tin học và khả năng sử dụng của cán bộ làm công tác quản lý còn lúng túng chưa đáp ứng được kịp thời thông tin để chỉ đạo và phục vụ công tác khai thác, quản lý duy trì hợp đồng, giám định giải quyết trả tiền bảo hiểm. * Phòng tài chính kế toán phải kiêm nhiệm luôn cả phòng hành chính tổng hợp nên công việc của cán bộ trong phòng bị chồng chéo, đôi khi cũng gây không ít khó khăn cho cán bộ trong phòng vì phải giải quyết nhiều việc ngoài chuyên môn của mình, khiến cho họ không tập trung vào công việc chính của mình. Với những tồn tại trên chủ yếu là do công tác bảo hiểm nhân thọ ở Hà tây cũng như hầu hết các tỉnh khác trong cả nước (ngoại trừ Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà nội, công ty bảo hiểm nhân thọ TP Hồ Chí Minh) dược triển khai trong điều kiện chưa có hệ thống tổ chức riêng mà hoạt động còn phụ thuộc vào sự kiêm nhiệm của hệ thống tổ chức chuyên công tác bảo hiểm phi nhân thọ. Công ty bảo hiểm Hà tây tuy đã được tách ra khỏi Công ty BAOVIET Hà tây từ năm 2000, nhưng công tác tổ chức vẫn chưa được hoàn thiện. Trong quá trình triển khai bảo hiểm nhân thọ, công tác quản lý cần được phát triển, nhất là công tác quản lý quỹ tài chính, vì các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và phong phú, thời hạn bảo hiểm kéo dài trong nhiều năm, trong những năm đó có nhiều đột biến về tài chính mà công ty phải có kế hoạch lường trước. Hiện nay công ty vẫn chưa đáp ứng được hết những đòi hỏi cấp thiết đó, nên công tác bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức, dẫn đến các mặt hoạt động trong công tác bảo hiểm nhân thọ nói chung và công tác quản lý quỹ tài chính nói riêng vẫn chưa được chỉ đạo một cách sát sao cụ thể. CHƯƠNG III: Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây I- MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TÀI CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ TÂY: Công tác bảo hiểm nhân thọ nói chung và công tác quản lý quỹ tài chính nói riêng là những công tác hàng đầu của Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây vì nó quyết định tới sự thành công và phát triển của công ty trong thời gian tiếp theo. Bảo hiểm nhân thọ cũng như các loại hình bảo hiểm khác vừa mang ý nghĩa kinh tế vưa mang ý nghĩa xã hội. Do đó trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây cũng đã xác định các mục tiêu kinh tế, xã hội cơ bản xuyên suốt quá trình hoạt động của công ty mình là: Về mục tiêu xã hội: nhằm cụ thể hoá chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để đưa dịch vụ bảo hiểm phục vụ các ngành các cấp góp phần phát triển sản xuất ổn định đời sống dân cư (Các chủ trương chính sách được thể hiện ở Nghị quyết Trung ương lần 5 khoá VII của Đảng, Nghị quyết Đại hội khoá VIII của Đảng, Nghị định 100/CP, Nghị định 74/CP của Chính phủ) về công tác bảo hiểm. Về mục tiêu kinh tế: Bảo hiểm nhân thọ với tiềm năng to lớn sẽ thu hút vốn đầu tư lớn, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phát triển, mục đích doanh thu, lợi nhuận cao cho công ty bảo hiểm và cho toàn ngành bảo hiểm nói chung. Với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu của công ty trong thời gian tới, Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây đã đề ra các nhiệm vụ cơ bản sau đây: - Đẩy mạnh hơn nữa công tác khai thác bảo hiểm, tăng cường đẩy mạnh các sản phẩm triển khai, mở thêm những sản phẩm mới nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân về bảo hiểm nhân thọ. - Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, đặc biệt là công tác quản lý quỹ tài chính nhằm tăng trưởng và hiệu quả trong kinh doanh bảo hiểm. - Không ngừng hoàn thiện thủ tục, phương thức phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa. Trên những lý luận cơ bản đã được học tại trường Đại học kinh tế quốc dân Hà nội, kết hợp với kiến thức từ thực tiễn công tác quản lý quỹ tài chính tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, kết hợp với những kiến thức về nghiệp vụ bảo hiểm và nghiệp vụ quản lý tài chính mà tôi tự tích luỹ được trong quá trình học tập, tôi xin đưa ra một số giải pháp cơ bản trong công tác quản lý quỹ tài chính tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Những giải pháp này xuất phát từ những vấn đề hạn chế trong công tác quản lý quỹ tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, góp phần thực hiện mục tiêu mà Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây đề ra cho những năm tới: II- NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ TÂY 1- Công tác quản lý nguồn thu: Muốn khai thác tốt trên thị trường bảo hiểm nhân thọ thì cần phải có một đội ngũ đại lý khai thác năng động hiệu quả. Vì thế cho nên giải pháp trước tiên của tôi nhằm năng cao nguồn thu là công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ khai thác và đại lý khai thác. 1.1. Công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý khai thác. Công tác khai thác có tốt hay không còn phụ thuộc vào đội ngũ đại lý. Vì vậy công tác tuyển dụng đại lý hết sức được coi trọng. Trong thực tế đội ngũ đại lý của công ty là 254 người, được phân bổ trong khắp các huyện thị xã trong toàn tỉnh với diện tích là 2.400 km2 trên số dân là 2,5 triệu người; Với số đại lý này còn quá mỏng so với yêu cầu thực tế; Mặt khác đội ngũ đại lý này trình độ còn chưa được đồng đều, chất lượng khai thác còn chưa cao. Trong tổng số 150 đại lý, có 33 đại lý dang học việc, số còn lại 221 đại lý chính thức, các đại lý khác chủ yếu ở trình độ trung bình chủ yếu là ở trình độ cấp I, như vậy xét cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ đại lý cũng là vấn dề cần phải xem xét. Thậm chí có những huyện chưa có đại lý khai thác hoạt động nên công tác khai thác ở những huyện này còn hạn chế. Với những lý do trên cũng cần phải xác dịnh lại công tác tuyển dụng đại lý nhằm đáp ứng yêu cầu công tác khai thác trong giai đoạn mới. Trong thực tế, công tác tuyển chọn đại lý trước đây thực chất mớilà tuyển mà chưa chọn. Khi có nhu cầu đại lý, công ty đề ra tiêu chuẩn và thông báo tuyển chọn các tuyển viên vào nộp hồ sơ và căn cứ vào hồ sơ đã đủ tiêu chuẩn như thông báo là chuyển đi đào tạo. Chính vì vậy, đội ngũ đại lý hiện giờ chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ, nên cần phải có quy định cụ thể trong việc tuyển và chọn, những quy định đó phải thể hiện bằng quy chế tuyển chọn đại lý, quy định rõ đối tượng được tuyển chọn làm đại lý, quy trình tuyển chọn đại lý. * Đối tượng được tuyển chọn: Theo ý kiến của tôi đại lý phải là người chín chắn, đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nắm bắt được tâm lý của khách hàngđại lý bảo hiểm nên hội tụ đủ các yêu cầu như sau: Độ tuổi từ 30-45, vì tuổi này đã có trải qua quan hệ xã hội, tư cách chững chạc hơn, có độ tin cậy đối vơí đối tượng cần quan hệ, có kinh nghiệm trong cuộc sống và quan hệ là những cơ sở để tiếp xúc và giao tiếp dễ dàng với khách hàng; thêm vào đó trình độ của đại lý cần ưu tiên cho những người có học vị cao. Tuy nhiên điều này cũng cần phải áp dụng trong từng hoàn cảnh, địa phương cụ thể như ở những nơi khó tuyển dụng thì đại lý có thể học hết phổ thông, ưu tiên những người đã qua công tác ở các cơ quan Nhà nước. Đại lý phải là người gây được cảm tình của khách hàng ngay trong lần gặp đầu tiên tạo được ấn tượng tốt đối với khách hàng chính vì vậy đại lý phải có ngoại hình cân đối, phù hợp với công việc. Không phải là Công ty quá coi trọng hình thức của đại lý nhưng một người có khuôn mặt khả ái thì dễ gây cảm tình hơn và tạo được ấn tượng sâu sắc hơn, nhất là hiện nay Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây đang bước đầu triển khai các nghiệp vụ về Bảo hiểm niên kim nhân thọ mà đối tượng chủ yếu là người cao tuổi nên đánh giá của khách hàng có phần khắt khe hơn đối với đại lý bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm cần có phương tiện đi lại thuận tiện như xe máy, để có phương tiện khai thác thuận tiện hơn, năng động hơn trong công tác, đôi khi nắm bắt thông tin từ khách hàng được nhanh chóng hơn. Điều đặc biệt quan trọng là đại lý phải có hộ khẩu nơi tuyển chọn để có điều kiện quan hệ thuận lợi hơn; vì đại lý ở vùng nào thì sẽ hiểu rõ về tập quán nếp sống, cách nghĩ, sinh hoạt của nhân dân vùng đó hơn để từ đó đưa ra các phương án khai thác sao cho có hiệu quả nhất đối với từng vùng dân cư. Trên đây là một số yêu cầu cần phải có của một đại lý giỏi, theo ý kiến của tôi muốn khai thác tốt thì trước hết đại lý bảo hiểm phải hội tụ được những phẩm chất nêu trên bên cạnh đó còn một số yêu cầu khác để Công ty căn cứ tuyển chọn như sự tinh tế trong giao tiếp, có những người có khả năng thiên phú về nắm bắt và hiểu tâm lý người đối diện, đó là những phẩm chất rất đáng quý của một đại lý bảo hiểm mà không phải đại lý nào cũng có được. * Quy trình tuyển chọn: -Bước 1: Tiến hành thông báo tuyển chọn: thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo qua các đại lý cũ để giới thiệu. - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và danh sách các tuyển viên: các tuyển viên dự tuyển nộp hồ sơ đúng thời gian và địa điểm, đúng đủ thủ tục quy định của công ty bảo hiểm nhân thọ tuyển chọn. - Bước 3: Lập danh sách tuyển viên theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ. - Bước 4: Công ty tổ chức giới thiệu về công ty và hoạt động của công ty, công việc của đại lý, thị trường bảo hiểm, chương trình đào tạo, chính sách đại lý, và những yêu cầu đối với đại lý khi trúng tuyển để tuyển viên xác định trước. - Bước 5: Tiến hành phỏng vấn: + Phỏng vấn lần một: Sơ tuyển do cán bộ Phòng tổ chức và Phòng quản lý đại lý chịu trách nhiệm, nội dung phỏng vấn, đánh giá sơ bộ tuyển viên về ngoại hình, khả năng giao tiếp, khả năng nhận biết xã hội, xem xét có phù hợp với công việc của đại lý khai thác bảo hiểm không. + Phỏng vấn lần 2: Những tuyển viên đạt tiêu chuẩn phỏng vấn lần 1, tiếp tục phỏng vấn lần hai. Công ty thành lập ban tuyển chọn gồm có trưởng ban (thường là lãnh đạo công ty0 và các uỷ viên là các trưởng phòng: Tổ chức- cán bộ, Tài chính- kế toán, Quản lý đại lý, một số uỷ viên khác đại diện cho các phòng bảo hiểm khu vực huyện nơi có tuyển viên dự tuyển. Nội dung phỏng vấn thường là gồm ngoại hình, khả năng giao tiếp, quan hệ xã hội, nhìn nhận, đánh giá, giải quyết vấn đề, khả năng phát triển công việc của tuyển viên và kết luận; Nội dung này được ghi thứ tự trong một phiếu tuyển chọn. Phiếu này được chuyển đến từng uỷ viên trong ban tuyển chọn đại lý để các uỷ viên phỏng vấn và tự đánh giá từng nội dung và cho điểm thành ba mức khá, trung bình, yếu đối với mỗi tuyển viên. - Bước 6: Tổng hợp kết quả tuyển chọn tại bước năm, căn cứ từng phiếu đánh giá của từng tuyển viên để tổng hợp xác định mức điểm bình quân giữa các nội dung tuyển chọn để xác định kết quả tuyển chọn cho từng tuyển viên. Tuyển viên đạt kết quả tuyển chọn ở điểm khá hoặc có thể đạt kết quả tuyển chọn ở điểm trung bình (tuỳ theo đòi hỏi tuyển chọn của từng thời kỳ). Những tuyển viên đạt yêu cầu tuyển chọn sẽ được công ty đào tạo để trở thành đại lý khai thác bảo hiểm nhân thọ thuộc công ty. * Công tác đào tạo đại lý: Do bảo hiểm nhân thọ có nhiều sản phẩm khác nhau, mỗi loại sản phẩm nhân thọ có đặc trưng riêng, muốn để khai thác phải giới thiệu cho khách hàng các loại sản phẩm để khách hàng lựa chọn trong đó một hoặc một vài sản phẩm mà khách hàng có thể tham gia, đòi hỏi đại lý không những chỉ nắm được cơ bản nói chung các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà còn phải nắm rất chi tiết và thành thạo các sản phẩm để giải thích cho khách hàng. Cùng với trình độ chuyên môn, người đại lý còn phải biết quan hệ giao dịch với khách hàng, biết cách bán hàng nên đòi hỏi người đại lý phải có một khả năng nhất định như thế mới có thể đáp ứng đúng nghĩa là một đại lý khai thác bảo hiểm nhân thọ. Như vậy công tác đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ là rất quan trọng và phải thường xuyên được quan tâm. Trong thực tế, công tác bảo hiểm nhân thọ ở Hà tây mới được triển khai, công tác đào tạo đại lý còn rất đơn giản, mới chỉ là đào tạo ban đầu, thời gian đào tạo chỉ bó gọn trong 9 ngày, trong đó có nửa ngày cán bộ của phòng kế toán tài chính giảng về quản lý tài chính so với chương trình nội dung cần đào tạo còn quá lớn, nên công tác đào tạo chưa đảm bảo chất lượng và cần phải có thời gian đào tạo ban đầu nhiều hơn; có chương trình, nội dung đào tạo cụ thể hơn về chuyên môn và cùng với đào tạo chuyên môn, phải tiến hành đào tạo mở rộng kiến thức phương pháp quan hệ, cách thức bán hàng ngay từ đào tạo ban đầu. Sau đào tạo ban đầu thì phải tiếp tục đào tạo bổ sung cho đại lý, sau đào tạo cấp I thì phải tiếp tục đào tạo cấp II và tiến tới đào tạo cho đại lý ở trình độ cấp III nhằm nâng cao trình độ dần cho đại lý. Nội dung đào tạo nâng cấp đại lý là trên cơ sở đào tạo ban đầu, nghiên cứu các tài liệu liên quan của nước ngoài, kinh nghiệm thực tiễn triển khai của scông ty, rộng ra là trong cả nước để đào tạo nâng cao dần trình độ cho đại lý. Ngoài ra công ty phải tổ chức chỉ đạo việc bồi dưỡng tại chỗ cho đại lý bằng nhiều hình thức như tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các phòng các tổ. Định kỳ công ty tổ chức báo cáo điển hình các đại lý khai thác giỏi để đại lý học tập kinh nghiệm và vận dụng trong công tác. Lãnh đạo phải thường xuyên quan tâm kiểm tra nghiệp vụ, phương pháp bán hàng và hướng dẫn giúp đỡ đại lý, nhất là những đại lý còn yếu. Với phương pháp đào tạo kết hợp này tin chắc đội ngũ đại lý trong tương lai sẽ đủ năng lực đáp ứng tốt được yêu cầu nhiệm vụ của công ty. 1.2. Công tác phục vụ khách hàng và chiến lược cạnh tranh: Hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đang ráo riết chiếm lĩnh thị trường mà trước hết là thu hút sự chú ý của khách hàng và lôi kéo khách hàng. Có nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ còn thực hiện chính sách đeo bám khách hàng khiến cho khách hàng cảm thấy không được thoải mái khi bị các đại lý bảo hiểm theo làm phiền. Vì vậy các công ty bảo hiểm nhân thọ nói chung và công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây nói riêng phải hướng dẫn cho đại lý của mình phương pháp bán hàng cũng như thái độ phục vụ khách hàng. Không ít các trường hợp sau khi đại lý khai thác ký kết được hợp đồng thì coi như trách nhiệm của mình đã xong nên không quan tâm nhiều đến khách hàng của mình, trong khi đó mối quan hệ tốt thân thiết với khách hàng là rất quan trọng đối với các đại lý khai thác, vì chủ yếu việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay là qua truyền miệng. Nếu khách hàng hài lòng với sản phẩm mà mình mua thì họ thường giới thiệu cho người quen hoặc người thân trong gia đình tham gia tiếp. Có những đại lý không ý thức được điều đó nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ngược lại các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài lại rất quan tâm đến vấn đề này, họ thường dành một đường dây nóng để khách hàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo công ty, phản ánh những thắc mắc của mình và giúp cho công ty nắm bắt nhanh chóng những thông tin cần thiết về khách hàng để từ đó có những biện pháp thích hợp. Một trong những công ty nắm vững tình trạng của khách hàng phải kể đến là công ty Prudential, họ thường xuyên thăm hỏi những khách hàng có vấn đề về sức khỏe, tặng hoa trong các ngày hội như mùng tám tháng ba, ngày quốc tế thiếu nhi đối với những khách hàng quan trọng, tuy họ không thể đáp ứng được hết toàn bộ khách hàng, nhưng thật sự họ đã tạo được những ấn tượng rất tốt với khách hàng cả về cung cách phục vụ khách hàng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm và ngay cả sau khi ký được hợp đồng, giữa đại lý và khách hàng luôn có sợi dây liên hệ rất mật thiết. Đây cũng là kinh nghiệm mà các công ty bảo hiểm nhân thọ của BAOVIET phải học tập trong quá trình triển khai bảo hiểm nhân thọ. Ngay từ khi sáng chế ra sản phẩm phải phù hợp với tâm lý người tiêu dùng; Việc quan hệ với khách hàng ngay từ ban đầu phải gây được thiện cảm, quá trìnhthực hiện hợp đồng cán bộ bảo hiểm thường xuyên quan tâm thăm hỏi phục vụ chu đáo khách hàng và đáp ứng kịp thời quyền lợi bảo hiểm của họ. Công ty bảo hiểm cần phải có những chính sách cụ thể khuyến mãi cho khách hàng như tặng phẩm nhân ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày tết để thể hiện sự quan tâm của công ty đối với khách hàng. Việc làm này rất có ý nghĩa trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ, không chỉ giữ được khách hàng mà số lượng người tham gia bảo hiểm ngày càng đông hơn. 1.3 Tăng cường tuyên truyền trong công tác bảo hiểm nhân thọ: Hiện nay công tác bảo hiểm nhân thọ ở Hà tây chưa thực sự thu hút được sự chú ý của người dân, có nhiều người không biết đến bảo hiểm nhân thọ, cũng có người biết nhưng chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa, tác dụng của bảo hiểm nhân thọ, tình trạng khách hàng huỷ hợp đồng phần lớn họ chưa hiểu hết những tác dụng của bảo hiểm nhân thọ và do công tác tuyên truyền về bảo hiểm nhân thọ ở Hà tây chưa được tăng cường. Để giúp cho nhiều người hiểu được bảo hiểm nhân thọ từ đó tự giác tham gia cần phải tăng cường hơn nữa công tac tuyên truyền, phải có kế hoạch, chương trình, nội dung tuyên truyền, tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như Báo, đài phát thanh- truyền hình, tuyên truyền chủ yếu qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, thị xã có tiếp âm đến từng thôn, xã; tuyên truyền bằng tờ quảng cáo, tuyên truyền qua các hội nghị, tuyên truyền trực tiếp của cán bộ và đại lý bảo hiểm. Nội dung tuyên truyền cần kết hợp mục đích, ý nghĩa, tác dụng của từng loại bảo hiểm; giải thích chính sách, chế độ, đặc biệt là những vấn đề thực tế liên quan đến quyền lợi bảo hiểm đã và đang giải quyết cho khách hàng, có thể tuyên truyền thông qua đội ngũ cộng tác viên, môi giới bảo hiểm... Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phải tổ chức chỉ đạo cụ thể, phân công cán bộ có trách nhiệm chính trong công tác tuyên truyền; yêu cầu lập kế hoạch, chương trình nội dung tuyên truyền cụ thể; giao trách nhiệm và chỉ đạo cho các cấp trong hệ thống tổ chức công ty cùng có trách nhiệm; phát huy tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều tham gia công tác tuyên truyền; viết bài, tin, tuyên truyền trực tiếp, nhằm đưa thông tin về bảo hiểm nhân thọ trong tỉnh được phổ biến một cách rộng rãi. 1.4. Nâng cao chất lượng quản lý quỹ tài chính, phục vụ tốt công tác khai thác bảo hiểm nhân thọ: Việc quản lý quỹ tài chính và các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ của công ty đều thông qua hệ thống máy tính. Trong thời gian qua do chương trình lắp đặt từ Tổng công ty chưa đảm bảo nên thường xuyên gây ra lỗi làm ảnh hưởng không ít tới hoạt động tài chính của công ty. Mặt khác phần mềm quản lý này đòi hỏi người sử dụng phải trực tiếp nhập số liệu nên không tránh khỏi nhầm lẫn, nên việc quản lý quỹ tài chính còn nhiều hạn chế có ảnh hưởng nhiều tới đến việc quản lý nghiệp vụ bảo hiểm như: phát hành hợp đồng chậm, thông báo nợ phí không chính xác, việc cập nhật hoá đơn hàng ngày khó khăn, có những lúc công việc bị tồn đọng trì trệ, nhất là trong thời gian sắp tới việc mở rộng khai thác của công ty ngày được triển khai rộng khắp thì nhu cầu càng nhiều. Hiện nay, công ty đang thực hiện dự án mới về phần mềm máy tính quản lý hợp đồng, Công ty đang đưa vào hoạt động từ giữa tháng 4 năm 2001. Hệ thống máy tính này sẽ khắc phục những hạn chế của hệ thống phần mềm cũ vì phần mềm mới sẽ cho ra những hoá đơn có mã vạch: ghi đầy đủ số hợp đồng, số phí phải đóng, phương thức nộp phí... Cán bộ của phòng quản lý hợp đồng chỉ việc dùng máy đọc mã vạch đưa số liệu vào máy tính mà không phải trực tiếp thực hiện công việc, sẽ tránh được những lỗi do sơ ý, sai sót do đại lý khai thác viết nhầm hoá đơn, sau đó chỉ cần kết chuyển số liệu liên quan tới kế toán sang cho bộ phận tài chính kế toán nên công việc không bị chồng chéo tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức và tiền của. Hiện nay công ty mới chỉ thử nghiệm phần mềm này cho phòng khai thác Hà đông và thấy phần mềm này còn những hạn chế như: Đưa thông tin về khách hàng còn bị sai: đóng phí tháng thành đóng phí quý, ghi địa chỉ của khách hàng sai, có hợp đồng dã huỷ những đưa ra hoá đơn tính phí... Cán bộ phòng quản lý hợp đồng đang cùng với cán bộ thực hiện dự án sửa lại cho chương trình hoàn thiện và nhanh chóng đưa vào hoạt động. Khi phần mềm này được thực hiện thì sẽ tiết kiệm cho công ty một khoản chi phí không nhỏ vì nó làm giảm lao động, thời gian thực hiện. Mặt khác cần phải đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ đảm nhận quản lý theo các chương trình máy tính. Lãnh đạo công ty cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, có biện pháp khắc phục ngay trong lĩnh vực quản lý quỹ tài chính này. 2. Công tác quản lý chi trả: 2.1. Nâng cao chất lượng giám định: Hiện nay công tác giám định chủ yếu dựa vào đại lý khai thác, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của đại lý khai thác. Nếu người đại lý khai thác có năng lực có trách nhiệm trong công việc thì sẽ hướng dẫn khách hàng tham gia bảo hiểm điền đầy đủ, trung thực trong giấy yêu cầu bảo hiểm, ngược lại đôi khi có những đại lý vì lý do muốn ký nhanh chóng được hợp đồng nên không ngần ngại bỏ qua những bước quan trọng như phỏng vấn khách hàng, chiều lòng khách hàng mà không kê khai đầy đủ, đôi khi có những đại lý còn điền khống vào giấy yêu cầu bảo hiểm. Để khắc phục điều đó, một mặt công ty phải giáo dục thường xuyên ý thức trách nhiệm cho cán bộ khai thác của mình, mặt khác cần chú ý hơn nữa tới đánh giá rủi ro ban đầu: Về giáo dục cho đại lý trong quá trình khai thác, thì đại lý phải khéo léo lựa hỏi người tham gia bảo hiểm về những bệnh di truyền mà người tham gia bảo hiểm có nguy cơ mắc phải cao nếu trong nhà thấy xuất hiện căn bệnh đó, phát hiện những người đã mắc bệnh hoặc có sức khoẻ quá yếu. Bên cạnh đó, đại lý khai thác còn phải cho khách hàng biết trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm khi kê khai tình trạng bệnh tật, để từ đó khách hàng tự đánh giá mức độ thiệt hại của việc không kê khai trung thực, họ sẽ mất đi quyền lơị chính đáng của mình khi kê khai không trung thực và đôi khi còn bị khép vào tội trục lợi bảo hiểm và phải bị đưa ra xét xử. Việc giám định khi có sự cố của người tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm là rất cần thiết, Việc này để xác định lại việc dánh giá rủi ro ban đầu xem người tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm khi tham gia có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm hay không, xác định lại giữa việc kê khai ban đầu vơí thực tế kiểm tra có đúng hay không. Nếu đúng thì phải kiểm tra xem nguyên nhân của sự cố dẫn đến rủi ro có thuộc phạm vị bảo hiểm không để từ đó xác định chính xác mức độ thiệt hại. Trong các khâu giám định thì giám định ban đầu là quan trọng hơn cả, vì giám định ban đầu giúp cho công ty xác định xem có chấp nhận bảo hiểm hay không. Công tác giám định ban đầu đói hỏi phải thực hiện nghiêm chỉnh và trung thực cả về hai phía. Đối với người tham gia bảo hiểm thì phải trung thực khai báo, còn bên nhận bảo hiểm thì phải có trách nhiệm kiểm tra sức khoẻ cho người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm nhất là những hợp đồng bảo hiểm có giá trị cao thì việc đánh giá rủi ro ban đầu cần phải thận trọng hơn. Chủ yếu hiện nay công tác đánh giá rủi ro ban đầu phụ thuộc vào khai báo trung thực của khách hàng tham gia bảo hiểm. Tất cả những việc kiểm tra trên đòi hỏi phải có một giám định viên giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp. Đôi khi có những giám định viên thông đồng với khách hàng để trục lợi bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng cần chú trọng đào tạo đội ngũ giám định, giỏi chuyên môn, có tư cách tốt, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc, để từ đó công tác giám định được nâng cao về chất lượng, giảm chi phí cho công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, từ đó nâng cao uy tín của công ty trên thị trường bảo hiểm. 2.2. Nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác chi trả cho khách hàng: Ngay sau khi nhận được thông tin của khách hàng về rủi ro mà họ mắc phải, công ty phải nhanh chóng cử cán bộ giám định đến nhà người tham gia bảo hiểm để lắm tình hình và nhanh chóng báo về cho công ty tình hình tổn thất, những nhận định sơ bộ của mình về nguyên nhân gây ra tổn thất, đồng thời chia sẻ về tinh thần với người tham gia bảo hiểm và gia đình họ những mất mát mà họ không may gặp phải. Cán bộ giám định còn có nhiệm vụ và trách nhiệm giúp đỡ gia đình người bị nạn làm thủ tục yêu cầu trả tiền bảo hiểm. Ngay sau khi nhận được giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm của gia đình người tham gia bảo hiểm thì công ty nhanh chóng kết hợp với các cơ quan chức năng (nếu có) như công an, y tế nhằm xác định mức độ thiệt hại của người bị nạn, và nhanh chóng trả tiền bảo hiểm cho người được hưởng thụ quyền lợi bảo hiểm khi có đầy đủ giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên hiện nay các thủ tục giấy tờ còn rất phiền hà đôi khi các thủ tục lại chồng chéo nhau. Hiện nay, tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây phòng kế toán kiêm nhiệm nhiều chức năng như kế toán, chi trả tiền bảo hiểm, tổng hợp, nên công việc có những lúc không thông suốt, gây khó khăn cho người đến lĩnh tiền bảo hiểm. Công ty nên đưa việc trả tiền bảo hiểm cho một bộ phận chuyên trách và bộ phận này còn có nhiệm vụ thường xuyên liên hệ với khách hàng tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng và nhanh chóng nhận được tin tức từ khách hàng, giúp cho việc bồi thường được nhanh chóng, thuận lợi, gây được cảm tình tin tưởng nơi khách hàng, nhằm nâng cao hơn nữa uy tín của công ty. 3. Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tổ chức bảo hiểm nhân thọ của công ty: Hiện nay trong hoạt động bảo hiểm của công ty đang được thực hiện với một hệ thống tổ chức kiêm nhiệm, đôi khi các phần việc của các bộ phận bị chồng chéo. Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây mới được tách ra khỏi công ty BAOVIET Hà tây từ năm 2000 nên công việc chưa thật sự thông suốt, nên việc điều hành khó khăn, hiệu quả chỉ đạo kém, kết quả hoạt động thấp, điều đó có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của công ty nên cần phải xây dựng một hệ thống tổ chức phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. Công việc cụ thể là xây dựng các phòng chức năng của công ty, nhằm tham mưu giúp việc cho sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty được chính xác nhanh chóng: - Phòng quản lý đại lý chung cho toàn công ty. - Phòng phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. - Phòng quản lý hợp đồng, giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ. - Phòng tài chính kế toán (dịch vụ vay vốn, thống kê, kế hoạch). - Phòng tổng hợp (hành chính, quản trị, tổ chức). Xây dựng các chi nhánh khu vực: các chi nhánh khu vực có trách nhiệm thay mặt công ty ở khu vực, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo hiểm nhân thọ ở mỗi huyện, thị xã thuộc khu vực của chi nhánh quản lý. Một khu vực có thể có từ 3 đến 4 huyện tuỳ theo điều kiện triển khai của từng khu vực. Mỗi chi nhánh cũng cần có hệ thống quản lý riêng, cũng cần phải có các bộ phận chuyên trách để có thể nhanh chóng thu thập số liệu, tham mưu cho cán bộ lãnh đạo, bám sát tình hình, diễn biến trong khu vực mà chi nhánh có trách nhiệm phụ trách. Mỗi huyện thị xã trong khu vực do chi nhánh quản lý xây dựng các phòng khai thác. Dưới các phòng có các tổ quản lý chỉ đạo trực tiếp các đại lý thuộc tổ. Với hệ thống tổ chức như trên, giúp công ty trong việc chỉ đạo thuận tiện, xác định được trách nhiệm của từng cấp, phân bổ đồng đều đối tượng quản ký trên tất cả các địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác của công ty, và giúp công ty quản lý tốt hơn, hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 4. Công tác kế hoạch: Hàng năm công ty đã đặt ra kế hoạch khai thác của năm sau dựa trên kết quả khai thác của năm trước. Vào cuối tháng 12 hàng năm lãnh đạo công ty cùng với các phòng chức năng lập kế hoạch cho năm sau, đề ra các chỉ tiêu khai thác, chỉ tiêu về tài chính, chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh. Phương pháp mà công ty sử dụng chủ yếu là dùng các phương pháp thống kê, toán quy hồi để dự đoán, kết hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Các phòng khai thác khu vực sẽ gửi về công ty số liệu để công ty lập kế hoạch khai thác. Tổng công ty sẽ dựa vào những báo cáo của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây gửi lên sẽ đạt ra chỉ tiêu cho công ty trong một năm hoạt động. Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây sẽ dựa vào những chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty đề ra và chỉ tiêu kế hoạch của công ty để chỉ đạo cán bộ công nhân viên thực hiện. Công tác kế hoạch của công ty thường là rất chuẩn xác, vì lãnh dạo công ty đã sáng suốt dựa vào hoàn cảnh thực tế khai thác chứ không chạy theo thành tích, nên các chỉ tiêu đạt ra là rất sát với thực tế. Trong năm hoạt động bảo hiểm luôn vượt và hoàn thành chỉ tiêu. Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tâyluôn được Tổng công ty bảo hiểm Việt nam khen thưởng vì hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu mà tổng công ty đã đề ra. Năm 2001, công ty dự kiến sẽ đạt doanh thu là 20 tỷ đồng VN, ngay từ đầu năm lãnh đạo công ty đã chỉ đạo sát sao cho cán bộ nhân viên của mình tăng cường hoạt động để hoàn thành tốt chỉ tiêu trên. 5. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra: Trên cơ sở hệ thống tổ chức của công ty, phải xác định được công việc cụ thể của từng bộ phận để sắp xếp phân công lao động phù hợp; Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra; cần phải có quy chế hoạt động cho từng lĩnh vực, tưng phần việc cụ thể như: quy chế hoạt động của đại lý, quy chế khai thác bảo hiểm, quy chế giám định, quy chế trả tiền bảo hiểm, quy chế về phát hành hợp đồng, quy chế về tài chính kế toán. Trên cơ sở quy chế hoạt động, thường xuyên kiểm tra đối chiếu việc thực hiện với quy chế xem từng người, từng vị trí đã tuân thủ đúng hay chưa, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, làm được như vậy chắc chắn việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo nhất định sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. 6. Đề nghị tổng công ty, bộ tài chính hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm đang triển khai, xây dựng nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo hiểm cho nhân dân: Hiện nay các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đang triển khai, nói chung đã phù hợp được nhu cầu bảo hiểm của nhân dân. Tuy nhiên có những sản phẩm có thời hạn dài như bảo hiểm An sinh giáo dục cho các cháu còn nhỏ tuổi, Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn, Bảo hiểm và tiết kiệm thời hạn 10 năm. Thực tế về mặt tâm lý khách hàng không yên tâm khi tha gia bảo hiểm vì sợ thời gian tham gia bảo hiểm quá dài thì sẽ không tránh khỏi sự sụt giá của đồng tiền, thậm chí nhiều người đã tham gia bảo hiểm những lại xin huỷ hợp đồng vì lý do trên. Thực tế thì quan niệm này của người tham gia bảo hiểm cũng đúng, nhưng nó gây rất nhiều khó khăn cho công tác bảo hiểm nhân thọ không riêng chỉ ở tỉnh Hà tây mà ở tất cả các tỉnh khác cũng vậy. Với mục đích hoạt động của bảo hiểm nhân thọ là thu hút nguồn vốn đầu tư và việc quay vòng nhang nguồn vốn đó để có hiệu quả kinh tế cao, nên phải xem xét bằng cách nào để thu hút nhanh, nhiều, quay vòng kịp thời nguồn vốn. Nếu cứ để tình trạng trên các sản phẩm có thời hạn dài, khách hàng không tham gia hoặc tham gia nhưng lại xin huỷ bỏ hợp đồng, đến một lúc nào đó sẽ không có ai tham gia loại hình bảo hiểm đó nữa. Công ty cũng không thu hút được nguồn vốn đầu tư từ các sản phẩm này, nhưng vẫn phải chi phí vận động khách hàng, chi phí phát hành hợp đồng, chi phí huỷ hợp đồng.. Nhưng nếu có thể điều chỉnh lại thời hạn ngắn hơn, khách hàng thấy phù hợp, tham gia bảo hiểm thấy yên tâm, có thể hết hợp đồng cũ, tham gia hợp đồng mới, khách hàng khác cũng tiếp tục tham gia ngày càng đông; lúc này nguồn vốn đầu tư sẽ tăng nhanh và liên tục phát triển, tất nhiên chi phí phát hành hợp đồng sẽ tăng lên nhưng so với thời gian cũ có thể còn có hiệu quả hơn. Vì vậy đề nghị tổng công ty, Bộ tài chính nên điều chỉnh thời hạn bảo hiểm của một số sản phẩm có thời hạn quá dài của các sản phẩm đã nêu trên. - Sản phẩm an sinh giáo dục có thời hạn từ 1 đến 18 tuổi (theo quy định hiện nay) nên điều chỉnh thời hạn của loại sản phẩm này theo cấp học hoặc theo lứa tuổi như sau: * Từ 1 tuổi đến 5 tuổi * Từ 6 tuổi đến 10 tuổi. * Từ 11 tuổi đến 13 tuổi. -Bảo hiểm và tiết kiệm có thời hạn 5 năm, 10 năm (theo quy định hiện nay) nên điều chỉnh thời hạn của loại sản phẩm này tối đa là 5 năm. Bên cạnh đó người tham gia bảo hiểm nhân thọ không phải lúc nào cũng gặp suôn sẻ khi đóng phí bảo hiểm, vì trong cuộc sống đôi khi họ gặp những hoàn cảnh khó khăn không lường trước được, họ sẽ có ý định huỷ bỏ hợp đồng vì không còn khả năng đóng góp, chính vì thế mà Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây đã tiến hành cho vay theo đơn bảo hiểm đối với những người tham gia bảo hiểm tại công ty với số vốn vay không quá 80% giá trị giải ước, tính cho đến thời điểm hiện nay thì Công ty đã cho vay được 794 880 000 đồng. Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây làm tốt được công tác trên thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công ty và cả cho người tham gia bảo hiểm. - Về phía Công ty: Hàng tháng công ty cũng sẽ thu được một khoản lãi đầu tư tài chính do việc cho vay vốn đem lại tính đến năm 2001 Công ty đã thu được gần 25 triệu đồng từ lãi của khoản đầu tư trên, nhưng quan trọng hơn là công ty không phải tiến hành huỷ bỏ hợp đồng, điều đó gây ra nhiều bất lợi cho Công ty. - Về phía khách hàng: Không còn lo lắng khi gặp khó khăn vì đã được cho vay vốn dựa trên hợp đồng bảo hiểm mà mình đã ký kết, nhanh chóng khắc phục được khó khăn, không phải huỷ hợp đồng (nếu trong trường hợp chưa đến thời hạn nhận giá trị giải ước thì họ sẽ bị mất toàn bộ số phí đã đóng) Tuy nhiên, công tác này tại công ty còn gặp nhiều khó khăn như: Quy trình cho vay chưa thật sự hoàn thiện, địa bàn hoạt động rộng nên việc kiểm tra theo dõi gặp không ít khó khăn, mà việc cho vay vốn theo hợp đồng bảo hiểm còn được thực hiện thủ công, nhân viên của phòng quản lý hợp đồng phải theo dõi trên sổ chứ chưa có phầm mềm máy tính cho công việc này. Tôi có kiến nghị là Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây nhanh chóng tăng cường thực hiện công tác cho vay phí tự động: đây là hình thức giảm số tiền bảo hiểm khi người tham gia bảo hiểm không có đủ khả năng chi trả số phí bảo hiểm cho số tiền bảo hiểm đã đăng ký tham gia trước đây. Thực hiện được công tác này thì Công ty sẽ hạn chế được tình trạng huỷ hợp đồng đang là một vấn đề bức xúc tại Công ty. 7. Thắt chặt mối quan hệ các cấp, các ngành hơn nữa nhằm đưa công tác bảo hiểm phát triển nhanh hơn nữa: Thời gian qua, sở dĩ công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây đạt được những kết quả nhất định như trên cũng chính là nhờ có sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành, các cấp trong tỉnh như các cấp Đảng, chính quyền trong tỉnh ban hành các văn bản triển khai và chỉ đạo công tác bảo hiểm trong toàn tỉnh. Các ngành như giáo dục, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo đến các cơ sở trong hệ thống ngành dọc để cho học sinh cán bộ công nhân viên, giáo viên, hội viên hội phụ nữ thuộc ngành thực hiện tham gia bảo hiểm nhân thọ. Do đó, trong thời gian tới cùngvới mục tiêu của UBND tỉnh Hà tây đã đề ra "Xã hội hoá công tác bảo hiểm" thì về phía công ty cần phải trnh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ngành về công tác bảo hiểm nhân thọ. Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây cần có kế hoạch, chương trình cụ thể đề nghị UBND tỉnh có sự chỉ đạo đến các cấp chính quyền, các ngành để mở rộng phạm vi khai thác bảo hiểm đến các địa phương trong toàn tỉnh. Công ty chủ động ra các phương án triển khai các sản phẩm bảo hiểm phù hợp trong từng lĩnh vực và kết hợp chỉ đạo với các ngành đó phụ trách, như bảo hiểm an sinh giáo dục sẽ kết hợp với ngành giáo dục chỉ đạo triển khai; Bảo hiểm hội viên hội phụ nữ thì sẽ kết hợp với hội phụ nữ tỉnh chỉ đạo triển khai, bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ kết hợp với hội nông dân để chỉ đạo triển khai. Để tạo mối quan hệ này, công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây phải chủ động gặp gỡ trao đổi, thống nhất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến các cấp cơ sở, để các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội cùng có kế hoạch chỉ đạo và động viên cán bộ nhân dân thực hiện. 8. Một số biện pháp khác: Thứ nhất: Một mặt phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đại lý và các biện pháp chỉ đạo và cũng phải có những biện pháp khuyến khích đại lý như đề ra chế độ hoa hồng hợp lý, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đại lý, có chế độ khen thưởng thoả đáng, có thể khen thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm để động viên kịp thời đại lý. Ngoài ra còn phải quan tâm đến phúc lợi và chính sách ưu dãi khác cho đại lý, tạo điều kiện cho đại lý yên tâm công tác phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt tập thể cho đại lý cũng là một việc làm có ý nghĩa thiết thực để động viên mỗi đại lý trong công tác. Đặc biệt, có thể thưởng vật chất, hoặc đi du lịch trong nước, thậm chí đi nước ngoài đối với các đại lý khai thác giỏi để kích thích sự phấn đấu của mỗi đại lý. Thứ hai: Trước tình hình hiện nay do mới triển khai, nhân dân chưa hiểu đầy đủ về bảo hiểm nhân thọ, đại lý bảo hiểm ban đầu chưa nói rõ, thậm chí nói sai, hoặc trong quá trình phục vụ khách hàng có nhiều đại lý còn để khách hàng phàn nàn, dẫn đến thiếu tin tưởng của khách hàng đối với công ty, tạo ra dây truyền phản ứng. Biện pháp trước mắt là phải đưa những cán bộ có đủ khả năng giải thích cho khách hàng yên tâm để duy trì hợp đồng. Thứ ba: Với chức năng công ty là kinh doanh hạch toán phụ thuộc vào các loại bảo hiểm, có nhiệm vụ tổ chức triển khai các loại hình bảo hiểm tại địa phương theo quy định của Tổng Công ty bảo hiểm Việt nam, có quyền hạn theo sự phân cấp của Tổng công ty. - Được phép ký hợp đồng bảo hiểm ở mức tối đa theo quy định. - Thực hiện chi phí kinh doanh, các chi phí khác trên cơ sở định mức cụ thể các khoản chi của Tổng công ty. Các điều kiện hoạt động: Về tài chính được cấp trên cấp vốn hoạt động, trong bước đầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc trong công ty chưa đáp ứng được yêu cầu thực tại. Về lao động còn thiếu, chủ yếu nhân viên trong Công ty phải kiêm nhiệm nhiều công việc; Quyền lợi lương, thưởng phúc lợi, hoa hồng, điều kiện làm việc cho cán bộ, đại lý cũng đang trong thời kỳ đầu chưa được hoàn thiện. - Đề nghị Nhà nước, trực tiếp là Bộ tài chính có chủ trương rõ ràng về công tác bảo hiểm nhân thọ, hình thành hệ thống bảo hiểm nhân thọ riêng, nên có cơ chế rõ ràng tạo điều kiện cho các địa phương hoạt động có hiệu quả. - Về chính sách tài chính cần có chính sách phù hợp điều kiện kinh tế thị trường. Giao quyền chủ động kinh doanh cho công ty trong phạm vi hoạt động của công ty làm sao đạt kết quả cao, có hiệu qủa tốt, đảm bảo các khoản nộp ngân sách, quyền lợi của người lao động theo đúng pháp luật của Nhà nước. Các khoản chi tiêu kinh doanh không nên định mức cụ thể để mở rộng quyền chủ động và linh hoạt trong kinh doanh hơn cho công ty, tránh được tình trạng vận dụng sai chính sách, chế độ hiện hành. - Sớm hoàn thiện các chế độ lương, hoa hồng, cũng như việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị tạo điều kiện để công ty hoạt động tốt hơn. KẾT LUẬN Qua nghiên cứu thực tế triển khai tại Việt nam mà trực tiếp tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, tôi thấy bảo hiểm nhân thọ không chỉ có tại một quốc gia mà đang được phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới. ở nước ta tuy bảo hiểm nhân thọ mới được triển khai nhưng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các tầng lớp nhân dân vì những lợi ích thiết thực mà bảo hiểm nhân thọ đem lại. Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây tuy mới tách ra khỏi công ty BAOVIET Hà tây và có gần bốn năm kinh nghiệm, tuy thời gian thực hiện còn chưa dài, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Bước đầu thể hiện được những đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội; ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Để có được những kết quả đáng phấn khởi như trên, đóng một phần không nhỏ trong thành công trên của công ty là sự góp phần của đội ngũ cán bộ phụ trách quản lý quỹ tài chính của công ty. Dưới sự lãnh đạo tận tình, sáng suốt của ban lãnh đạo công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây cùng với sự nhiệt tình tận tâm trong công tác mà hoạt động quản lý quỹ tài chính đem lại cho công ty nhiều lợi ích cả về kinh tế, tài chính, cũng như nâng cao được uy tín của Công ty trong lòng người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trên cơ sở những kiến thức đã tiếp thu được ở nhà trường và kinh nghiệm bản thân rút ra được trong quá trình thực tập tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, những giải pháp trong bài viết này của tôi có thể góp phần nhỏ bé vào công tác hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Với thời gian và kiến thức còn hạn chế, nhưng được sự quan tâm, chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ trong công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, đặc biệt là sự chỉ bảo rất tận tình của cô giáo Phạm Thị Định đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi mong muốn rằng nội dung trong luận văn tốt nghiệp của tôi sẽ đóng góp một phần vào quá trình hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Một lần nữa tôi xin trân trọng cám ơn các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế Bảo hiểm. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn, Thạc sỹ Phạm Thị Định và các cán bộ của Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây nói chung và cán bộ của phòng kế toán- tài chính đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian thực tập tại Công ty bảo hiểm Nhân thọ Hà tây. Hà nội ngày 30 tháng 4 năm 2001 Sinh viên NGUYỄN THỊ VINH HOA MỤC LỤC Trang Lời nói đầu: 1 Chương I: Lý luân chung về Bảo hiểm nhân thọ: I. Sự cần thiết của Bảo hiểm nhân thọ và sự hình thành của Bảo hiểm nhân thọ: 3 1. Sự cần thiết của Bảo hiểm nhân thọ: 3 2. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm nhân thọ: 4 2.1. Trên thế giới: 4 2.2. ở Việt nam: 5 II. ý nghĩa của Bảo hiểm nhân thọ: 6 1. Bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa về kinh tế: 6 2. Bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa về xã hội: 8 III Nội dung Bảo hiểm nhân thọ: 9 1. Định nghĩa Bảo hiểm nhân thọ: 9 2. Các trường hợp được bảo hiểm và các trường hợp loại trừ: 10 3. Đặc điểm của sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ 10 3.1. Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro: 3.2. Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của người tham gia bảo hiểm: 3.3. Các loại hợp đồng trong Bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và phức tạp: 3.4. Phí Bảo hiểm nhân thọ chịu sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp: 3.5. Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định: 4. Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ: 13 4.1. Định nghĩa hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ: 13 4.2. Các chủ thể và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ: 13 4.3. Một số quy định khi ký kết hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ: 14 5. Các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ: 17 5.1. Bảo hiểm trong trường hợp tử vong: 17 5.2. Bảo hiểm trong trường hợp sống: 22 5.3. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp: 22 5.4. Các điều khoản bảo hiểm bổ sung: 23 6. Thị trường Bảo hiểm nhân thọ tại Việt nam: 24 IV Quỹ tài chính Bảo hiểm nhân thọ: 25 1. Quỹ tài chính Bảo hiểm nhân thọ: 25 1.1. Nguồn thu của quỹ tài chính Bảo hiểm nhân thọ: 25 1.2. Các khoản chi của quỹ tài chính Bảo hiểm nhân thọ: 26 2. Sự cần thiết của quản lý quỹ tài chính Bảo hiểm nhân thọ: 28 Chương II: CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ TÂY: I. Sự ra đời và phát triển của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây: 32 II. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai Bảo hiểm nhân thọ tại Hà tây: 35 1. Những yếu tố tác động đến công tác Bảo hiểm nhân thọ tại Hà tây: 35 2. Những mặt thuận lợi: 35 3. Những mặt khó khăn: 37 4. Những loại hình BHTN được triển khai tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây; 38 III Công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây: 45 1. Tổng thu của quỹ tài chính: 45 1.1. Doanh thu biến động theo không gian: 46 1.2. Doanh thu phụ thuộc vào tính chất của từng nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ: 49 1.3. Quản lý phí thu: 52 2. Tổng chi: 54 3. Quản lý lý hợp đồng: 58 4. Công tác giám định và trả tiền bảo hiểm: 62 4.1. Công tác giám định Bảo hiểm nhân thọ: 63 4.2. Kết quả giám định và trả tiền Bảo hiểm: 67 IV Những ưu điểm và hạn chế phát sinh trong quá trình quản lý quỹ tài chính tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây: 68 1. Những mặt ưu điểm: 68 2. Những mặt hạn chế: 69 Chương III: NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ TÂY: I. Mục tiêu của công tác quản lý quỹ tài chính trong thời gian tới tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây: 71 II. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây: 72 1. Công tác quản lý nguồn thu: 72 1.1. Công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý khai thác; 72 1.2. Công tác phục vụ khách hàng và chiến lược cạnh tranh: 76 1.3. Tăng cường tuyên truyền trong công tác Bảo hiểm nhân thọ: 77 1.4. Nâng cao chất lượng quản lý quỹ tài chính, phục vụ tốt công tác khai thác BHNT: 78 2. Công tác quản lý chi trả: 79 2.1. Nâng cao chất lượng giám định: 79 2.2. Nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác chi trả cho khách hàng: 80 3. Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thốngtổ chức Bảo hiểm nhân thọ của Công ty: 81 4. Công tác kế hoạch: 81 5. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra: 82 6. Đề nghị Tổng công ty, Bộ tài chính hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm đang triển khai, xây dựng nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo hiểm cho nhân dân: 82 7. Thắt chặt mỗi quan hệ các cấp, các ngành hơn nữa nhằm đưa công tác Bảo hiểm nhân thọ phát triển nhanh hơn nữa: 84 8. Một số biện pháp khác: 85 Kết luận 87 Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế Bảo hiểm- Trường Kinh tế Quốc dân Hà nội. Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm- Trường Kinh tế Quốc dân Hà nội. Tạp chí bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt nam các số năm 1999-2000. Tạp chí thị trường bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt nam các số năm 1999-2000. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây các năm 1998-1999- 2000. Luận văn tốt nghiệp của các khoá 37-38 khoa Kinh tế bảo hiểm Bảng số 7 : Số lượng hợp đồng khai thác được của các năm 1997-2000 (tính theo luỹ kế) STT Loại hình bảo hiểm Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Thực hiện Tỷlệ% Thực hiện Tỷlệ% Thực hiện Tỷlệ% Thực hiện Tỷlệ% 1 Bảo Hiểm nhân thọ 5 năm 1724 9,57 2 Bảo hiểm nhân thọ 10 năm 159 0,88 3 Bảo hiểm trẻ em 2274 12,62 4 Bảo hiểm và tiết kiệm 5 năm 522 41,07 2646 31,84 3734 29,23 3828 21,25 5 Bảo hiểm và tiết kiệm 10 năm 24 1,88 274 3,29 319 3,28 428 2,38 6 An sinh giáo dục 725 57,05 4237 50,48 7128 55,80 7739 42,96 7 Sinh mạng có thời hạn 5 năm 837 10,07 1049 8,21 1027 5,70 8 Sinh mạng có thời hạn 10 năm 97 1,16 114 0,89 102 0,57 9 Sinh mạng có thời hạn 15 năm 194 2,33 232 1,81 148 0,82 10 Sinh mạng có thời hạn 1 năm 321 1,78 11 Sinh mạng có thời hạn 2 năm 21 0,12 12 Sinh mạng có thời hạn 3 năm 16 0,08 13 Sinh mạng có thời hạn 4 năm 6 0,03 14 Bảo hiểm trọn đời 76 0,59 157 0,87 15 Bảo hiểm niên kim nhân thọ 22 0,17 65 0,36 16 BH thương tật toàn bộ vĩnh viễn 15 0,18 17 Bảo hiểm chi phí phẫu thuật 10 0,12 18 Bảo hiểm sinh kỳ thuần tuý 19 Bảo hiểm tử kỳ Tổng số 1271 100 8310 100 12774 100 18015 100 Bảng số 8: Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ của từng loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hà Tây trong các năm 1997-2000 Đơn vị tính: đồng VN STT Loại hình bảo hiểm Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 1 Bảo Hiểm nhân thọ 5 năm 2 226 082 152 2 Bảo hiểm nhân thọ 10 năm 164 802 474 3 Bảo hiểm trẻ em 2 310 947 162 4 Bảo hiểm và tiết kiệm 5 năm 143 745 000 201 428 100 2 905 462 000 4 081 554 778 5 Bảo hiểm và tiết kiệm 10 năm 6 580 000 201 183 500 326 032 000 289 028 800 6 An sinh giáo dục 19 967 500 3 086 852 000 5 546 520 000 5 584 698 650 7 Sinh mạng có thời hạn 5 năm 615 780 500 816 074 000 14 178 200 8 Sinh mạng có thời hạn 10 năm 97 840 000 88 466 000 5 258 400 9 Sinh mạng có thời hạn 15 năm 142 479 500 179 914 000 4 453 800 10 Sinh mạng có thời hạn 1 năm 6 750 300 11 Sinh mạng có thời hạn 2 năm 476 200 12 Sinh mạng có thời hạn 3 năm 322 000 13 Sinh mạng có thời hạn 4 năm 188 300 14 Bảo hiểm trọn đời 58 646 000 41 213 700 15 Bảo hiểm niên kim nhân thọ 16 898 000 94 417 800 16 BH thương tật toàn bộ vĩnh viễn 11 007 000 5 897 100 17 Bảo hiểm chi phí phẫu thuật 7 338 000 5 974 300 18 Bảo hiểm sinh kỳ thuần tuý 981 800 19 Bảo hiểm tử kỳ 86100 Tổng số 350 000 000 6 115 000 000 9 940 000 000 14 837 016 000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây.doc
Luận văn liên quan