Tiểu luận Tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng

Qua biểu trên ta có thể rút ra một số nhận xét sau: - Giá trị tổng sản lượng của công ty qua các năm đã tăng lên rõ rệt, Cụ thể với năm 1999 với giá trị tổng sản lượng 20 tỷ tăng lên 22 tỷ vào thời điểm 2000 và 27,o24 tỷ năm 2001. -Doanh thucủa công ty cũng tăng lên với lượng năm sau cao hơn năm trước thể hiện sự cố gắng của công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vói các số lượng về đoanh thu của công ty năm 1999 là17.7 tỷ, 20.5 tỷ năm2000 Và 26.15 tỷ năm 2001. - Lợi nhuận của công ty qua các năm là 0.8 tỷ năm 1999, 0.915 tỷ năm 2000 và 1.05 tỷ năm 2001.

pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2143 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Báo cáo tổng hợp Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Sau thời gian kiến tập tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng thuộc liên hiệp đường sắt Việt Nam hiểu thực tiễn công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà máy. Cùng với kiến thức tiếp thu tại trường, em xin trình bày "Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng" Nội dung báo cáo gồm các phần: I. Quá trình hình thành, phát triển trong từng thời kỳ. II. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty. - Đặc điểm về nhiệm vụ quyền hạn của Công ty - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty. - Đặc điểm về lao động của Công ty. - Đặc điểm về tài chính. phần 1: quá trình hình thành và phát triển của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Quá trình hình thành của Công ty tư vấn đầu tư xây dựng ngày 6/4/1989 Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt được thành lập(đây là đơn vị trực thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam .Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt chính là tiền thân của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng. Viện được hợp nhất từ 3 đơn vị: Công ty nghiên cứu thiết kế đầu máy toa xe, Công ty khảo sát thiết kế đường sắt và Ban Khoa học kỹ thuật. Viện được thành lập là bước tiến đầu tiên của 12 năm đổi mới trong công tác tổ chức quản lý kinh doanh của ngành đường sắt. Cũng nhờ đó Liên hiệp đường sắt Việt Nam đã củng cố và tập hợp được một lực lượng nghiên cứu thiết kế có trình độ chuyên môn cao có quy mô lớn và đồng bộ hơn trước. Tổng số vốn khi thành lập 1037.000.000 đ Vốn cố định 788.000.000 đ Vốn lưu động 249.000.000 đ Bao gồm các nguồn vốn Vốn ngân sách Nhà nước cấp 432.000.000 đ Vốn doanh nghiệp tự bổ sung 405.000.000 đ Vốn vay 200.000.000 đ * Quá trình hình thành phát triển 12 năm qua của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Được hình thành và phát triển qua hai giai đoạn khoa học và công nghệ, giữa hai giai đoạn đó tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cũng được thay đổi. Từ tổ chức Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt đổi tên thành Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng. Trụ sở đặt tại ngõ 371 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. Giai đoạn 1(giai đoạn 1989 - 1995) Được lãnh đạo đường sắt Việt Nam quan tâm đặc biệt lại có sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ khoa học đầu tư,Bộ khoa học công nghệ môi trường, Bộ giao thông vận tải Công ty đã được chính phủ phê duyệt thành lập. Với vốn đầu tư ban đầu của trung tâm nghiên cứu thử nghiệm đường sắt xấp xỉ 1 tỷ đồng với qui mô gồm đủ các phòng nghiên cứu các phòng thử nghiệm chuyên ngành cầu, đường hầm, địa chất công trình, cơ khí... Tuy còn ở giai đoạn phôi thai chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng trung tâm cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ yếu của mình, chủ trì quản lý hầu hết các đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp ngành. Thực hiện triển khai tổ chức các tiến bộ kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có hiệu quả. Từ đó khơi dậy được phong trào làm khoa học công nghệ sâu rộng trong toàn Công ty, khai thác các kỹ năng tiềm tàng trong hầu hết cán bộ công nhân viên của công ty. Các dự án, các đề tài nghiên cứu khả thi, dự án sản xuất thử nghiệm tiến bộ kỹ thuật đã gắn liền với nhu cầu đòi hỏi thực tế của ngành. Cùng với các sản phẩm chế thử và thử nghiệm đã mang lại lợi ích thiết thực và kịp thời cho ngành, không chỉ dừng ở mức định hướng của lý thuyết chung. Ngày 25/12/1995 do yêu cầu của thực tế trong kinh doanh hoà nhập với đường lối chính sách mở cửa, liên doanh với ngoài. Công tác tư vấn trở thành trung tâm của quá trình hình hành các dự án xây dựng và tư vấn cũng là nghiệp vụ chính của đơn vị nên Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt đổi tên thành Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng. Lúc này tổng số vốn của công ty là: 2.096 triệu đồng Trong đó vốn cố định: 1.954 triệu đồng Vốn lưu động 142 triệu đồng Giai đoạn 2(giai đoạn 1996 -2000) Nếu như giai đoạn 1985 -1995 chủ yếu phục vụ cho công cuộc đổi mới khoa học công nghệ. Không chỉ dừng ở mục tiêu trên mà mục tiêu cơ bản không kém phần quan trọng là bộ máy lãnh đạo Công ty đã thúc đẩy và kịp thời đổi mới công nghệ trong tổ chức quản lý sản xuất đổi công nghệ tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án... phục vụ ngay chính quá trình sản xuất của công ty mình nhằm không ngừng nâng cao năng suất chất lượng của tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án và giám sát thi công. Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng không còn là viện nghiên cứu khoa học Công nghệ, tuy nhiên qua công tác tư vấn, Công ty vẫn phát huy vai trò vị trí kinh nghiệm của đơn vị mình tư vấn nhiều giải pháp thực hiện nhiều dự án góp phần vào công cuộc đổi mới ngành như: - Các tư vấn về chốt sụt đường sắt Hà Lào. -Tư vấn về giải pháp chống phọt bàn ở các điểm nền yếu - Lập dự án và tham gia các dự án đổi mới công nghệ trong sửa chữa cầu đường sắt, hầm đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt và quy hoạch đường sắt khu vực Hà Nội. Giai đoạn 1996 - 2000, Công ty đã luôn đổi mới khoa học công nghệ kể cả công nghệ quản lý, công nghệ kỹ thuật và công nghệ sản xuất như: Thường xuyên chấn chỉnh tổ chức và sắp xếp cán bộ cho phù hợp, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ , nghiệp vụ vi tính và các chuyên môn mới hiện đại cho đông đảo cán bộ kỹ thuật để có các sản phẩm tư vấn sâu sắc hơn, sâu hơn và chất lượng hơn góp phần vào quá trình đổi mới lớn lao của ngành đường sắt. Đổi mới khoa học công nghệ là một chủ trương rất quan trọng, đáp ứng kịp thời , đúng lúc để phát triển kinh tế tiến kịp các nước tiên tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong nước, tăng thu nhập cho nền kinh tế quốc dân. Do đó từ năm 1989 đến nay, Công ty luôn đi đầu trong công tác khoa học công nghệ góp phần đóng góp đáng kể cho quá trình đổi mới của ngành đường sắt, làm ra nhiều sản phẩm phụ tùng mới chuyên ngành đưa nhiều thiết bị kỹ thuật mới trong nước và nước ngoài vào vận tải đường sắt. Tuy vậy trong quá trình đổi mới cũng còn một số hạn chế, cần nhận thức đầy đủ rút kinh nghiệm tạo điều kiện cho quá trình đổi mới phía trước. Phần 2: những đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng 1.Đặc điểm về phạm vi hoạt động và các lĩnh vực hoạt động tư vấn chủ yếu của Công ty Phạm vi hoạt động: Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Do đặc thù của ngành đường sắt nên hoạt động trong phạm vi các nước thuộc Đông dương. Lĩnh vực hoạt động tư vấn chủ yếu thuộc các phạm vi sau đây: 1. Lập dự án khả thi, Dự án khả thi, khảo sát thiết kế các công trình cầu đường sắt, đường bộ, tư vấn giám sát thi công xây dượng cầu đường sắt. 2. Lập dự án khả thi, Dự án khả thi, khảo sát, thiết kế tuyến đường sắt, qui hoạch khảo sát thiết kế ga, bãi hàng, có năng lực tư vấn giám sát xây dựng công trình. 3. Lập dự án khả thi, Dự án khả thi, khảo sát thiết kế các tuyến đường bộ qui hoạch mạng giao thông liên hoàn đường sắt, đường bộ. 4. Lập dự án nghiên cứu khả thi khảo sát thiết kế qui hoạch mạng lưới công nghiệp, đầu máy toa xe, dây chuyền công nghệ. Thiết kế đóng mới toa xe cải tạo đầu máy và phụ trợ của toa xe, đầu máy. 5. Lập dự án khả thi, Dự án khả thi khảo sát thiết kế, kiến trúc xây dựng nhà ga, khu ga, trạm xưởng dân dụng và chuyên nghiệp. 6. Lập dự án khả thi, Dự án khả thi khảo sát thiết kế tuyến đường dây thông tin, tín hiệu nhà ga, bãi hàng, trạm phân khu quản lí, hệ thống thông tin liên lạc nội hạt... 7. Nghiên cứu thiết kế khu ga điện khí tập trung, thiết bị cảnh báo tữa, cảnh báo tự động đường giao bằng, thiết bị đầu tư thông tin, thiết bị phát thanh trên tàu dưới ga. Việc tạo ra sản phẩm trong ngành xây dựng nói chung và ngành tư vấn đầu tư xây dưng nói riêng mang tính chất đặc thù không giống với bất kỳ ngành sản xuất nào. Các công trình mà công ty đã thực hiện tư vấn thiết kế giám sát là những công trình mà Công ty đã thực hiện tư vấn thiết kế giám sát là những công trình quan trọng thực hiện trong một thời gian dài, vốn đầu tư lớn cho nên đòi hỏi sự tập trung cao độ các yêu cầu về chất lượng công trình . Điều này đòi hỏi công tác tổ chức bổ trí điều động máy móc thiết bị kiểm tra thăm dò chất lượng công trình phải thực hiện một cách hợp lý, có hiệu quả. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt đông sản xuất kinh doanh của Công ty. 2.Cơ cấu vốn và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng ( trực thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam) được thành lập ngày 6/4/1989 là đơn vị chịu sự quản lý cuả Nhà nước. Cơ cấu của Công ty chủ yếu gồm: 1 giám đốc, 3 phó giám đốc, 8 phòng chức năng nghiệp vụ. Công ti tư vấn đầu tư và xây dựng ngoài tổ chức chính là công ty mẹ còn có hai đơn vị thành viên là Xí nghiệp tư vấn cơ khí công trình và trung tâm làm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao. Bộ máy quản lýcủa Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng bao gồm: Giám đốc chịu trách nhiêm điều hành hoạt động chung của công ty.Giúp việc cho giám đốc là các phó giám đốc phụ trách điều hành. Ngoài ra còn có trưởng phòng kế toán phụ trách chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính thống kê. Để đẩymạnh côngtác kết hợp hài hoà trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh giữa ban giám đốc và các phòng ban. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty được xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng tức là cấp dưới chỉ chịu sự lãnh đạo của cấp trên trực tiếp lãnh đạo mình. Bộ phận chức năng có nhiệm vụ giúp giam đốc thực hiện các công việc được uỷ quyền. sơ đồ cơ cấu tổ chưc bộ máycủa công ty Có thể khái quát Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các cấp phòng ban trong công ty như sau: - Giám đốc Công ty: Giữ vai trò chủ đạo của công ty, là người có thẩm quyền cao nhất trong công ty, có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết địnhcác phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinhdoanh của Công ty và chỉu trách nhiệm trước Nhà nước, trước Tổng Giám đốc Liên hiệp đường sắt Việt Nam về mọi hoạt động theo đúng pháp luật vàđiều lệ tổ chức doanh nghiệp Nhà nước. - Phó Giám đốc Công ty: GiúpGiám đốc tổ chức chỉ đạo và quản lý toàn bộ chuyên môn chuyên ngành mà mỗi Phó Giám đốc được phân công phụ trách. Nhiệm vụ: Ban giám đốc P QL KD P KT TC P HC TH P TC CB P VT TB P Tổng thể P Kỹ thuật châtlượn g P Dự án Khối trực tiếp sản xuất + Hướng dẫn các phòng chức năng mà bản thân Phó Giám đốc phụ trách, khi trưởng các phòng phân công phân nhiệm, phân nhóm kỹ sư thực hiện các phần trong nộidung công trình. Uốn nắn, điều chỉnh và thay mặt giám đốc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong kĩ thuật và trong điều hành sản xuất mà các phòng này không tự giải quyết được. +Duyệt các bản vẽ hồ sơ thiết kế và các dự án. +Là bản lề liên kết giừa Giám đốc vàcác phòng nghiệp vụ, Các phòng chuyên môn. 1.Phó giám đốc thường trực phụ trách kinh doanh được giao quyền giám đốc trong thời gian giám đốc đi vắng và tìm kiếm công việc, ký kết và thanh toán hợp đồng, hạch toán lãi lỗ trong sản xuất kinh doanh của công ty. 2. Phó giám đốc tổ chức hành chính: Trực tiếp chỉ đạo các phòng tổng hợp, tổ chức lao động tiền lương, vật tư thiết bị thực thi nhiệm vụ. 3. Phó giám đốc cơ sở hạ tầng, cơ khí công nghiệp: trực tiếp phụ trách tổ chức, chỉ đạo sản xuất và ký duyệt hồ sơ sản phẩm của các phòng dưới quyền mình phụ trách. -Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và nhà nước về công tác tài chính kế toán, thống kê của công ty. Do chức năng nhiệmvụ mà công ty đảm nhận và cũng để phù hợp với cơ chế kinh tế mới, Công ty đã không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, làm cho bộ máy quản lý càng ngày càng gọn nhẹ, có hiệu quả. Các phòng ban chức năng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty bao gồm: . Phòng hành chính tổng hợp: Gồm 9 người làm công tác tổ chức quản lý tổng hợp, công tác văn phòng, giao dịch, văn thư tiếp nhận và văn thư gửi đi, phục vụ tiếp khách đến cơ quan giao dịch, văn thư tiếp nhận và gửi đi, phục vụ khách đến cơ quan giao dịch chuẩn bị cho các cuộc họp. Điều hành và thực hiện công tác bảo vệ trật tự... xây dựng nội qui và lề lối làm việc, quản lý đội xe . Phòng tài chính kế toán: gồm 8 người có trách nhiệm quản lý tài chính và các nguồn vốn theo đúng chế độ của Nhà nước đảm bảo cung ứng cho các hoạt động tư vấn thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Thanh quyết toán các công tác phí trong cơ quan và quan hệ giao dịchvới ngân hàng, kho bạc qua tài khoản của công ty đã đăng ký. Tổng hợp báo cáo thu chi tài chính hàng tháng, hàng quí và từng công trình. Cuối tháng , quí , năm tính kết quả kinh doanh xem lãi lỗ và tham mưu điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của coong ty. . Phòng quản lý kinh doanh: gồm 7 người, nhiệm vụ chính là tham mưu cho giám đốc trong toàn bộ các công việc của phạm vi quản lý và kinhdoanh. Xây dựng các mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty, tìm hiểu về thị trường, phát hiện những nhu cầu về tư vấn xây dựng, đăng ký nhiệm vụ khoa học hàng năm lên cấp trên ( Liên hiêp đường sắt Việt Nam ), Nhận nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụđó. Theo dõi hỗ trợ các phòng thực hiện nhiệm vụ và hình thành kế hoạchvới các mục tiêu cụ thể. Đánh giá được thế mạnh của công ty để đề xuất các biện pháp, sách lược và chiến lược trong các hoạt động kinh doanh chất xám của công ty. . Phòng tổ chức cán bộ, lao động: Có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về tổ chức quản lý hành chính, quản lý lao động sử dụng cán bộ phù hợp để cán bộphát huy hết năng lực; Tỏ chức tuyển dụng nhân viên mới, đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ nhân viên theo yêu cầu của sản xuất kinhdoanh. Ngoài ra phòng còn có nhiệm vụ kế cận cho các năm tới; xắp xếp lại lao động cho phù hợp với dây chuyền sản xuất của từng thời kỳ. Phụ trách về vấn đề tiền lương cũng là một nhiệm vụ quan trọng của phòng, hàng năm xem xét nâng bậc, hưu trí; Phòng còn lo tất cả các chế độ hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, đảm bảo cho chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...cho người lao động. . Phòng vật tư thiết bị: gồm 5 người, làm nhiệm vụ tham mưu, nghiên cứu biến động thị trường vật tư mua sắm và sửa chữa các dụng cụ thiết bị phục vụ có hiệu quả. . Phòng tổng thể gồm người được giao giải quyết các công trình nhiều chuyên môn. Lập đề cương tổng thể làm tổng B, xử lý một phần hoặc một chuyên môn, quán xuyến tập hợp kết quả khảo sát thiết kế các chuyên môn khác do các phòng thực hiện. Xem xét phối hợp hài hoà giữa các phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện công trình để sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng cao. . Phòng dự án: gồm người, thực hiện các dự án nghiên cứu tiền khả thi, các dự án đầu tư gọi vốn. . Phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng: gồm người, làm chức năng KCS, tham mưu quản lý, tổ chức các vấn đề kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ các công trình; phổ biến thông tin khoa họckỹ thuật, tổ chức phong trào làm sáng kiến, sáng chế. 3. Đặc điểm về laođộng của công ty Có thể nói rằng lao động thuộc ngành tư vấn thiết kế xây dựng có vai trò góp phần tạo ra các công trình xây dựng và tư vấn bởi vì có sự tham gia của các tưvấn thiết kế mới đảm bảo cho các công trình tốt về chất lượng, đúng về tiêu chuẩn qui định có thẩm mỹ cao. Trong những năm qua Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đã đảm nhận khảo sát thiết kế và tư vấn thi công nhiều công trình, dự án và đã được nhiều chủ đầu tư đánh giá. Đạt được điều đó phải kể đến đội ngũ lao động giỏi về chuyên môn kỹ thuật, trình độ tay nghề cao, sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề đội ngũ nhân lực Công ty đã không ngừng khuyến khích cán bộ công nhân viên học tập trau dồi nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Đối với các cán bộ quản lý, công ty tạo điều kiện cho đi học thêm bằng đại học thứ hai hoặc cao học. Công ty còn liên hệ với các trường đại học lớn trong nước tổ chức nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, kiến thức về kỹ thuật cho cán bộ nhân viên của mình. Do công việc chính, sản phẩm chính của đơnvị là tư vấn và xây dựng nên đòi hỏi lực lượng lao động phải bao gồm chủ yếu là cán bộ có trình độ đại học trở lên. Nhờ có hệ thống đào tạo tuyển chọn từ trước nên hiện nay công ty có một đội ngũ lao động tương đôí đồng đều về chất, năng động sáng tạo, có khả năng hoàn thành công việc được giao. Cụ thể, hiện nay Công ty có tổng số lao động là 463 người. Trong đó lực lượng trong danh sách của công ty là 406 người, lực lượng thuê ngoài là 57 người. Lực lượng lao động trông công ty gồm 2 khối: khối cán bộ khoa học kỹ thuật (tốt nghiệp trung học trở lên) và khối kỹ thuật. bảng thống kê chất lượng công nhân kỹ thuật của công ty < 30 31- 40 41- 50 51- 60 > 60 1 2 3 4 5 6 7 4 1 3 4 5 4 4 4 6 7 2 1 4 1 5 1 3,4 45 7 14 19 5 8 8 2 3 6 1 8 4,6 7 4 3 5 2 2,3 8 3 4 1 2 3 3 2,1 Tổng cộng 75 10 29 27 9 0 1 0 1 7 1 0 2 7 10 1 9 4.1 Bangr thoongs kee cans booj khoa hocj kyx thuaatj toots nghieepl trung hocj trowr leen <30 31- 40 41- 50 51- 60 >60 7 3 4 7 14 1 5 6 2 3 11 259 38 86 62 72 38 1 32 186 28 10 2 10 2 41 13 6 4 20 11 4 33 4 331 53 103 71 101 551 1 39 207 45 Do đặc thù của côngviệc cho nên đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chiếm tỷ trọng rất lớn: 82% tổng số lao động của công ty (không kể lao động thuê ngoài), lực lượngcòn lại là khối công nhân kỹ thuật chiếm 18% tổng số lao động của công ty ( không kể lực lượng thuê ngoài). Nhìn vào bảng thống kê công nhân kỹ thuật ta thấy: trình đọ bậc thợ trung bình của công nhân là 4,1%. Trong đó bậc thợ 2,7 chiếm số lượng cao nhất cònbậc thợ 4 và 5 chiếm số lượng ít nhất trong khối lượng công nhân kỹ thuật. Còn bảng thống kê cán bộ khoa học kỹ thuật ta nhân thấy tỷ lệ cán bộ có trình độ cao nhất trong tổng số cán bộ khoa học kỹ thuật là 84%, còn lại là trình độ trên đại học chiếm 5% và trình độ dưới đại học chiếm 11%. Qua hai bảng thống kê, ta thấy công ty phân độ tuổi ra làm 2 khoảng và số lượng lao động ở mỗi độ tuổi được gom vào bảng sau: Độ tuổi 60 Số lao động 113 100 138 64 1 Nhìn vào bảng thông kê ta nhận thấy rằng lực lượng lao độngcủa công ty chủ yếu đang ở độ tuổi xung mãn nhất, năng động nhất có thể cống hiến được nhiều nhất cho công ty. 4. Đặc điểm về tài chính của công ty: Nguồn lực tài chính là một nhân tố quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ việc mua sắm máy móc thiết bị, tài sản cố định, vật liệu cho sản xuất kinh doanh đến khi tạo ra sản phẩm theo lĩnh vực sản xuất của mình. Nguồn lực tài chính trong công ty ảnh hưởng tới việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tài sản cố định. Công ty đã không ngừng tăng trưởng công tác tài chính theo đúng chế độ qui địnhcủa nhà nước. Đây là sự đòi hỏi thường xuyên liên tục trong suốt quá trình kinh doanh hiện nay. Vấn đề vốn để đầu tư cho máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh ở công ty luôn là vấn đề lớn, nó đảm bảo yêu cầu kinh doanh đặt ra. Tình hình nguồn vốn ở ct tv đt & xd năm 2000 TT Chỉ tiêu Giá trị 1 Nợphải trả 9.996.305.191 2 Vốn chủ sở hữu 6.849.498.834 - nguồn vồn, quĩ 5.805.384.059 - nguồn kinh phí, quĩ khác 1.044.114.775 Tổng cộng nguồn vốn 16.845.804.025 nguồn: Phòng KT-TC CTTVĐT & XD Theo dõi bảng số liệu ta thấy năm 2000 tổng số vốn cho sản xuất kinh doanh của công ty là 16.845.804.025đ. Trong đó nguồn vốn quĩ là 5.805.384.059đ, số vốn còn lại gồm nguồn kinh phí, quĩ khác là 1.004.114.775đ và vốn vay nợ là 9.996.305.191đ. Ta nhận thấy công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất bằng cách tự cân đối giữa vốn vay và vồn chủ sở hữu, sử dụng linh hoạt nguồn vốn bên ngoài để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phần3: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 1999- 2001. Trong 3 năm 1999- 2001 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được những thành tích đáng kể do sư cố găng vượt bậc của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Được thể hiện ở một số sản phẩm mới ra đờicó ý nghĩa kinh tế- chính trị xã hội. - Thiết kế đóng mới toa xe khách thế hệ hai, toa xe khách hai tầng, toa xe trở container. -Thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo đường ngang tự động. - Hoàn thành hồ sơ khảo sát thiết kế 166 đường ngang đường sắt (giải ngân 28 tỷ). - Hoàn thành hồ sơ khảo sát thiết kế (đầu tư cơ bản, xây dựng cơ bản) ( giải ngân 166 tỷ) -Hoàn thành dự án kỹ thuật 34 cầu, thiết kế kỹ thuật một phần trọng yếu cầu Long Biên, khảo sảt thiết kế các điểm sụt trượt Phố Lu- Lào cai. -Hoàn thành toàn bộ công trình thuộc vốn đầu tư phát triển đã có kế hoạch từ đầu năm& giải ngân hết6.2 tỷ đồngvốn đầu tư cơ bản gồm các công trình lớn và phức tạp: đường sắt trên cao Hà Nội, đướng sắt hành lang Đông Tây, đường sắt Bôxit Lâm đồng, Hầm dường sắt Hải Vân... kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong một số năm Chỉ tiêu ĐV 1999 2000 2001 1 Giá trị tổng sản lượng tỷ 20 22 27.024 -Vốn đường sắt tỷ 9.3 -Các dự án tỷ 1.2 -Đường bộ tỷ 2.0 -Nghiên cứu khoa học tỷ 0.3 - Ngoài ngành tỷ 1.5 2 Doanh thu tỷ 17.7 20.5 26.15 3 Nộp ngân sách tỷ 1.9 2.1 2.65 4 Lãi thực hiện tỷ 0.8 0.915 1.05 5 Đầu tư cở vật chất kỹ thuật tỷ 1.0 2.4 2.5 6 Thu nhập bình quân n/ tháng tỷ 1.35 1.55 1.85 nguồn: Phòng KT- TC CTTVĐT& XD Qua biểu trên ta có thể rút ra một số nhận xét sau: - Giá trị tổng sản lượng của công ty qua các năm đã tăng lên rõ rệt, Cụ thể với năm 1999 với giá trị tổng sản lượng 20 tỷ tăng lên 22 tỷ vào thời điểm 2000 và 27,o24 tỷ năm 2001. -Doanh thucủa công ty cũng tăng lên với lượng năm sau cao hơn năm trước thể hiện sự cố gắng của công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vói các số lượng về đoanh thu của công ty năm 1999 là17.7 tỷ, 20.5 tỷ năm2000 Và 26.15 tỷ năm 2001. - Lợi nhuận của công ty qua các năm là 0.8 tỷ năm 1999, 0.915 tỷ năm 2000 và 1.05 tỷ năm 2001. Như vậy với các chỉ tiêu tài chính cơ bản trên cho thấy công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình. Với những kết quả đã đạt được trong kinh doanh Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách mức thu nộp của công ty đối với Nhà nước trong các năm là 1.9 tỷ năm 1999, 2.1 tỷ năm 2000 và 2.65 tỷ năm 2001. Như vậy có thể nói mặc dù hoạt động kinh doanh có không ít khó khăn nhưng hàng năm công ty vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Để ổn định việc làm và nâng cao mức sống của cán bộ công nhân viên trong công ty đồng thời làm tăng nhanh mức đóng góp cho ngân sách nhà nước trong thời gian tới công ty cần phấn đấu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf65_1599.pdf
Luận văn liên quan