Đề tài Kế hoạch chhuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc thời kỳ 2006 -2010

Lời nói đầu Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế có mối lien hệ chặt chẽ với tăng trưởng và phát triển kinh tế, vừa là kết quả của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong một giai đoạn nhất định, vừa là yếu tố cực kỳ quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội của một quốc gia, một tỉnh lên một trình độ mới Trong từng giai đoạn 5-10 năm để phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch 5 năm của quốc gia, cơ cấu ngành kinh tế và sự chuyển dịch của nó cần được xem xét một cách tổng quát để rút ra các ưu nhược điêm, phát hiện các điểm mạnh, xu hướng chuyển dịch và các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhanh hơn. Vĩnh phúc được thành lập năm 1950 do sự sát nhập của hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, năm 1968 sát nhập với Phú Thọ để trở thành Vĩnh Phú. Từ T1/1997 Vĩnh phúc lại được tái lập. Sau 10 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, là một trong 15 tỉnh tự cân đối được ngân sách và có đóng góp vào ngân sách nhà nước, nằm trong vành đai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Có được những thành quả trên là do Vĩnh Phúc đã xác định đúng hướng phát triển kinh tế có cơ cấu kinh tế hợp lý. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc nên em đã chọn đề tài: Kế hoạch chhuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc thời kỳ 2006-2010. Do hạn chế về mặt thời gian nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được những đóng góp của thầy giáo để bài viết của em được hoàn chỉnh

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2531 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế hoạch chhuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc thời kỳ 2006 -2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế có mối lien hệ chặt chẽ với tăng trưởng và phát triển kinh tế, vừa là kết quả của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong một giai đoạn nhất định, vừa là yếu tố cực kỳ quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội của một quốc gia, một tỉnh lên một trình độ mới Trong từng giai đoạn 5-10 năm để phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch 5 năm của quốc gia, cơ cấu ngành kinh tế và sự chuyển dịch của nó cần được xem xét một cách tổng quát để rút ra các ưu nhược điêm, phát hiện các điểm mạnh, xu hướng chuyển dịch và các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhanh hơn. Vĩnh phúc được thành lập năm 1950 do sự sát nhập của hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, năm 1968 sát nhập với Phú Thọ để trở thành Vĩnh Phú. Từ T1/1997 Vĩnh phúc lại được tái lập. Sau 10 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, là một trong 15 tỉnh tự cân đối được ngân sách và có đóng góp vào ngân sách nhà nước, nằm trong vành đai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Có được những thành quả trên là do Vĩnh Phúc đã xác định đúng hướng phát triển kinh tế có cơ cấu kinh tế hợp lý. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc nên em đã chọn đề tài: Kế hoạch chhuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc thời kỳ 2006-2010. Do hạn chế về mặt thời gian nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được những đóng góp của thầy giáo để bài viết của em được hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn Nội dung Chương I: Những vấn đề chung về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế I.Lý luận về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành. 1.Các khái niệm. 1.1.Cơ cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ tỷ lệ giữa các bộ phận hợp thành tổng thể kinh tế, các bộ phận này có mối liên hệ hữu cơ,những tác động qua lại cả về số lượng lẫn chất lượng, các quan hệ tỷ lệ này được hình thành trong những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định, chúng luôn vận động và hướng vào mục tiêu cụ thể.Dưới các giác độ khác nhau, cơ cấu kinh tế được phân thành nhiều loại: Cơ cấu ngành-xét dưới giác dộ phân công sản xuất Cơ cấu vùng-xét dưới giác độ hoạt động kinh tế xã hội theo lãnh thổ Cơ cấu thành phần kinh tế-xét hoạt động kinh tế theo quan hệ sở hữu Cơ cấu đối ngoại-xét trình độ mở của và hội nhập của nền kinh tế Cơ cấu tích luỹ-xét tiềm năng để phát triển kinh tế 1.2.Cơ cấu ngành kinh tế Cơ cấu ngành kinh tế là tương quan giữa các ngành trong tổng thể nền kinh tế, thể hiện mối quan hệ hưũ cơ và mối quan hệ cả về số lượng và chất lượng giữa các ngành với nhau. Các mối quan hệ này được hình thành trong những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định, chúng luôn vận động và hướng vào mục tiêu cụ thể.Như vậy cần phải hiểu cơ cấu ngành theo những nội dung sau: Trước hết, đó là số lượng các ngành kinh tế được hình thành. Từ đầu thế kỷ 19 nhà kinh tế học Collin Class đã chia nền kinh tế thành 3 nhóm ngành:Khai thác tài nguyên thiên nhiê (gồm nông nghiệp và khai thác khoáng sản);công nghịêp chế biến;và ngành sản xuất sản phảm vô hình.Sau này Liên Hợp Quốc căn cứ vào tính chất của hoạt động sản xuất để chuyển công nghiệp khai thác khoáng sản sang ngành công nghiệp và gọi ngành sản xuất sản phẩm vô hình là ngành dịch vụ. Như vậy nền kinh tế được chia làm 3 khu vực:Khu vực I bao gồm các ngành nông – lâm – ngư nghiệp; khu vực II là công nghiệp và xây dựng; khu vực III là ngành dịch vụ Thứ đến, cơ cấu kinh tế thể hiện ở mối quan hệ tương hỗ giữa các ngành với nhau. Mối quan hệ này bao gồm cả số và lượng. Mặt lượng thể hiện ở tỷ trọng (tính theo GDP, lao động, vốn…) của mỗi ngành trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, còn khía cạnh lượng phản ánh vị trí, tầm quan trọng của từng ngành và tính chất của sự tác động qua lại giữa các ngành với nhau. Sự tác động giữa các ngành có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Tác động trực tiếp bao gồm tác động cùng chiều và ngược chiều, còn mối quan hệ gián tiếp thể hiện theo các câp 1,2,3…Nói chung mối quan hệ iữa các ngành cả về số lượng lẫn chất lượng đều thường xuyên biến đổi và ngày càng trở nên phức tạp hơn theo sự phát triển ủa lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội trong nước và quốc tế 1.3.Chuyển dịch cơ cấu ngành Cơ cấu ngành kinh tế là một phạm trù động, nó luôn luôn biến đổi theo từng thời kỳ phát triển bởi các yếu tố hợp thành cơ cấu kinh tế không cố định. Quá trình thay đổi của cơ cấu ngành từ trạng thái này sang trạng thái khác ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với môi trường và điều kiện phát triển gọi là sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu ngành không chỉ là thay đổi số lượng các ngành, tỷ trọng của mỗi ngành mà còn bao gồm sự thay đổi về vị trí, tính chất mối quan hệ trong nội bộ cơ cấu ngành 2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Xét trên khía cạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế thì dạng cơ cấu ngành được xem là quan trọng nhất, được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất vì nó phản ánh sự phát triển của khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất, phân công lao động chuyên môn hoá và hợp tác hoá. Trạng thái cơ cấu ngành là dấu hiệu phản ánh trình độ phát triển kinh tế của tỉnh. Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành là một quá trình diễn ra lien tục và gắn liền với sự phát triển kinh tế. Ngược lại nhịp độ phát triển tính bền vững của tăng trưởng lại phụ thuộc vào khả năng chuyển dịch cơ cấu ngành linh hoạt phù hợp với những điều kiện bên trong, bên ngoài và lợi thế tương đối của nền kinh tế. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành thể hiện hiệu quả của việc phân bố nguồn lực. Trong nền kinh tế hội nhập quốc tế, việc lựa chọn và chuyển dịch cơ cấu hợp lý dựa trên lượi thế tương đối và khả năng cạnh tranh là cơ sở cho việc chủ động hội nhâp và hội nhập thành công 3.Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp trong tổng thể nền kinh tế cả về tỷ trọng trong GDP lẫn tỷ trọng lao động Tốc độ tăng của ngành công nghiệp là rất cao, với việc hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung càng thúc đẩy phát triển công nghiệp. Thêm vào đó là Vĩnh Phúc có nhiều ưu đãi trong đầu tư nên ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Vĩnh Phúc, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Dịch vụ cũng tăng tỷ trọng song không cao bằng công nghiệp, chủ yếu là phát triển du lịch bởi vĩnh Phúc nằm ngay sát Hà Nội nên thuận tiện trong việc thu hut khách du lịch trong những ngày nghỉ cuối tuần đến ngững địa điểm du lịch của Vĩnh Phúc như hồ Đại Lải, đầm Vạc, Tam Đảo.Vĩnh Phúc cũng nằm kề sát sân bay quốc tế Nội Bài nên viẹc thu hút khách quốc tế đến với Vĩnh Phúc cũng không khó khăn gì. Tăng tỷ trọng những ngành sản xuất sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, dung lượng vốn lớn. Tỉnh rất chú trọng đến việc thu hút và ưu tiên những dự án đầu tư vào những ngành có công nghệ cao. Trong hiện tại cũng như tương lai Vĩnh Phúc sẽ hình thành các khu công nghệ, khu chế suất cao, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và triển khai công nghệ II.Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh VĨnh Phúc Các nguồn lực tự nhiên: Là một tỉnh ở đồng băng trung du Bắc Bộ Vĩnh phúc có đầy đủ ba vùng sinh thái: đồng bằng, trung du, đồi núi. Diện tích đất tự nhiên không nhiều, khoảng1370km2 nhưng có nhiều địa điểm có thể phát triển thành các danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Chỉ cách thủ đô Hà Nội 50 km(khoảng hơn 1 tiếng đi xe máy hoặc gần 1 tiêng đi ôtô) là du khách có thể thưởng thức không khí trong lành và những đặc sản ở các khu du lịch nổi tiếng của Vĩnh Phúc. Bạn có thể dạo chơi trong những rừng thông xanh mát với không khí mát lành, hơi se lạnh ở khu du lịch Tam Đảo, ăn hoặc mua về làm quà món ăn nổi tiến ở đây là ngọn susu. Bạn cũng có thể thư giãn với tró chơi gôn ở khu du lịch Đầm Vạc, những đôi lứa yêu nhau thì lại hay chọn Đại Lải làm điểm đến trong những ngày nghỉ cuối tuần bởi vẻ đẹp thơ mộng với núi và hồ thật lãng mạn. Đây là điều kiện rất thuạn lợi để Vĩnh Phúc phát triển ngành du lịch nói riêng, ngành dịch vụ nói chung Vĩnh Phúc nằm gần các khu công nghiệp lớn của Hà Nôi như KCN Nội Bài, KCN Bắc Thăng Long nên ít nhiều có sự giao lưu, ảnh hưởng, điều này giúp ngành cong nghiệp và dịch vụ của Vĩnh Phúc phát triển Đát đai màu mỡ cũng giúp Vĩnh Phúc có thể phát triển cả nông nghiệp, Vĩnh Phúc đã tập trung phát triển theo hướng trồng những cây phù hợp với đặc điểm của vùng và có hiệu quả kinh tế cao như: Phát triển vùng trồng hoa ở Mê Linh, trồng rau ở Tam đảo, Mê Linh, Vĩnh Tường Nguồn lực con người:Nguồn nhân lực của Vĩnh Phúc có trình độ khá cao, bởi trước đây Vĩnh Phúc cũng là một vùng đất khoa bảng với những con người lao động cần cù chăm chỉ, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm lao động cao. Bên cạnh nguồn nhân lực hiện có của địa phương Vĩnh Phúc còn được bổ sung một lượng lớn lao động có trình độ cũng như tay nghề cao từ các tỉnh khác do họ đến làm việc trong các công ty các KCN đóng trên địa bàn tỉnh . Tuy nhiên nguồn nhân lực này đôi khi lại gây trở ngại đối với quá trình phát triển cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đó là những tệ nạn xã hội gây ra tại các khu dân cư tập trung tại các khu công nghiệp Cơ chế chính sách của tỉnh, của Nhà nước:Nhà nước đã quy hoạch Vĩnh Phúc là một trong các tỉnh vành đai của Hà Nội, trong tương lai có thể sát nhập vào Hà Nội, là vùng kinh tế trọng diểm ở phía Băc nên Vĩnh Phúc được chính phủ rất ưu đãi trong việc phát triển: gới thiệu các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đường giao thông để giúp tỉnh thu hút được các nhà đầu tư. Ban lãnh đạo tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách giúp phát triển công nghiệp của tỉnh như chính sách thu hút đầu tư,thành lập các ban giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho các dự án có thể nhanh chóng đi vào hoạt động, cải cách các thủ tục hành chính để tránh rườm rà, giảm bớt thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư. Thành lập các ban hỗ trợ thông tin để trợ giúp doanh nghiêp. Chương 2: Đánh giá thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2006-2010 I. Thành tựu của công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2005 Sau khi tái lập tỉnh,Vĩnh Phúc vốn là một tỉnh thuần nông, cơ cấu GDP năm 1997 là: Khu vực I: 46,35%, khu vực II: 39%, khu vực III: 20,7%. Chỉ sau 8 năm, theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm 2005, cơ cấu kinh tế Vĩnh Phúc đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực ( công nghiệp- dịch vụ - nông nghiệp). Năm 2005 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, giá tri sản xuât công nghiệp, xây dựng tăng 20,4%, nông lâm thuỷ sản tăng 5,3%, dịch vụ tăng10,4% Năm 2005 cơ cấu kinh tế là: Công nghiệp, xây dựng 52,2% Nông, lâm, thuỷ sản21,2% Dịch vụ 26,6% Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 28%, giải quyết việc làm cho khoảng 20 nghìn lao động. Có sự biến đổi một cách nhanh chóng như vậy là do Vĩnh Phúc đã biết lựa chọn công nghiệp làm ngành kinh tế chủ đạo, làm đòn bẩy kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khai thác ngoại lực, thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển công nghiệp là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt quá trình phát triển của ngành công nghiệp.Thành tựu trong các ngành cụ thể như sau: Về công nghiệp: Trong cơ cấu giá trị GDP của tỉnh , giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng từ 39% năm 1997 lên 52,2 % năm 2005, bình quân trong giai đoạn 2000-2005 tăng 23,1%/năm trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 63,5%/năm, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,6%. Nếu tính theo con số tuyệt đối thì riêng về giá trị sản xuất công nghiệp trong các năm từ 2000-2005 ta có số liệu sau: 2000:5411tỷ đồng; 2001: 6222 tỷ đồng; 2002: 7829 tỷ đồng; 2003: 10259 tỷ đồng; 2004: 12696 tỷ đồng; 2005: 15614 tỷ đồng. Bước đầu trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số ngành công nghiệp mũi nhọn như : cơ khí, lắp ráp ôtô, xe máy,các sản phẩm hỗ trợ, vật liệu xây dựng, dệt may da giày…Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như ôtô, xe máy, gạch ốp lát, đồ gỗ nội thất, săm lốp, quần áo may sẵn…đều tăng cao và vượt xa so với mục tiêu đề ra. Cơ cấu sản xuất hàng hoá chuyển dịch tích cực theo hướng tăng giá trị hàng hoá xuất khẩu, hàng tiêu dùng và hàng có chất lượng cao Về nông nghiệp:Nhờ xác định đúng các chính sách phát triển nông nghiệp, triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực đất đai, vốn, kỹ thuật- công nghệ, thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và tổ chức sản xuất mà Vĩnh Phúc đã làm được những điều không thể tưởng chừng như không thể, đó là: Biến khó thành dễ, biến yếu thành mạnh. Sủ dụng đất là một ví dụ điển hình. Trong quá trình phân loại, những vùng đất có khả năng canh tác được nhiều mùa vụ được xếp hạng cao, do đó thường rơi vào những vùng, những khoảng đất ba vụ, nghĩa là trồng được cả lúa lẫn màu , điều kiện tưới tiêu thuận lợi.Nhưng nhờ tinh thần sáng tạo, sau một thời gian mày mò tìm kiếm người dân đã chủ động trồng lúa một vụ không ăn chắc sang kết hợp nuôi thả cá đông trên vùng đất trũng vốn trước đây được xếp vào loại đất xấu nay lại có giá tri kinh tế cao, thu hoạch cá mỗi năm đem lại giá tri kinh tế cao hơn ca hai vụ lúa và một vụ màu cộng lại Nghị quyết 10 của tỉnh uỷ Vĩnh Phúc chủ trương chuyển 4 ngàn ha đất trồng cây lương thực sang trông dâu tằm, rau, hoa, qủa và nuôi trồng thuỷ sản nhưng an ninh lương thực trong tỉnh vẫn được đảm bảo. Điều đó thể hiện ở chỗ, năng suất lúa bình quân đã tăng từ 43,6 tạ năm 2000 lên gần 53 tạ năm 2005. Trong bối cảnh diện tích canh tác, số lao động trong nông nghiệp đang có xu hướng giảm, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, bình quân khoảng 6,7%/năm, giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi…Để có một nền sản xuất nông nghiệp thực sự có cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích Trong 5 năm 2001-2005, giá trị sản xuất trong ngành tăng 6,7% (kế hoạch đặt ra là 4,5-5%), trong đó nông nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm, thuỷ sản tăng 19,5%/năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 31,2% năm2000 xuống còn 21.2% năm 2005. Cơ cấu giá trị trong nội bộ ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng trồng trọt giảm từ 71,3% xuống còn 60,9%, chăn nuôi tăbg từ 25,2% lên 35,3%( mục tiêu đề ra là 30%), thuỷ sản tăng từ 2,6% lên 5,2% Về dịch vụ: Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 11,8%/năm(mục tiêu đề ra là 9%). Kinh doanh thương mại khá sôi động, đảm bảo lưu thông hàng háo trong và ngoài tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 1,5 lần. Hoạt đông xuất nhập khẩu tăng nhanh, kim ngạch xuất khẩu năm 2005 đạt 180 triệu USD( mục tiêu đè ra là 40-45 triệu USD) Vận chuyển hàng hoá và vận tải hành khách tăng mạnh. Bưu chính viễn thông có tốc độ tăng trưởng cao, cơ sở vật chất phát triển nhanh, toàn tỉnh có 95092 máy điện thoại, đạt tỷ lệ 8,5 máy/100 dân. Khai thác dịch vụ Internet bước đầu phát triển. Ngành du lịch có bước phát triển quan trọng từng bước phấn đấu trở thành ngành mũi nhọn của tỉnh, trên địa bàn tỉnh hình thành nhiều khu du lịch tập trung có chất lượng cao như Đại Lải, Tam Đảo, Đàm Vạc. Doanh thu du lịch tăng bình quân 12-15%/năm. Lượng khách quốc tế bình quân 17500 lượt /năm, khách du lịch nội địa tăng bình quân 14-16%/năm. Hoạt động du lịch còn thu hút nhiều lao động vào làm việc Về lao động trong các ngành kinh tế:Năm năm gần đây, lao động trong các ngành kinh tế tăng 43140 người, lao động trong ngành công nghiệp- xây dựng tăng 7,8 lần. Còn cơ cấu lao động theo ngành kinh tế cũng có nhiều chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh ở khu vực công nghiệp dịch vụ, giảm ở khu vực nông nghiệp. Tuy vậy người ta cũng thấy rằng lao đông trong ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với 58,93 nhưng chỉ tạo ra 17,31%GDP, điều đó cho thấy năng suất lao động thấp, trình độ chuyên môn hoá, áp dụng khoa học kỹ thuật của người lao đông chưa cao. Vĩnh Phúc là một tỉnh có tiềm năng về nguồn lao động có trình độ cao, hầu hết người dân có trình độ từ tiểu học ttrở lên, chất lượng nguồn lao động ngày một tăng lên do lượng học sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp của tỉnh tăng trên 20%/năm. Mặc dù vậy, thực tế cũng cho thấy tỷ lệ lao động không qua đào tạo ở các ngành kinh tế còn cao: khu vực I là 95,4%, khu vực II 61,76% và khu vực III là 51,65%, tỷ lệ lao động có trình độ đại học chưa cao và đặc biệt còn thiếu các lao động có tay nghề kỹ thuật. II. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2006-2010 1.Định hướng phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc đến năm 2010: Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, tạo việc làm cho người lao động nâng cao trình độ dân trí. Tăng cường đầu tư cho khu vực nông thôn miền núi Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi thành phần kinh tế, đa dạmg hoá các loại hình sản xuất kinh doanh; Phát huy tốt nội lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút vốn và công nghệ từ nước ngoài, tăng cường giao lưu kinh tế với các địa phương trong cả nước và quốc tế Phát triển và nâng câo chất lượng nguồn nhân lực, coi trọng những ứng dụng khoa học và công nghệ mới 2.Mục tiêu tổng quát: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đồng thời tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Vĩnh Phúc. Phát triển nguồn lực con người, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao một bước về trình độ công nghệ. Chủ động và chuẩn bị tốt những điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo bước phát triển mới trên con đường công nghiệp hoá rút ngắn theo hướng hiện đại hoá. Tận dụng các thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khai thác có hiệu qquả kinh tế đối ngoại , đảm bảo tự chủ về kinh tế tài chính, ngân sách. Phát triển kinh tế xã hội gắn liền với phát triển kinh tế; Tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghéo tạo thêm nhiều việc làm mới, hạn chế tệ nạn xã hội . Phát triển từng bước kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, kiểm toán thực hành tiết kiệm, chống nạn quan liêu, tham nhũng. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội 3.Một số mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2006-2010: Nhịp độ tăng GDP theo giá so sánh năm 1994 bình quân hàng năm đạt 14-14,5%/năm Nhịp độ tăng bình quân hàng năm: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng là 18,5-20%/năm Giá trị sản xuất nông laam thuỷ sản là 5-5,5%/năm Giá trị sản xuất ngành dịch vụ là 13-14%/năm Cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc đến năm 2010 chuyển dịch theo hướng: Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng- dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông lâm thuỷ sản với mục tiêu phấn đấu về cơ cấu như sau: Công nghiệp 58,4%, dịch vụ 27,4%, nông lâm thuỷ sản 14,2% Số lao đông được giải quyết việc làm khoảng 24-25 ngàn người/năm Cơ cấu lao động của Vĩnh Phúc đến năm 2010 chuyển dịch theo hướng: tăng tỷ trọng làm việc trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ (45%) và giảm tỷ trọng lao động trong ngành nông lâm, thuỷ sản (55%) Tỷ lệ lao đọng qua đào tạo của tỉnh đến 2010 đạt 40-45% Mục tiêu phát triển các ngành cụ thể như sau: Ngành công nghiệp: Trong chiến lược phát triển Vĩnh Phúc xác định nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư phát triển các khu công nghiệp để đến năm 2010 trên địa bàn có khoảng 4500 đến 5000 ha đất công nghiệp với kết cấu hạ tầng công nghệ cao đồng bộ. Tỉnh định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn có khả năng cạnh tranh cao như cơ khí chế tạo, công nghiệp dệt may, chế biến đồ uống, thực phẩm, điện tử và đặc biệt chú ý đến thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2015 Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp và đến năm 2020 trở thành một thành phố công nghiệp Về nông nghiệp: Vĩnh Phúc xác định phương hướng cơ bản trong phát triển nông nghiệp là công nghiệp hoá tập trung hoá và chuyên môn hoá với phương châm năm tăng (tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích, tăng năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi, tăng sản lượng lương thực hàng hoá, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản, tăng thu nhập cho hộ nông dân) và năm giảm( giảm trồng cây lương thực những nơi đất xấu năng suât thấp, giảm đất trống đồi núi trọc, giảm thấp nhất ô nhiễm môi trường, giảm những thiệt hại do thiên tai, giảm hộ nông dân nghèo) Về dịch vụ: Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có các trục giao thông chính cả về đường sắt, đường bộ và đường thuỷ đi qua, lại tiếp giáp với thủ đô Hà Nôi – trung tâm văn hoá kinh tế chính trị của cả nước. Vĩnh Phúc dễ dàng giao thương với các trung tâm văn hoá thương mại lớn của thủ đô Hà Nội, cân tận dụng điều này để phát triển các ngành dịch vụ. Trong những năm tới, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục định hướng phát triển du lịch với vai trò một ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước, sớm đạt trình độ phát triển du lịch của quốc tế. Phát triển du lịch giai đoạn 2006-2010 phải được coi là khâu đột phá quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, rút ngắn khoảng cách tụt hậu và tăng cường hội nhập quốc tế III. Đánh giá thực hiện đến thời điểm hiện tại. 1. Đánh giá thực hiện năm 2006. Tổng quan tình hình kinh tế năm 2006 như sau: Tổng giá trị tăng thêm (GDP) giá so sánh 1994 trên địa bàn tỉnh năm 2006 đạt 7277.3 tỷ đồng, tăng 16.98% so với năm 2005, trong đó: Nông, lâm, thuỷ sản tăng 2.51%, công nghiệp xây dựng tăng 21,42%, dịch vụ 20,4%. Cơ cấu kinh tế năm 2006 của tỉnh là : khu vực I 17,31%, kkhu vực II 57,01% và khu vực III 25,68%; so với năm 2005 khu vực I giảm3,17%, khu vực II tăng 4,57% và khu vực III gỉm 1,4%. tỷ lệ thất nghiệp thành thị 2,03% giảm 0,02%, tỷ lệ sủ dụng thời gian lao động ở nông thôn tăng, cơ cấu lao đông làm việc trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực Tình hình cụ thể các ngành như sau: Sản xuất nông , lâm nghiệp, thuỷ sản: Sản xuất nông nghiệp:Sơ bộ kết quả sản xuất trồng trọt cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 117,3 ngàn ha-1,45% so với năm 2005 và-0,79% so với kế hoạch, nguyên nhân chính giảm diện tích là do chuyển mục đích sủ rdụng đất nông nghiệp sang đất khu công nghiệp, đất giao thông. Trong đó diện tích lúa 68,3 ngàn ha -1,81%, ngô 16,8 ngàn ha +2,02%, cây rau đậu 8,9 ngàn ha +5.36%, cây công nghiệp hàng năm 9,7 ngàn ha -24,58%. Diện tích một số cây trồng có hiệu qủa cao tiếp tục tăng nhanh như hoa cây cảnh, cây làm thuốc, cây thức ăn gia súc. Năng suất lúa cả năm đạt 46,82 tạ/ha -8,2% so với kế hoạch và -7,34% so với năm 2005, năng suất một số cây trồng khác: ngô 37,22 tạ/ha -1,35% , đậu tương 14,82tạ/ha -5,48%, lạc 15,68 tạ/ha +3,7% so với năm 2005...Năng suất lúa cả năm giảm do giũa vụ mà một số địa phương bị ngập úng trên diện rộng, một số diện tích bị mất trắng. Sản lượng cây lương thực có hạt đạt 382,4 ngàn tấn, bằng 93,42 % kế hoạch, và -7,47% so với năm 2005, trong đó thóc 319,8 ngàn tấn -9,02%, ngô 62,6 ngàn tấn +1,4%, rau xanh 144,9 ngàn tấn -3,42% so với năm 2005 Kết quả trông trọt cây lâu năm: toàn tỉnh hiện có 10,1 vngàn ha cây lâu năm +0,91% so với năm trước trong đó cây ăn quả 9189,6 ha chiếm 90,96%. Năng suất cây lâu năm nhìn chung tăng riêng vải giảm do thời tiết không thuận. Sản lượng cây lâu năm tăng khá nhưng giá bán sản phẩm thấp, thị trường hẹp trong khi giá phân bón tăng cao nên giá trị đạt được trên 1 ha thấp Kết quả chăn nuôi: Do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng và nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm nên đàn gia súc gia cầm của tỉnh phát triển chậm. Bên cạnh đó thức ăn gia súc, con giống cao nên người chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất còn cầm chừng. Đàn trâu 27879 con -11.89%, đàn bò 177143 con +18,4%, đàn lợn không tính lợn sữa 555 ngàn con +4,46%, đàn gia cầm 5,8triêu con +11% so với năm 2005. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: trâu979,2 tấn+23,75%, bò 2836 tấn +18,41%, lợn 59,8 ngàn tấn +13,14%, gia cầm 16,9 ngàn tấn +31,47% … So với cùng kỳ năm ngoái. Đàn bò lai sind 104360 con chiếm 58,9% tổng đàn +30,27%, bò sữa 760 con -23,54% so với cùng kỳ. Công tác phòng chữa bệnh cho đàn gia súc được tiến hành thường xuyên, các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm được xử lyd kịp thời kiên quyết Sản xuất lâm nghiệp: Năm 2006 các đơn vị lâm nghiệp thực hiện trồng rừng đạt kết quả khá so với năm 2005 song vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Diện tích trồng đạt 838,2 ha đạt 93,5% kế hoạch, trong đó rừng trồng dự án 661 đạt 658,2 ha đạt 91,9% kế hoạch. Công tác bảo vệ và chăm sóc rừng được tiến hành thường xuyên, diện tích rừng trồng được chăm sóc 1989,4 ha. Công tác quản lý khai thác lâm sản được tăng cường, không xẩy ra việc khai thác rừng trái phép trên địa bàn, cả năm dự kiến khai thác 25,9 ngàn m3 gỗ -4,09%. Công tác phòng chống cháy rừng được cảnh báo, kiểm tra giám sát thường xuyên, trong năm chỉ có một vụ cháy rừng nhỏ gây thiệt hại không đáng kể Sản xuất thuỷ sản:Năm 2006 sản xuất thuỷ sản trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt5994,7 ha đạt 105,2% kế hoạch và +7,32% so với năm 2005, trong đó diện tích sản xuất giống đạt 99,8ha -8,9%. Dự án cải tạo ruộng trũng chuyển sang nuôi một vụ cá xho kết quả khá, các địa phương đang tích cực thực hiện. Trong tháng 8/2006 mưa to gây ngập úng ảnh hưởng đấn năng suất, sản lượng thuỷ sản. Sản lượng thuỷ sản đạt 9422,3 tấn đạt 104,7% kế hoạch và+10,68% so với năm ngoái. Các mô hình nuôi trồng giống thuỷ sản có giá tri cao được nhân rộng và đi vào sản xuất như cá chim trắng, tôm càng xanh, cá rô phi đơn tính, cá tra, cá lóc bông…Sản xuất giống thuỷ sản đạy kết quả khá với 1767,5 triẹu con giống các loại +13,26%. Chi cục thuỷ sản tỉnh tiếp tục triển khai nuôi trồng thủ nghiệm các loại gióng cho hiệu quả kinh tế cao 1.2. Sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng Sản xuất công nghiệp:Sản xuất công nghiẹp phát triển với tốc độ cao, quy mô sản xuất liên tục được mở rộng. Năm 2006 giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 1994( không tính công nghiệp do ANQP, điện lực quản lý và một số chi nhánh doanh nghiệp) đạt 19558 tỷ đồng +26,15% so với 2005 và vượt 1,34% kế hoạch năm; trong đó kinh tế nhà nước thực hiẹn 748,2 tỷ +21,03%, ngoài nhà nước 2833,2 tỷ +13,09% và khu vực FDI 15976,5 tỷ +29,05%. Theo ngành công nghiệp cấp I thì : công nghiệp khai thác mỏ đạt 23,7 tỷ -27,59%, công nghiệp chế biến 19524,2 tỷ +26,26% và công nghiệp khai thác phân phối điện nước 10,1 tỷ +39,4%. Sản xuất công nghiệp tăng do có thêm nhiều dự án đầu tư trong nước và ngoài nước hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động, hầu hết sản xuất công nghiệp tăng cao trong những tháng cuối năm; Sản phẩm tiêu thụ xuất khẩu đạt khá, điển hình là công ty Honda Việt Nam và công ty Toyota Việt Nam tăng sản lượng xe máy ôtô. Nhìn chung các sản phẩm chủ yếu của công nghiệp trong nước đều tăng so với năm trước. Khu vực FDI các sản phẩm có giá trị lớn đều tăng so với năm 2005: ôtô 15726 chiếc +19,43%, xe máy 917,8 ngàn chiếc +31,44%, xăm lốp xe máy 6,9 tiệu chiếc +21,69% Đầu tư xây dựng:Năm 2006 thực hiẹn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn đầu tư của nhà nước do địa phương quản lý đạt 837,4 tỷ đồng -11,87%, trong đó nguồn vốn thuộc ngân sách trung ương thực hiện 30,3 tỷ -11,33%, vốn ngân sách địa phương 760,1 tỷ đồng -4,99%. Nhìn chung các dự án, công trình trọng điểm đều có tiến độ thi công còn chậm, công tác giải ngân từ nguồn vốn ngân sách còn chậm, dàn trải thiếu tập trung. Năm 2006 trên địa bàn tỉnh đã khởi công một số dự án; Môt số dự án ttrọng điểm vẫn tiếp được đẩy mạnh thi công như dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ II, các dự án đê điều…Các dự án đầu tư xây dựng trường học đã hoàn thành và đua vào sủ dụng phục vụ kịp thời cho năm học mới. Phong trào giao thông nông thôn phát triển mạnh ở khắp các địa phương trong tỉnh với số vốn lên đến hàng tỷ đồng, trong đó dân góp một phầnn không nhỏ Trong năm 2006 giá tri sản xuất ngành xây dựng địa phương quản lý đạt 1275,5 tỷ đồng +7,97% so với năm 2005 1.3 Các ngành dịch vụ chủ yếu Vận tải: Năm 2006 hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển. Mặc dù giá xăng dầu tăng nhưng các chủ phương tiện chủ động khai thác tốt nguồn hàng tuyến đường tốt nên sản lượng và doanh thu vận tải vẫn tiếp tục tăng. Vận tải hàng hoá đạt 8,3 triệu tấn, so với năm 2005 +3,84%. Vận tải hành khách đạt 5,1 triệu lượt hành khách, so với năm 2005 +32,29%. Hiện nay trên địa bàn tỉnh các tuyến xe buýt các hãng taxi hoạt động ổn định góp phần tăng sản lượng hành khách. Tổng doanh thu vận tải đạt 444,3 tỷ đồng +28,97% so với năm 2005 trong đó doanh thu vận tải đường bộ đạt 384,7 tỷ đồng +31,48% , đường sông 59,6 tỷ +14,84% Thương mại, giá cả: năm 2006 tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 4696,1 tỷ đồng +29,29% so với 2005 . Lượng khách đến địa bàn du lịch nghỉ mát tăng nên doanh thu ngành khách sạn nhà hàng, dịch vụ tăng khá so với năm trước: khách san nhà hàng +47,83%, dịch vụ +38,85% Năm 2006 tổng giá trị xuất khẩu trên lãnh thổ đạt 257,9 triệu USD +29,67% so với 2005. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là chè 9,8 ngàn tấn (+15,2%), hàng dệt may 87,5 triệu USD (127,51%), giày dép 18,4 triệu USD (+6,94%), xe máy 152,5 ngàn chiếc trị giá 36,8 triệu USD, phụ tùng ôtô trên 20,2 triệu USD…Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu linh kiện ôtô xe máy và máy móc thiết bị của khu vực FDI. Tài chính tín dụng: kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá, ổn định nên công tác thu chi ngân sách địa phương đạt kết quả cao. Năm 2006 các chi nhánh ngân hàng được thành lập mơi đi vào hoạt động như chi nhánh VIB bank, chi nhánh ngân hàng Công Thương khu vực Phúc Yên, Quang Minh, Bình Xuyên … góp phần đẩy mạnh hoạt động ngành tín dụng ngân hàng trên địa bàn. Tính đến hết 31/11/2006 toàn ngành ngân hàng đã huy động vốn đạt 3987,7 tỷ đồng + 34,1% so với đàu năm. Cùng với huy động vốn toàn ngành ngân hàng đẩy mạnh cho vay, số dư nợ đến hết 31/11/2006 đạt 5438,1 tỷ đồng. 2. Đánh giá tình hình kinh tế của Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2007 Chín tháng đầu năm 2007 tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ổn định và duy trì sự phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân tuy bị mất mùa, chăn nuôi bị ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng, tai xanh và nguy cơ tái phát của dịch cúm gia cầm, song do có sự phòng chống tích cực và chủ động khắc phục của bà con nông dân nên sản xuất vẫn giữ được mức ổn định. Sản xuất vụ mùa khả năng tăng năng suất, sản lượng cây trồng đạt kế hoạch năm và tăng so với năm 2006. Sản xuất công nghiệp phát triển với tốc độ cao, quy mô được mở rộng. Công tác thu hút vốn đàu tư vào địa bàn đạt kết quả tốt góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn. Các ngành dịch vụ phát triển ổn định mức độ tăng khá, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh và đời sống trên địa bàn. Ước tính cả năm 2007 các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của Vĩnh Phúc đạt được như sau: Tổng giá trị tăng thêm theo giá so sánh 1994 trên địa bàn tỉnh đạt 8969,9 tỷ đông +20,4%, trong đó kinh tế nhà nước +13,57% , kinh tế ngoài nhà nước +14,81%, kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài +30,79%. Khu vực I +1,37%, khu vực II +27,91%, khu vực III +18,78%. Khu vực công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn khu vực nông nghiệp. Năm 2007 cơ cấu kinh tế của tỉnh là: khu vực I 14,76%, khu vực II 60% và khu vực III 25,24%. So với năm 2006 khu vực I giảm 2,1%, khu vực II tăng 2,88% và khu vực III giảm 0,82%. Như vậy cơ cấu kinh tế năm 2007 đã có sự chuỷen dịch theo hướng tích cực, công nghiệp phát triển mạnh chiếm tỷ trọng lớn. Tông mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 6329,3 tỷ đồng +28,79% so với năm 2006 và +13,03% kế hoạch năm 2007. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên lãnh thổ ước đạt 334,2 triệuUSD +28,46% so với năm 2006 và +11,4% kế hoạch năm 2007. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn tăng, cơ cấu lao động làm việc trong các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên tình hình kinh tế năm 2007 nổi lên những vấn đề đáng chú ý sau: Chi phí sản xuất nông nghiệp tăng do giá vật tư nông nghiệp tăng, giá thức ân con giống tiếp tục đứng ở mức cao làm giảm hiệu quả sản xuất. Sản xuất lâm nghiệp so với năm trước chủ yếu do gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên diện tích trồng rừng giảm và sản lượng gỗ, củi giảm do không được phép khai thác. Đáng quan tâm là hiện nay kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang được chú trọng đầu tư phát triển nhanh đem lại hiệu quả khá cao phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của tỉnh. Tính đến 1/7/2007, toàn tỉnh đã có 832 trang trại tăng 143 trang trại so với năm trước. Diện tích mặt nước sử dụng gần 3,3 ngàn. IV. Những thuận lợi, cản trở về việc hoàn thành kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế Như chúng ta đã biết Vĩnh Phúc đã chọn được bước đi đúng cho quá trình phát triển đó là: coi phát triển công nghiệp làm nền tảng và thu hút đầu tư nước ngoài là động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh như Nhật Bản nửa sau thế kỷ XIX và của Đài Loan nửa đầu thế kỷ XX. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Vĩnh Phúc sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra trong kế họach chuyển dịch cơ cấu ngành trong giai đoạn 2006-2010, điều này thể hiện qua: Vĩnh Phúc trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư đến hoạt động tại tỉnh. Khi đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc các nhà đầu tư được hưởng nhiều loại ưu đãi đặc biệt, chẳng hạn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được hưởng thuế thu nhập doanh nghiẹp 15%( thay vì 28%), miễn thuế nhập khẩu đối với các dự án thuộc danh mục sản xuất phụ tùng, cơ khí điện tử, miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư, lih kiện trong vòng 5 năm kể từ ngày đi vào sản xuất đối với các dự án đầu tư vào các địa bạn kinh tế xã hội khó khăn. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng đô thị, nhà ở để bán mà người mua gắn liền với quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhạn quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định. Đối với các dự án đầu tư để xây dựng chung cư cao tầng( tù 3 tầng trở lên), nhà ở cho thuê đô thị, phục vụ cho các cum, các khu công nghiệp và các công trình văn hoá, các khu vui chơi thể thao trên địa bàn có thể được tỉnh xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay của các tổ chức tín dụng cho từng dự án cụ thể và miễn tiền thuê đất 100%. Vĩnh Phúc làm tiên phong trong cả nướcvề thục hiện cải cách hành chính, thục thi cơ chế một dấu một cửa, tiết kiệm được nhiều thời gian, cụ thể như sau: 3 ngày đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp phép đầu tư 10 ngày đối với dự án thuộc diện cấp ưu đãi đầu tư 20 ngày đối với dự án thuộc diện phải thẩm định cấp phép đầu tư. Để thuận lợi cho các nhà đầu tư, Vĩnh Phúc thành lập ban giải phóng mặt bằng để các dự án được triển khai nhanh chóng. Bên cạnh sự thông thoáng, nhanh chóng về thủ tục đầu tư, Vĩnh Phúc còn có phương châm: Coi mọi thành công của tất cả các nhà đầu tư là thành công của tỉnh Vĩnh Phúc và mong muốn tất cả các nhà đâu tư vào Vĩnh Phúc đều gặt hái được thành quả. Và chính từ sự trọng thị đó mà các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đã đến với Vĩnh Phúc ngày càng nhiều. Họ đến Vĩnh Phúc không chỉ đem kinh nghiệm, vốn liếng mà quan trọng là họ đã mang đến một quy hoạch mới về quy hoạch tổng thể. Chúng ta có thê nhìn thấy công tác quy hoạch trên 12 cụm công nghiệp ở Vĩnh Phúc hiện nay. Tính đến t8/200 trên địa bàn tỉnh có 481 dự án, gồm 124 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký1096 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 58% và 357 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 21861 tỷ đồng vốn thực hiện đạt 40,7%. Thực tế cho thấy thành công của Vĩnh Phúc trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng phát triển mạnh công nghiệp: đầu tháng 10/2007 vừa qua, uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty TNHH Compal Vietnam để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất máy tính xách tay và các linh kiện máy tính, với tổng số vốn đầu tư 500 triệu USD (100% vốn nước ngoài). Đây là dự án có vốn đăng ký lớn nhất từ trước đến nay tai tỉnh Vĩnh Phúc. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3/2009 và đến năm 2012 nhà máy sẽ đạt công suất 24 triệu máy/năm. Không chỉ tạo việc làm cho 35000 lao động dự án của Compal Vietnam sẽ thu hút thêm gần 50 dụa án khác để sản xuất phụ tùng linh kiện cung cấp cho nhà máy với số vốn đầu tư gần 1 tỷ USD Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Vĩnh Phúc có sự góp phần không nhỏ của các khu công nghiệp tập trung. Đến tháng 6/2007 trên địa bàn tỉnh có 7 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 1.809,150 ha, đã được thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư hoặc cho phép thành lập, trong đó KCNM Quang Minh (344ha), Quang Minh mở rộng (362ha), Kim Hoa (giai đoạn I: 50ha, giai đoạn II:67,15ha), Khai Quang(262ha) đã có quyết định thành lập,KCN Bình Xuyên(271ha) thủ tướng đã cho phép thành lập, KCN Bá Thiện(327ha) và Chấn Hưng (126ha) được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm2020 6 KCN với tổng diện tích 1885,04 ha, ban quản lý các khu công nghiệp đã tham mưu với UBND tỉnh , trình Chính phủ xin đầu tư gồm: Tam Dương, Sơn Lôi, Hợp Thịnh, Phúc Yên, Bình XuyênII, Tân Tiến-Yên Lập. Tổng hợp một số chỉ tiêu về hình thức KCN Kim Hoa Khai Quang Bình Xuyên Quang Minh 1.Năm cấp giấy phép 1998 2006 2006 2004 2.Địa điểm Mê Linh Mê Linh Bình Xuyên Mê Linh 3.Diện tích(ha) Đất tự nhiên 261 262 271 706 Đất công nghiệp có thể cho thuê 243 238 230 574 Đất đã cho thuê 65 125 120 260 4.Vốn đầu tư KCHT 95 495 600 750 Nước ngoài 170 530 Trong nước 95 495 430 220 5.Đầu tư sản xuất kinh doanh -Nước ngoài Số dự án 12 24 8 26 Tổng đầu tư($) 47 110 480 191 -Trong nước Số dự án 4 8 3 84 Tổng đầu tư ($) 230 300 850 4010 Nguồn: Tạp chí kinh tế và dự báo Bên cạnh ngành công nghiệp phát triển vượt bậc trên thì Vĩnh Phúc cũng có ngành nông nghiệp khá phát triển, giúp thực hiện được mục tiêu đặt ra trong ngành nông nghiệp: Trồng hoa, cây cảnh ở Mê Linh- đất hoa nay đã quá quen thuộc với người Hà Nội và các vùng lân cận, mang lại giá trị gia tăng cao cho ngành nông nghiệp. Còn ngành dịch vụ thì cũng đạt được kế hoạch đề ra do ngành công nghiệp phát triển mạnh kéo theo ngành dịch vụ cũng phát triển theo để đáp ứng nhu cầu sản xuất; mặt khác du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng là thế mạnh đang được khai thác với thế mạnh là gần thủ đô Hà Nội và sân bay Nội Bài Tuy vậy còn tồn tại những cản trở cho việc thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành ở Vĩnh Phúc là: Công tác giải phóng mặt bằng diễn ra còn chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, điều này gây ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án. Các hình thức tổ chức lãnh thổ phát triển tương đối nhanh trong khi chưa chuẩn bị kỹ một số điều kiện nên gây ra tình trạng thiếu CSHT ngoài hàng rào, thiếu nhà ở cho công nhân, thiếu lao động có tay nghề, một số nơi có hiện tượng ô nhiễm môi trường, chất thải rắn chưa được xử lý, xuất hiện các tệ nạn xã hội quanh các KCN Chương 3:Giải pháp thực hiện kế hoạch CDCC kinh tế 2006-2010 Trong bước đường đi tới Vĩnh Phúc còn rất nhiều việc phải tiên liêụ, phải giải quyết như: tăng trưởng như thế nào cho vừa nhanh vừa bền vững, quy hoạch các khu công nghiệp thế nào cho vừa hiệu quả vừa không làm mất những mảnh đất màu mỡ, vừa đem lại nhiều lợi ích cho dân chúng, nhất là nông dân bị mất đất giải phóng mặt bằng….Vì vậy để hoàn thành mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố công nghiệp vào năm 2020 thì Vĩnh Phúc cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: Làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đi đôi với tăng cường quản lý thực hiện tốt công tác quy hoạch Tập trung làm tốt công tác quy hoạch bao gồm cả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết…Công tác quy họach phải đi trước một bước đẻ làm cơ sở xác định kế hoạch phát triển cho từng thời kỳ, tạo môi trường thu hút đầu tư nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển. Việc lập quy hoạch phải đi đôi với điều chỉnh và cập nhật quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch đồng thời tăng cường công tác quản lý thực hiện quy hoạch. Trên cơ sử quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020, Vĩnh Phúc tập trung hoàn chỉnh quy tổng thể phát triển đô thị, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch đô thị trên địa bàn. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giúp các dự án được triển khai đúng tiến độ. Cần thống nhất với người dân về giá bồi thường. Giải quyết việc làm cho nhân dân tại các địa phương có đất bị thu hồi. Tiếp tục triển khai chủ trương giao đất dịch vụ tạo việc làm cho các hộ có đất phải thu hồi. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của tỉnh. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo lao động, trước hết cung cấp cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế nhằm giải quyết việc làm cho lao dộng tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu lao động, khắc phục tình trạng gia tăng cơ học về dân số dẫn đến những thách thức về môi trường xã hội. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở rộng quy mô của các trường trung cấp và trung tâm dạy nghề, tập trung đầu tư hình thành hệ thống đào tạo mũi nhọn có quy mô lớn, chất lượng cao. Nâng cao chất lượng tuyển chọn, sử dụng, đề bạt cán bộ. Ngoài ra cần có cơ chế chính sách phát triển và thu hút nguồn lao đông, chủ động đáp ứng đủ nhu cầu lao độngcủa tỉnh phục vụ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có chính sách hợp lý nhằm thu hút đầu tư vào Vĩnh Phúc ngày càng nhiều hơn như: Chính sách vốn cởi mở với tỷ suất thấp, giá thuê đất thấp cùng với hành lang pháp lý thông thoáng…Cần làm tốt công tác vận động xúc tiến đầu tư, công tác tuyên truyền quảng bá về môi trường đầu tư của tỉnh được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú hơn (in các sách bằng nhiều thứ tiếng và đĩa DVD giới thiệu các chính sách mới và tiềm năng về đầu tư của tỉnh cung cấp cho các doanh nghiệp trong buổi hội thảo giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh tại các nước). Tỉnh cử cácđoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại một số nước như Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan. Hoàn thiện thủ tục đầu tư. Xây dựng thêm nhiều các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tốt, hàng rào trong và ngoài khu công nghiệp đảm bảo để thu hút thêm các nhà đầu tư. Đồng thời trong đầu tư chú ý tạo những hạt nhân phát triển ở mỗi vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Thực hiện các cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đặc biệt đất đai vốn đầu tư cho sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiến bộ kỹ thuật, miễn thuỷ lợi phí, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính: giảm tối đa những thủ tục không cần thiết ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là các thủ tục xin thuê đất, giao đất, cấp quyền sử dụng đất, cấp phép đầu tư. Tiếp tục thực hiện theo quyết định 34 của UBND tỉnh về cơ chế “ một cửa liên thông”, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. Chống phiền hà sách nhiễu trong triển khai thực hiện chính sách thuế, hải quan ,tín dụng, các dịch vụ. Phân định rõ trách nhiệm quyền hạn của các cấp các ngành khắc phục tình trạng chồng chéo trong quản lý hoặc bỏ trống không được quản lý. Tăng cường trách nhiệm quản lý của cán bộ gắn với việc thực hiện công việc cụ thể được giao đẩy lui tệ quan liêu tham nhũng. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp chủ động tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó các nhà đầu tư luôn được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về những vấn đề quan tâm. Vĩnh Phúc có chủ trương mở cửa thông thoáng nhưng rất quan tâm kiểm tra giám sát tiến độ của các dự án có đúng như cam kết. Nếu dư án trì hoãn quá lâu hoặc có vấn đề sẽ bị đình chỉ, rút giấy phép. Để hướng tơi phát triển bền vững, với các dự án đầu tư vào Vĩnh Phúc tỉnh còn cần xem xét lựa chọn những dự án mà trong quá trình hoạt động hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới môi trường. Kết luận Cơ cấu kinh tế Vĩnh Phúc đang chuyển dịch tương đối nhanh theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Tỷ trọng công nghiệp tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm là sự chuyển dịch đúng hướng và tích cực Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn, Vĩnh Phúc phát huy cao độ nội lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, thực hiện chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn, mở cửa các ngành dịch vụ. Từ kinh nghiệm thực hiện và cách làm của Vĩnh Phúc, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng với đà phát triển hiện có, với những con người và bộ máy năng động sáng tạo thì Vĩnh Phúc hoàn toàn có thể “về đích” sớm để trở thành một tỉnh công nghiệp năm 2015 và trở thành một thành phố công nghiệp vào năm 2020, giàu có và bền vững. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch chhuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc thời k.DOC
Luận văn liên quan