Đề tài Kế toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị chủ đầu tư

Nội dung công tác đầu tư xdcb a, Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản: Đầu tư xây dựng cơ bản là việc bỏ vốn để xây dựng các công trình, mua sắm tài sản cố định nhằm tạo nên năng lực sản xuất mới cần thiết cho doanh nghiệp.Đầu tư xây dựng cơ bản dù bằng nguồn vốn nào cũng phải có kế hoạch xây dựng cơ bản được duyệt và phải làm đầy đủ các bước theo trình tự XDCBdo nhà nước quy định.

ppt15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3974 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị chủ đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo Đề Tài “KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ” www.themegallery.com Company Logo NỘI DUNG CHÍNH www.themegallery.com Company Logo I.Những vấn đề chung về đầu tư xdcb 1.nội dung công tác đầu tư xdcb a, Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản: Đầu tư xây dựng cơ bản là việc bỏ vốn để xây dựng các công trình, mua sắm tài sản cố định nhằm tạo nên năng lực sản xuất mới cần thiết cho doanh nghiệp.Đầu tư xây dựng cơ bản dù bằng nguồn vốn nào cũng phải có kế hoạch xây dựng cơ bản được duyệt và phải làm đầy đủ các bước theo trình tự XDCBdo nhà nước quy định. www.themegallery.com Company Logo I.Những vấn đề chung về đầu tư xdcb b, Các bước tiến hành đầu tư XDCB: - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Giai đoạn thực hiện đầu tư -Giai đoạn kết thúc đầu tư www.themegallery.com Company Logo -Hình thức chìa khóa trao tay Hình thức chủ đầu tư quản lí thực hiện dự án 2.Các hình thức đầu tư a.Hình Thức giao thầu - Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án - Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án: + Chủ đầu tư chọn thầu và kí hợp đồng với một tổ chức tư vấn thay mình làm chủ nhiệm điều hành dự án. - Hình thức chủ đầu tư quản lí thực hiện dự án : + Chủ đầu tư tổ chức chọn thầu và trực tiếp kí hợp đồng với một hoặc nhiều tổ chức tư vấn để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế công trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu hoặc chọn thầu. Hình thức chìa khóa trao tay Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu để lựa chọn một nhà thầu thực hiện toàn bộ dự án chủ đầu tư chỉ duyệt thiết kế kĩ thuật, tổng dự toánnghiệm thu, nhận bàn giao khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. www.themegallery.com Company Logo 2.Các hình thức đầu tư (tiếp ) b.Hình thức tự làm Thực hiện đối với những công trình nhỏ, đơn giản hoặc mở rộng công trình hiện có và doanh nghiệp có đủ điều kiện tổ chức thi công. Khi đó doanh nghiệp sẽ sử dụng lực lượng được phép hành nghề xây dựng của mình để thực hiện khối lượng xây lắp công trình. www.themegallery.com Company Logo II.Tìm hiểu về vốn đầu tư và vốn đầu tư xây dựng cơ bản. www.themegallery.com Company Logo IV.Phương pháp kế toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư. 1. Những yêu cầu đặt ra trong quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản -Tất cả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, không phân biệt quy mô, hình thức xây dựng, nguồn vốn đầu tư và cấp quản lý, khi hoàn thành đưa vào sản xuất, sử dụng chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán toàn bộ vốn đầu tư của công trình hoàn thành với cơ quan chủ quản đầu tư và cơ quan cấp phát hoặc cho vay vốn. -Khi quyết toán phải quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện về mặt bằng giá trị thời điểm bàn giao đưa vào vận hành -Nếu công trình được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn thì chủ đầu tư phải tổng quyết toán toàn bộ công trình, trong đó quyết toán riêng theo cơ cấu từng nguồn vốn đã sử dụng đầu tư xây dựng khi bắt đầu công việc đầu tư, khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng. -Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sau khi hoàn thành xây lắp, đưa dự án vào sử dụng: Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được tiến hành hàng năm trong thời gian xây dựng. Khi dự án hoàn thành thì chủ đầu tư phải báo cáo quyết toán vốn đầu tư cho cơ quan cấp phát hoặc cho vay vốn và cơ quan quyết định đầu tư. www.themegallery.com Company Logo 2,Nội dung Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. - xác định tổng số vốn thực tế đã đầu tư cho công trình,bao gồm:chí phí xây lắp,chi phí mua sắm thiết bị và những chi phí kiến thiết cơ bản khác. - xác định các khoản chi phí thiệt hại không tính vào giá trị công trình. - xác định tổng số vốn đầu tư thực tế tính vào công trình trừ đi các khoản chi phí thiệt hại không tính vào giá trị công trình - xác định giá trị và phân loại tài sản cố định,tài sản lien doanh do đầu tư mang lại -xác định đầy đủ giá trị TSCĐ và TSCĐ của công trình xây dựng cơ bản đã chuyển giao cho công trình và tăng vốn cho đơn vị sử dụng. www.themegallery.com Company Logo 3.Ý nghĩa của kế toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý vốn đầu tư XDCB , thể hiện ở chỗ : www.themegallery.com Company Logo Định khoản Phản ánh các khoản chi phí xin duyệt bỏ không được duyệt mà phải thu bồi thường Phản ánh giá trị TSCĐ được hình thành bàn giao đưa vào sử dụng Đồng thời kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh đối với những TSCĐ đã được đầu tư xây dựng bằng các quỹ chuyên dùng và dùng cho SXKD Định khoản các nghiệp vụ liên quan Phản ánh các khoản chi phí được duyệt bỏ không tính vào giá trị công trình Nợ Có TK 441 TK 2412 TK 1388 TK 2412 NỢ TK 211,213 Tk 414 TK441 TK 411 www.themegallery.com Company Logo Định khoản Trường hợp công trình xây dựng dùng cho hoạt động sự nghiệp kế toán ghi: Trường hợp công trình này xây dựng sử dụng cho hoạt động phúc lợi, kế toán kết chuyển nguồn như sau: Nợ Có TK 4312 TK 4313 TK 161 TK 466 www.themegallery.com Company Logo V. Ví dụ cụ thể về quyết toán vốn đầu đầu tư XDCB ở đơn vị chủ đầu tư.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSlide thảo luận môn kế toán tài chính ,đề tài KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.ppt
Luận văn liên quan