Đề tài Khảo sát bộ nguồn P46 và P52 - Thiết kế máy biến áp bộ nguồn

MỤC LỤC PHẦN A: KHẢO SÁT BỘ NGUỒN TẠI PHÒNG THỰC TẬP ĐO LƯỜNG Chương 1: Giới thiệu bộ nguồn P46 và P52 I. Giới thiệu II. Cấu tạo chung của hai bộ nguồn Chương 2 : Sơ đồ mạch thực tế của bộ nguồn P46 và P52 I. Bộ nguồn P46 1. Sơ đồ nguyên lý của bộ nguồn P46 2. Nguyên lý hoạt động II. Bộ nguồn P52 1. Sơ đồ nguyên lý 2. Nguyên lý hoạt động 3. Các giá trị khảo sát PHẦN B: THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN Chương 1: Lý thuyết tính toán máy biến áp I. Nguyên lý làm việc máy biến áp II. Các công thức cơ bản về máy biến áp III. Phân loại máy biến áp IV. Các bước tính toán máy biến áp công suất nhỏ 1. Lõi thép 2. Dây quấn Chương 2: Thiết kế bộ nguồn P46 I. Tính máy biến áp II. Khảo sát cuộn cảm L 32 Chương 3: Thiết kế bộ nguồn P52 I. Máy biến áp 1 II. Máy biến áp 2 III. Phương án sử dụng mạch điều chỉnh điện áp 1. Mạch nguồn đôi 12V 2. Mạch điều chỉnh điện áp 0÷ 30V; 1,3A Chương 4: Thiết kế máy biến áp tự ngẫu I. Giới thiệu II. Hình dạng Variac III . Nguyên tắc hoạt động Chương 5: Phương án thiết kế mạch chỉnh lưu I. Mạch chỉnh lưu toàn sóng II. Tính chọn nguồn chỉnh lưu DC PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ PHẦN D: PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2800 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát bộ nguồn P46 và P52 - Thiết kế máy biến áp bộ nguồn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát bộ nguồn P46 và P52 - Thiết kế máy biến áp bộ nguồn.pdf