Đề tài Môi trường và bảo vệ môi trường

Nội dung hình thức của buổi ngoại khóa: - Tổ chức trò chơi cho các đội chơi tham gja và thảo luận - Luật chơi + Chia làm 5 đội ứng với 5 nhóm + Các đội chơi lần lượt trả lời các ô chữ và tìm ra từ chìa khóa

pdf35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4686 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Môi trường và bảo vệ môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMôi trường và bảo vệ môi trường.pdf