Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

LỜI MỞ ĐẦU Đất nước chúng ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì vậy chúng ta cần phải chú trọng tới công tác quản trị nhân sự. Nguồn nhân sự là một trong những yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp hay một tổ chức để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu thì điều trước tiên doanh nghiệp, tổ chức đó phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực, khi nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay hơn nửa thành công. Tổ chức và quản lý để tối ưu hoá năng suất lao động và nghiệp vụ chủ yếu của quản trị nhân lực, đồng thời còn tạo ra được động lực thúc đẩy nhân viên nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân sự trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước. Với mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác quản trị nhân lực tại Công ty Sona nói riêng và trong các doanh nghiệp nói chung, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi trong đợt thực tập, em xin chọn đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại". Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, chuyên đề được kết cấu làm 3 chương. Chương I: Khái quát về đào tạo và quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại.

pdf35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại.PDF