Đề tài Một số biện pháp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec

Lời mở đầu Tháng 12 năm 1986, Đại hội đảng VI quyết định chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Đây là một mốc son rất quan trọng bởi nó mở ra một thời kỳ mới đối với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế thị trường với đặc trưng cơ bản là tự do cạnh tranh đã buộc các doanh nghiệp phải phấn đấu vươn lên để hoàn nhập vào cơn lốc thị trường và trong cơn lốc ấy không ít doanh nghiệp đã phá sản nhưng cũng không ít doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Đối với các doanh nghiệp lúc này vấn đề đặt ra không chỉ là sản xuất mà còn là tiêu thụ ra sao. Sản xuất và tiêu thụ luôn gắn bó mật thiết với nhau. Sự đa dạng về các thành phần kinh tế, sự xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp cùng với chủ trưởng Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế trở nên sôi động, phong phú hơn. Để đứng vững được trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải luôn chú ý, quan tâm, theo dõi, giám sát và phân tích sự vận động, sự biến đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Có rất nhiều chỉ tiêu để phân tích hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp. Những chỉ tiêu ấy phản ánh các mặt, các khía cạnh cảu hoạt động sản xuất kinh doanh trong một doanh nghiệp. Một trong những chỉ tiêu ấy là tiêu thụ sản phẩm . Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng, bởi thông qua việc phân tích chỉ tiêu này người quản lý doanh nghiệp tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu cũng như thấy được những nguyên nhân những nhân tố khách quan và chủ quan tới hoạt động tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp, từ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có cơ sở để tìm ra các hướng đi và biên pháp khắc phục, đồng thời tiếp tục phát huy các thế mạnh, lợi thế của doanh nghiệp nhằm đưa doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững mạnh. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, sau quá trình học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và một thời gian thực tế tại Xí nghiệp chế biến thực phẩm-FINTEC, cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, TS. Nguyễn Thị Thu em đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài:" Một số biện pháp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec". Đề tài của em với kết cấu gồm 3 chương chính : Chương I: Lý thuyết chung về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . Chương II: Thực trạng công tác Tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp CBTP Fintec. Chương III: Một số biện pháp khắc phục và tăng cường Tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp CBTP Fintec. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Lý thuyết chung về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3 I. Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3 1. Tiêu thụ sản phẩm 3 1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 3 1.2 Thực chất tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất 3 2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 4 II. Nội dung của Công tác thị trường sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường 6 1. Những chiến lược tiêu thụ sản phẩm 6 2. Chính sách giá bán 9 2.1 Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết 10 2.2 Các chính sách định giá bán 11 2.2.1. Chính sách định giá theo thị trường 11 2.2.2. Chính sách định giá thấp 11 2.2.3. Chính sách định giá cao 11 2.2.4. Chính sách ổn định giá bán 12 2.2.5. Chính sách bán phá giá 12 2.3 Phương pháp định giá bán 12 2.3.1. Định giá theo cách cộng lời vào chi phí 12 2.3.2. Định giá theo lợi nhuận mục tiêu 13 2.3.3. Định giá theo giá trị nhận thức được 14 2.3.4. Định giá theo giá trị 14 2.3.5. Định giá theo mức giá hiện hành 14 3. Tổ chức các kênh tiêu thụ sản phẩm 15 3.1. Kênh 1: . .16 3.2. Kênh II: 17 3.3. Kênh III: 17 3.4. Kênh IV: 18 3.5. Kênh V: 18 III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 21 1. Các nhân tố chủ quan 21 1.1 Giá bán sản phẩm 21 1.2 Chất lượng sản phẩm 22 1.3 Việc tổ chức bán hàng của doanh nghiệp 23 1.4 Quảng cáo giới thiệu sản phẩm 24 1.5 Một số nhân tố khác 24 2. Yếu tố khách quan 25 2.1 Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 25 2.1.1. Các nhân tố về mặt kinh tế 25 2.1.2. Các nhân tố thuộc về chính trị pháp luật 27 2.1.3. Các nhân tố về khoa học công nghệ 27 2.1.4. Các yếu tố về văn hóa - xã hội 27 2.1.5. Các yếu tố tự nhiên 28 2.2 Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô 28 2.2.1. Khách hàng 28 2.2.2. Số lượng các doanh nghiệp trong ngành và cường độ cạnh tranh của ngành 29 2.2.3. Các đơn vị cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp 29 Chương II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec 30 I. khái quát về Xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 30 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty và của xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 30 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty FINTEC 30 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 32 2 . Cơ cấu tổ chức 33 2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty 33 2.2 Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp 36 3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 38 II. Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm và quản trị tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp chế biến thực phẩm fintec 40 1. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp dược phẩm FINTEC 40 1.1 Nguồn vốn, cơ cấu sử dụng vốn của doanh nghiệp 42 1.2. Hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của Công ty 43 2. Đánh giá các mặt quản trị tiêu thụ sản phẩm của công ty 44 2.1 Công tác chuẩn bị hoạch định tiêu thụ sản phẩm 44 2.2. Công tác của tổ chức tiêu thụ sản phẩm 45 III. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty 46 1. Thuận lợi 46 2. Khó khăn 49 Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp chế biến thực phẩm FINTEC 52 1. Lựa chọn và mở rộng địa bàn kinh doanh 53 2. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường 53 3. Tạo sự tín nhiệm đối với Xí nghiệp 55 3.1.Tín nhiệm về chất lượng sản phẩm 55 3.1.1.Nâng cao chất lượng ở khâu cung ứng 55 3.1.2.Nâng cao chất lượng ở khâu sản xuất 56 3.2.Tín nhiệm về tác phong kinh doanh 57 4. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh 57 5. Sửa chữa và nâng cấp hệ thống kho 60 6. Ngoài các yếu tố về vật chất, yếu tố con người là rất quan trọng 60 7. Thường xuyên nâng cao công tác xây dựng kế hoạch doanh thu bán hàng 61 8.Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu 61 9.Mở rộng hơn nữa việc bán cổ phần 61 10. Quảng cáo tiếp thị và xúc tiến bán hàng 62 11.Thường xuyên theo dõi và hạch toán chính xác, kịp thời doanh thu bán hàng 63 12. Ngoài những yếu tố tồn tại của doanh nghiệp, để không ngừng tăng doanh thu bán hàng 63 Kết luận 65 Tài liệu tham khảo 67

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ®éc lËp Ra ®êi trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ cã nhiÒu chuyÓn biÕn, XÝ nghiÖp ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n vÒ vËt chÊt còng nh­ nh÷ng t¸c ®éng gay g¾t cña quy luËt c¹nh tranh. Víi sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn 30 ng­êi tõ lóc thµnh lËp chñ yÕu lµ lao ®éng trùc tiÕp, ch­a cã ®éi ngò c¸n bé kü thuËt chuyªn s©u, vèn Ýt nªn XÝ nghiÖp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Vèn kinh doanh ban ®Çu cña xÝ nghiÖp lµ 500.000.000 VND (n¨m tr¨m triÖu ®ång ViÖt nam ch½n). Do søc c¹nh tranh cao, XÝ nghiÖp ph¶i tù m×nh t×m nguån hµng vµ lu«n më réng thÞ tr­êng b¸n hµng. §Õn nay sau gÇn 04 n¨m ho¹t ®éng, XÝ nghiÖp ®· t¹o ®­îc mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c víi m¹ng l­íi tiªu thô réng r·i. 2 . C¬ cÊu tæ chøc 2.1 C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty fintec §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Ban kiÓm so¸t V¨n phßng P. KÕ to¸n Phßng XNK eFINTEC Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh Chi nh¸nh TP §µ n½ng Chi nh¸nh Tin häc Chi nh¸nh Th¨ng long Xn ChÕ biÕn thùc phÈm VP Chi tr¶ kiÒu hèi Qua S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty FINTEC th× ®©y lµ c¬ cÊu tæ chøc cña mét C«ng ty cæ phÇn, ®­îc tæ chøc theo m« h×nh Trùc tuyÕn - Chøc n¨ng. Tuy nhiªn, hiÖn nay toµn bé cæ phiÕu cña C«ng ty kh«ng ph¸t hµnh réng r·i ra c«ng chóng, nªn cã thÓ gäi ®©y lµ mét C«ng ty Cæ phÇn néi bé. Lo¹i h×nh nµy kh«ng thu hót ®­îc nguån vèn bªn ngoµi ®Ó gióp cho nhu cÇu më réng vµ ph¸t triÓn C«ng ty. Trong t­¬ng lai, C«ng ty còng ®· cã nh÷ng dù trï cho sù ph¸t triÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn ®¹i chóng. HiÖn nay, nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn, ®¬n vÞ trùc thuéc trong co cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty FINTEC nh­ sau: §¹i héi Cæ ®«ng lµ c¬ quan cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt. §¹i héi cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c lo¹i cæ phÇn, quyÕt ®Þnh møc Cæ tøc hµng n¨m; BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t; QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ C«ng ty; QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ cña C«ng ty vµ c¸c quyÕt ®Þnh quan träng kh¸c theo luËt doanh nghiÖp quy ®Þnh Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ cÊp qu¶n lý cao nhÊt, quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. H§QT gåm 7 thµnh viªn, ®­îc häp ba lÇn trong mét n¨m, lÇn mét häp vµo ®Çu n¨m nh»m v¹ch ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xu©t trong n¨m, lÇn hai th­êng ®­îc tæ chøc vµo gi÷a n¨m ®Ó kiÎm tra tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch nÕu cÇn, cßn lÇn ba ®­îc tæ chøc vµo cuèi n¨m nh»m ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trong n¨m Ban KiÓm so¸t: gåm ba thµnh viªn kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ, cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty vµ mét sè nhiÖm vô kh¸c theo ®iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh. Ban KiÓm so¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng sai ph¹m g©y ra. Ban Gi¸m ®èc: hiÖn nay gåm Tæng Gi¸m ®èc, TiÕn sÜ NguyÔn Hång Ch­¬ng do H§QT bæ nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®«ng cña C«ng ty, gióp ®ì cho Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty lµ Phã tæng gi¸m ®èc, Kü s­ §ç Hång Minh. Phßng KÕ to¸n cã nhiÖm vô thu thËp xö lý c¸c th«ng tin tµi chÝnh kÕ to¸n, gióp Ban Gi¸m ®èc qu¶n lý, gi¸m s¸t mét c¸ch th­êng xuyªn vµ cã hÖ thèng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Phßng XuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô lËp vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt, nhËp khÈu cung øng vËt t­, hµng ho¸, trang thiÕt bÞ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. V¨n phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý nh©n sù, c¸c v¨n b¶n, hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c giÊy tê,... tæ chøc c¸c cuéc häp, héi nghÞ vµ c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tãm l¹i víi thêi gian ho¹t ®«ng ch­a nhiÒu nh­ng C«ng ty FINTEC ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, ®i ®«i víi viÖc ph¸t triÓn lµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay c«ng ty FINTEC cã s¸u ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp ho¹t ®éng ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau, chÞu sù chØ ®¹o chung cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty FINTEC. t¹i mçi ®¬n vÞ ®Òu cã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh ®¬n vÞ m×nh còng nh­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ tr­íc Ban gi¸m ®èc C«ng ty. C«ng viÖc qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn theo m« h×nh Trùc tuyÕn- Chøc n¨ng, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®èi víi c¸c c«ng ty võa vµ nhá ë n­íc ta. Theo m« h×nh nµy, quan hÖ qu¶n lý trùc tuyÕn tõ trªn xuèng d­íi vÉn tån t¹i, nh­ng ®Ó gióp cho ng­êi qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®· cã c¸c bé phËn chøc n¨ng gióp viÖc trong c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n cña m×nh. 2.2 C¬ cÊu tæ chøc cña XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp ChÕ biÕn Thùc phÈm FINTEC lµ mét chi nh¸nh thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n ®éc lËp nh­ mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp còng ®­îc tæ chøc nh­ mét doanh nghiÖp ®éc lËp. Sau ®©y em xin tr×nh bµy s¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña xÝ nghiÖp Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc KD Phßng. kÕ to¸n P. Gi¸m ®èc sx Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt Cöa hµng Ph©n x­ëng 1 Ph©n x­ëng 2 Ph©n x­ëng 3 Bé m¸y cña XÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn, chøc n¨ng ®øng ®Çu lµ Ban gi¸m ®èc, chØ ®¹o trùc tiÕp ®Õn tõng ®¬n vÞ, gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc cã c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ nghiÖp vô. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®Òu chÞu sù chØ ®¹o theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng theo chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ tho¶ ­íc víi tËp thÓ lao ®éng. Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng C«ng ty vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp vµ ®êi sèng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp. C¸c phã gi¸m ®èc chÞu sù ph©n c«ng uû quyÒn cña gi¸m ®èc, gióp Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o c¸n bé ®­îc ph©n c«ng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c phßng ban trong XÝ nghiÖp cßn n¾m gi÷ nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ sau: - Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp, giao dÞch víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh, b¸n hµng. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô c¶i tiÕn m¸y mãc, quy tr×nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o s¶n xuÊt an toµn, liªn tôc. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc khi nhËp kho thµnh phÈm. - Phßng kÕ to¸n: Lµm c«ng t¸c tham m­u, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh, kÕ to¸n, theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. - C¸c ph©n x­ëng: Cã nhiÖm vô trùc tiÕp s¶n xuÊt, thõa lÖnh s¶n xuÊt cña phßng kinh doanh trªn c¬ së c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. - HÖ thèng cöa hµng: gåm mét sè c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Nh×n chung, c¬ së tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp ®­îc h×nh thµnh rÊt phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý gän nhÑ gióp XÝ nghiÖp tËn dông tèi ®a n¨ng suÊt lµm viÖc cña nh©n viªn, ban gi¸m ®èc dÔ dµng ®iÒu chØnh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. 3. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp - XÝ nghiÖp ChÕ biÕn thùc phÈm trùc thuéc C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ - C«ng nghÖ - Kü nghÖ - Th­¬ng m¹i cã nhiÖm vô chuyªn s©u trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn c¸c mÆt hµng n«ng s¶n vµ thùc phÈm xuÊt khÈu. Hµng n¨m XÝ nghiÖp cung cÊp nhiÒu lo¹i s¶n phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Th«ng qua ®ã xÝ nghiÖp ®· gãp phÇn: - Thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ l­u th«ng hµng ho¸. - Thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn - XuÊt khÈu, tiªu thô mét l­îng lín n«ng s¶n trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, xÝ nghiÖp cßn kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm do liªn doanh liªn kÕt, lµm ®¹i lý tiªu thô cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c. - XÝ nghiÖp ChÕ biÕn Thùc phÈm - C«ng ty FINTEC võa thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt võa thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh. XÝ nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng thuéc c¸c lo¹i s¶n phÈm tiªu dïng m¹ng l­íi kinh doanh réng r·i ë nhiÒu thµnh phè. §Êy chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ cña XÝ nghiÖp, tõ ®ã cã thÓ gióp xÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt môc tiªu t¨ng doanh thu, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. C¸c s¶n phÈm ®­îc XÝ nghiÖp chÕ biÕn kh¸ ®a d¹ng, nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng phong phó cña nh©n d©n. HiÖn nay mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ nghiÖp bao gåm: - Møt l¹c - M¨ng ®ãng hép. - NÊm, méc nhÜ sÊy kh« - T­¬ng ít, mai, d­a chuét dÇm dÊm ,… Mçi lo¹i hµng l¹i cã rÊt nhiÒu lo¹i cho kh¸c lùa chän. Tuy nhiªn, viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng nµy l¹i sö dông c«ng nghÖ kh¸ ®¬n gi¶n vµ lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu. §iÒu nµy còng ®· phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng xuÊt lao ®éng cña c«ng nh©n XÝ nghiÖp. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp mang nÆng tÝnh gia c«ng vµ thêi vô. Sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt tuú thuéc nhiÒu vµo ®¬n ®Æt hµng ë phÝa n­íc ngoµi v× kh¸ch hµng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ thÞ tr­êng Nga. Víi ®Æc ®iÓm nh­ vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp cã ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm riªng. ¦u ®iÓm lµ ë chç XÝ nghiÖp cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng cÇn x¶n xuÊt kh«ng tèn nhiÒu chi phÝ dù tr÷ nh­ng ®ång thêi xÝ nghiÖp l¹i kh«ng chñ ®éng trong s¶n xuÊt khi gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vÒ mïa vô,... Sau ®©y lµ mét qui tr×nh s¶n xuÊt møt l¹c - mét s¶n phÈm ®Æc tr­ng cña XÝ nghiÖp. L¹c ®· qua chän läc Bao cèt b»ng dung dÞch Bao cèt Lµm nguéi §¸nh bãng b»ng dung dÞch ®­êng SÊy kh« §ãng gãi Quy tr×nh s¶n xuÊt trªn ®­îc thùc hiÖn t¹i ba ph©n x­ëng kh¸c nhau: Ph©n x­ëng ph©n lo¹i: T¹i ®©y l¹c mua vÒ ®­îc c«ng nh©n chän läc lo¹i bá nh÷ng h¹t thèi,lÐp,sau ®ã ®­îc sµng b»ng m¸y lÊy lo¹i l¹c dïng ®­îc cho s¶n xuÊt ( qui c¸ch 210 -> 230 h¹t/100 gr). Ph©n x­ëng chÕ biÕn T¹i ®©y l¹c ®­îc qua c¸c c«ng ®o¹n chÕ biÕn nh­ bao cèt, lµm nguéi, ®¸nh bãng sau ®ã ®em sÊy kh«. Ph©n x­ëng ®ãng gãi L¹c b¸n thµnh phÈm ®­îc ®­a vµo m¸y ®ãng gãi tù ®éng, sau ®ã ®ãng thïng carton. II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ qu¶n trÞ tiªu thô s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm fintec Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp d­îc phÈm FINTEC B¶ng tæng Quan kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm n¨m 1999 – 2000 - 2001 B¶ng tæng quan t×nh h×nh doanh nghiÖp (§V: 1000®) ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2000 so víi 1999 N¨m 2001 N¨m 2001 so víi 2000 T¨ng (gi¶m) % T¨ng (gi¶m) % Tæng doanh thu 2,967,492 5,164,332 2,196,840 174.03% 6,361,841 1,197,509 123.19% Tæng chi phÝ 2,787,693 4,788,327 2,000,634 171.77% 5,925,512 1,137,185 123.75% Lîi nhuËn 181,914 380,950 199,036 209.41% 398,560 17,610 104.62% C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch 60,203 124,732 64,529 207.19% 130,525 5,792 104.64% Tæng quÜ l­¬ng 180,000 414,000 234,000 230.00% 627,000 213,000 151.45% Sè CBCNV 25 46 21 184.00% 55 9 119.57% Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng 600 750 150 125.00% 950 200 126.67% ( Nguån phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm - FINTEC ) Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña n¨m 2000 t¨ng lªn so víi 1999 lµ 2.196.840.000 ® (174,03% ) trong khi ®ã chi phÝ t¨ng 2.000.634.000 ® (171,77%) vµ lîi nhuËn t¨ng199.036.000 ® (209,41 %).Vµo n¨m 2000 XN ®· æn ®Þnh ®­îc s¶n xuÊt vµ cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu (thÞ tr­êng Nga) nªn mÆc dï doanh thu chØ t¨ng 1,74 lÇn nh­ng lîi nhuËn l¹i t¨ng thªm lµ 2,09 lÇn vµ sè CBCNV t¨ng nh­ng thu nhËp vÉn t¨ng ®¶m b¶o ®êi sèng còng nh­ khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng g¾n bã thªm víi doanh nghiÖp. Sang ®Õn n¨m 2001 doanh thu t¨ng thªm 1,23 lÇn t­¬ng øng chi phÝ còng t¨ng thªm 1,23 lÇn, sè CBCNV còng t¨ng 1,19. Qua ®©y ta nhËn thÊy DN cÇn ph¶i xem l¹i c¸ch qu¶n lý còng nh­ viÖc sö dông lao ®éng, sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®· hîp lý ch­a. 1.1 Nguån vèn, c¬ cÊu sö dông vèn cña doanh nghiÖp - Nguån vèn Ngoµi m¶ng xuÊt khÈu,ë thÞ tr­êng néi ®Þa xÝ nghiÖp chñ yÕu ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ph©n phèi tiªu thô .Do vËy, nguån vèn cña doanh nghiÖp chñ yÕu dùa vµo nguån vèn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, nguån vèn cña c¸c nhµ s¶n suÊt chiÕm tíi 70% sè vèn cña c«ng ty, trong ®ã hai nhµ cung cÊp lín nhÊt lµ c«ng ty TNHH Thµnh Mü (s¶n xuÊt bimbim) vµ c«ng ty TNHH Hoµng Long( ch¸o ¡n liÒn) ngoµi ra cßn c¸c nhµ cung cÊp nh­ c«ng ty TNHH Sa Giang(s¶n xuÊt Phång T«m) c«ng ty TNHH Rång ViÖt vµ mét sè nhµ cung cÊp kh¸c,...ThÞ phÇn cßn l¹i do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp víi tû lÖ vµ sè vèn nh­ ®· tr×nh bÇy ë trªn - C¬ cÊu sö dông vèn Còng tõ ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp nªn c¬ cÊu sö dông vèn rÊt phï hîp víi thùc tÕ, vèn l­u ®éng chiÕm tíi 80% , chØ cßn 20% dµnh cho vèn cè ®Þnh 1.2. Ho¹t ®éng kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty - Ho¹t ®éng ph©n tÝch vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty ®· cã nh÷ng nh©n viªn trÎ n¨ng ®éng víi nh÷ng kiÕn thøc ®­îc ®µo t¹o ë c¸c tr­êng ®¹i häc hä ®· mæ sÎ thµnh nhiÒu ph©n ®o¹n ®Ó ph©n tÝch qua c¸c phiÕu ®iÒu tra tõ ®¹i lý cÊp 1 cho tíi nh÷ng ng­êi tiªu dïng. Cô thÓ hä ®· ®iÒu tra ®­îc s¶n l­îng, gi¸ c¶, kªnh ph©n phèi cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng tõ ®ã gióp ban l·nh ®¹o C«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp - Ho¹t ®éng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ b¸n hµng Víi vÞ thÕ lµ mét C«ng ty nhá ban l·nh ®¹o ®· x¸c ®Þnh ®­îc C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh qu¶ng c¸o rÇm dé mµ tiÕn hµnh tõng b­íc mét tíi tËn tay ng­êi tiªu dïng. VÊn ®Ò nµy em sÏ tr×nh bµy kü h¬n ë môc C«ng t¸c chuÈn bÞ ho¹ch ®Þnh tiªu thô s¶n phÈm - Ho¹t ®éng sau b¸n hµng Sau khi ®­a hµng ho¸ vµo thÞ tr­êng, tíi c¸c ®¹i lý hay tíi tay ng­êi tiªu dïng b»ng nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau, nh­ ký göi, hoÆc thu tiÒn ngay. C«ng ty ®Òu x¸c ®Þnh hµng ho¸ ®ît sau ph¶i ®­îc tiªu thô nhiÒu h¬n ®ît tr­íc chÝnh v× vËy víi bÊt kú h×nh thøc thanh to¸n nµo C«ng ty ®Òu cho nh©n viªn kiÓm tra hµng tån ®óng kú h¹n vµ s½n sµng thu hµng tån l¹i nÕu chñ hµng yªu cÇu hoÆc ®æi hµng khi l« hµng cò ®· hÕt thêi gian sö dông chÝnh v× vËy ng­êi tiªu dïng còng nh­ c¸c ®¹i lý rÊt tin t­ëng ë c¸ch phôc vô, chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. 2. §¸nh gi¸ c¸c mÆt qu¶n trÞ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 2.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ ho¹ch ®Þnh tiªu thô s¶n phÈm ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i diÔn ra trªn thÞ tr­êng, chÝnh v× vËy mµ c¸c mçi doanh nghiÖp buéc mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m kh¸ch hµnh cho m×nh. Trong khi ®ã, c¹nh tranh l¹i ®ßi hái mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ra søc cè g¾ng dµnh vÞ thÕ cao trªn thÞ tr­êng . §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau mµ hai biÖn ph¸p quan träng nhÊt lµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ qu¶ng c¸o. Dùa vµo c¬ së chi phÝ kinh doanh thÊp nhÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc møc gi¸ mµ doanh nghiÖp chÊp nhËn ®­îc. ë ®©y FINTEC s¶n xuÊt mÆt hµnh xuÊt khÈu, cßn thÞ tr­êng néi ®×aINTEC kh«ng tù s¶n xuÊt s¶n ph¶m mµ nhËp l¹i cña cÊ doanh ghiÖp s¶n xuÊt, do vËy gi¸ thµnh s¶n xuÊt chinh lµ gi¸ s¶n phÈm mua vµo. Bé ph©n kÕ to¸n tr­ëng cña C«ng ty sau khi tÝnh chi phÝ kinh doanh ph¸t sinh cã gi¸ vèn cña hµng b¸n vÊn ®Ò ë ®©y lµ chç FINTEC lµ mét C«ng ty nh­ sau c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cña doanh nghiÖp lín ®· cã nhµ ph©n phèi t¹i Hµ Néi do vËy FTNTEC ph¶i t×m ®Õn c¸c C«ng ty bÐ h¬n chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh kh«ng cao b»ng. MÆt kh¸c FINTEC víi nh÷ng xuÊt ph¸t thÊp v× thÕ quy m« C«ng ty cßn bÐ víi nh÷ng bÊt lîi vµ khã kh¨n nh­ vËy ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ng¾n h¹n hîp lý víi chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒn rÎo chia lµm 3 tèc ®é. §Ó s¶n phÈm ®i vµo thÞ tr­êng C«ng ty ®· x¸c ®Þnh qu¶ng c¸o lµ c¸ch tèt nhÊt th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ s¶n phÈm cho mäi ®èi t­îng trong thÞ tr­êng n¾m b¾t ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty cïng phèi hîp víi mét sè nhµ cung øng t¹i MiÒn Nam ®· triÓn khai mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o kh«ng dÇm dé nh­ng mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Cuèi quü 3 n¨m 2001 FINTEC vµ MEKONG.CO ®· triÓn khai hai gian hµng t¹i nhµ A1 vµ A2 triÓn l·m gi¶ng vâ héi trî xu©n qua 10 ngµy héi trî víi tiªu trÝ thu hót kh¸ch hµng kh«ng chó ý ®Õn lîi nhuËn. Héi trî ®· gióp cho C«ng ty cã ®­îc nh÷ng b¹n hµng, vµ ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh sau mét thêi gian ng¾n doanh thu ®· t¨ng vät. Ngoµi chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o chÝnh s¸ch phôc vô kh¸ch hµng rÊt quan träng x¸c ®Þnh ®­îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· tæ chøc ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ë ®a lÜnh vùc tíi tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng cña C«ng ty ®iÒu ®ã ®· ®ãng mét vai trß rÊt quan träng tíi viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. 2.2. C«ng t¸c cña tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng, C«ng ty ®· th©m nhËp vµo nh÷ng c«ng ®o¹n thÞ tr­êng mµ nh÷ng C«ng ty kh¸c bá ngá. Võa më réng thÞ tr­êng võa mang l¹i lîi nhuËn tr­íc m¾t cho C«ng ty. Cô thÓ C«ng ty ®i s©u vµo 3 m¶ng sau: M¶ng vµnh ®ai bao quanh khÐp kÝn Hµ Néi gåm nh÷ng tØnh l©n cËn m¶ng cöa hµng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng nhµ b¸n bu«n, nh÷ng ®¹i lý lín t¹i Hµ Néi vµ m¶ng b¸n lÎ tíi trùc tiÕp tay ng­êi tiªu dïng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty ®· kh«ng quan t©m nhiÒu l¾m tíi lîi nhuËn tr­íc m¾t mµ x¸c ®Þnh s¶n phÈm cña m×nh cã ë tÊt c¶ c¸c ®¹i lý ë c¸c cÊp kh¸c nhau tõ cÊp I ®Õn cÊp III vµ ng­êi tiªu dïng Song ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty ®· vÊp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n thø nhÊt ®ßi hái qu¸ nhiÒu nh©n lùc sau ®ã ®ßi hái m¹ng l­íi réng mµ C«ng ty chØ cã mét kho duy nhÊt t¹i sè 2 Ch­¬ng D­¬ng §é v× vËy rÊt sÏ khã kh¨n trong viÖc vËn t¶i hµng ho¸. III. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n tån t¹i trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Theo ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, mäi sù vËt hiÖn t­îng lu«n lu«n cã sù t¸c ®éng vµ ¶nh h­ëng lÉn nhau. V× vËy, ®Ó hiÓu râ, hiÓu ®óng b¶n chÊt cña sù vËt hiÖn t­îng th× khi xem xÐt mét sù vËt hiÖn t­îng, chóng ta cÇn nghiªn cøu chóng trong mét m«i tr­êng tæng thÓ. M«i tr­êng Êy bao gåm rÊt nhiÒu yÕu tè, cã nh÷ng yÕu tè thuËn lîi ¶nh h­ëng tÝch cùc tíi sù vËt hiÖn t­îng ®ã nh­ng l¹i cã nh÷ng yÕu tè khã kh¨n tån t¹i ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi sù vËt hiÖn t­îng. Doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp còng lµ hiÖn t­îng cña thÕ giíi ®a d¹ng, phong phó Êy. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vµ ph©n tÝch c¸c sè liÖu thèng kª vÒ doanh thu b¸n hµng t¹i doanh nghiÖp em ®· thÊy ®­îc kh¸i qu¸t t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ s¶n xuÊt vµ b¸n hµng t¹i XÝ nghiÖp CBTP - FINTEC. Sù biÕn ®éng Êy lµ do sù t¸c ®éng rÊt lín c¸c yÕu tè thuéc bªn trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè Êy ®­îc biÓu mét c¸ch cô thÓ cô nh­ sau: 1. ThuËn lîi - KÓ tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp ®Õn nay. XÝ nghiÖp lu«n nhËn ®­îc sù gióp ®ì vÒ mäi mÆt cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ kü nghÖ - c«ng nghiÖp - th­¬ng m¹i (FINTEC). Trong n¨m 1999 xÝ nghiÖp ®· mua s¾m ®­îc hai d©y chuyÒn, thiÕt bÞ ®ãng gãi s¶n phÈm ®ã lµ thiÕt bÞ hµn tói ni l«ng lo¹i míi cña Th¸i Lan vµ m¸y Ðp sÊy, c¸c lo¹i s¶n phÈm kh«. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn lîi lín cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc b¸n hµng cña XÝ nghiÖp. - Nh©n tè con ng­êi lu«n lu«n ®­îc coi lµ mét nh©n tè hµng ®Çu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Con ng­êi lµm ra s¶n phÈm vµ con ng­êi còng b¸n hµng. §Æc biÖt, ngµy nay khi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn th× nh©n tè con ng­êi cµng trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt. M¸y mãc hiÖn qu¶ cao thËm chÝ cßn thÊp. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã, xÝ nghiÖp ®· lu«n lu«n chó träng tíi c«ng t¸c nh©n sù, n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n cña CBCNV (Hµng n¨m, XÝ nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tham gia c¸c líp häc t¹i chøc, cao häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ. Th­¬ng m¹i,... vµ c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô cña Bé tµi chÝnh, Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ,.... §Æc biÖt trong hai n¨m gÇn ®©y, XÝ nghiÖp cßn göi mét sè nh©n sè nh©n viªn sang Tokyo - NhËt B¶n ®Ó häc hái vÒ nh÷ng kü thuËt chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ®ãng hép vµ Ðp kh«. - Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái møc ®é cä s¸t vµ c¹nh tranh cao. §Æc biÖt ®Êt n­íc ta sau khi gia nhËp ASEAN vµ sÏ tham gia vµo khu mËu dÞch tù do AFTA trong t­¬ng lai (2006) th× ch¾c ch¾n sù c¹nh tranh kh«ng chØ bã hÑp gi÷a c¸c c«ng ty, XÝ nghiÖp trong n­íc mµ nã cßn më réng ra trªn ph¹m vi nhiÒu quèc gia. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, b¶n th©n XÝ nghiÖp ®· x©y dùng mét kÕ ho¹ch dµi h¹n hîp lý trong ®ã viÖc n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn khoa häc, kü thuËt th«ng tin ph¸t triÓn th× mäi quyÕt ®Þnh sÏ trë nªn rÊt nhanh chãng bÞ chËm trÔ vµ l¹c hËu. C¸c quyÕt ®Þnh b©y giê kh«ng chØ cÇn ®óng mµ cßn ph¶i kÞp thêi, nÕu chËm trÔ doanh nghiÖp cã thÓ sÏ mÊt rÊt nhiÒu thø nh­ kh¸ch hµng, uy tÝn,... NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy, doanh nghiÖp ®· x©y dùng vµ hoµn thµnh mét m« h×nh qu¶n lý phï hîp ®ã lµ m« h×nh trùc tiÕp chøc n¨ng. M« h×nh nµy rÊt linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Nã tá ra ­u viÖt trong viÖc nªu ra c¸c quyÕt ®Þnh nhanh chãng vµ hîp lý cña c¸c phßng ban. Bªn c¹nh ®ã, m« h×nh nµy cßn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng chång chÐo c«ng viÖc, gióp cho c¸c bé phËn thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch dÔ dµng, thuËn lîi, ph¸t huy ®­îc hÕt tÝnh d©n chñ vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. - §Ó t¨ng doanh thu nãi chung, XÝ nghiÖp ®· cã rÊt nhiÒu s¸ng kiÕn nh»m më réng h×nh thøc kinh doanh. ViÖc b¸n hµng cña XÝ nghiÖp chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn qua h×nh thøc b¸n bu«n cho c¸c ®¹i lý, cöa hµng lín,... C¸c cöa hµng nµy l¹i cã nhu cÇu lÊy nhiÒu mÆt hµng cña cïng mét c¬ së ®Ó tiÖn cho viÖc chi tr¶ vµ ®­îc nhËn ®­îc c¸c kho¶n khuyÕn m¹i, gi¶m gi¸ khi mua nhiÒu. ChÝnh v× vËy, ngoµi mét sè mÆt hµng truyÒn thèng, XÝ nghiÖp cßn nhËn ®¹i lý thªm mét sè mÆt hµng kh¸c nh­ m× t«m MIVIMEX c¸c lo¹i, b¸nh phång t«m, phång mùc SAGIANG,... cña XÝ nghiÖp CBTP ViÖt TiÕn. C¸ch lµm nµy tá ra rÊt hiÖu qu¶, XÝ nghiÖp võa t¨ng doanh thu do b¸n ®­îc hµng cña m×nh l¹i võa t¨ng doanh thu do viÖc lµm ®¹i lý s¶n phÈm cho c¸c h·ng kh¸c. - C«ng t¸c theo dâi h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng t¹i XÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn nghiªm thóc. HÇu hÕt c¸c c«ng viÖc ®Òu ®­îc lµm trªn m¸y vi tÝnh th«ng qua mét sè phÇn mÒm kÕ to¸n nh­ FAST, BRAVO,... Phßng kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp cã mét hÖ thèng gåm nhiÒu m¸y vi tÝnh nèi m¹ng víi nhau vµ nèi víi phßng gi¸m ®èc. VËy nªn, viÖc theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña doanh thu s¶n phÈm nãi riªng vµ cña kÕt qu¶ kinh doanh nãi chung cña XÝ nghiÖp ®­îc ban l·nh ®¹o n¾m b¾t kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ra quyÕt ®Þnh phï hîp cho c¸c kÕ ho¹ch tiÕp theo. - Ngoµi mét sè ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­ ®· kÓ trªn th× ph¶i kÓ ®Õn mét yÕu tè rÊt thuËn lîi kh¸c lµ: XÝ nghiÖp cã mét thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng ho¸ rÊt lín lµ thÞ tr­êng Nga. §ay lµ mét thÞ tr­êng cã l­îng d©n sè ®«ng gióp cho viÖc t¨ng s¶n l­îng, doanh thu cña XÝ nghiÖp ®­îc thuËn lîi. H¬n n÷a nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i mÆt hµng n«ng s¶n ®· qua chÕ biÕn ë thÞ tr­êng nµy lµ rÊt lín ®Æc biÑet lµ thÞ tr­ëng thuéc vïng phÝa B¾c. Bªn c¹nh ®ã, Liªn X« nh÷ng n¨m tr­íc ®©y lu«n lµ mét kh¸ch hµng truyÒn thèng cña ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam hiÓu kh¸ râ vÒ thÞ tr­êng nµy. ChÝnh v× vËy, mét sè chÝnh s¸ch nh»m ®Èy m¹nh s¶n l­îng tiªu thô vµ doanh thu xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Nga cña XÝ nghiÖp ®· tá ra rÊt hiÖu qu¶. Sau 10 n¨m ®æi míi, Chinh¸ phñ ViÖt nam ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m khuÕn khÝch xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ hµng n«ng s¶n. §iÒu nµy ®É t¹ ®iÒu kiÖn rÊt thuÇn lîi cho viªc t¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu, thu vÒ mét l­îng doanh thu lín b»ng ngo¹i tÖ cho XÝ nghiÖp vµ ®Êt n­íc. 2. Khã kh¨n Ngoµi mét så yÕu tè thuËn lîi cho viÖc t¨ng doanh thu th× XÝ nghiÖp CBTP còng ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i ¶nh h­ëng lín tíi t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng cña XÝ nghiÖp. Cô thÓ nh­ sau: - HiÖn nay, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp bÞ c¹nh tranh rÊt khèc liÖt bëi c¸c h·ng s¶n xuÊt kh¸c: C«ng ty Nam D­¬ng. C«ng ty Trung Thµnh,...§©y ®Òu lµ c¸c h·ng rÊt næi tiÕng, s¶n phÈm cña hä ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ lùa chän. Trong ®ã ®Æc biÖt lµ h·ng Nam D­¬ng ®· cã thêi gian ho¹t ®éng kh¸ l©u vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm trog lÜnh vùc hµng CBTP. - ThÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña XÝ nghiÖp cßn bÞ thu hÑp. Do c¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp nh­ t­¬ng ít vµ mazi ®Òu cã vÞ ngät ®­êng h¬n c¸c lo¹i s¶n phÈm cïng lo¹i cña h·ng kh¸c, v× vËy ch­a phï hîp víi yªu cÇu cña nh©n d©n c¸c tØnh phÝa B¾c. Bªn c¹nh ®ã, thêi h¹n sö dông c¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp cßn ng¾n h¬n c¸c h·ng kh¸c (6 th¸ng so víi 12 th¸ng cña h·ng Nam D­¬ng vµ 12 th¸ng cña h·ng Trung Thµnh). §iÒu nµy ®· g©y ra cho ng­êi tiªu dïng nh÷ng t©m lý kh«ng tèt, lµm ¶nh h­ëng tíi l­îng hµng b¸n ra vµ doanh thu b¸n hµng cña XÝ nghiÖp. - Do hµng ho¸ cña XÝ nghiÖp xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng duy nhÊt lµ n­¬c Nga, l­îng hµng s¶n xuÊt tõ c¸c ®¬n ®Æt hµng tõ phÝa b¹n, XÝ nghiÖp th­êng xuyªn ph¶i thay ®æi chiÕn l­îc s¶n xuÊt vµ b¸n hµng. Doanh thu cña XÝ nghiÖp phô thuéc qu¸ nhiªud vµo phÝa n­íc b¹n, - Nguån nguyªn liÖu XÝ nghiÖp dïng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®­îc thu mua ë mét sè c¸c tØnh miÒn B¾c nh­ B¾c Giang, B¾c Ninh,...trong ®ã Lôc Ng¹n - B¾c Giang lµ vïng cung cÊp nguyªn liÖu lín cho XÝ nghiÖp. Song c¸c s¶n phÈm nµy l¹i mang tÝnh th­êi vô cao. V× vËy, ®«i khi XÝ nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng thõa thiÕu nguyªn liÖu, lµm ¶nh h­ëng tíi doanh thu cña XÝ nghiÖp. - Sù thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ n­íc, chuyÓn ®æi tõ thu thuÕ doanh thu sang thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng b­íc ®Çu ®· lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, qu¶n lý cã nhiÒu bì ngì, ¶nh h­ëng tíi viÖc t¨ng doanh thu cña XÝ nghiÖp. - XÝ nghiÖp ch­a chó träng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, nghiªn cøu vÒ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c h·ng kh¸c. V× vËy, XÝ nghiÖp ch­a më réng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô ë c¸c tØnh miÒn B¾c. Ngoµi ra, ho¹t ®éng Marketing cña XÝ nghiÖp cßn rÊt ®¬n gi¶n, chñ yÕu thùc hiÖn qua mét sè Ýt c¸c nh©n viªn trùc tiÕp. ViÖc thùc hiÖn qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh chØ ®­îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn ë mét sè ®µi ®Þa ph­¬ng nh­ Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng,...nªn hiÖu qu¶ ®em l¹i ch­a cao. §Æc biÖt, XÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ trong viÖc tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m v× vËy s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ch­a ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn. - HiÖn nay, phÇn lín c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th« s¬, chØ mét vµi kh©u quan träng nh­ sÊy kh«, pha trén nguyªn liÖu,...míi ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y mãc nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp ch­a cao. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi doanh thu cña XÝ nghiÖp. - Tõ khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ Nhµ n­íc ®· ban hµnh rÊt nhiÒu c¸c nghÞ ®Þnh, nghÞ quyÕt nh»m t¹o ra mét m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c DN c«ng nghiÖp vµ chÕ biÕn thùc phÈm nh­: + NghÞ ®inh 14/CP ban hµnh ngµy 2/3/1993 vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch cho hé n«ng d©n vay vèn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. + Quy ®Þnh 381-TM/XNK ban hµnh ngµy 6/5/1996 cña Bé Th­¬ng m¹i vÒ söa ®æi quy chÕ XNK uû th¸c,..Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch nµy vÉn thÓ hiÖn mét sè tån t¹i, g©y khã kh¨n ¶nh h­ëng tíi viÖc t¨ng doanh thu cña c¸c DN CBTP. ThiÕu nh÷ng quy ®Þnh vÒ tæ chøc liªn kÕt trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, Ðp gi¸ lµm c¸c doanh nghiÖp mÊt c¬ héi xuÊt khÈu. ë tÇm vÜ m« c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cßn thiÕu chñ ®éng trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho c¸c DN CBTP, ch­a chó träng ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ sau thu ho¹ch. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm FINTEC §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt, XÝ nghiÖp CBTP còng nh­ rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp kh¸c ph¶i lu«n cè g¾ng v­ît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n. Ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ CBCNV ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh½m kh¾c phôc vµ t¨ng c­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty . Tuy nhiªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp em thÊy r»ng XÝ nghiÖp vÉn cßn mét sè h¹n chÕ ¶nh h­ëng tíi viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. §Ó ®­a ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô ë xÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Fintec, em xin ®i qua vµi nÐt vÒ ph­¬ng h­íng cña xÝ nghiÖp trong thêi gian tíi. Tr­íc hÕt, vÒ mÆt nh©n sù: Do míi thµnh lËp nªn xÝ nghiÖp kh«ng cã nhiÒu c¸n bé cã chuyªn m«n cao. ChÝnh v× vËy viÖc ®Æt ra rÊt cÊp thiÕt lµ tuyÓn dông mét ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é còng nh­ kinh nghiÖm, nh÷ng nh©n viªn nµy ®ßi hái ph¶i ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng ®¹i häc víi nh÷ng chuyªn ngµnh phï hîp víi c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp còng ®· x¸c ®Þnh nguån vèn kh«ng chØ phô thuéc vµo nh÷ng nhµ cung øng, tæng c«ng ty mµ cæ phÇn ho¸ cho tÊt c¶ c¸c nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. H¬n n÷a, víi m¶ng thÞ tr­êng ®· triÓn khai ®­îc trong thêi gian tíi rÊt cÇn viÖc më réng vÊn ®Ò nµy ®· ®­îc ®­a vµo chiÕn l­îc cña c«ng ty mµ em ®· tr×nh bµy ë trªn. Cuèi cïng lµ vÊn ®Ò vÒ s¶n phÈm: §Ó x©m nhËp vµo thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn hay, buéc ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ph¶i t×m c¸ch n©ng cao chÊt l­îng thùc phÈn, tiÕt kiÖn chi phÝ ®Ó gi¸ s¶n phÈm kh«ng t¨ng, ng­êi tiªu dïng cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Tõ ph­¬ng h­íng cña xÝ nghiÖp nh­ trªn, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm: 1. Lùa chän vµ më réng ®Þa bµn kinh doanh HiÖn nay XÝ nghiÖp CBTP ®· cã mét m¹ng l­íi kinh doanh réng r·i nh­ng sù ph©n bè s¶n l­îng tiªu thô gi÷a c¸c vïng l¹i kh«ng ®Òu. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp chñ yÕu ®­îc tiªu thô t¹i c¸c tØnh phÝa nam. V× vËy, ®Ó t¨ng s¶n l­îng hµng b¸n, XÝ nghiÖp vÉn t×m hiÓu, nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng miÒn B¾c, nh»m më réng h¬n n÷a ®Þa bµn kinh doanh Víi sù nç lùc cña c¸c nh©n viªn triÓn khai thÞ tr­êng, b­íc ®Çu xÝ nghiÖp ®· cã thÞ tr­êng miÒn B¾c, cô thÓ lµ thÞ tr­êng Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn nh­ B¾c Ninh, B¾c Giang, H­ng Yªn, H¶i D­¬ng, Nam §Þnh,… xÝ nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®©y lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cã thÓ triÓn khai réng r·i trong t­¬ng lai gÇn. 2. Tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng Kh¸c víi c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, ngµy nay vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i b¸n c¸i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n c¸i doanh nghiÖp cã. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lµ do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt. HiÖn nay t¹i XÝ nghiÖp ®· cã phßng kinh doanh lµm nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc b¸n hµng, song ch­a cã mét bé phËn chuyªn m«n lµm nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng. ViÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ b¸n hµng cña doanh nghiÖp chñ yÕu dùa trªn c¬ së c¸c ý chÝ chñ quan cña mét sè bé phËn nhá kh¸ch hµng lµ chñ c¸c chñ cöa hµng ®¹i lý. V× vËy, ®«i khi nh÷ng kÕ ho¹ch ®ã kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan. Muèn n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng mét c¸ch chÝnh x¸c, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng th«ng qua nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau. XÝ nghiÖp cã thÓ thuª c¸c c«ng ty chuyªn ho¹t ®éng lÜnh vùc nghiªn c­ó thÞ tr­êng nh­ AC Nelson, TNS,... ®©y lµ nh÷ng c«ng ty næi tiÕng cã ®éi ngò c¸c chuyªn gia giµu kinh nghiÖm trong viÖc thu nhËp vµ sö lý c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. C¸c quyÕt ®Þnh hä ®­a ra t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. Song chi phÝ ®Ó tr¶ cho c¸c c«ng ty nµy th­êng lµ rÊt lín. V× vËy kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng cã kh¶ n¨ng thuª hä. Víi quy m« cña m×nh hiÖn nay XÝ nghiÖp nªn tù thiÕt lËp mét bé phËn chuyªn lµm nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm thu nhËp, xö lý c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô, tiÕp cËn vÇ kh¶o s¸t thÞ tr­êng. Qua ®ã gióp cho ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp cã nh÷ng ®èi s¸ch hîp lý ®Ó xem xÐt cÇn ph¶i më réng hay thu hÑp quy m« s¶n xuÊt s¶n phÈm nµo, x©y dùng ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó võa kinh doanh cã l·i võa thùc tèt chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. Khi nghiªn cøu thÞ tr­êng XÝ nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ: -Nhu cÇu cña thÞ tr­êng hiÖn t¹i -Dù b¸o nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong t­¬ng lai -Kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng (thÞ phÇn) -Kh¨ n¨ng c¹nh tranh thÞ tr­êng,... Sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp cïng víi sù kh¸c nhau trong nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng ®· lµm cho c«ng t¸c t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng trë nªn rÊt phøc t¹p ®ßi hái c¸c nghiªn cøu viªn ph¶i cã mét tr×nh ®é xö lý th«ng tin hÕt søc linh ho¹t vµ nhaþ bÐn. Do vËy, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tuyÓn chän nh÷ng c¸n bé cã chuyªn m«n, cã kiÕn thøc vµ am hiÓu thÞ tr­êng ®Ó cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c sù biÕn ®éng vµ xu h­íng tiªu dïng cña thÞ tr­êng. CÇn l­u ý mét ®iÒu, sô non kÐm vÒ tr×nh ®é cña nghiªn cøu viªn cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh sai ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, XÝ nghiÖp còng cÇn ®Çu t­ vÒ mÆt vËt chÊt nh­ chi phÝ, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i ®Ó c¸c nghiªn cøu viªn cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng viÖc. 3. T¹o sù tÝn nhiÖm ®èi víi XÝ nghiÖp §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn uy tÝn vµ ¶nh h­ëng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Cã thÓ coi viÖc x©y dùng sù tÝn nhiÖm lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt ®Ó kinh doanh thµnh ®¹t. Trªn thÞ tr­êng sù tÝn nhiÖm ®èi víi doanh nghiÖp bao gåm: 3.1.TÝn nhiÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng chÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè hµng ®Çu mµ c¸c doanh nghiÖp th­êng sö dông trong c¹nh tranh v× nã ®em l¹i kh¶ n¨ng “ChiÕn th¾ng v÷ng ch¾c”. 3.1.1.N©ng cao chÊt l­îng ë kh©u cung øng Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n nh­: Cµ chua, døa, v¶i, nÊm, méc nhÜ, l¹c,…nh÷ng lo¹i hµng nµy mang tÝnh chÊt thêi vô cao. V× vËy, gi¸ c¶ cña chóng thay ®æi thÊt th­êng t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. Khi vµo mïa vô gi¸ nguyªn liÖu gi¶m nh­ng cã thÓ XÝ nghiÖp ch­a cã nhu cÇu cao. Khi XÝ nghiÖp cã nh÷ng ®¬n ®Æt hµng, cÇn nhiÒu nguyªn liÖu th× l¹i kh«ng ®óng vô, gi¸ nguyªn liÖu t¨ng. V× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng trong kh©u cung øng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, xÝ nghiÖp cÇn chó ý mét sè vÊn ®Ò sau: Më réng quan hÖ víi b¹n hµng, lùa chän ng­êi cung øng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu. Tho¶ thuËn vÒ ®¶m b¶o chÊt l­îng vËt t­ cung øng. Tho¶ thuËn vÒ ph­¬ng ph¸p thÈm tra, x¸c minh. X¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n giao nhËn. X¸c ®Þnh râ rµng ®Çy ®ñ, thèng nhÊt c¸c ®iÒu kho¶n gi¶i quyÕt nh÷ng khiÕm khuyÕt, trôc trÆc trong hîp ®ång. T×m kiÕm thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu. 3.1.2.N©ng cao chÊt l­îng ë kh©u s¶n xuÊt S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp mang tÝnh ®Æc thï, phôc vô nhu cÇu ¨n uèng cho ng­êi tiªu dïng. V× vËy, chØ mét sai sãt vÒ chÊt l­îng trong kh©u s¶n xuÊt còng cã thÓ g©y nh÷ng hËu qu¶ khã l­êng tr­íc. §Ó tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt vµ nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó c¹nh tranh th× XÝ nghiÖp ph¶I x©y dùng mét kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. Thùc chÊt cña viÖc nµy lµ qu¶n lý chÊt l­îng ®Ó s¶n phÈm phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng, kü thuËt ®Æt ra. C¸c nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt ph¶I ®­îc cung øng ®Çy ®ñ sè l­îng, ®óng chñng lo¹i, thêi gian vµ thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra tr­íc lóc ®­a vµo s¶n xuÊt. Trong qóa tr×nh s¶n xuÊt, XÝ nghiÖp ph¶I c¾t cö ®éi ngò c¸n bé lu«n theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt ë tõng c«ng ®o¹n nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, tr¸nh hao hôt, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu,…Bªn c¹nh ®ã, XÝ nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm mét c¸ch chÆt chÏ vµ nghiªm tóc. C¸c c¸n bé KCS ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái, lßng nhiÖt t×nh vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Ngoµi ra XÝ nghiÖp cÇn tiÕp tôc quan t©m ®Õn viÖc c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm ®Ó g©y sù chó ý, thu hót kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®­îc b¸n t¹i c¸c cöa hµng, c¸c siªu thÞ. VËy nªn sù næi tréi vÒ mÉu m· so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i sÏ n©ng cao ®­îc tÝnh c¹nh tranh cho hµng ho¸. HiÖn nay c«ng t¸c nghiªn cøu mÉu m· t¹i XÝ nghiÖp ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt, gi¸m ®èc th­êng xuyªn mêi c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong viÖc thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm nh»m c¶i tiÕn cho s¶n phÈm ngµy cµng ®Ñp h¬n. XÝ nghiÖp cÇn tiÕp tôc ph¸t huy ®iÒu nµy. 3.2.TÝn nhiÖm vÒ t¸c phong kinh doanh Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ c¹nh tranh nhau vÒ mÆt chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶ mµ cßn c¶ vÒ t¸c phong kinh doanh n÷a. Kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp kh«ng chØ bao gåm ng­êi tiªu dïng trong n­íc mµ c¶ ng­êi n­íc ngoµi cho nªn sù tÝn nhiÖm vÒ t¸c phong kinh doanh nh­ viÖc ®óng thêi h¹n giao hµng, ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång sÏ gióp cho doanh nghiÖp n©ng cao vÞ thÕ trªn th­¬ng tr­êng. 4. TiÕt kiÖm chi phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh TiÕt kiÖm chi phÝ lµ mét ph­¬ng ph¸p tèt ®Ó XÝ nghiÖp cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh, tõ ®ã t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, XÝ nghiÖp cÇn t×m kiÕm thªm nhiÒu nguån nguyªn vËt liÖu rÎ cung øng ®Òu ®Æn ®Ó cã thÓ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm . Bªn c¹nh ®ã c¸c nguån nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp lµ c¸c lo¹i rau qu¶ t­¬i nh­: cµ chua, v¶i thiÒu, d­a chuét, døa,…®­îc lÊy tõ Lôc ng¹n, VÜnh phóc vµ mét sè c¸c tØnh nªn trong qóa tr×nh vËn chuyÓn th­êng bÞ h­ háng mét phÇn. Nªn ch¨ng ®Ó gi¶m ®­îc chi phÝ cho h­ háng nguyªn vËt liÖu th«, XÝ nghiÖp cÇn m¹nh d¹n x©y dùng chÕ biÕn s¶n phÈm th« ngay t¹i vïng nguyªn liÖu. Lµm ®­îc ®iÒu nµy XÝ nghiÖp kh«ng chØ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ mµ cßn rÊt dÔ dµng trong kh©u thu mua nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn, viÖc x©y dùng mét sè c¬ së chÕ biÕn míi cÇn ®ßi hái rÊt nhiÒu kinh phÝ. VËy nªn, XÝ nghiÖp cÇn c©n nh¾c trong quyÕt ®Þnh vÒ quy m« vµ thêi ®iÓm thÝch hîp cho viÖc x©y dùng nµy. XÝ nghiÖp cÇn chñ ®éng víi viÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu víi mçi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, sÏ cã mét hÖ thãng ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp. HiÖn nay XÝ nghiÖp ®· nhËp thªm mét sè d©y chuyÒn thiÕt bÞ míi cña n­íc ngoµi. VËy XÝ nghiÖp nªn x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu míi nh»m phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, lµm gi¶m ®¸ng kÓ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra XÝ nghiÖp, còng nªn chó ý tíi c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng. HiÖn nay, do nhu cÇu tiªu dïng thay ®æi cho nªn l­îng hµng ho¸ s¶n xuÊt vµo c¸c th¸ng 4-5 lµ rÊt thÊp song XÝ nghiÖp vÉn ph¶i tr¶ mét kho¶n l­¬ng nhÊt ®Þnh cho sè c«ng nh©n viªn nµy v× vËy trong t­¬ng lai, XÝ nghiÖp nªn cã kÕ ho¹ch hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ®Ó tiÕt kiÖm mét phÇn chi phÝ tiÒn l­¬ng. XÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ cè ®Þnh t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô võa gióp XÝ nghiÖp t¨ng doanh thu l¹i võa lµm gi¶m ®­îc chi phÝ. VËy ®Ó thùc hiÖn ®­îc viÖc nµy, XÝ nghiÖp cÇn xem xÐt, nghiªn cøu nh»m më réng thÞ tr­êng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. XÝ nghiÖp còng nªn c©n nh¾c trong quyÕt ®Þnh mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc míi, hiÖn ®¹i bëi v× kh«ng ph¶i lóc nµo viÖc mua thªm m¸y mãc hiÖn ®¹i còng lµ gi¶i ph¸p tèt. NÕu viÖc ®Çu t­ d©y chuyÒn m¸y mãc míi kh«ng phï hîp víi thùc tÕ vµ quy m« s¶n xuÊt sÏ g©y ra sù l·ng phÝ lín. Bªn c¹nh ®ã, XÝ nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ. H¬n n÷a khi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nhanh chãng th× hao mßn v« h×nh cµng lín, dßi hái XÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn c«ng t¸c s¶n xuÊt, tiªu thô trong nh÷ng n¨m ®Çu sö dông c«ng nghÖ mét c¸ch triÖt ®Ó. HiÖn nay XÝ nghiÖp cßn ®Ó t×nh tr¹ng mét sè kh¸ch hµng lîi dông viÖc mua hµng nhiÒu ®Ó nhËn kho¶n khuyÕn m¹i sau ®ã l¹i tr¶ l¹i hµng sau ®ã l¹i tr¶ l¹i hµng khi qu¸ thêi h¹n sö dông. Kho¶n hµng tr¶ nµy l¹i chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong chi phÝ kinh doanh. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, XÝ nghiÖp nªn nghiªn cøu c¸c kü thuËt nh»m kÐo dµi thêi h¹n sö dông cña s¶n phÈm, t¨ng cao tÝnh c¹nh tranh. §ång thêi bé phËn b¸n hµng cÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m t×nh tr¹ng lîi dông cña kh¸ch hµng mét c¸ch thÊp nhÊt trong giíi h¹n cho phÐp. Ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ ®· kÓ trªn, XÝ nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c: §iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, ga,…Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc cho nªn ®iÖn chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¬n n÷a, hiÖn t¹i do mÆt b»ng cña XÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ, XÝ nghiÖp ph¶i thuª ngoµi mét sè kho, x­ëng. T¹i ®©y, XÝ nghiÖp ph¶i tr¶ tiÒn ®iÖn víi gi¸ cao. V× vËy ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn XÝ nghiÖp còng nªn khuyÕn khÝch gi¸o dôc mäi ng­êi cã ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ c«ng céng. Bªn c¹nh chi phÝ vÒ ®iÖn, hµng n¨m XÝ nghiÖp ph¶i tr¶ mét l­îng tiÒn lín cho viÖc sö dông n­íc. ViÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm ®ßi hái c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ph¶I ®­îc röa s¹ch sÏ kü l­ìng. V× vËy nhu cÇu sö dông n­íc lµ rÊt lín. §Ó tiÕt kiÖm kho¶n chi phÝ nµy, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i t¹o hÖ thèng dÉn n­íc, l¾p ®ång hå ®o n­íc cho tõng ph©n x­ëng, gi¸o dôc mäi ng­êi n©ng cao ý thøc tiÕt kiÖm n­íc s¹ch. 5. Söa ch÷a vµ n©ng cÊp hÖ thèng kho C¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp sau khi s¶n xuÊt ®­îc cÊt vµo kho b¶o qu¶n, gióp cho viÖc tiªu thô hµng ho¸ ®­îc liªn tôc. Tuy nhiªn, hiÖn nay hÖ thèng kho cña XÝ nghiÖp mÆc dï ®­îc ®Æt trªn tÇng 2 ®Ó tr¸nh Èm mèc, song do trÇn vµ v¸ch ng¨n qu¸ cò lµm cho nhiÒu hµng ho¸ bÞ chuét, gi¸n ph¸ ho¹i. V× vËy XÝ nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ n©ng cÊp söa ch÷a kho ®Ó viÖc b¶o qu¶n ®­îc tèt h¬n. 6. Ngoµi c¸c yÕu tè vÒ vËt chÊt, yÕu tè con ng­êi lµ rÊt quan träng XÝ nghiÖp cÇn tiÕp tôc chó ý tíi c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c«ng nh©n lµnh nghÒ, nh©n viªn giái, c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc t×nh ®é ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. §ång thêi XÝ nghiÖp còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé khen th­ëng kÞp thêi cho c¸c c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, khuyÕn khÝch tµi n¨ng, søc s¸ng t¹o cña ®éi ngò CBCNV b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä cã c¬ héi tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Bªn c¹nh viÖc khen th­ëng kÞp thêi Êy XÝ nghiÖp còng cÇn nghiªm kh¾c phª b×nh nh÷ng c¸ nh©n vi ph¹m néi quy, quy chÕ g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp. Lµm ®­îc ®ång thêi c¶ hai ®iÒu trªn, sÏ khuyÕn khÝch thóc ®Èy CBCNV h¨ng say lµm viÖc, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tõ ®ã lµm t¨ng doanh thu b¸n hµng. 7. Th­êng xuyªn n©ng cao c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch doanh thu b¸n hµng ViÖc dù kiÕn vµ lËp kÕ ho¹ch vÒ doanh thu b¸n hµng lµ mét c«ng viÖc hÕt søc quan träng. VËy ®Ó vÞªc lËp kÕ ho¹ch nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, XÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn theo nh÷ng ®iÓm sau: ViÖc x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tiªn tiÕn, phï hîp víi thùc tÕ. KÕ ho¹ch ®Ò ra qu¸ thÊp hay qu¸ cao ®Òu g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn doanh thu nãi riªng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung cña XÝ nghiÖp. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch doanh thu thªm ®­îc lËp theo tõng th¸ng, tõng quý, tõng nhãm mÆt hµng, tõng cöa hµng trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c theo dâi vµ qu¶n lý doanh thu ®­îc cô thÓ h¬n. 8.Nghiªn cøu më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu HiÖn nay, mét sè s¶n phÈm do XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®­îc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Nga. §©y lµ mét thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín. Song ®Ó ®Èy m¹nh doanh thu b¸n hµng, XÝ nghiÖp kh«ng chØ dõng l¹i ë thÞ tr­êng Nga mµ cßn ph¶i nghiªn cøu t×m kiÕm thªm c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­: C¸c n­íc ®«ng ©u, bëi ®©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng cã nhiÒu høa hÑn cho viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. 9.Më réng h¬n n÷a viÖc b¸n cæ phÇn Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, XÝ nghiÖp CBTP ®· tõng b­íc tiÕn hµnh viÖc b¸n cæ phÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. ViÑc b¸n cæ phÇn ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Huy ®éng ®­îc nguån vèn lín, nang cao d­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña CBCNV. Song thùc tÕ hiÖn nay, viÖc b¸n cæt phÇn cßn rÊt h¹n chÕ, chØ cã mét sè ®èi t­îng nhÊt ®Þnh míi ®­îc mua cæ phÇn. Trong t­¬ng lai XÝ nghiÖp nªn cè g¾ng t×m c¸c biÖnm ph¸p nh»m më réng h¬n n÷a viÖc b¸n cæ phÇn cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 10. Qu¶ng c¸o tiÕp thÞ vµ xóc tiÕn b¸n hµng HiÖn nay ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ xóc tiÕn b¸n hµng ë n­íc ta diÔn ra rÊt phong phó. Nh­ng qua mét thêi gian t×m hiÓu t¹i XÝ nghiÖp em thÊy r»ng ho¹t ®éng nµy cña XÝ nghiÖp cßn nhiÒu ®iÓm cÇn ph¶i xem xÐt l¹i. C¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o tiÕp thÞ ch­a phong phó, phÇn lín chØ ®­îc thùc hiÖn qua mét sè nh©n viªn trùc tiÕp, viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm trªn truyÒn h×nh cßn Ýt, XÝ nghiÖp ch­a tham gia nhiÒu vµo c¸c héi chî, triÓn l·m v× vËy hiÖu qu¶ kinh doanh ch­a cao. V× vËy ®Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n l­îng hµng ho¸ tiªu thô, t¨ng doanh thu b¸n hµng XÝ nghiÖp cÇn chó träng h¬n n÷a t¬Ý c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ. Víi mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó viÖc qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶, XÝ nghiÖp cÇn lùa chän cho m×nh h×nh thøc qu¶ng c¸o hîp lý võa tiÕt kiÖm l¹i võa cã hiÖu qu¶ cao. XÝ nghiÖp cã thÓ qu¶ng c¸o b»ng tê r¬i, b»ng b¸o,…vµ ®Æc biÖt lµ h×nh thøc cho kh¸ch hµng dïng thö s¶n phÈm. §©y lµ mét h×nh thøc rÊt phï hîp cho viÖc qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm ¨n uèng. Song chi phÝ cho viÖc nµy lµ kh¸ cao, v× vËy XÝ nghiÖp nªn c©n nh¾c trong viÖc lùa chän nh÷ng kh¸ch hµng cÇn thiÕt cho viÖc sö dông thö s¶n phÈm . Bªn c¹nh ®ã XÝ nghiÖp còng cÇn quan t©m tíi tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn b¸n hµng. Bëi hä kh«ng chØ lµ ng­êi b¸n hµng mµ cßn lµ ng­êi qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm hiÖu qu¶ nhÊt cho XÝ nghiÖp khi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. VËy nªn XÝ nghiÖp cÇn ®µo t¹o vÒ tr×nh ®é còng nh­ kh¶ n¨g giao tiÕp, th¸i ®é øng xö th«ng minh cho mËu dÞch viªn, gióp hä thùc hiÖn tèt c«ng viÖc ®­îc giao. XÝ nghiÖp còng nªn khuyÕn khÝch, khen th­ëng cho nh÷ng nh©n viªn b¸n d­dîc nhiÒu hµng ®Ó hä cã sù h¨ng say tÝch cùc trong c«ng viÖc. Ngoµi ra, XÝ nghiÖp còng tham kh¶o thªm mét sè h×nh thøc míi hiÖn ®¹i ®ã lµ qu¶ng c¸o trªn m¹ng. Ngµy nay khi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn th× h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy còng dÇn më réng. H¬n n÷a C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ C«ng nghiÖp Kü thuËt Th­¬ng m¹i (FINTEC)-§¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp cña XÝ nghiÖp còng cã mét chi nh¸nh chuyªn kinh doanh vµ t­ vÊn c¸c dÞch vÒ m¸y vi tÝnh vµ m¹ng (Internet, Intranet, Lan, Wan) v× vËy viÖc thùc hiÖn h×nh thøc qu¶ng c¸o trªn m¹ng sÏ dÔ dµng h¬n cho XÝ nghiÖp so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 11.Th­êng xuyªn theo dâi vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi doanh thu b¸n hµng ViÖc theo dâi vµ h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng t¹i XÝ nghiÖp do bé phËn kÕ to¸n b¸n hµng vµ thñ kho ®¶m nhËn. ViÖc theo dâi vµ h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng t¹i XÝ nghiÖp ®­îc theo dâi qua ho¸ ®¬n tµi chÝnh, phiÕu xuÊt kho, mét sè lo¹i ho¸ ®¬n kh¸c,…Qua kh¶o s¸t thùc tÕ ë XÝ nghiÖp cho thÊy, XÝ nghiÖp ®· tiÕn hµnh theo dâi doanh thu b¸n hµng t­¬ng ®èi tèt vËy XÝ nghiÖp cÇn tiÕp tôc duy tr× viÖc nµy ®Ó gióp cho ban gi¸m ®èc còng nh­ c¸c phßng ban cã liªn quan n¾m b¾t ®­îc sù biÕn ®éng cña doanh thu tiªu thô, tõ ®ã cã ®­îc gi¶i ph¸p vµ h­íng ®i thÝch hîp. 12. Ngoµi nh÷ng yÕu tè tån t¹i cña doanh nghiÖp, ®Ó kh«ng ngõng t¨ng doanh thu b¸n hµng XÝ nghiÖp còng ph¶i quan t©m h¬n n÷a ®Õn yÕu tè m«i tr­êng kinh doanh. M«i tr­êng kinh doanh bao gåm c¸c vÊn ®Ò: ChÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, sù biÕn ®æi cung cÇu, t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi,…M«i tr­êng kinh doanh ¶nh h­ëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng cña XÝ nghiÖp nãi riªng. Chóng cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy b¶n th©n XÝ nghiÖp còng nh­ c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm kh¸c cÇn kiÕn nghÞ víi chÝnh phñ vµ c¸c cÊp ngµnh cã liªn quan nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p nh»m t¹o mét m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nh­: ban hµnh vµ thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m ®iÒu chØnh hîp lý c¸c vïng nguyªn liÖu, c©n ®èi gi¸ c¶ gi÷a c¸c vïng, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu n«ng s¶n phÈm, cã c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµ c«ng nghÖ sau thu ho¹ch tr¸nh t×nh tr¹ng thõa Õ s¶n phÈm do kh«ng cã ®Çu ra nh­ tr­êng hîp c©y døa ë huyÖn Phong §òn: Thõa Thiªn HuÕ (06 th¸ng ®Çu n¨m 1999) hay t×nh tr¹ng n«ng d©n ë nhiÒu n¬i chØ nh×n vµo lîi Ých tr­íc m¾t tù ph¸t thay ®æi lo¹i c©y trång g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn D­íi ¸nh s¸ng NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø V cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam, nÒn kinh tÕ ViÖt nam ®· b­íc sang mét giai ®o¹n míi, giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. KÓ tõ ®ã ®Õn nay kinh tÕ ViÖt nam ®· thay ®æi mét c¸ch m¹nh mÏ, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn. Kinh tÕ ViÖt nam kho¸c lªn m×nh mét tÊm ¸o míi. Kinh tÕ thÞ tr­êng bªn c¹nh nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh th× cßn cã mét sè ­u ®iÓm mµ c¸c c¬ chÕ kinh tÕ kh¸c kh«ng cã ®­îc nh­: Thóc ®Èy s¶n xuÊt, ®iÒu tiÕt cung-cÇu, gi¸ c¶, tù do c¹nh tranh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi mua, ng­êi b¸n,…Mét trong nh÷ng ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn ®ã lµ sù c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t gi÷a c¸c ®¬n vÞ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tÝnh to¸n sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mang l¹i lîi nhuËn. XÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm – FINTEC còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ do vËy còng ph¶i quan t©m ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh trong ®ã cã doanh thu b¸n hµng v× vËy viÖc nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy t¨ng c­êng tiªu thô hµng ho¸ ®ãng mét vai trß rÊt quan träng t¬Ý viÖc sèng cßn cña C«ng ty Qua qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu t¹i tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n nhê sù chØ b¶o d¹y dç tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o em ®· ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n nhÊt vÒ qu¶n trÞ Kinh doanh . §ång thêi qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tiÔn doanh thu b¸n hµng t¹i XÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm – FINTEC, em ®· cã c¬ héi ®Ó v©n dông vµo c«ng viÖc, vµo thùc tiÔn mµ em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu. Bªn c¹nh ®ã em còng ®· nhËn thÊy ®­îc nh÷ng ®IÓm ch­a phï hîp ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¨ng søc c¹nh tranh tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . Do vËy em ®· ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m kh¾c phôc vµ t¨ng c­êng tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng. C¶m ¬n ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ChÕ biÕn Thùc phÈm – FINTEC ®· chØ b¶o, gióp ®ì em trong qóa tr×nh thù tËp t¹i XÝ nghiÖp. §Æc biÖt em xin c¶m ¬n c« gi¸o –TS. NguyÔn ThÞ Thu ®· tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp - Ng« §×nh Giao. NXB KH & KT 1997. 2. Gi¸o tr×nh Qu¶n lý kinh tÕ - §HKTQD. 3. Gi¸o tr×nh ChiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp NguyÔn Thµnh §é. NXB Gi¸o dôc 1999 4. Thêi b¸o kinh tÕ - Bé Th­¬ng M¹i 5. Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ - §HKTQD 6. Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ - §HKTQD 7. LÞch sö C«ng ty FINTEC 8. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn. 2001. 9. Gi¸o tr×nh Marketing. §H KTQD. 1999. 10. Gi¸o tr×nh Qu¶n lý doanh nghiÖp võa vµ nhá. §H KTQD. 2001. Môc lôc Danh môc ch÷ viÕt t¾t CBTP : ChÕ biÕn thùc phÈm H§QT : Héi ®ång qu¶n trÞ CBCNV : C¸n bé c«ng nh©n viªn TNHH : Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n DN : Doanh nghiÖp XNK: XuÊt nhËp khÈu KCS : KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm TP : Thµnh phè

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp CB TP Fintec.DOC
Luận văn liên quan