Đề tài Một số giải pháp để hạn chế rủi ro xuất khẩu cá basa vào thị trường EU của các doanh nghiệp tại An Giang

 Ấn Độ trong giai đoạn 1998 – 1999 nhập khẩu thuỷ sản vào EU mất 21.48% sản lượng và 14.58% giá trị vì chất lượng của thủy sản xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn mới của EU về HACCP và ISO 9000  Năm 2001 EU kiểm tra 100% các lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ TQ  Theo báo cáo của RASSF năm 2005, số lượng lô hàng cá bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm tăng 50%

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2418 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp để hạn chế rủi ro xuất khẩu cá basa vào thị trường EU của các doanh nghiệp tại An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHẾ RỦI RO XUẤT KHẨU CÁ BASA VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI AN GIANG ĐỀ TÀI NHÓM 6: Từ Đình Thục Đoan Nguyễn Thị Thuý Hằng Huỳnh Kim Long Lê Thanh Phúc Nguyễn Hải Vận PHẦN MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài:  Hoạt động xuất khẩu ở nước ta còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên chưa phát huy được thế mạnh => hiệu quả xuất khẩu kém.  Cá basa Việt Nam hiện đang là mặt hàng được ưa chuộng trên thế giới => thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng.  Thị trường giàu tiềm năng EU đang trở thành tâm điểm của cá basa Việt Nam => cần nghiên cứu kỹ những rủi ro có thể tồn tại ở thị trường này.  Các quy định về nhập khẩu thủy sản vào EU rất nghiêm ngặt  rủi ro cao trong kinh doanh xuất khẩu.  Mục đích nghiên cứu:  Nghiên cứu TT EU và những quy định và cấu trúc xuất khẩu cá basa vào TT EU.  Xác định những rủi ro đang hiện hữu và tiềm ẩn khi xuất khẩu cá basa vào TT EU.  Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro khi xuất khẩu cá basa vào TT EU.  Đối tượng nghiên cứu:  Các đơn vị trong chuỗi kinh doanh xuất khẩu cá basa tại tỉnh An Giang (Các trang trại nuôi cá bè; các công ty cung ứng thức ăn, giống và hoá chất; các đơn vị kinh doanh xuất khẩu PHẦN MỞ ĐẦU  Phương pháp nghiên cứu:  Thu thập dữ liệu thứ cấp được lấy từ các nguồn chính thức  Thu thập dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua Bảng câu hỏi (gửi qua email đến các đối tượng có liên quan).  Xử lý dữ liệu thu thập được bằng phần mềm Excel  Tổng hợp, phân tích, thống kê và thảo luận nhóm PHẦN MỞ ĐẦU  Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi không gian: các nguồn thông tin tìm được trên internet, các báo cáo, đề tài nghiên cứu có liên quan …  Phạm vi nghiên cứu: chủ yếu trong giai đoạn 2001 đến 2005 và một số thông tin mới năm 2006. PHẦN MỞ ĐẦU  Tính mới của đề tài:  Chưa có đề tài nghiên cứu nào về các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu cá basa vào thị trường EU trong bối cảnh Việt Nam vừa chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO.  Lượng hoá rủi ro bằng mô hình. PHẦN MỞ ĐẦU NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2. THỰC TRẠNG RỦI RO XUẤT KHẨU CÁ BASA VÀO THỊ TRƯỜNG EU 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO 2. MẶT HÀNG CÁ BASA TẠI THỊ TRƯỜNG EU 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN  Khái niệm rủi ro: Rủi ro trong xuất khẩu là những gì tồn tại khách quan và chủ quan, nó tạo ra những tổn thất, những mất mát hoặc bỏ qua những cơ hội trong quá trình kinh doanh xuất khẩu. Rủi ro trong xuất khẩu có thể đo lường, có thể xác định được cũng như có thể hạn chế chúng đến mức tối đa. Rủi ro khách quan Môi trường Tự nhiên 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Môi trường VH - XH Môi trường Chính trị - LP Môi trường Kinh tế • Phân loại rủi ro: (căn cứ yếu tố chủ quan & khách quan) Sự chấp nhận của thị trường Sự mong đợi của khách hàng • Phân loại rủi ro: (căn cứ yếu tố chủ quan & khách quan) Rủi ro chủ quan Thiếu Vốn 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Thiếu Thông tin Năng lực Quản lý kém Trình độ Chuyên môn yếu 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN • Phân loại rủi ro: (căn cứ vào qui trình sản xuất - xuất khẩu) Qui trình Sản xuất Thanh toán Soạn thảo Hợp đồng Giao dịch Đàm phán Ký kết Đóng gói Tổ chức Thực hiện HĐ Vận chuyển Bảo hiểm Giao nhận Bước 1 Bước 2 Bước 3 NHẬN DẠNG RỦI RO PHÂN TÍCH RỦI RO ĐO LƯỜNG RỦI RO KIỂM SOÁT, PHÒNG NGỪA RỦI RO Bước 4 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN  Luận cứ khoa học của của việc đề ra giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 2. MẶT HÀNG CÁ BASA TẠI TT EU  EU có khoảng 380 triệu dân lớn gấp 3 lần thị trường Nhật Bản và 40% thị trường Hoa Kỳ.  Nhu cầu tiêu dùng mặt hàng cá tại EU-15 rất cao khoảng 26.3 kg/người/năm (2002) chỉ sau Nhật Bản.  EU trở thành thị trường lớn nhất của cá basa Việt Nam với hơn 37.000 tấn (năm 2005) BIỂU ĐỒ XK CÁ CỦA VN SANG EU VÀ USA Nguồn:www.eurofish.dk CƠ CHẾ QLÝ VÀ QĐỊNH VỀ NK VÀO TT EU  Có 4 thể chế quản lý khác nhau tại EU  UB Châu Âu  Hội đồng bộ trưởng  Nghị viện Châu Âu  Tòa án Châu Âu  Hàng rào thuế quan  Hệ thống thuế quan chung và chế độ thuế quan chung  Thuế nhập khẩu và Hệ thống ưu đãi Thuế quan phổ cập - GSP  Thuế giá trị gia tăng  Thuế nông sản và hải sản  Hàng rào phi thuế quan  Quy định của EU về kiểm tra chứng nhận  Quy định của EU về dư lượng  Quy định của EU về bao gói, ghi nhãn sản phẩm  Quy định của EU về hoá chất, phụ gia  Quy định của EU về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm  Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)  Quy định của EU về truy xuất nguồn gốc sản phẩm  Quy định riêng đối với Việt Nam  Quy định của EU liên quan đến bình đẳng thương mại và luật chống bán phá giá CƠ CHẾ QLÝ VÀ QĐỊNH VỀ NK VÀO TT EU Nguyên nhân Xuất xứ 2000 2001 2002 Hoá chất Châu Á 12 49 232 Khác 20 19 47 Vi sinh Châu Á 63 54 86 Khác 46 30 46 Khác Châu Á 4 8 9 Khác 7 14 9 NK THUỶ SẢN VÀO EU & BÀI HỌC KINH NGHIỆM Số trường hợp thủy sản bị từ chối nhập khẩu vào EU Nguồn: FAO, Fisheries Technical Paper 473, 2005.  Ấn Độ trong giai đoạn 1998 – 1999 nhập khẩu thuỷ sản vào EU mất 21.48% sản lượng và 14.58% giá trị vì chất lượng của thủy sản xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn mới của EU về HACCP và ISO 9000  Năm 2001 EU kiểm tra 100% các lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ TQ  Theo báo cáo của RASSF năm 2005, số lượng lô hàng cá bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm tăng 50% NK THUỶ SẢN VÀO EU & BÀI HỌC KINH NGHIỆM Quốc gia Số trường hợp Trung Quốc 180 Nga 8 Ukraine 4 Việt Nam 8 Tổng cộng 200 NK THUỶ SẢN VÀO EU & BÀI HỌC KINH NGHIỆM Số trường hợp thủy sản bị kiện bán phá giá khi nhập khẩu vào EU THỰC TRẠNG RỦI RO XK CÁ BASA VÀO TT EU MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA THANK YOU FOR YOUR LISTENING

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfrui_ro_0204.pdf
Luận văn liên quan