Đề tài Nghiên cứu cung cấp thông tin thượng mại phục vụ hoạt động xúc tiến xuất khẩu của các Doanh nghiệp Việt Nam

(Bản scan) Nhu cầu thông tin của các doanh nghiệp xuất khảu đã được trình bày ở phần III cho thấy những nhu cầu bức xúc, klà nhứng yếu cầu khách quan của qua trinhg hội hập kinh tế thế giới và tự do thương mại, song đồng thời những nhu cầu này cũng lf những thách thức dối với công tác thông tin thương mại hiện nay

pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu cung cấp thông tin thượng mại phục vụ hoạt động xúc tiến xuất khẩu của các Doanh nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu cung cấp thông tin thượng mại phục vụ hoạt động xúc tiến xuất khẩu của các Doanh nghiệp Việt Nam.pdf