Đề tài Nghiên cứu hệ thống thông tin và môi trường marketing của công ty Unilever Việt Nam

Thành công của Unilever Việt Nam là tập hợp của rất nhiều yếu tố, song không thể khong nhắc đến vai trò cuảt hệ thống thông tin Maketting trong công ty được tổ chức thống nhát, khoa học và vận hành có hiệu quả, công tác môi trường Maketting dã cung cấp những thông tin quan trọng

pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3455 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu hệ thống thông tin và môi trường marketing của công ty Unilever Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hệ thống thông tin và môi trường marketing của công ty Unilever Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan