Đề tài Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin multimedia và ứng dụng

Chúng em đã quyết định chọn và thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin multimedia và ứng dụng”. Mục đích nhằm tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết liên quan đến bảo vệ nội dung multimedia như : mã hoá đối xứng, mã hoá bất đối xứng - mã hoá các nội dung multimedia bảng băm - bảo vệ và xác minh mật khẩu và chữ ký điện tử định danh nội dung - quản lý các nội dung mô hình chữ ký điện tử - ký xác nhận các tài liệu số chứng nhận điện tử - chứng nhận các chữ ký điện tử mô hình bảo vệ đường truyền SSL – đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên đường truyền chuẩn định dạng file XML – hỗ trợ trao đổi các tham số giữa client và server chuẩn mã hoá file PKCS#12 – mã hoá các thông tin của người dùng như khoá, license của người dùng. mô hình DRM – mô hình quản lý và bảo vệ multimedia cơ sở Dựa vào những kiến thức tìm hiểu được, chúng em xây dựng thử nghiệm một mô hình quản lý và bảo vệ multimedia mở rộng IPMP cho phép người dùng có thể tự mã hoá nội dung và phân phối mà không phải phụ thuộc vào hệ thống, đảm bảo bảo vệ người sở hữu không bị ăn cắp nội dung trái phép. Tiêu đề: Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin multimedia và ứng dụng Các tác giả: GVHD :TS DƯƠNG ANH ĐỨC - GV TRẦN MINH TRIẾT SVTH :Vũ Giang Nam – Nguyễn Ngọc Tùng Tóm tắc: Chúng em đã quyết định chọn và thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin multimedia và ứng dụng”. Mục đích nhằm tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết liên quan đến bảo vệ nội dung multimedia như : mã hoá đối xứng, mã hoá bất đối xứng - mã hoá các nội dung multimedia bảng băm - bảo vệ và xác minh mật khẩu và chữ ký Điện tử định danh nội dung - quản lý các nội dung mô hình chữ ký điện tử - ký xác nhận các tài liệu số chứng nhận điện tử - chứng nhận các chữ ký điện tử mô hình bảo vệ đường truyền SSL – đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên đường truyền chuẩn định dạng file XML – hỗ trợ trao đổi các tham số giữa client và server chuẩn mã hoá file PKCS#12 – mã hoá các thông tin của người dùng như khoá, license của người dùng. mô hình DRM – mô hình quản lý và bảo vệ multimedia cơ sở Dựa vào những kiến thức tìm hiểu được, chúng em Xây dựng thử nghiệm một mô hình quản lý và bảo vệ multimedia mở rộng IPMP cho phép người dùng có thể tự mã hoá nội dung và phân phối mà không phải phụ thuộc vào hệ thống, đảm bảo bảo vệ người sở hữu không bị ăn cắp nội dung trái phép.

pdf142 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2382 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin multimedia và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin multimedia và ứng dụng.pdf
Luận văn liên quan