Đề tài Nghiên cứu ổn định động trong hệ thống điện

A.ĐỊNH NGHĨA B.PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH 1.Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát 2.Ảnh hưởng thời gian cắt ngắn mạch 3.Cắt một đường dây trong hai đường dây vận hành song song 4.Ngắn mạch trên một trong hai dây vận hành song song 5.Ảnh hưởng của tự đóng lại. C.BÀI TẬP VÍ DỤ: D.CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ 1.Phương pháp Euler 2.Phương pháp phân đoạn liên tiếp

ppt16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3598 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu ổn định động trong hệ thống điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN CBHD:Đỗ Nguyễn Duy Phương SVTH:Mai Văn Vũ Phần dành cho đơn vị A.ĐỊNH NGHĨA B.PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH 1.Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát 2.Ảnh hưởng thời gian cắt ngắn mạch 3.Cắt một đường dây trong hai đường dây vận hành song song 4.Ngắn mạch trên một trong hai dây vận hành song song 5.Ảnh hưởng của tự đóng lại. C.BÀI TẬP VÍ DỤ: D.CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ 1.Phương pháp Euler 2.Phương pháp phân đoạn liên tiếp A.ĐỊNH NGHĨA Các nhiễu lớn trong hệ thống điện thường xảy ra là:ngắn mạch,đóng cắt các phần tử trong lưới điện,tăng giảm tải đột ngột.hệ thống điện khi đó cần phải chuyển từ chế độ xác lập ban đầu sang một chế độ xác lập mới Nghiên cứu ổn định động là nghiên cứu khả năng của HTĐ khôi phục lại chế độ làm việc ban đầu sau khi bị các kích động lớn B.PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH Hệ thống ổn định nếu phần diện tích dương bằng phần diện tích âm.Sau đây sẽ khảo sát một vài áp dụng của tiêu chuẩn diện tích 1.Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát Tại a :Pcơ>Pđiện từ,roto tăng tốc và tốc độ w>tốc độ đồng bộ w0 Tại b:Pcân bằng,nhưng tốc độ w>w0 nên tiếp tục tăng.sau điểm b,PaSht Tại f:do NL tích lũy trong quá trình tăng tốc chưa tiêu tán hết nên w>w0,quỹ đạo theo hình mũi tên Khi đó PPt,w>w0, do đó còn quán tính nên tiếp tục tăng,song do PaPđiện từ,rôto tăng tốc Tại e: Stt=Sht và w=w0,tuy nhiên Pdiện từ>Pcơ nên tiếp tục giảm tốc, giảm và trở về giá trị (ứng với điểm c) Nếu e trùng với f hợp giới hạn ổn định và góc taị f là: 4.Ngắn mạch trên một trong hai dây vận hành song song Đặc tuyến công suất trước sự cố: Trong khi có sự cố: Sau khi cắt sự cố(ứng với )hệ thống còn 1 đường dây vận hành: Stt=Sht tại e nhưng do Pdiện từ >Ptuabin nên tốc độ giảm dưới tốc độ đồng bộ, giảm và quỹ đạo trở về phía điểm g 4.Ngắn mạch trên một trong hai dây vận hành song song (tt) Nếu e trùng với f ta có giới hạn ổn định Nếu tới điểm f mà Stt không bằng Sht thì sẽ không có ổn định =?áp dụng tiêu chuẩn diện tích: Xét trhợp ngắn mạch 3pha đầu 1 trong 2 đường dây thì =0 5.Ảnh hưởng của tự đóng lại(tt) Xét trhợp ngắn mạch 1pha trên 1 trong 2 đường dây vận hành song song Khi có ngắn mạch Pđiện từ là và sau khi ngắn mạch là Giả sử do cắt trễ nên Sabcc’>Sdec’ hệ sẽ mất ổn định Nếu có trang bị tự đóng lại thì tại thời điểm tương ứng f sẽ phục hồi lại Sht max tăng và Sc’dfkg>Sabcc’ hệ ổn định Bài tập 1 cho hệ thống như hình trên.trước sự cố máy phát công suất bằng 1. giải 1-Tước sự cố: Công suất điện từ: Góc là: 2-trong sự cố: 3-Sau sự cố: Công suất điện từ được tính: Bài tập 1(tt) Diện tích tăng tốc: Diện tích hãm tốc: Cho: Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppton dinh dong.ppt