Đề tài Phần mềm hỗ trợ thí nghiệm hoá vô cơ

Tiêu đề: Phần mềm hỗ trợ thí nghiệm hoá vô cơ Các tác giả: GVHD : GV Nguyễn Tiến Huy SVTH : Nguyễn Thị Thiên Lý - Lê Thị Phương Diễm Tóm tắc: Dựa trên những phần mềm hoá học đã có, “chương trình thí nghiệm hoá vô cơ” được Xây dựng nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và bổ sung kiến thức thực hành thí nghiệm hoá cho học sinh. Phần mềm này dựa trên sự hỗ trợ đồ họa của thư viện OpenGL trong việc vẽ và hiển thị các đối tượng ba chiều như: quang cảnh của một phòng thí nghiệm, các dụng cụ thí nghiệm, các hoá chất, các hiện tượng xảy ra khi các hoá chất tác dụng với nhau. Nội dung của phần mềm này dựa trên chương trình thí nghiệm hoá của học sinh phổ thông trung học. Hình ảnh các dụng cụ, cách thức trình bày dụng cụ, cách thức tiến hành một cuộc thí nghiệm được mô phỏng từ một cuộc thí nghiệm trong thế giới thực. Mục tiêu chính cuả đề tài là hỗ trợ việc làm thí nghiệm hoá cho học sinh bằng cách cung cấp các dụng cụ thí nghiệm, hoá chất, thể hiện các hiện tượng xảy ra (nếu có) và tính toán liều lượng của hoá chất sau phản ứng. Ngoài ra, để bổ sung kiến thức cho học sinh, phần mềm còn cho phép học sinh tra cứu các thuộc tính cuả hoá chất và cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm để tránh sai sót trong quá trình làm thí nghiệm. Luận văn dài 128 trang, chia làm 3 chưỡng

pdf124 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2628 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phần mềm hỗ trợ thí nghiệm hoá vô cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhần mềm hỗ trợ thí nghiệm hoá vô cơ.pdf
Luận văn liên quan