Đề tài Phân tích các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty TNHH chứng khoán ACBS

Đề tài: Tìm hiểu về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của một công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. CTCK: Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng Á Châu (ACBS) I. Giới thiệu chung về công ty chứng khoán ACBS. 1. Quá trình thành lập. 2. Quá trình phát triển. a, Ngành nghề kinh doanh. b, Tăng trưởng về vốn. c, Tăng trưởng về nhân sự. d, Tăng trưởng về mạng lưới. II. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty ACBS. 1. Môi giới chứng khoán. 1.1.Nghiệp vụ môi giới chứng khoán trên thị trường tập trung. A/Quy trình . B/ Các nghiệp vụ môi giới cụ thể: 1.1.1.Mở tài khoản. 1.1.2. Lưu kí chứng khoán. 1.1.3. Các giao dịch đặc biệt. 1.2. Hoạt động môi giới trên thị trường phi tập trung. (OTC) 2. Tự doanh chứng khoán. 3. Tư vấn chứng khoán. 3.1 Tư vấn đầu tư chứng khoán. 3.2 Tư vấn phát hành chứng khoán. 3.3 Tư vấn niêm yết. 3.4 Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp. 3.4.1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp: 3.4.2 Tư vấn lập phương án cổ phần hoá: 3.4.3 Tư vấn và xây dựng Điều lệ công ty cổ phần. 3.4.4. Tư vấn bán đấu giá. 3.4.5 Tư vấn hậu cổ phần hoá: 3.5 Tư vấn tài chính. 4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán. III. Kết quả đạt được và đánh giá chung về hoạt động của công ty chứng khoán ACBS.Đề tài: Tìm hiểu về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của một công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. CTCK: Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng Á Châu (ACBS) I. Giới thiệu chung về công ty chứng khoán ACBS. 1. Quá trình thành lập. 2. Quá trình phát triển. a, Ngành nghề kinh doanh. b, Tăng trưởng về vốn. c, Tăng trưởng về nhân sự. d, Tăng trưởng về mạng lưới. II. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty ACBS. 1. Môi giới chứng khoán. 1.1.Nghiệp vụ môi giới chứng khoán trên thị trường tập trung. A/Quy trình . B/ Các nghiệp vụ môi giới cụ thể: 1.1.1.Mở tài khoản. 1.1.2. Lưu kí chứng khoán. 1.1.3. Các giao dịch đặc biệt. 1.2. Hoạt động môi giới trên thị trường phi tập trung. (OTC) 2. Tự doanh chứng khoán. 3. Tư vấn chứng khoán. 3.1 Tư vấn đầu tư chứng khoán. 3.2 Tư vấn phát hành chứng khoán. 3.3 Tư vấn niêm yết. 3.4 Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp. 3.4.1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp: 3.4.2 Tư vấn lập phương án cổ phần hoá: 3.4.3 Tư vấn và xây dựng Điều lệ công ty cổ phần. 3.4.4. Tư vấn bán đấu giá. 3.4.5 Tư vấn hậu cổ phần hoá: 3.5 Tư vấn tài chính. 4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán. III. Kết quả đạt được và đánh giá chung về hoạt động của công ty chứng khoán ACBS.

docx25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4897 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty TNHH chứng khoán ACBS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu chung về công ty chứng khoán ACBS. Quá trình thành lập. Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) là công ty TNHH 100% vốn của Ngân hàng TMCP Á Châu, được thành lập vào tháng 6/2000, cùng lúc với sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Là một trong những Công ty Chứng khoán đầu tiên tham gia thị trường, ACBS đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về tiềm lực tài chính, mạng lưới hoạt động và chất lượng sản phẩm dịch vụ, trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín đối với các nhà đầu tư. Quá trình phát triển. a, Ngành nghề kinh doanh. Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh từ tháng 6/2000 cho tất cả các nghiệp vụ chứng khoán, bao gồm: - Môi giới chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán; - Bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán; - Quản lý Danh mục đầu tư. Tháng 09/2008, nghiệp vụ Quản lý Danh mục đầu tư được hủy bỏ theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra, ACBS còn cung cấp các sản phẩm khác về Tư vấn Tài Chính Doanh Nghiệp, bao gồm: - Tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A); - Tư vấn bảo lãnh và phát hành chứng khoán; - Tư vấn niêm yết Chứng khoán; - Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh; - Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần); - Tư vấn tái cấu trúc Tài chính doanh nghiệp b, Tăng trưởng về vốn. Từ số vốn điều lệ khiêm tốn khi thành lập là 43 tỷ đồng, ACBS đ. trải qua 3 lần tăng vốn như sau: Tháng 9/2007: Vốn điều lệ là 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) Tháng 1/2008: Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng) Tháng 11/2009 đến nay: Vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng (Một ngàn năm trăm tỷ đồng) c, Tăng trưởng về nhân sự. Vào thời điểm mới thành lập, đội ngũ cán bộ công nhân viên của ACBS chỉ khoảng 30 người. Trải qua hơn 8 năm hoạt động, tính đến ngày 31/12/2008, đội ngũ nhân sự của ACBS đã đạt đến 237 ngườii. ACBS thường xuyên chú trọng bồi dưỡng phát triển chuyên môn của đội ngũ nhân viên, tất cả nhân viên đều được tham dự các khóa học về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán. Tính đến hiện tại đã có hơn 130 nhân viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, hơn 23 nhân viên có chứng chỉ đại diện sàn. Ngoài ra, ACBS còn thu hút được nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung gian được đào tạo ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các Tập đoàn tài chính lớn của Việt Nam. d, Tăng trưởng về mạng lưới. Dù trong tình hình thị trường khó khăn, nhưng ACBS vẫn duy trì nhịp độ phát triển, đặc biệt là trong việc mở rộng hệ thống mạng lưới các Chi nhánh, Đại lý nhận lệnh, tạo sự thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. Nếu như cuối năm 2007, ACBS chỉ có 5 chi nhánh, 1 phòng giao dịch, 6 đại lý nhận lệnh trên toàn quốc thì đến thời điểm hiện tại, hệ thống mạng lưới ACBS đã phát triển mạnh mẽ đến 8 Chi nhánh và 24 Đại lý nhận lệnh. Ngày 07 tháng 07 năm 2008, ACBS đánh dấu bước phát triển mới bằng việc thực hiện chuyển đổi thành công trụ sở chính từ số 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, TP.HCM sang trụ sở mới được xây dựng là Hội sở 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM với diện tích sử dụng trên 1.500 m2, giúp quản lý tập trung và hiệu quả trong việc vận hành bộ máy hoạt động. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty ACBS. Môi giới chứng khoán. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán trên thị trường tập trung. A/Quy trình. Bước 1: Mở tài khoản. Trước khi nhận lệnh của khách hàng, ACBS yêu cầu khách hàng mở tài khoản giao dịch. Tài khoản đó có thể là tài khoản tiền mặt hay tài khoản ký quỹ. Tài khoản giao dịch để dùng cho các giao dịch thông thường còn tài khoản ký quỹ dùng cho giao dịch ký quỹ. Sở dĩ phải có hai loại tài khoản như vậy là vì yêu cầu quản lý đối với giao dịch ký quỹ khách yêu cầu quản lý đối với giao dịch thông thường. Bước 2: Nhận đơn đặt hàng. Sau khi tài khoản được mở, khách hàng có thể ra lệnh mua, bán cho Công ty môi giới. Hình thức đặt lệnh có thể bằng điện thoại, telex hay bằng phiếu lệnh. Nếu là lệnh bán Công ty sẽ đề nghị khách hàng xuất trình số chứng khoán muốn bán để kiểm tra trước khi thực hiện đơn hàng hoặc đề nghị phải ký quỹ một phần số chứng khoán theo một tỷ lệ do UBCKNN quy định. Nếu là lênh đặt mua, Công ty phải đề nghị khách hàng mức tiền ký quỹ nhất định trên tài khoản khách hàng ở Công ty. Khoản tiền này thường bằng 40% trị giá mua theo lệnh. Phòng môi giới chứng khoán của Công ty sau khi phân loại các lệnh mua bán và hoàn tất thủ tục ban đầu thoả thuận với khách hàng như: Mức ký quỹ, hoa hồng, lệ phí… sẽ thông báo bằng điện thoại, telex hoặc Fax cho thư ký văn phòng đại diện của Công ty có mặt tại quầy giao dịch trong SGDCK Bước 3: Chuyển lênh tới thị trường phù hợp để thực hiện. Những người đại diện có giấy phép của ACBS hoạt động với vai trò trung gian giữa khách hàng với Công ty. Trước đây, người đại diện gửi tất cả lệnh mua bán chứng khoán của khách hàng tới bộ phận thực hiện lệnh hoặc phòng kinh doanh giao dịch của Công ty. Ở đây, một thư ký sẽ kiểm tra xem chứng khoán đó được mua bán trên thị trường nào (phi tập trung hay tập trung). Sau đó người thư ký sẽ gửi lệnh này tời thị trường để thực hiện. Ngày nay, nhờ có mạng lưới thông tin trực tiếp từ các trụ sở chính và các phòng giao dịch. Vì vậy, các lệnh mua bán chứng khoán không còn được chuyển đến phòng thực hiện lệnh nữa mà được chuyển trực tiếp tới phòng giao dịch của SGDCK. Bước 4: Xác nhận cho khách hàng. Sau khi lệnh đã được thực hiện sau, CTCK gửi cho khách hàng một phiếu xác nhận đã thi hành xong lệnh. Xác nhận này cũng giống như một hoá đơn hẹn ngày thanh toán với khách hàng. Bước 5: Thanh toán bù trừ giao dịch. Hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch bao gồm việc đối chiếu giao dịch và bù trừ các kết quả giao dịch.SGDCK sẽ tiến hành bù trừ giao dịch trên cơ sở nội dung lệnh của các CTCK chuyển vào hệ thống, những sai sót của CTCK tự sửa chữa. Việc bù trừ các kết quả giao dịch sẽ kết thúc bằng việc in ra các chứng từ thanh toán. Các chứng từ này sẽ được gửi cho các CTCK và là cơ sở để thực hiện thanh toán và giao dịch chứng khoán. Bước 6: Thanh toán và giao hàng. Đến ngày thanh toán, người mua sẽ nhận được một giấy chứng nhận quyền sở hữu về số chứng khoán do Công ty bảo quản chứng khoán xác nhận, số chứng khoán này nằm trong tài khoản lưu trữ chứng khoán mà ACBS đã mở tại Công ty Bảo quản. Đối với người bán chứng khoán sẽ nhận được một giấy báo cáo trên tài khoản của mình ở CTCK hoặc thông qua Ngân hàng đại diện của khách hàng. B/ Các nghiệp vụ môi giới cụ thể. 1.1.1.Mở tài khoản. a,Quy trình hướng dẫn mở tài khoản cho khách hàng. Bước 1: gặp gỡ hướng dẫn khách hàng mở tài khoản. Bước 2: kí hợp đồng mở tài khoản. Bước 3: Lưu kí tiền và chứng khoán. Bước 4: theo dõi tài khoản và lập báo cáo. b,Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch và lưu ký CKNY Nhà đầu tư trong nước Bước 1: Khách hàng liên hệ với các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của ACBS để được hướng dẫn thủ tục, chi tiết các chứng từ khách hàng cần chuẩn bị các yêu cầu cần thiết theo quy định. Bước 2: Khách hàng điền đầy đủ và chính xác thông tin vào Giấy Đăng ký mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán. Bước 3: Khách hàng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) trên Hợp đồng giao dịch và lưu ký chứng khoán. Kể từ lúc này, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch chứng khoán tại ACBS. Bước 4: Nhận lại một bản hợp đồng từ ACBS. Lưu ý: Trường hợp khách hàng đã có tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán khác, Nhân viên Môi giới Tư vấn Đầu tư sẽ hướng dẫn khách hàng thủ tục tất toán tài khoản và mở tài khoản giao dịch mới tại ACBS. Sau khi hoàn tất các bước trên, nhân viên môi giới sẽ cung cấp cho nhà đầu tư mã số giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư có thể tiến hành giao dịch chứng khoán vào ngày hôm sau theo các quy định hiện hành (tham khảo mục hướng dẫn giao dịch). Trong trường hợp nhà đầu tư có chứng khoán chưa lưu ký, cần tiến hành lưu ký tại Bộ phận Lưu ký trước khi tiến hành giao dịch (tham khảo mục hướng dẫn lưu ký chứng khoán). Nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư lưu ký chứng khoán tại ACBS: Bước 1: Xin cấp mã số giao dịch chứng khoán: nhà đầu tư điền thông tin cần thiết vào các mẫu đơn xin cấp mã số giao dịch theo mẫu cung cấp tại ACBS: Bước 2: Mở tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng Á Châu Bước 3: Ký hợp đồng giao dịch chứng khoán theo mẫu của ACBS ( 02 bản)   Nhà đầu tư không lưu ký tại ACBS: Bước 1: Cung cấp các chứng từ cần thiết. Bước 2: Ký hợp đồng giao dịch chứng khoán theo mẫu của ACBS (02 bản). 1.1.2. Lưu kí chứng khoán. Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho nhà đầu tư và giúp nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán. Việc lưu ký chứng khoán được quản lý theo hai cấp: Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký tại ACBS (thành viên lưu ký) để lưu ký chứng khoán. ACBS mở tài khoản lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để tái lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư tại Trung tâm lưu ký. a,Quy trình triển khai nghiệp vụ lưu kí: Bước 1: tiếp nhận hồ sơ lưu kí chứng khoán. Bước 2:tái lưu ký tại trung tâm lưu kí chứng khoán. Bước 3: thực hiện quyền sở hữu chứng khoán lưu kí. Bước 4: thu phí dịch vụ lưu kí chứng khoán. Bước 5: lập báo cáo khi có yêu cầu. b, Các dịch vụ lưu ký CK: Ký gửi chứng khoán Quy trình ký gửi chứng khoán niêm yết tại Hội sở ACBS được BVQI chứng nhận quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Chứng khoán được lưu giữ tập trung tại Trung tâm Lưu ký và giao dịch tập trung qua Sở Giao dịch chứng khoán. Quản lý số dư chứng khoán, mua lại cổ phiếu lô lẻ và thực hiện các quyền phát sinh cho khách hàng. An toàn, bảo mật và nhanh chóng. Nhân viên tư vấn tận tình và chu đáo. Rút chứng khoán Quy trình rút chứng khoán niêm yết tại Hội sở ACBS được BVQI chứng nhận quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.Khách hàng không muốn tiếp tục lưu giữ chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán có thể thực hiện thủ tục rút chứng khoán. Sau khi rút, khách hàng sẽ được nhận lại Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán; thông tin khách hàng và các quyền phát sinh sẽ do Tổ chức phát hành quản lý. Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán Quy trình thực hiện quyền chứng khoán niêm yết tại Hội sở ACBS được BVQI chứng nhận quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thực hiện đầy đủ các quyền phát sinh cho khách hàng. Thông báo đến từng khách hàng về quyền mua chứng khoán phát hành thêm. Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm theo yêu cầu của khách hàng. Nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Chuyển khoản chứng khoán do cho/ tặng/ thừa kế/ phân chia tài sản chứng khoán . Quy trình chuyển khoản chứng khoán niêm yết do cho tặng/ thừa kế/ phân chia tài sản tại Hội sở ACBS được BVQI chứng nhận quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 1.1.3. Các giao dịch đặc biệt. Giao dịch chứng khoán lô lẻ. Danh mục mua chứng khoán lô lẻ của ACBS: ACBS đồng ý mua tất cả các chứng khoán nằm trong Danh mục mua chứng khoán lô lẻ quy định trong từng thời kỳ. Trường hợp khách hàng có nhu cầu bán chứng khoán lô lẻ không nằm trong danh mục này, ACBS sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể. Giá mua chứng khoán lô lẻ: do ACBS thông báo trong từng thời kỳ, dựa trên cơ sở giá thị trường và biên độ giao dịch do HOSE và HASTC công bố theo từng thời kỳ. 1.2. Hoạt động môi giới trên thị trường phi tập trung. (OTC) Quy trình giao dịch: Nhà đầu tư liên lạc với công ty chứng khoán là thành viên của OTC và ra lệnh giao dịch. Lệnh giao dịch thường là lệnh thị trường và lệnh giới hạn. CTCK nhận lệnh của khách hàng sẽ liên lạc với các CTCK khác có giao dịch loại chứng khoán liên quan và thông qua hệ thống giao dịch của OTC để tìm ra giá yết phù hợp Công ty CK lựa chọn mức giá phù hợp với nhu cầu đầu tư của khách hàng, liên lạc với khách hàng, thông báo về thực hiện về lệnh giao dịch. Tự doanh chứng khoán. Tự doanh là hoạt động tự mua bán chứng khoán cho mình để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá chứng khoán.Nói cách khác , tự doanh là hoạt động mua đi bán lại chứng khoán nhằm thu chênh lệch giá ( mua thấp,bán cao) Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán được thực hiện ở SGD và thị trường OTC. Tại SGD hoạt động mua bán này cũng được tiến hành như hoạt động của nhà đầu tư thông thường.Trên thị trường OTC,hoạt động tự doanh có thể được thực hiện trực tuyến giữa công ty với các đối tác hoặc thông qua hệ thống giao dịch tự động hoặc thông qua hoạt động của thị trường. Giao dịch tự doanh được thực hiện theo phương thức giao dịch trực tiếp hay gián tiếp. Giao dịch trực tiếp là giao dịch trao tay giữa khách hàng và công ty chứng khoán theo giá thỏa thuận ( giao dịch tại quầy).Các đối tác giao dịch tự tìm đầu mối, họ có thể là cá nhân hay tổ chức.Thời gian giao dịch không quy định( có thể trong hoặc ngoài giờ hành chính, ngày hoặc đêm…).Chứng khoán giao dịch rất đa dạng, phần lớn là các chứng khoán chưa niêm yết hoặc mới phát hành.Các đối tác giao dịch thường trực tiếp thực hiện các thủ tục thanh toán và chuyển giao.Vì vậy trong loại giao dịch này không có bất cứ một loại phí nào. Thông thường ,doanh số giao dịch trực tiếp lớn gấp bội lần doanh số giao dịch trên sở(chiếm khoảng 80%-90% doanh số giao dịch của thị trường).Các hoạt động giao dịch này không chịu sự giám sát của sở giao dịch nhưng chịu sự giám sát của thanh tra nhà nước về chứng khoán. Giao dịch gián tiếp là các giao dịch công ty thực hiện thông qua các nhà môi giới lập giá, các chuyên gia chứng khoán trên thị trường, hoặc đặt lệnh mua bán giống như lệnh mua bán của các nhà đầu tư khác.Do giao dịch qua SGD nên CTCK phải chịu các chi phí môi giới lập giá, chi phí thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán. Tư vấn chứng khoán. Nghiệp vụ tư vấn trong đầu tư chứng khoán là hoạt động phân tích, dự báo các dữ liệu liên quan đến chứng khoán, từ đó có thể đưa ra các khuyến nghị cho khách hàng. Các hoạt động tư vấn của ACBS là: 3.1 Tư vấn đầu tư chứng khoán. Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán. Các hình thức tư vấn đầu tư chứng khoán: Tư vấn trực tiếp:Hoạt động này diễn ra cùng với hoạt động môi giới. Tư vấn gián tiếp: Cung cấp thông tin và đánh giá tình hình. Đưa ra các con số như biến động giá cả, các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của công ty niêm yết…….. 3.2 Tư vấn phát hành chứng khoán. ACBS thực hiện tư vấn tất cả các loại hình phát hành chứng khoán, bao gồm: Phát hành riêng lẻ. Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Phát hành thêm chứng khoán để huy động vốn. Các dịch vụ điển hình ACBS cung cấp bao gồm: Kết hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án phát hành phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và mang lại hiệu quả tài chính cao nhất. Tiến hành định giá chứng khoán làm cơ sở xác định giá phát hành cho các đối tượng liên quan. Xây dựng Bản cáo bạch/Bản công bố thông tin giới thiệu doanh nghiệp và đợt phát hành. Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết và thúc đẩy tiến trình đăng ký chào bán với cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất. Tư vấn và thực hiện giới thiệu doanh nghiệp và đợt phát hành (roadshow) đến công chúng đầu tư. Giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng cho tổ chức phát hành. Thực hiện phân phối chứng khoán đến các đối tượng của đợt phát hành, bao gồm tổ chức bán đấu giá, và thực hiện các công việc liên quan sau đợt phát hành. Tư vấn thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho cơ quan chức năng theo quy định của phá luật hiện hành. 3.3 Tư vấn niêm yết. ACBS đã thực hiện tư vấn niêm yết cho một số lượng lớn các Công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung (Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).    Nội dung chính của dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán bao gồm: ACBS sẽ phối hợp với doanh nghiệp tiến hành: Rà soát và chuẩn hóa các điều kiện liên quan đến niêm yết chứng khoán. Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định.  Nộp bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.  Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và mở tài khoản giao dịch cho các cổ đông.  Tư vấn doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường tập trung.  Tư vấn doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin theo quy định.  Dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết: Sau khi chứng khoán của doanh nghiệp đã được niêm yết, ACBS tư vấn để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin, Tổ chức đại hội cổ đông thường niên và bất thường. 3.4 Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp. Trong quá trình cổ phần hoá của doanh nghiệp, ACBS sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan: Xác định giá trị doanh nghiệp, Lập Phương án cổ phần hoá, Tổ chức Đấu giá ra công chúng, Các dịch vụ sau cổ phần hóa. 3.4.1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. Là một trong những công ty chứng khoán đi tiên phong trong lĩnh vực này, nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của ACBS luôn mang đến cho khách hàng sự tin cậy, góp phần tạo nên sự thành công về mặt tổng thể công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, ACBS cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cho các đối tượng khách hàng nhằm mục đích: Cổ phần hóa.  Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức pháp lý.  Chia tách, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp.  Phát hành cổ phiếu Các nội dung liên quan chủ yếu:  Tiếp xúc nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp.  Tư vấn sơ bộ và ký kết hợp đồng.   Thu thập thông tin và tư vấn thực hiện.  Hoàn chỉnh hồ sơ XĐGTDN   Thuyết trình và bảo vệ phương án.   Thanh lý hợp đồng tư vấn.  3.4.2 Tư vấn lập phương án cổ phần hoá. ACBS sẽ tiến hành tư vấn cho doanh nghiệp lập phương án cổ phần hóa theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Các dịch vụ ACBS sẽ cung cấp cho doanh nghiệp bao gồm:  Phổ biến chủ trương cổ phần hoá cho cán bộ, công nhân viên.  Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan: đánh giá hoạt động trong quá khứ, xác định vốn điều lệ phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu làm cơ sở đề xuất giá khởi điểm khi đấu giá...  Phương án cổ phần hóa sau khi được xây dựng, CTCK ACB sẽ gửi tới các bộ phận của doanh nghiệp để nghiên cứu trước khi tiến hành hội nghị công nhân viên. Sau đó, CTCK ACB sẽ trình phuơng án cổ phần hóa lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  3.4.3 Tư vấn và xây dựng Điều lệ công ty cổ phần.  Tư vấn cho doanh nghiệp tiến hành Hội nghị công nhân viên chức để thông qua các vấn đề liên quan đến Phương án cổ phần hóa.  Lập Phương án cổ phần hoá hoàn chỉnh, đệ trình phương án cổ phần hóa cho cơ quan có thẩm quyền.  Tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng ACBS sẽ cùng với doanh nghiệp xác định lộ trình và phương án tổ chức bán đấu giá cổ phần một cách nhanh chóng và hiệu quả. 3.4.4. Tư vấn bán đấu giá. Lập phương án bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài theo quy định của pháp luật.  Xây dựng Bản Công bố thông tin nhằm giới thiệu về đợt bán đấu giá cổ phần và giới thiệu về doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Xây dựng Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài  Tổ chức thăm dò và tiếp thị các nhà đầu tư.  Tổ chức thực hiện Phiên đấu giá bán cổ phần.  Báo cáo kết quả đấu giá cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bán đấu giá.  3.4.5  Tư vấn hậu cổ phần hoá. Các dịch vụ tài chính dành cho khách hàng không chỉ dừng lại ở từng hoạt động đơn lẻ mà được ACBS liên tục cập nhật cho khách hàng những thông tin mới. ACBS sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn hậu cổ phần hoá cho doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần.  Quản lý sổ cổ đông: In ấn và cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; Thực hiện quản lý danh sách cổ đông; Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng; Trả cổ tức; ...  Tư vấn về việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật (khi DN là công ty đại chúng).  Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu nhà nước.  Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.   Biểu đồ Thị phần hoạt động tư vấn cổ phần hóa 3.5 Tư vấn tài chính. Ngoài các dịch vụ tư vấn trên công ty còn đưa ra các dịch vụ tư vấn khác như: Tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A); Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh; Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần); Tư vấn tái cấu trúc Tài chính doanh nghiệp Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của ACBS đảm bảo sự thành công chắc chắn của đợt phát hành cũng như đảm bảo nguồn vốn huy động cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là một trong những công ty chứng khoán có năng lực về vốn lớn nhất Việt Nam, ACBS luôn tự tin về năng lực thực hiện những đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ở Việt Nam, theo qui định tại Thông tư 01/1998/TT-UBCK ngày 13/10/1998 của UBCK Nhà nước hướng dẫn Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng thì bảo lãnh phát hành được thực hiện theo một trong hai phương thức sau: - Mua toàn bộ số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành để bán lại. Đây chính là phương thức cam kết chắc chắn vì tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn bộ lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu của đợt phát hành. - Mua số cổ phiếu hoặc trái phiếu còn lại của đợt phát hành chưa được phân phối hết Đây thực chất cũng là một dạng của phương thức cam kết chắc chắn, nhưng tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết mua phần chứng khoán còn lại của đợt phát hành chưa được phân phối hết. ACBS thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh chứng khoán : Là một trong số ít những công ty chứng khoán đầu tiên tham gia Thị trường Chứng khoán Việt Nam và được UBCKNN cấp giấy phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành; với tiềm lực tài chính hiện có và mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính, ACB cam kết sẽ tư vấn và trợ giúp khách hàng : - Xây dựng phương án phát hành chứng khoán; - Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành chứng khoán; - Huy động được nguồn vốn yêu cầu, đảm bảo sự thành công của đợt phát hành chứng khoán, giảm thiểu các chi phí liên quan đến đợt phát hành; - Lựa chọn các đối tác chiến lược có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính; - Bao tiêu toàn bộ số cổ phiếu không được phát hành hết; Bảo lãnh phát hành cổ phiếu ACB sẽ khảo sát thị trường và phương án sử dụng vốn của doanh nghiệp để đưa ra mức giá bảo lãnh tối ưu. ACB sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng theo định hướng của doanh nghiệp và điều phối quá trình giao dịch và sẽ thực hiện mua toàn bộ số cổ phần chào bán chưa phân phối hết theo giá bảo lãnh nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán. Bảo lãnh phát hành trái phiếu Đối với trái phiếu Chính phủ, ACB là một trong số các đại lý tham gia bảo lãnh và nhận ủy thác đầu thầu trái phiếu Chính phủ theo yêu cầu của nhà đầu tư. Ngoài ra ACB cũng hỗ trợ khách hàng bằng việc cung cấp các thông tin và tư vấn về các sản phẩm đầu tư dài hạn và lãi suất cố định. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ACB sẽ thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên cơ sở lãi suất phi rủi ro, lãi suất thị trường hiện hành và các rủi ro tiềm ẩn. Kết quả đạt được và đánh giá chung về hoạt động của công ty chứng khoán ACBS.        Trong năm 2010 ngành tài chính ,bất động sản dẫn dắt thị trường chứng khoán.Là một công ty nằm trong lĩnh vực tài chính,ABCS là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam trong những năm qua.Năm 2010,môi trường kinh doanh ngành ngân hàng có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của ABCS, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã gặt hái được những thành công nhất định, ABCS vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh có lãi. Trước các khó khăn như: xu hướng thị trường chứng khoán thay đổi và suy giảm,quy mô thị trường mở rộng có rất nhiều đối thủ tham gia vào thị trường,khả năng thanh khoản của thị trường chứng khoán kém…..Mặc dù vậy nhưng kết quả kinh doanh của công ty vẫn rất khả quan.Biểu hiện: Kết quả kinh doanh(năm 2010 ,đơn vị VNĐ): Tổng doanh thu:503.873.124.121.Trong đó: Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán :96.745.008.013. Doanh thu hoạtđộng đầu tư chứng khoán ,góp vốn:318.061.785.874 Doanh thu hoạt động tư vấn :4.461.920.623. Doanh thu lưu kí chứng khoán :893.773.095. Doanh thu khác :83.710.636.516. Năm 2010 là năm đánh dấu 10 năm thành lập hoạt động và phát triển của công ty.Trong suốt quá trình đó vị thế và thương hiệu của công ty luôn được hẳng định thông qua việc Công ty Chứng Khoán ACB (ACBS) được  trao tặng danh hiệu “Thương hiệu Chứng Khoán uy tín  năm 2010”. Giải thưởng do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB); Trung tâm Thông tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước VN (CIC); Tạp chí Chứng khoán Việt Nam (UBCKNN); Công ty Truyền thông Tài chính Việt Nam (VNSF) ; Công ty Cổ phần Văn hóa - Thông tin Thăng Long (TIC.media) sáng lập và phối hợp tổ chức. Hoạt động môi giới CK. Thị trường chứng khoán năm 2010, có thể nói là một năm đầy khó khăn cho những Công ty chứng khoán. Tuy nhiên với tiềm lực tài chính vững mạnh và chiến lược kinh doanh linh hoạt, ACBS vẫn duy trì được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan. Theo số liệu kiểm toán, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2010 đạt 503 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm 19%, doanh thu từ hoạt động đầu tư, góp vốn chiếm 63%. Trong năm 2010, ACBS đã liên tục cải tiến sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đầu tư chứng khoán; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thong qua nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng. Các hoạt động này đ. góp phần giúp ACBS giữ vững thị phần môi giới, tăng sức cạnh tranh so với các đối thủ. Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của ACBS trong năm 2010 tại sàn TP.HCM là 4.21% và tại sàn Hà Nội là 2.97%, số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng chiếm khoảng 5% tổng số tài khoản giao dịch trên thị trường. Ngoài ra, ACBS luôn đảm bảo vận hành an toàn hệ thống giao dịch, kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, không để thất thoát tiền và chứng khoán của khách hàng; chất lượng nghiên cứu và phân tích cũng từng bước được cải thiện. Hoạt động tự doanh. Hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2009 Hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán với danh mục đầu tư chất lượng và đa dạng hóa bao gồm kinh doanh cổ phiếu niêm yết,kinh doanh cổ phiếu chưa niêm yết; đầu tư và kinh doanh trái phiếu; đầu tư giá trị và phát hành riêng lẻ; mua bán chứng khoán có kỳ hạn; đánh giá, đề xuất các cơ hội bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu;các hoạt động đầu tư sản phẩm phái sinh khác khi có điều kiện và hoạt động mua bán chứng khoán có kỳ hạn. Với diễn biến đầy biến động của thị trường chứng khoán năm 2009,ACBS đã tập trung vào các ngành đầu tư tiềm năng và đề xuất một danh mục đầu tư phù hợp với tổng giá trị đầu tư rên 1.300 tỷ đồng.Trong năm 2009,tổng doanh thu thực tế từ hoạt động đầu tư và kinh doanh trái phiếu của ACBS đạt được 371,23 tỷ đồng,trong đó: STT Khoản mục Số tiền 1 Doanh thu hoạt động đầu tư 313,18 tỷ đồng 2 Thu từ hòan nhập dự phòng 22,35 tỷ đồng 3 Doanh thu từ hoạt động mua bán có kỳ hạn(repo và reverse repo 35,70 tỷ đồng Tổng cộng 371,23 tỷ đồng Hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2010 * Tình hình đầu tư cổ phiếu và kết quả đạt được. Năm 2010 khép lại với những biến động không thuận lợi của nền kinh tế.Xu hướng thị trường chứng khoán năm 2010 là xu hướng đi ngang và suy giảm kéo dài,dẫn đến niềm tin của nhà đầu tư ngày càng giảm.Tính cả năm,VN-Index giảm 6,26%( mặc dù đã được “nâng đỡ” mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH,MSN,VIC) và HNX-Index giảm 36,48%so với đầu năm. Quy mô thị trường năm 2010 phát triển với số lượng công ty niêm yết tăng hơn 40% lên gần 650 công ty.Tuy nhiên,mức vốn hóa thị trường lại tăng không tương xứng do sự giảm giá của hầu hết các mã chứng khoán trên cả 2 sàn. Hoạt động đầu tư và kinh doanh cổ phiếu của ACBS cũng gặp khó khăn trong năm 2010.ACBS đã tập trung vào các ngành đầu tư tiềm năng với danh mục đầu tư chất lượng và được đa dạng hóa.Công ty đã đầu tư cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết,tận dụng cơ hội thị trường để kết hợp đầu tư trung hạn và kinh doanh ngắn hạn.Do đó,doanh thu hoạt động đầu tư cổ phiếu ,góp vốn đạt 310,17 tỷ đồng.Đặc biệt,do nhận định thị trường không khả quan trong năm 2010,ACBS không tập trung cho các cơ hội ngắn hạn năm 2010, mà chú trọng triển khai đánh giá và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong vòng 2 năm,kỳ vọng thu được mức lợi nhuận cao trong những năm sau. * Tình hình đầu tư trái phiếu và kết quả đạt được. Năm 2010,tính thanh khoản của trái phiếu vẫn ở mức rất thấp.Hoạt động mua bán trái phiếu chủ yếu xuất phát từ các ngân hàng. Dựa vào sự nhạy bén và tranh thủ nắm bắt các cơ hội khi có những biến động của nền kinh tế,trong năm 2010,ACBS đã tạo được doanh thu từ mua bán trái phiếu đạt 4,5 tỷ đồng. Nhìn chung,năm 2010 là năm không thuận lợi cho hoạt động đầu tư.Quý 1/2010,thị trường chứng khoán trầm lắng với tâm lý thận trọng bao trùm.Đến quý 2/2010,sáng nhỏ xuất hiện chủ yếu từ các cổ phiếu vừa và nhỏ.Sang quý 3/2010,thị trường giảm sâu và tạo đáy ở mốc 423,89 điểm.Tuy nhiên,luồng sinh khế tăng điểm le loi xuất hiện trong quý 4/2010,đặc biệt trong tháng 12/2010. Sang năm 2011,ACBS kỳ vọng nền kinh tế vận động theo hướng dần ổn định và thị trường chứng khoán sẽ dần phục hồi vào cuối năm.Do đó,hoạt động đầu tư thật sự tạo nguồn doanh thu lớn hơn cho ACBS dựa trên những nhận định đầu tư đã được hoạch định từ trước và sẽ có hiệu quả trong vài năm tới. Hoạt động tư vấn và bảo lãnh phát hành. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp luôn có những đóng góp tích cực cho hoạt động chung của ACBS. Việc tạo dựng một đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm và năng lực kể từ khi thành lập công ty đến nay đã. giúp cho ACBS có thể tiếp cận và cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan cho nhiều khách hàng. Với vị thế là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam, ACBS tiếp tục được khách hàng là các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quan tâm lựa chọn và hợp tác thành công. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của ACBS năm 2010 đóng góp 4,5 tỷ đồng doanh thu vào tổng cơ cấu doanh thu của ACBS. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống như tư vấn cổ phần hoá, tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn phát hành chứng khoán…, ACBS tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đầu tư nhằm đáp ứng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp như tư vấn tái cấu trúc, thu xếp nguồn vốn (trong năm 2010, ACBS thu xếp thành công 4.850 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp), tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, thu xếp các giao dịch riêng lẻ (Private Equity). Trong năm 2010, ACBS đ. là cầu nối để các định chế tài chính (buyer) và các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn (seller) tiến hành gặp gỡ và thực hiện các giao dịch thành công. Trong năm 2011, ACBS tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ truyền thống và đẩy mạnh các dịchvụ mới theo nhu cầu của khách hàng và điều kiện thị trường nhằm mang đem lại cho khách hàngcác tiện ích tốt nhất. Năm 2010, đối với ACBS đánh dấu sự thay đổi trong hoạt động MG-TVĐT: chính sách bán hànghướng đến khách hàng. Theo đó, nhân viên MG-TVĐT được phân công chăm sóc từng khách hàng, tư vấn đầu tư, hỗ trợ cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh đó ACBS bắt đầu ápdụng cơ chế chi hoa hồng cho nhân viên MG-TVĐT, khuyến khích nhân viên tư vấn khách hàng giao dịch chứng khoán hiệu quả, gắn doanh thu môi giới với thu nhập của nhân viên MG-TVĐT. Đội ngũ MG-TVĐT đã. đạt được 75 nhân viên trên toàn hệ thống và sẽ tiếp tục được bổ sung để gia tăng hoạt động MG-TVĐT trong năm 2011. Nh.n chung năm 2010, ACBS đ. từng bước xây dựng hoạt động MG-TVĐT chuyên nghiệp và kết quả bước đầu tương đối khả quan, thị phần môi giới của ACBS hồi phục khá tốt vào cuối năm 2010. Định hướng năm 2011 của hoạt động MG-TVĐT là tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong 2010,hướng tới mục tiêu gia tăng thị phần môi giới, qua đó sẽ đóng góp cho hoạt động chung của ACBS.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhân tích các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty TNHH chứng khoán ACBS.docx
Luận văn liên quan