Đề tài Quản lý thi công công trình của công ty Constrexim - Hod

LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang trong thời kỳ chuyển biến trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự phát triển đáng kể của cơ sở hạ tầng. Trong đó, xây dựng cơ bản là một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đã có những đóng góp to lớn vào sự chuyển mình đó của đất nước. Cùng với sự phát triển liên tục của nền kinh tế, ngành xây dựng không ngừng phát triển và mở rộng, tạo ra rất nhiều tài sản cố định cho đất nước, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim( Constrexim-hod ) là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam( Constrexim Holdings) thuộc Bộ Xây dựng. Công ty được cổ phần toàn diện từ tháng 6 năm 2007 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103017485. Mặc dù mới được thành lập, nhưng trong những năm qua, với kinh nghiệm kinh doanh có được, với sự lãnh đạo tài tình của Bộ máy quản trị, với chiến lược kinh doanh đúng đắn và một đội ngũ cán bộ nhiệt huyết có trình độ chuyên môn cao, Công ty luôn đạt hiệu quả kinh doanh cao trong ngành, góp phần đáng kế vào tổng doanh thu của Constrexim Holdings cũng như tổng sản phẩm quốc dân của cả nước. Hiện nay, Việt Nam đã gia nhập WTO. Đây không những là một cơ hội còn là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp nói chung và Constrexim-hod nói riêng. Nhất là khi thị trường xây dựng đang rất sôi động và cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt do có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài. Việc hoàn thiện quá trình quản lý thi công công trình để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại công ty Constrexim-hod em đã nghiên cứu và xin đăng ký đề tài : “Quản lý thi công công trình của công ty Constrexim-hod”. Xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được thực tập và tìm tài liệu nghiên cứu. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ CONSTREXIM 2 1.1. Những thông tin chung 2 1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6 1.3 Một số đặc điểm kinh - tế kỹ thuật của Công ty 7 1.3.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 7 1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 13 1.3.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị 14 1.4. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty 16 PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CONSTREXIM-HOD 18 2.1.Quản lý thi công công trình hiện nay của công ty 18 2.1.1. Quản lý chất lượng 18 2.1.2. Quản lý sử dụng nguyên vật liệu 18 2.1.3. Quản lý sử dụng thiết bị thi công 19 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thi công công trình ở Công ty 22 2.2.1. Nhân tố bên trong 22 2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 22 2.2.1.2. Quy trình thi công 24 2.2.1.3. Nguồn nhân lực 27 2.2.1.4. Trình độ quản lý trang thiết bị 30 2.2.1.5.Trình độ quản lý nguyên vật liệu thi công 30 2.2.2. Nhân tố bên ngoài 31 2.2.2.1. Biến động về giá của nguyên vật liệu 31 2.2.2.2. Sức ép từ khách hàng và nhà cung ứng 32 2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh 33 2.2.2.4.Cơ chế chính sách của ngành và Nhà nước 34 2.3.Những thành tựu đạt được và những tồn tại cần lưu ý của công ty 34 2.3.1.Những thành tựu đạt được 34 2.3.2.Tồn tại 35 PHẦN 3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 37 3.1. Phương hướng phát triển của công ty 37 3.2.Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình 41 3.2.1. Nâng cao chất lượng thiết kế tổ chức thi công 41 3.2.2. Sử dụng hợp lý hiệu quả máy móc trên công trường 44 3.2.3. Quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguyên vật liệu 45 KẾT LUẬN 48

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2479 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý thi công công trình của công ty Constrexim - Hod, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11.1 18.032 11.7 24.847 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thi công công trình ở Công ty 2.2.1. Nhân tố bên trong 2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Sơ đồ 2 : Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Kế toán Thủ quỹ Constrexim-hod Chủ nhiệm công trình Phụ trách chung cốp pha Phụ trách cốt thép Phụ trách trắc đạc Tổ hoàn công Phụ trách VT +Kho Phụ trách tổ cơ điện Phụ trách tổ bảo vệ Phụ trách cốppha giáo an toàn Phụ trách cốppha,công nhật, vệ sinh CNghiệp Phụ trách cốp pha Phụ trách văn phòng Phụ trách an toàn - vệ sinh lao động Tính toán, bảo vệ khối lượng Thể hiện bản vẽ hoàn công ( Nguồn : Phòng tổ chức hành chính ) Qua sơ đồ trên ta có thể thấy : nơi có quyết định cao nhất đối với mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công công trình là công ty Constrexim-hod. Các vấn đề tại công trình đều được báo từng ngày về công ty, đặc biệt các vấn đề về thi công. Sau khi nhận được thông tin, các cán bộ trong các phòng chức năng của công ty sẽ phân tích đánh giá các nội dung thuộc lĩnh vực của mình rồi chuyển lên cho giám đốc đưa ra quyết định sau cùng. Ngoài ra, các công việc quan trọng có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình tổ chức thi công như kế toán và phụ trách vật tư đều được công ty trực tiếp quản lý. Tại mỗi công trình, công ty thường giao trách nhiệm cho một đội xây dựng. Căn cứ vào tình hình thực tế tại công trình, công ty và đội xây dựng đó lại lập ra bộ máy quản lý điều hành công trường. Cơ cấu quản lý công trường như sau: Đứng đầu cơ cấu quản lý công trình là chủ nhiệm công trình. Là người được giám đốc giao nhiệm vụ và dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công ty, chịu trách nhiệm cao nhất với mọi hoạt động tại công trình. Người này có quyền kiểm tra giám sát các hoạt động từ kế toán, cốp pha, cốt thép, cơ điện đến an toàn vệ sinh lao động… Ngoài ra, người này còn phải phụ trách cả tiếp khách, làm việc với đối tác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công công trình. Chủ nhiệm công trình phối hợp với những cán bộ có liên quan xây dựng lên những biện pháp cụ thể để quản lý các nhân tố như nguyên vật liệu, lao động, máy móc… nhằm quản lý hiệu quả hơn công tác thi công công trình. Giúp việc cho chủ nhiệm công trình có các nhân viên nghiệp vụ : Bộ phận kế hoạch kỹ thuật, quản lý chất lượng, an toàn lao động bao gồm : + Kỹ sư xây dựng, kỹ sư cấp thoát nước, kỹ sư điện có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công việc thi công công trình. Ngoài ra còn chuẩn bị các tài liệu để nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục và giai đoạn của công trình. Bộ phận vật tư, kho tàng, bảo vệ có trách nhiệm thu mua, chuyên chở vật tư thiết bị sản xuất theo kế hoạch, bảo quản cấp phát vật tư theo phiếu xuất đã được chủ nhiệm kí. + Cán bộ quản lý chất lượng có trách nhiệm thường xuyên ở công trường theo dõi chất lượng, tham gia vào ban nghiệm thu kỹ thuật giúp lãnh đạo công ty giám sát chất lượng công trình. + Cán bộ an toàn thường trực ở công trường cùng với an toàn viên, vệ sinh viên, hướng dẫn kiểm tra mọi người thực hiện nội quy an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Tổ hành chính chăm lo đời sống ăn ở của cho cán bộ công nhân viên toàn công trường, mua sắm các trang thiết bị như bếp nước lán trại để phục vụ ăn ở tại công trường. Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe, phát thuốc, sơ cứu khi có tai nạn xảy ra, kiểm tra vệ sinh môi trường. Ngoài ra còn tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ công nhân viên. Kế toán, thủ quỹ tính toán lương, thống kê báo cáo khối lượng giá trị thực hiện, dự thảo hợp đồng… giúp chủ nhiệm công trình. Tổ hoàn công: gồm những kỹ sư trẻ phải thực hiện những bản vẽ hoàn công, tính toán bảo vệ khối lượng…và chịu sự quản lý trực tiếp từ chủ nhiệm công trình Tất cả mọi người đếu rất cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Thường xuyên đưa ra những phương thức làm được cải tiến giúp công việc được thực hiện nhanh chóng góp phần hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình. 2.2.1.2. Quy trình thi công Sơ đồ 3 : Sơ đồ quy trình đấu thầu của công ty Tiếp nhận thông báo Chuẩn bị hồ sơ Nộp hồ sơ Đàm phán Ký kết hợp đồng kinh tế Tổ chức thực hiện Lưu hồ sơ Không trúng thầu Trúng thầu ( Nguồn : Phòng dự án ) Sau khi tiếp nhận thông báo mời thầu, công ty chuẩn bị hồ sơ dự thầu gồm 2 phần là thuyết minh tài chính và thuyết minh kỹ thuật. Nếu trúng thầu, công ty sẽ đến đàm phán với chủ đầu tư và kí kết hợp đồng. Sau đó, công ty sẽ tổ chức thực hiện theo quy trình công nghệ : Sơ đồ 4 : Quy trình công nghệ thi công Khảo sát và thăm dò Thiết kế Thi công phần nền móng công trình Thi công phần khung bê tông CT Bàn giao và quyết toán CT Kiểm tra và nghiệm thu Hoàn thiện công trình Lắp đặt hệ thống điện nước và các thiết bị khác Xây thô công trình ( Nguồn : Phòng dự án ) Sau khi kí hợp đồng, công ty sẽ cử những nhân viên giỏi giàu kinh nghiệm đi khảo sát và thăm dò tại nơi xây dựng công trình. Bao gồm các công việc như thăm dò địa điểm, khảo sát điều kiện địa chất, đo đạc công trình… Đây là bước có ý nghĩa rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến các bước tiếp theo và chất lượng của công trình. Vì vậy công ty rất chú trọng, lưu ý vào khâu này. Giai đoạn thiết kế có vai trò quyết định trong việc khái quát ý đồ của chủ đầu tư về dự án công trình cần xây dựng. Thiết kế nhanh hay chậm cũng ảnh hưởng đến các bước tiếp theo sau đó. Một dự án có thiết kế tốt giúp chất lượng công trình được nâng cao và các khâu, hạng mục công trình được xác định cụ thể nhằm khai thác các nguồn lực hợp lý hơn. Bước này có thể do công ty thực hiện hoặc nhận thiết kế từ chủ đầu tư. Và công ty có trách nhiệm phải thực hiện đúng. Giai đoạn thi công phần nền móng có thể nói là giai đoạn tối quan trọng trong việc xây dựng nên một công trình. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như tiến độ của công trình, một móng tốt mới cho một công trình tốt. Khối lượng công việc trong giai đoạn này cũng rất nhiều như san lấp mặt bằng, khoan nhồi cọc, đổ bê tong.. đến làm các công trình ngầm. Do phần nền móng được thiết kế nằm sâu dưới đất, khi hoàn thành rất khó kiểm tra nên thường rất hay xảy ra tiêu cực trong khâu này. Trước đây công ty đã thất thoát rất nhiều nguyên vật liệu tại giai đoạn này. Ý thức được điều đó, hiện nay công ty luôn cử nhiều giám sát viên để quản lý, giám sát và kiểm tra từng bước của công tác làm móng công trình, giảm thiểu tối đa tình trạng trên. Giai đoạn thi công phần khung bê tông công trình là giai đoạn trực tiếp tạo ra hình dáng kiến trúc của công trình. Giai đoạn này tốn rất nhiều nguyên vật liệu, nhân công và máy móc thiết bị. Phần khung cũng ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng công trình nên cũng được công ty đặc biệt chú ý giám sát giai đoạn này. Giai đoạn xây thô công trình : Trong giai đoạn này nguyên vật liệu chủ yếu là gạch, cát, xi măng. Khối lượng công việc trong giai đoạn này vẫn còn rất nhiều. Tình trạng sử dụng lãng phí nguyên vật liệu xảy ra lớn nhất ở đây. Công ty đã không những phải quản lý chặt chẽ mà còn cải tiến nhiều phương pháp khi sử dụng các nguyên liệu kể trên. Giai đoạn lắp đặt hệ thống điện nước và các thiết bị khác : đây là giai đoạn có ảnh hưởng trực tiếp đến các tiện ích sử dụng trong tương lai. Vì vậy trước khi thực hiện giai đoạn này công ty luôn phải làm một kế hoạch cụ thể, chi tiết tránh những sai sót gây khó khăn khi công trình được hoàn thiện. Giai đoạn hoàn thiện công trình là giai đoạn quyết định tính thẩm mĩ của công trình. Nguyên liệu chủ yếu của giai đoạn này là sơn, gỗ ốp, gạch ốp, ngói…Đây cũng là những nguyên liệu có khả năng lãng phí cao do dễ vỡ, hỏng. Quản lý tốt giai đoạn này giúp tiết kiệm nguyên vật liệu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao uy tín chất lượng. Biết được tầm quan trọng của việc này, công ty luôn đưa ra những biện pháp sử dụng và bảo quản một cách hợp lí nhằm giảm mức lãng phí xuống tối đa. Giai đoạn kiểm tra và nghiệm thu là giai đoạn cuối cùng trước khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Trong giai đoạn này, công ty kiểm tra lại toàn bộ công trình theo đúng thiết kế ban đầu. Sau khi kiểm tra xong, công ty luôn mở một bữa liên hoan cho cán bộ công nhân viên toàn công ty đã tham gia xây dựng công trình này. Tạo cho mọi người một niềm vui nhỏ giúp họ làm việc hăng say, nhiệt huyết hơn cho các công trình sau. Giai đoạn bàn giao và quyết toán công trình là giai đoạn mà công ty bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Mặc dù giai đoạn này đơn giản hơn nhưng đôi khi cũng gặp một số khó khăn. Tuy nhiên công ty luôn cố gắng khắc phục, nâng cao uy tín và hình ảnh của mình trong mắt khách hàng. 2.2.1.3. Nguồn nhân lực Nhân lực cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thi công công trình. Hiện tại công ty có tổng cộng 486 cán bộ công nhân viên. Trong đó có 40 người là cán bộ quản lý chiếm 8.2% và 446 người là công nhân sản xuất trực tiếp chiếm 91.2%. Công nhân của công ty đa số là không qua đào tạo, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của mình. Nhưng trong công ty cũng thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn để bổ khuyết cho điều này. Giúp cho các công nhân vững thêm tay nghề và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Cơ cấu lao động của công ty được thể hiện qua hai bảng sau : Bảng 9 : Cán bộ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật Đơn vị : người STT Cán bộ quản lý,chuyên môn và kỹ thuật Số lượng Số năm kinh nghiệm <5 năm >=5 năm >=10 năm >=15 năm I Đại học và trên đại học 1. Thạc sỹ 03 02 01 2. Kỹ sư xây dựng 10 02 02 05 01 3. Kiến trúc sư 05 01 01 01 4. Kỹ sư điện 01 01 5. Kỹ sư giao thông 01 01 6. Kỹ sư vật liệu xây dựng 01 01 7. Kỹ sư kinh tế xây dựng 03 03 8. Kỹ sư cấp thoát nước 01 01 9. Kỹ sư đo đạc,trắc đạc 02 01 01 10. Cử nhân kinh tế 05 01 02 01 01 11. Cử nhân ngoại thương 01 01 12. Cử nhân tài chính-kế toán 03 02 01 13. Kỹ sư ngành khác 02 01 01 14. Cao đẳng + trung cấp các ngành 02 02 Tổng cộng 40 ( Nguồn : Hồ sơ năng lực công ty Constrexim-hod 2008 ) Bảng 10 : Công nhân kỹ thuật đã ký hợp đồng lao động với Công ty Đơn vị : người STT Công nhân kỹ thuật Số lượng Bậc 2/7 Bậc 3/7 Bậc 4/7 Bậc 5/7 Bậc 6/7 Bậc 7/7 1 Công nhân vận hành máy XD 15 2 4 5 4 2 Công nhân lắp máy 2 1 1 3 Công nhân điện 5 2 1 1 1 4 Công nhân cơ khí 30 6 7 10 5 2 5 Công nhân hàn 6 3 1 2 6 CN lắp đặt thiết bị đường ống 12 5 3 4 7 CN lắp đặt TB cơ điện lạnh 5 4 1 8 Công nhân nề 125 25 47 32 12 11 9 Công nhân bê tông 30 8 7 9 6 10 Công nhân sắt 45 9 7 15 9 5 11 Công nhân cốp pha 50 13 7 6 20 4 12 Công nhân mộc 20 10 3 5 2 13 Công nhân trắc đạc 5 3 2 14 Công nhân sản xuất VLXD 15 Công nhân kỹ thuật khác 40 2 20 13 5 16 Lái xe 6 3 1 2 17 Lao động phổ thông 50 Tổng cộng 446 ( Nguồn : Hồ sơ năng lực công ty Constrexim-hod 2008 ) Công ty có 18 người là nữ chiếm 3.7% bao gồm 11 nhân viên văn phòng và 7 người là phục vụ vệ sinh và nấu nướng, nam có 468 người chiếm 96.3%. Sơ đồ 5 : Cơ cấu công ty theo giới tính Đơn vị % 3.7% 96.3% Nam N ? Nhìn vào sơ đồ ta có thể thấy lượng công nhân viên nữ là rất ít, chiếm 3.7%. Do đặc thù công ty chủ yếu là xây dựng nên điều này cũng dễ hiểu. Công ty có lực lượng lao động tương đối trẻ. Số lượng công nhân viên có độ tuổi 20-35 chiếm đại đa số vào khoảng 77%. Sơ đồ 6 : Sơ đồ cơ cấu công nhân theo độ tuổi Đơn vị: % Với sức trẻ của thanh niên, công ty có một sức sống rất dồi dào. Đây cũng là một điều kiện để công ty có thể tận dụng tăng khả năng cạnh tranh nhờ tăng sức sản xuất của mình. Công ty mới thành lập chưa lâu nên số lượng công nhân của công ty còn chưa nhiều. Mà công ty lại nhận được rất nhiều công trình nên ở nhiều công trình để kịp tiến độ, công ty đã thuê thêm lao động địa phương. Để đảm bảo chất lượng công trình, công ty luôn duy trì tỉ lệ công nhân của công ty so với công nhân thuê ngoài rất lớn. Ví dụ tại dự án “Khu dân cư hồ Mật Sơn” : Sơ đồ 7 : Tỉ lệ CN công ty và CN thuê ngoài Đơn vị : % Trước khi tham gia thi công, những công nhân được thuê sẽ phải kiểm tra trình độ tay nghề và chịu sự giám sát của các cán bộ kỹ thuật. Việc thuê lao động bên ngoài tạo cho công ty thêm một lực lượng đáng kể nhưng lại gây cho công ty khó khăn trong việc quản lý nhân sự. 2.2.1.4. Trình độ quản lý trang thiết bị Trang thiết bị là một yếu tố không thể thiếu trong thi công. Vì vậy trình độ quản lý trang thiết bị thi công là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quản lý thi công công trình. Các loại máy móc trang thiết bị trước khi được đưa vào công trường thì đều phải thông báo cho các ban quản lý dự án về đầy đủ các thông tin như tên máy, chủng loại máy, tính năng và tác dụng của máy, các thông số kỹ thuật…Và máy cũng sẽ được chạy thử nghiệm để đảm bảo đủ tiêu chuẩn thi công công trình. Ví dụ như máy ép cọc thì lực ép mã là bao nhiêu, tốc độ ép là bao nhiêu, công suất là bao nhiêu…Máy đầm nện thì có tần số đầm là bao nhiêu, đường kính chày đầm là bao nhiêu, độ cao rơi của chày, khối lượng chày… Công ty Constrexim-hod có rất nhiều máy móc, đa dạng về chủng loại nên việc quản lý máy móc phục vụ thi công công trình đều không dễ dàng. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ đang rất phát triển, rất nhiều loại máy móc mới trong lĩnh vực xây dựng ra đời. Vì vậy công ty luôn phải theo dõi biến động các trang thiết bị trên thị trường để biết công nưng tác dụng lớn nhất của máy móc giúp kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công. 2.2.1.5.Trình độ quản lý nguyên vật liệu thi công Yếu tố nguyên vật liệu chiếm nhiều nhất trong giá thành sản phẩm. Vì vậy quản lý tốt nguyên liệu thi công giúp công ty hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của mình. Tại công ty, nguyên vật liệu được kiểm tra giám sát hết sức chặt chẽ, đặc biệt là những nguyên liệu dễ lãng phí như sơn, xi măng, gạch ốp… hay những vật liệu dễ bị mất mát như sắt, thép…Trước khi thi công, công ty đều đem mẫu nguyên vật liệu thử nghiệm trước chủ đầu tư để họ tự xem xét. Nếu phù hợp sẽ tiến hành xây dựng để có thể đáp ứng đúng yêu cầu của nhà đầu tư. Hao hụt trong thi công là không thể tránh khỏi, nhưng công ty luôn tìm mọi cách để giảm thiểu tối đa hao hụt đó. Ví dụ như công ty dựa trên hệ thống định mức của Nhà nước để xây dựng một hệ thống định mức phù hợp với mình. Nhờ vậy công ty đã tiết kiệm rất nhiều nguyên vật liệu. Điều đó được thể hiện trong bảng sau: Bảng 11 : Tỉ lệ hao hụt một số nguyên vật liệu Các loại nguyên vật liệu Tỷ lệ hao hụt 2007 2008 2009 Bê tông thương phẩm 0.22 0.21 0.206 Thép xây dựng 0.24 0.235 0.2 Ximăng 0.21 0.16 0.15 Gạch lát, ốp 0.46 0.41 0.4 Sơn 0.32 0.3 0.29 Từ bản trên ta thấy mặc dù tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu còn khá cao nhất là một số nguyên vật liệu như gạch lát, ốp; sơn đều ở mức 0.3 đến hơn 0,4 % nhưng chúng ta cũng thấy lượng hao hụt qua các năm có xu hướng giảm rõ rệt. Điều đó cho thấy định mức của công ty là rất hợp lý. 2.2.2. Nhân tố bên ngoài 2.2.2.1. Biến động về giá của nguyên vật liệu Trong các năm qua tất cả các mặt hàng trên thị trường đều tăng giá trong đó có cả giá của nguyên vật liệu. Chiếm một tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm nên sự biến động về giá gây rất nhiều khó khăn cho công ty. Bảng 12 : Giá một số nguyên vật liệu qua các năm Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá trung bình từng năm 2007 2008 2009 Thép xây dựng Đ/kg 10900 11050 11200 Cát Đồng/m3 82000 83200 84500 Gạch xây Đ/viên 550 590 610 Gạch lát Đ/hộp 60900 62000 63250 Sơn Đ/lít 32400 33200 34800 ( Nguồn : Phòng tài chính kế toán ) Vì vậy công ty luôn luôn phải nghiên cứu để dưa ra những biện pháp nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu, đưa ra những chương trình sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới giá cả công trình.Nhằm giảm tối đa sự tác động của giá cả, công ty còn tìm một phương pháp rất hữu hiệu đó là luôn tìm nhiều nhà cung ứng cho mỗi loại nguyên vật liệu. Hiện tại, công ty nhập nguyên vật liệu cả ở trong nước lần nước ngoài. Giá cả tại hai nơi cũng rất khác nhau, thông thường giá của nhà cung ứng nước ngoài đắt hơn nhà cung ứng trong nước từ hai đến ba lần. Vì vậy, công ty chỉ nhập một số nguyên liệu mà trong nước không có hay chất lượng không đảm bảo, còn lại đa số là công ty thu mua trong nước. Công ty có lợi thế là có công ty mẹ có nhiều xí nghiệp trực thuộc như nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy sản xuất gạch Terazzo, nhà máy sản xuất đồ gỗ, nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm…nên giá nguyên vật liệu tuy tăng nhưng cũng rẻ hơn ngoài thị trường. Ngoài ra công ty cũng chọn nhiều nhà cung ứng để khi cần mua nhiều nguyên vật liệu cũng không phải bị họ ép giá. Điều này cũng giúp công ty không bị gián đoạn trong thi công. 2.2.2.2. Sức ép từ khách hàng và nhà cung ứng Sức ép từ khách hàng Khách hàng là một yếu tố không thể thiếu trong sự tồn tại của mỗi công ty. Thế nên khách hàng là thượng đế cũng là phương châm hoạt động kinh doanh của công ty. Nhưng đây cũng là lực lượng tạo ra rất nhiều áp lực vì họ luôn đòi giảm giá và yêu cầu chất lượng cao hơn. Do mới được thành lập nên việc làm hài lòng khách hàng là rất quan trọng đối với công ty. Nhất là khách hàng của công ty có rất nhiều khách hàng lớn nên công ty luôn tìm cách thỏa mãn cao nhất đối với họ. Đây cũng là cách quảng cáo tốt nhất cho hình ảnh của công ty nhằm thu hút khách hàng và mở rộng thị trường. Sức ép từ nhà cung ứng Máy móc thiết bị là một yếu tố quan trọng trong thi công công trình. Mặc dù khoa học công nghệ tại Việt Nam đang rất phát triển nhưng một số thiết bị thi công vẫn chưa sản xuất được, phải nhập từ nước ngoài. Điều này gây khó khăn rất nhiều không chỉ cho công ty mà còn cả ngành xây dựng nữa. Công ty mới thành lập nên phải mua sắm nhiều trang thiết bị, lại phải mua từ bên ngoài chịu sức ép lớn từ các nhà cung ứng nên công ty phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ngoài máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cũng càng không thể thiếu trong thi công công trình. Nhận biết điều này nên các nhà cung ứng nguyên vật liệu lại càng gây áp lực lên công ty. Các nhà cung ứng này đe dọa tăng giá nguyên vật liệu hoặc có thể cung cấp những sản phẩm với chất lượng không đảm bảo. Đặc biệt các nguyên vật liệu chính mà chỉ nhập được từ ít nhà cung ứng sẽ càng tăng khả năng bị ép giá. Vì vậy công ty luôn quan tâm tìm nhiều mối cung ứng để giảm áp lực này xuống thấp nhất. Áp lực sẽ làm một con người cũng như một công ty có khả năng sụp đổ nhưng cũng khiến nó ngày càng biết hoàn thiện hơn về mình. Constrexim-hod cũng vậy, luôn luôn cải tiến các phương pháp để tăng khả năng cạnh tranh, đứng vững trên thị trường. Để làm được điều đó, công ty phải không ngừng hoàn thiện trình độ tổ chức quản lý thi công của mình. 2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh Trong nền kinh tế kế hoạch, các doanh nghiệp gần như hoàn toàn là của Nhà nước, chỉ thực hiện các công việc được trên giao. Không phải lo đến đầu vào nguyên vật liệu hay đầu ra của sản phẩm nên các doanh nghiệp không có động lực để cạnh tranh. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải lo tất cả từ yếu tố đầu vào, thị trường, khách hàng…nên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất lớn. Không còn nhận được sự giúp đỡ của Nhà nước, các công ty yếu kém liền bị các công ty mạnh hơn đánh bật. Hiện nay, các doanh nghiệp còn tồn tại trong ngành xây dựng đều là những doanh nghiệp lớn, mạnh. Các công ty này hầu hết đều có công ty mẹ trực thuộc Nhà nước như Tổng công ty xây dựng Sông Đà, Vinaconex, Thăng Long…Với uy tín và trình độ công nghệ, trang thiết bị, nhân lực… các công ty này đều là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Constrexim-hod. Xây dựng là một ngành đang rất có nhiều tiềm năng, nhiều công ty tập đoàn ở các ngành khác cũng đang rất muốn nhảy vào lĩnh vực này, tạo thành những đối thủ tiềm năng của công ty. Nhất là trong thời kì hiện nay, đất nước đang trong giai đoạn đi trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đổi mới xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng. Đây là một cơ hội lớn để các doanh nghiệp mở rộng thị trường và các doanh nghiệp khác muốn gia nhập ngành. Đồng thời, Việt Nam đã gia nhập WTO càng có nhiều công ty nước ngoài hay có vốn đầu tư nước ngoài xâm nhập thị trường này thì áp lực lên công ty ngày càng lớn. Tuy vậy có những rào cản nhất định chặn bớt sự gia nhập của các doanh nghiệp khác như rào cản về uy tín, chất lượng, công nghệ, thương hiệu…Ý thức được điều này công ty luôn nâng cao những lợi thế của mình nhằm gây khó khăn hơn cho các đối thủ tiềm năng. Nâng cao trình độ quản lý thi công công trình cũng là yếu tố để tăng uy tín, thương hiệu, khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. 2.2.2.4.Cơ chế chính sách của ngành và Nhà nước Trong cơ chế thị trường mặc dù có nhiều thành phần kinh tế nhưng tất cả đều phải tuân theo sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước đưa ra những hướng dẫn chung cho tất cả các ngành nghề trong đó có cả ngành xây dựng. Tất cả những công ty trong ngành đều phải tuân thủ theo đúng những chính sách cơ chế mà Nhà nước đưa ra. Đó là các văn bản pháp luật như : Luật doanh nghiệp, Luật đấu thầu, Luật xây dựng…, ngoải ra còn có cả các nghị định về định mức nguyên vật liệu…Nhà nước đưa ra những quy định đó nhằm tạo ra cho các công ty sự cạnh tranh bình đẳng trong thị trường. Là công ty có uy tín và thương hiệu lớn, Constrexim-hod luôn luôn tuân thủ theo đúng những gì Nhà nước đề ra. Tuy nhiên đôi khi những yêu cầu của Nhà nước lại gây cho công ty rất nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng đó công ty luôn nỗ lực đưa ra các phương pháp cải tiến tốt nhất cho mọi lĩnh vực. Và quản lý thi công công trình cũng là một yếu tố được công ty quan tâm nhiều nhất. 2.3.Những thành tựu đạt được và những tồn tại cần lưu ý của công ty 2.3.1.Những thành tựu đạt được Từ khi thành lập cho đến nay, công ty đã được hơn ba năm tuổi, trong hơn ba năm đó công ty không ngừng phấn đấu nỗ lực hoàn thiện mình, tạo ra cho chủ đầu tư những công trình có chất lượng tốt nhất cùng thời gian hoàn thành sớm nhất. Điều này mang lại nhiều lợi ích thiết thực không chỉ cho chủ đầu tư mà còn cả toàn xã hội. Trong thời gian thi công công trình của mình công ty luôn luôn cố gắng sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu và thực tế lượng nguyên vật liệu hao phí của công ty qua các năm đã có xu hướng giảm đi rõ rệt. Máy móc thiết bị cũng được công ty sử dụng hiệu quả. Nhờ chăm chỉ tìm hiểu thông tin về khoa học công nghệ mà công ty luôn biết cách nâng cấp máy móc lên thêm hiện đại hơn và đưa ra nhiều phương pháp thi công tiên tiến nhằm hoàn thiện, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. Các cán bộ công nhân viên rất hài lòng khi làm việc với công ty. Bởi tại đây công ty luôn quan tâm đến đời sống của anh em. Không những tạo điều kiện sống và lao động tốt cho công nhân mà còn có những khoản lương thưởng hợp lý hay quan tâm một số vấn đề tế nhị của mỗi cá nhân như ma chay, hiếu hỉ…Nhờ có những điều đó mọi người đều rất yên tâm hoàn thành cồng việc. Đôi khi một số công nhân còn đề suất một số cải tiến quan trọng giúp công ty tiết kiệm nhiều nguyên vật liệu và trình độ quản lý thi công công trình ngày càng tốt hơn. Kể từ ngày thành lập, công ty nhận được rất nhiều bằng khen từ công ty mẹ về những thành tích đạt được. Ngoài ra công ty còn đón nhận rất nhiều lời động viên khích lệ từ các chủ đầu tư, trở thành doanh nghiêp có thương hiệu mạnh tại Việt Nam. 2.3.2.Tồn tại Trong quãng thời gian hoạt động của mình, mặc dù đã thu không ít thành công, tạo uy tín lớn trên thị trường nhưng công ty vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục. Những thiếu sót đó tồn tại ở nhiều khâu trong quản lý thi công công trình như: * Trong khâu thiết kế thi công : - Thiết kế tổ chức thi công nhiều chỗ không đồng bộ cơ giới hóa công tác thi công xây lắp. Ví dụ tại công trình “Khu nhà ở 409 Tam Trinh” trong khâu thi công nền móng và làm phần khung bê tông, nhiều lúc xe chở nguyên vật liệu đến không đủ đáp ứng công suất của máy trộn bê tông. Điều đó gây lãng phí do không sử dụng hết công suất máy, và cơ giới hóa thi công không đồng bộ. - Thiết kế thi công nhiều lúc chưa đảm bảo thi công liên tục trong suốt quá trình xây dựng. Ví dụ tại dự án “Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội” nhiều chỗ phần nền móng đã hoàn thành nhưng công việc chuẩn bị cho khâu làm khung bê tông công trình lại chưa xong. Điều này làm gián đoạn thi công, anhw hưởng đến tiến độ của công trình. * Trong quá trình thi công : - Về nguyên vật liệu : Tại nhiều công trình, nguyên vật liệu được công nhân sử dụng chưa thật hợp lí, hiệu quả. Tại các kho tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu nhìn chung ở mức cao. Nhất là các kho ngoài trời, công tác bảo quản nguyên vật liệu chưa thật chặt chẽ. Tình trạng xin bổ sung nguyên vật liệu cho các công trình diễn ra nhiều. Ví dụ tại dự án “Trung tâm dịch vụ thương mại Constrexim” đã phải xin bổ sung nguyên vật liệu hai lần do lượng hao hụt nguyên vật liệu quá nhiều. Điều đó cho thấy định mức công ty đưa ra chưa được tuân thủ một cách nghiêm túc. Nó làm tăng lượng sử dụng nguyên vật liệu, ảnh hưởng không tốt tới việc giảm chi phí sản phẩm của công ty. Ngoài ra sản phẩm sai hỏng tuy giảm đi chút ít nhưng chưa đáng kể. Công ty cũng chưa quan tâm đúng mức tới việc này. Đây là một lãng phí lớn về nguyên vật liệu mà công ty cần khắc phục. - Về máy móc thiết bị : mặc dù công ty có phương pháp tiến bộ là đưa ra kế hoạch hoạt động cho từng máy nhưng nhiều máy chưa thực sự được sử dụng hiệu quả, không sử dụng hết công suất của máy. Việc điều động máy móc thiết bị còn bất cập, chưa phù hợp. - Về lao động : công ty xác định lượng lao động cho từng loại công việc chưa thật chính xác gây lãng phí nhân lực. Tiền lương cho công nhân chưa phản ánh đúng lượng công việc công nhân đã làm. * Trong quá trình giám sát thi công : nhiều công trình vẫn để xảy ra một số sai phạm và tiêu cực. Nhiều hạng mục phải tháo dỡ làm lại vì sai kỹ thuật không đảm bảo chất lượng do giám sát chưa phát hiện kịp thời. PHẦN 3: GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 3.1. Phương hướng phát triển của công ty Là một Công ty còn khá non trẻ, ra đời trong bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra cho Công ty nhiều cơ hội và thách thức. Bằng kinh nghiệm và sự quyết tâm, Công ty đã xây dựng cho mình những phương án hoạt động đầu tư phát triển Công ty trong những năm tiếp theo nhằm tạo vị thế phát triển ổn định, bền vững trên thị trường với sự khai thác triệt để các nguồn lực, tài sản sẵn có. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt ngày nay, thay đổi hoàn thiện mình là điều mà mỗi công ty chắc chắn phải làm. Phương hướng phát triển là một hướng đi mà công ty chọn để vượt qua những khó khăn trên thương trường, vươn tới sự hoàn thiện của công ty. Phương hướng này là kết quả nghiên cứu của công ty dựa trên thực tiễn của công ty. Cụ thể như sau: * Về đối ngoại Tạo được uy tín với khách hàng nhằm củng cố hơn nữa vị thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Tạo được mối quan hệ gần gũi, tốt đẹp với các cơ quan Nhà nước, với khách hàng và toàn thể cán bộ công nhân viên góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của Công ty. * Về đối nội Trong các mục tiêu phát triển của Công ty, Công ty đặc biệt quan tâm định hướng mục tiêu trong công tác tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động: xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động, tổ chức huy động đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn lưu động, cố gắng phấn đấu quay vòng vốn lưu động… Định hướng phát triển chiến lược của công ty Constrexim –Hod trong thời gian tới được chia thành các lĩnh vực sau: - Về hoạt động: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác bán hàng, mở rộng danh mục các mặt hàng xuất nhập khẩu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một đạt hiệu quả cao hơn. Huy động vốn của các cổ đông, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tạo điều kiện để người lao động và các cổ đông, những nhà đầu tư được làm chủ thực sự trong Công ty, thay đổi phương thức làm việc và quản lý, tạo động lực để Công ty làm ăn có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận thu được ngày một cao để đảm bảo khả năng tích lũy ngày một lớn nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh của Công ty. - Về thị trường: Phát triển hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu: Giữ vững thị trường truyền thống: Malaysia, Korea, Singapore, Trung Quốc… đồng thời tìm kiếm những thị trường mới. Với phương châm: Tăng cường mở rộng và không ngừng củng cố, giữ vững uy tín và thị phần trong nước ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty, đồng thời đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng, xuất khẩu lao động, xuất khẩu nguyên vật liệu xây dựng ra thị trường quốc tế ở các quốc gia Châu Âu, Trung Á, Đông Nam Á và Châu Mỹ. Tăng dần tỷ trọng kinh doanh dịch vụ trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty. Kim ngạch xuất khẩu lao động, tháo gỡ những khó khăn trước mắt. Còn với lĩnh vực đầu tư, đây là những lĩnh vực mới, trong thời gian tới, Công ty tiến hành phương châm đầu tư đúng-trúng-chắc, không đầu tư dàn trải mà tập trung vào một số lĩnh vực chính như đầu tư sản xuất,, khai thác, chế biến khoáng sản, nông sản, thủy sản… - Về cơ cấu tổ chức quản lý: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị được xây dựng theo hướng tinh giản, linh hoạt và bao quát đầy đủ. Mô hình tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến, chức năng. - Về cơ sở vật chất: Trong thời gian tới, Constrexim – Hod đã có kế hoạch đầu tư tăng năng lực máy móc thiết bị thi công nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển sao cho phát huy tối đa hiệu qủa sản xuất kinh doanh. - Về loại hình dịch vụ: Tiếp tục duy trì và phát triển mạnh các dịch vụ đào tạo lao động xuất khẩu, các dịch vụ tư vấn đầu tư, thương mại và dịch vụ kỹ thuật, đại lý hàng hóa, môi giới thương mại và đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn… Trong hoạt động xuất khẩu lao động, Công ty thực hiện phương châm tăng - Về chính sách đối với cán bộ nhân viên và người lao động: Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của người lao động cả về vật chất và tinh thần. Bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người lao động theo đúng các quy định của Luật lao động. Tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động phát huy hết khả năng, tiềm năng, thế mạnh, sở trường của mỗi cá nhân người lao động,… Trước khi đưa ra một định hướng phù hợp nhất cho mình, công ty đã phải không ngừng phân tích các yếu tố trong môi trường kinh doanh của công ty. Ban lãnh đạo dùng các phương pháp của mình để tiến hành kiểm tra đánh giá các nhân tố như : môi trường xã hội, văn hóa, công nghệ, nhà cung ứng, khách hàng… Từ đó xác định cơ hội cũng như mối đe dọa của công ty. Ngoài ra công ty còn phân tích đánh giá môi trường nội bộ của công ty, những yếu tố tác động đến sản xuất và kinh doanh của công ty. Sau khi đã có đầy đủ thông tin, ban lãnh đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch, tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho mình. Lợi thế cạnh tranh của Constrexim-hod đó là thương hiệu, uy tín, giá thành thấp hơn do tiết kiệm được chi phí sản xuất kinh doanh… Tại Constrexim-hod các lợi thế cạnh tranh mà công ty đã đưa ra : Cạnh tranh về giá : Đây là một phương pháp cạnh tranh thường được các công ty áp dụng trên thị trường. Mặc dù vậy đây vẫn là một phương pháp mà công ty tập trung sử dụng. Công ty cạnh tranh bằng giá thể hiện qua hai biện pháp : Bán sản phẩm với mức giá thấp và hạ giá sản phẩm Kinh doanh với chi phí thấp Nếu như giữa các sản phẩm của công ty với doanh nghiệp xây dựng khác có chênh lệch không lớn về giá trị sử dụng thì mức giá có vai trò cực kỳ quan trọng khi cạnh tranh. Điều này giúp công ty có nhiều khách hàng hơn do họ nhận được lợi ích nhiều hơn từ công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Vì thế sản phẩm của công ty có vị trí ngày càng cao. Để tăng sức cạnh tranh công ty sẽ hạ giá thành một số sản phẩm thấp hơn so với giá trung bình của sản phẩm trên thị trường. Để vừa hạ giá thành sản phẩm vừa thu được lợi nhuận công ty phải tập trung các nguồn lực nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá nguyên vật liệu đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm. Muốn làm được điều đó công ty phải hợp lý hóa sản xuất , cải tiến phương pháp sản xuất kinh doanh đồng thời công ty cũng phải áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ mới và quản lý hiện đại vào sản xuất kinh doanh. Cạnh tranh về sản phẩm : Trên bất cứ phương pháp nào trong cạnh tranh, sản phẩm luôn được đặt lên hang đầu. Dù có nhiều lợi thế cạnh tranh nhưng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của khách hang thì cũng sẽ nhanh chóng bị bài xích. Cạnh tranh bằng sản phẩm của công ty được thể hiện qua các mặt sau: Cạnh tranh về chất lượng Cạnh tranh nhờ thương hiệu và uy tín của công ty Cạnh tranh về tính hữu dụng và giá trị sử dụng của sản phẩm Cạnh tranh về thông tin: Sức mạnh của thông tin là điều không ai có thể nghi ngờ. Đây là vũ khí cạnh tranh lợi hại mà mỗi công ty đều muốn có. Đó là các thông tin về thị trường mua bán giao dịch, thông tin về thị hiếu của khách hàng, thông tin về giá cả trên thị trường cũng như của đối thủ cạnh tranh… Tất cả đều mang ý nghĩa quan trọng đối với công ty. Cạnh tranh về phương thức phục vụ, thanh toán : Mặc dù không mang ý nghĩa to lớn nhưng điều này cũng góp phần không nhỏ trong sự canh tranh của công ty. Phục vụ tốt và thanh toán nhanh sẽ tạo được tâm lý thoải mái cho khách hàng khi đến công ty. Giúp tăng ấn tượng của công ty trong lòng mỗi khách hàng Mục tiêu của công ty Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả : Marketing là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện tốt chiến lược kinh doanh của công ty. Marketing của Constrexim-hod bao gồm bán hàng, quảng cáo, định giá…giúp công ty chiếm được vị trí cao trên thị trường. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, phát triển phù hợp. Nghiên cứu và phát triển giúp công ty chủ động trong các tình huống do đó hiệu quả kinh doanh tăng cao. Công ty đặt ra mục tiêu này nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển mạnh trong tương lai. Xây dựng hệ thống quản lý nguyên vật liệu hiệu quả. Chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm tỉ trọng cao trong giá thành sản phẩm, muốn hạ giá thành sản phẩm cách làm hiệu quả nhất là giảm chi phí nguyên vật liệu. Vì vậy xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả nguyên vật liệu được công ty hết sức chú trọng. Xây dựng nguồn tài chính vững mạnh. Tài chính là một yếu tố không thể thiếu để thi công công trình. Tài chính vững mạnh giúp công ty hoàn thành tốt công việc của mình. Tạo uy tín lớn đối với khách hàng và nhà đầu tư. Xây dựng lực lượng lao động lớn mạnh. Do mới thành lập chưa lâu, lao động trong công ty còn chưa nhiều. Trong tương lai, công ty quyết xây dựng đội ngũ lao động lớn mạnh, lành nghề giúp công ty chủ động hơn nữa trong sản xuất kinh doanh của mình. Xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn giúp nâng cao sự liên kết giữa các bộ phận chức năng trong công ty. Xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng Xây dựng kế hoạch cho các công trình tối ưu hơn Xây dựng tổ chức quản lý tinh gọn hơn… 3.2.Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thi công công trình 3.2.1. Nâng cao chất lượng thiết kế tổ chức thi công Thiết kế tổ chức thi công công trình là khâu không thể thiếu trong bất cứ công trình nào. Công tác này là việc làm đầu tiên trong tổ chức thi công xây dựng. Nó chính là việc dựa trên các điều kiện về kết cấu kỹ thuật của công trình, thổ nhưỡng, khí hậu tại nơi thi công, phương pháp thi công, lao động, tài chính… để hoạch định những giải pháp thi công. Tại một số công trình ở Constrexim-hod đã xảy ra một số thiếu sót trong khâu thiết kế dẫn đến nhiều khó khăn, tốn kém cả về thời gian lẫn chi phí của công ty. Ví dụ như tại dự án Hồ Mật Sơn do không lường hết về thổ nhưỡng nên gây lãng phí thêm nguyên liệu để làm móng. Hay như tại dự án trung tâm thương mại Constrexim do không lường hết trước các khó khăn khiến thời gian thi công kéo dài hơn… Để nâng cao hơn chất lượng thiết kế ta có thể tiến hành theo phương thức: Trong công tác tổ chức công việc phải quán triệt các nguyên tắc cơ bản sau: - Thiết kế tổ chức thi công công trình phải đảm bảo được điều kiện thi công liên tục trong suốt quá trình thi công. Làm được điều này thì tiến độ thi công mới được rút ngắn và có thể nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng. Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả quá trình công mà còn tăng hiệu quả kinh tế của chủ đàu tư. Vì thế trong thiết kế phải lường hết trước những yếu tố làm ảnh hưởng, gián đoạn quá trình thi công. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến gián đoạn quá trình thi công. Nhưng tập trung chủ yếu vào các nguyên nhân như thời tiết : thi công công trình thương ở ngoài trời cho nên thời tiết ảnh hưởng rất mạnh đến tiến độ thi công (ví dụ mưa làm vữa khó đông kết, vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn…nắng quá ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân khiến thời gian thi công ngắn hơn, hiệu quả trong công việc giảm…); vốn để cung cấp cho thi công. Thực tế cho thấy có rất nhiều công trình bị kéo dài vô thời hạn quá trình thi công do chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn; thiếu nguyên liệu, máy móc cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công… Từ các điều trên ta có thể thấy, muốn quá trình thi công được liên tục thì khi sản xuất phải lấy việc thực hiện đúng tiến độ thi công làm mục tiêu. Tất cả các biện pháp thi công được đưa ra cũng phải nhằm tới mục tiêu này. - Thiết kế thi công phải đảm bảo tăng cường cơ giới hóa đồng bộ công tác thi công xây lắp. Cơ giới hóa, hiện đại hóa giúp tăng năng suất lao động, giảm thời gian thi công và nâng cao chất lượng công trình. Trong các phương pháp thi công thì phải đặt tư tưởn tăng cường cơ giới hóa đồng bộ lên hàng đầu. Đưa ra các giải pháp thi công tiên tiến, sử dụng tối đa hiệu quả công suất của các máy móc thiết bị. - Thiết kế thi công phải tạo điều kiện chuyên môn hóa một số bước công việc giống nhau. Điều này giúp tăng năng suất lao động, rút ngắn quá trình sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu do người sản xuất quen tay hơn khi làm một công việc. Khi thiết kế tổ chức thi công thì phải thực hiện công việc với các bước như sau : - Xác định tiến độ thi công. Tiến độ thi công bao gồm tiến độ thi công của từng giai đoạn và tổng tiến độ thi công công trình Tiến độ thi công của từng giai đoạn là thời gian thi công ở mỗi giai đoạn công trình từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thiện công trình. Tính chất và thời gian hoàn thiện ở mỗi giai đoạn khác nhau thì khác nhau. Từ tính chất công việc, khối lượng công việc và thời gian cho phép mà ta có các biện pháp khác nhau để thi công cho thích hợp. Trong mỗi biện pháp thi công lại lựa chọn các máy móc thiết bị phù hợp nhất với công việc của giai đoạn đó. Cũng từ đó xác định lượng nhiên liệu, năng lượng cho máy móc, lượng nguyên vật liệu cho công việc. Tiến độ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng hay sơ đồ ngang. Dựa vào thiết kế ban đầu mà ta xác định khối lượng công việc , lượng lao động ,máy móc, trình tự công việc cho từng giai đoạn. Tổng tiến độ thi công là thời gian xây dựng toàn bộ công trình, từ lúc bắt đầu đến lúc bàn giao. Căn cứ vào thời gian thi công toàn bộ công trình để ta phân chia thời gian cho phép cho từng giai đoạn. Qua đây ta có thể thấy tiến độ thi công là căn cứ cơ bản để thiết kế tổ chức thi công công trình. Thực hiện đúng tiến độ tạo hiệu quả rất lớn cho công ty và chủ đầu tư. Vì vậy người quản lý, điều hành thi công phải luôn đặt đúng tiến độ làm hàng đầu. - Lập sơ đồ thi công. Dựa trên bản đồ của khu vực vùng thi công xây dựng, ta xác định điều kiện cơ sở hạ tầng chung của vùng như giao thông, nhà ga, khách sạn, bệnh viện, bến cảng…từ đó dựng cọc mốc chỉ rõ vị trí công trình. Từ mặt bằng công trình tiếp tục dựng cọc chỉ rõ các hạng mục xây cố định, hạng mục tạm thời, vị trí các công trình ngầm, vị trí giao thông trong công trình, vị trí hàng rào bảo vệ… - Xác định danh mục và khối lượng công việc. Các tài liệu công cụ cần dùng: Để thiết kế tổ chức thi công công trình một cách tối ưu chúng ta cần phải có một số tài liệu làm căn cứ : - Đề án thiết kế công trình : Đây là tài liệu, căn cứ quan trọng để xác định khối lượng công việc, lựa chọn giải pháp thi công - Tài liệu về địa chất, khí tượng của nơi đặt công trình. Đây là tài liệu cần thiết cho thiết kế công trình, nhất là phần kết cấu móng. Từ đó xác định đúng đắn giải pháp thi công. - Điều kiện giao thông vận tải trong vùng. Đây là tài liệu giúp xác định vị trí tập kết nguyên vật liệu hay đặt trang thiết bị phù hợp nhất. Vị trí này ảnh hưởng tới tốc độ cung cấp nguyên vật liệu, vật tư và khoảng cách di chuyển máy móc thiết bị. - Khả năng cung cấp nguyên vật liệu trên thị trường. Nếu nơi xây dựng có lượng nguyên vật liệu dồi dào thì công ty không phải chú ý nhiều tới việc thu mua. Nếu đó là nơi khó khăn trong vấn đề cung cấp nguyên vật liệu buộc công ty phải có những biện pháp xây dựn kho bãi, thu mua dự trữ nguyên vật liệu, kịp thời đáp ứng đầy đủ cho thi công. 3.2.2. Sử dụng hợp lý hiệu quả máy móc trên công trường Hiện nay khoa học kĩ thuật đã có những bước tiến dài trong lịch sử. Máy móc thiết bị ngày càng được ứng dụng nhiều trong cả sản xuất và đời sống. Trong ngành xây dựng cũng vậy, máy móc là yếu tố không thể thiếu trong thi công công trình. Nó giúp tiến độ thi công nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, ngoải ra còn làm giảm nhiều hao hụt nguyên vật liệu. Vì vậy sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đang là vấn đề được tất cả các công ty xây dựng quan tâm. Công ty Constrexim-hod có rất nhiều máy móc trang thiết bị với nhiều chủng loại khác nhau. Dù vậy, trong điều kiện sản xuất hiện nay, khi công ty ngày càng được mở rộng thì máy móc thiết bị lại chưa đáp ứng đủ cho công việc. Trong nhiều công trình, để đáp ứng đúng tiến độ công ty đã phải thuê thêm máy móc phục vụ công việc. Ngoài ra, trình độ quản lý máy móc thiết bị của công ty cũng còn bộc lộ nhiều yếu kém như : không sử dụng hết công suất nhiều loại máy móc, khoảng cách di chuyển và phương pháp di chuyển máy móc tới các công trình còn chưa hợp lý. Để khắc phục những hạn chế trên công ty cần tiến hành một số công việc sau đây: - Lập lại kế hoạch sử dụng máy móc thiết bị phù hợp hơn - Dựa vào kế hoạch thực hiện công việc thực tế tại công trình xây dựng mà phân phối máy móc cho từng đơn vị thi công. - Căn cứ vào tiến độ thi công tại từng công trình, khoảng cách địa lý giữa các công trình mà linh hoạt điều động máy móc tránh tình trạng nơi thừa máy nơi lại phải đi thuê. Trong bối cảnh công ty hiện nay, khi công ty có rất nhiều hợp đồng thi công mà lượng máy móc của công ty lại hạn chế, công ty nên thành lập đội cán bộ kỹ sư máy móc riêng cho từng công trình. Những người này có trách nhiệm tính toán lượng máy móc cần dùng cho công trình : tên máy, công suất, thời gian sử dụng…sau đó so sánh với lượng máy móc mà công trình hiện có để đưa ra giải pháp thi công hợp lý. Ngoài ra, những người này còn phải đảm bảo luôn kiểm tra bảo dưỡng để máy móc luôn trong tình trạng tốt nhất. Khi nhận được các công trình gần nhau, công ty có thể lên kế hoạch để máy móc có thể được sử dụng tối đa ở cả hai công trình. Nếu các công trình xa nhau, giao thông lại không thuận tiện, công ty nên thuê máy móc thiết bị tại địa phương để giảm thời gian di chuyển làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Công ty cũng nên có khoản dự phòng riêng để tiện cho việc thuê máy móc ngay cho công trình. 3.2.3. Quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguyên vật liệu Sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguyên vật liệu luôn là vấn đề được nhiều công ty đặt ra. Nhưng để làm được điều đó, công ty trước hết phải có một đội ngũ quản lý tốt về nguyên vật liệu. Những người này sẽ biết cách bảo quản, phân phối nguyên vật liệu hợp lý từ đó tránh những lãng phí nguyên vật liệu không cần thiết. Ngoài ra ý thức trách nhiệm sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu của mỗi công nhân cũng là một điều phải nhắc tới. Vì công nhân là người tiếp xúc trực tiếp và nhiều nhất với nguyên vật liệu. Công nhân công ty có tay nghề cao thì họ sẽ biết sử dụng hợp lý hơn nguyên vật liệu vì vậy đào tạo, bồi dưỡng lao động là điều công ty cần làm cấp thiết. Việc này giúp công nhân có kiến thức, biết sử dụng tốt hơn nguyên vật liệu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại Constrexim-hod đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ đại học tuy có nhiều nhưng chưa đủ. Thông thường họ đều là những cán bộ có vị trí quan trọng trong công ty. Còn lại những người làm công tác gián tiếp tại các phòng ban phần lớn là trung cấp hay tốt nghiệp trung học. Việc thiếu chuyên môn do không được đào tạo đem lại phần nào tổn thất cho công ty. Ở Constrexim-hod, vì là công ty xây dựng nên trình độ công nhân không cao, công nhân có trình độ bậc thợ vẫn ít nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguyên vật liệu. Cũng trong công ty, đa số công nhân đều chưa nhận thức hết được lợi ích của tập thể, ý thức trách nhiệm còn thấp. Nhiều người còn có tư tưởng nguyên vật liệu là của công ty không phải của mình nên sử dụng rất thiếu cẩn thận gây hao hụt nhiều nguyên vật liệu của công ty. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, đào tạo về tay nghề và ý thức trách nhiệm. Tuy nhiên điều đó cũng chỉ cải tạo được phần nào tình trạng trên. Để giải quyết vấn đề trên, trước hết công ty cần phải làm cho mỗi công nhân kể cả cán bộ quản lý hiểu được tiết kiệm và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu là việc làm quan trọng tạo nên lợi ích không chỉ với công ty mà còn của mỗi cá nhân. Điều này cần phải được ban lãnh đạo cử ra người có tiếng nói nêu ra và giải thích trong mỗi cuộc họp. Ngoài ra, công ty còn phải thực hiện việc đánh giá yêu cầu của công việc. xây dựng các bản mô tả công việc một cách chi tiết. Từ đó thiết kế một cách hợp lý bản yêu cầu công việc đối với các bộ phận chức năng khác nhau. Đồng thời công ty nên ban hành các quy trình hướng dẫn thực hiện công việc một cách cụ thể. Điều này giúp công ty sử dụng lao động mới hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí đào tạo, không gây lãng phí. Công ty cũng nên có chính sách thưởng phạt cụ thể cho các trường hợp làm mất mát hao hụt hay tiết kiệm nguyên vật liệu của công ty. Việc nâng cao trình độ quản lý nguyên vật liệu của cán bộ quản lý, công ty cần thực hiện theo các phương hướng sau: - Cử một số cán bộ đi học hoặc mời chuyên gia có trình độ cao tổ chức giảng dạy để nâng cao trình độ quản lý trong các lĩnh vực, nhất là quản lý nguyên vật liệu. Khóa đào tạo nên ngắn hạn để không ảnh hưởng đến thời gian làm việc sản xuất của công ty, kiến thức cũng được cập nhật nhanh chóng cho mọi người. - Người quản lý nguyên vật liệu bắt buộc phải nắm chắc quy chế, nội quy quản lý nguyên vật liệu mà công ty đề ra. Các cán bộ này còn phải biết rõ định mức tiêu dùng nguyên vật liệu mà công ty đề ra, từ đó làm căn cứ để cấp phát nguyên vật liệu cho mỗi công trình. - Cán bộ quản lý kho phải nắm rõ đặc tính, thời hạn sử dụng, bảo quản của các nguyên vật liệu trong kho. - Công ty cũng nên tổ chức các buổi hội thảo giúp công nhân chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu học hỏi rút kinh nghiệm trong việc sử dụng hợp lý hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu. Hội thảo này có thể diễn ra trong phạm vi một đội, xí nghiệp hay toàn công ty. Để thực hiện tốt các giải pháp trên, công ty cũng cần có khoản đầu tư hợp lý cho việc tuyên truyền giáo dục ý thức mỗi công nhân. KẾT LUẬN Tuy thành lập chưa lâu nhưng ai cũng không thể phủ nhận Constrexim-hod là một công ty lớn đang phát triển với tiềm lực rất mạnh mẽ, từng bước đi trên con đường hoàn thiện mình. Trong xu hướng hội nhập hóa hiện nay công ty cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể cạnh tranh, đứng trên thương trường ngày càng khốc liệt này. Mặc dù vậy công ty cũng nên đào tạo thêm những công nhân lành nghề , những cán bộ quản lý tài năng để có thể chớp lấy nhanh nhất những cơ hội mà thị trường tạo ra, đồng thời giảm thiểu khó khăn có thể xảy đến với công ty. Sau khi làm xong chuyên đề này, tôi hi vọng công ty sẽ đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn nữa, giảm bớt những thiếu sót trong các khâu như thiết kế thi công công trình, sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng bảo quản nguyên vật liệu, giám sát thi công…giúp công ty phát triển mạnh mẽ hơn, tạo được uy tín và thương hiệu trong lòng khách hàng, chiếm được vị trí cao trên thị trường. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn thầy Lê Công Hoa đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề này. Và một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn các anh chị trong công ty Constrexim-hod đã giúp tôi có tài liệu và quan sát thực tiễn để hoàn thành chuyên đề này. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản lý xây dựng, Hà Nội ( Chủ biên : PGS.TS. Lê Công Hoa ) Giáo trình Kinh Tế và tổ chức sản xuất ( Chủ biên : PGS.TS Phạm Hữu Nghĩa ) Giáo trình quản trị doanh nghiệp ( Chủ biên: PGS.TS. Lê Văn Tâm và PGS.TS.Ngô Kim Thanh ) Hồ sơ năng lực Công ty Constrexim-hod Điều lệ Công ty Constrexim-hod Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh tài chính các năm 2007 2008 2009 của Constrexim-hod Trang wed Trang wed Trang wed Trang wed DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 : Cổ đông sáng lập của Công ty Bảng 2 : Danh mục thiết bị xe máy thi công Bảng 3 : Danh mục thiết bị thiết kế Bảng 4: Bảng cân đối kế toán Bảng 5 : Chi phí nguyên vật liệu công trình Bảng 6 : Công tác sử dụng máy móc thiết bị Bảng 7 : Hệ số sử dụng một số máy móc thiết bị của công ty Bảng 8 : Cơ cấu các loại chi phí trong giá thành công trình Bảng 9 : Cán bộ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật Bảng 10 : Công nhân kỹ thuật đã ký hợp đồng lao động với Công ty Bảng 11 : Tỉ lệ hao hụt một số nguyên vật liệu Bảng 12 : Giá một số nguyên vật liệu qua các năm Sơ đồ 1: sơ đồ tổ chức của Công ty Sơ đồ 2 : Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Sơ đồ 3 : Sơ đồ quy trình đấu thầu của công ty Sơ đồ 4 : Quy trình công nghệ thi công Sơ đồ 5 : Cơ cấu công ty theo giới tính Sơ đồ 6 : Sơ đồ cơ cấu công nhân theo độ tuổi Sơ đồ 7 : Tỉ lệ CN công ty và CN thuê ngoài MỤC LỤC KẾT LUẬN 48

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý thi công công trình của công ty Constrexim-hod.DOC
Luận văn liên quan