Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng 2011-2015

- Đối với cán bộ lãnh đạo; Đặc biệt là cán bộ hoạt động về lĩnh vực thị trường. Công ty cần lựa chọn kỹ lưỡng trong khâu tuyển dụng, có thể gửi đi đào tạo tại các trường đại học danh tiếng, các trung tâm đào tạo cán bộ kinh tế, tập trung đào tạo về năng lực, kỹ năng chuyên môn, khả năng nhạy cảm với thị trường, phản ứng linh hoạt với thị trường thay đổi, tốc độ phân tích nhanh và chính xác để từ đó tìm kiếm được nhiều cơ hội kinh doanh cho công ty khả năng kiểm soát và khả năng thúc đẩy phát triển thị trường. - Đối với các nhân viên hành chính: tập trung vào công tác huấn luyện tác phong nhanh nhẹn, xử lý nhanh tình huống, thông tin thông suốt và tinh thần làm việc hết mình.

doc45 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng 2011-2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh doanh chưa thực sự nhanh chóng, hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự án, chiết tính giá,… còn rất hạn chế. - Công tác tiếp thị, điều tra nhu cầu và dự báo thị trường chưa kịp thời nên việc phát triển thị trường trong thời gian qua còn chậm, nhiều mặt thua kém đối thủ cạnh tranh nên thị phần trên thị trường dần bị thu hẹp. - Công tác tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, chỉ số tăng trưởng cao biểu hiện chủ yếu qua mức doanh thu, tuy nhiên tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh còn chưa đồng nhất giữa số lượng và chất lượng sản xuất. Trở ngại này gây tâm lý không tin tưởng ở khách hàng. - Bộ phận xúc tiến hỗn hợp chưa phát huy mạnh mẽ, tên tuổi công ty chưa được biết đến nhiều qua các phương tiện thông tin đại chúng mặc dù. Một số dịch vụ chưa được quảng cáo đúng mức, đầu tư cho phát triển những dòng sản phẩm mới còn hạn chế. Kênh phân phối sản phẩm chưa hoàn chỉnh và chưa đủ vươn xa để bao trùm toàn bộ thị trường mục tiêu. 3.2.2. Nguyên nhân Những tồn tại trong việc phát triển thị trường của công ty trong giai đoạn 2006-2010 là do những nguyên nhân chủ yếu sau: - Thị trường các tỉnh thành lân cận chưa phát triển mạnh mẽ là do cách trở về không gian, chi phí đi lại. Mặt khác phải cạnh tranh gay gắt với các công ty cùng ngành tại thị trường này. - Thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan: Đầu tư nghiên công nghệ chưa đúng mức nên các sản phẩm còn một số chi tiết chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ. Việc quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm chưa thực hiện tốt, chưa thực sự gây được hình ảnh sâu trong tâm trí khách hàng. Mặc dù hầu hết các hợp đồng có điều kiện thanh toán thuận lợi nhưng công tác điều hành không dứt điểm, công tác làm hồ sơ chưa thực hiện kịp thời nên không tận dụng hết được lợi thế của hợp đồng, gây chậm trễ trong công tác thu hồi công nợ, vòng quay vốn chậm và ảnh hưởng đến tình hình tài chính. Đây là nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường của công ty. IV. XEM XÉT CÁC TÁC ĐỘNG TỚI KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 1. Nguồn vốn sử dụng trong công ty Đối với tất cả các công ty , vốn đầu tư là một bộ phận trong hoạt động sản xuất nhằm tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật mới, duy trì hoạt động của các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. Nếu coi công ty như một cơ thể thì vốn đầu tư như dòng máu để nuôi cơ thể. Bảng 9: Tình hình sử dụng vốn giai đoạn 2006-2010 Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận (tr.đ) 789 2059 2998 2030 2627 Vốn kinh doanh (tr.đ) 5962 6410 12152 14320 22145 Vốn tự có (tr.đ) 3010 4009 8769 11298 23769 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn KD 0,132 0,321 0,246 0,141 0,118 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có 0,262 0,513 0,341 0,179 0,110 Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 Lợi nhuận (tr.đ) 2690 4212 3948 7085 30570 Vốn kinh doanh (tr.đ) 32180 40610 62410 83450 120450 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn KD 0,083 0,103 0,063 0,084 0,253 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có 0,094 0,144 0,101 0,091 0,308 Qua bảng tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng cho ta thấy hệ số doanh lợi trên vốn kinh doanh, và vốn tự có trong những năm gần đây tăng mạnh điều này thể hiện việc sử dụng vốn của công ty là có hiệu quả, quy mô vốn đã tăng, vốn kinh doanh tăng cho thấy xu hướng phát triển thị trường, tăng doanh thu do bán được sản phẩm. Mặt khác quy mô vốn tự do tăng điều này cho thấy Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng đã đầu tư vào tài sản cố định, những trang thiết bị phục vụ cho sản xuất. Tuy vậy công ty cần sử dụng vốn hiệu quả hơn nữa, cơ cấu vốn có thể thay đổi linh hoạt để đầu tư có hiệu quả cao. 2. Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của công ty, nguồn nhân lực có trình độ cao sẽ đảm bảo năng lực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất của Công ty. Do đó cần có những bịên pháp quản lý và sử dụng tốt nguồn nhân lực trong công ty, khai thác các tiềm năng sáng tạo của nguồn nhân lực, khơi dậy và phát huy các năng lực chuyên môn của đội ngũ lao động nhằm thực hiện tốt nhất, đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc. Bảng 10: Tình hình sử dụng lao động tại Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng xét theo chỉ tiêu trình độ. Trình độ 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng số lao động 982 971 1000 952 929 Trong đó: Trên đại học 2 2 2 3 2 Đại học 145 148 151 153 150 Cao đẳng 6 6 8 8 11 THCN 80 79 82 80 73 Sơ cấp 51 45 47 42 54 Trình độ 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng số lao động 953 957 976 956 1000 Trong đó: Trên đại học 3 3 3 3 4 Đại học 162 168 170 172 176 Cao đẳng 10 12 9 11 14 THCN 81 88 85 82 84 Sơ cấp 40 17 19 20 23 Qua bảng số liệu cho ta thấy số lượng lao động biến động không nhiều. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô sản xuất. Số lao động có trình độ trên đại học và đại học tăng lên. Điều này cho thấy chất lượng của đôi ngũ lao động trong công ty đã được nâng lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. 3. Đánh giá khả năng của Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng giai đoạn 2006-2010 3.1. Điểm mạnh - Đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đảm bảo quá trình sản xuất đúng tiến độ, có tiềm năng để phát triển sản xuất cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ. Chất lượng đội ngũ lao động được nâng lên do đó hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty cũng sẽ đạt hiệu quả cao. - Công ty đã được thành lập từ rất lâu, có truyền thống vượt mọi qua mọi khó khăn, tên tuổi của công ty cũng đã được nhiều khách hàng biết đến, thuận lợi cho quá trình tiêu thụ sản phẩm. - Sự liên doanh, hợp tác đối với các tổ chức lớn mạnh trong nước và những công ty tập đoàn uy tín có thương hiệu trên thị trường quốc tế đã tạo thuận lợi cho Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng trong việc chuyển giao công nghệ hiện đại, tiến tới làm chủ được công nghệ tiên tiến để từ đó phát triển rộng thị trường. - Sự đa dạng hoá sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh đã giúp cho công ty tránh được rủi ro về tài chính, có cơ hội chiếm lĩnh thị trường nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. 3.2. Điểm yếu - Việc sử dụng nguồn vốn đầu tư chưa được hiệu quả, tốc độ quay vòng vốn còn quá chậm, việc thu hồi công nợ từ các khách hàng chậm trễ, gây ảnh hưởng tới tốc độ sản xuất. Do đó tốc độ phát triển thị trường cũng chậm. - Việc sử dụng lao động chưa được hiệu quả, mặc dù trình độ, chất lượng của đội ngũ lao động trong những năm gần đây tăng lên nhưng đội ngũ lao động còn làm việc với ý thức và tinh thần thụ động, lệ thuộc, và do đó năng suất chưa cao. - Công tác điều hành sản xuất còn yếu: việc lập, triển khai và kiểm điểm thực hiện kế hoạch không khoa học, do đó, phần lớn các hợp đồng đều không lập được kế hoạch chính xác và không thực hiện được kế hoạch cam kết, nhiều khâu chồng chéo, đặc biệt là công tác kỹ thuật, xử lý thông tin gây chậm trễ trong quá trình chuẩn bị và thực hiện hợp đồng. Các hợp đồng lớn không chủ động được kế hoạch, lệ thuộc nhiều vào công tác giám sát của khách hàng. - Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu: Cán bộ kinh doanh, kỹ thuật trình độ vi tính, ngoại ngữ yếu khó khăn trong việc tiếp cận, làm việc và học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài. Nhiều cán bộ quản lý chưa năng động trong khâu tìm kiếm đơn hàng mở rộng hợp tác. - Công tác kinh doanh: đặc biệt là công tác marketing chưa được chú trọng, chưa có bộ phận chuyên môn và công ty cũng chưa có một đội ngũ làm marketing chuyên nghiệp và bài bản. CHƯƠNG II XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HUY HOÀNG 2011-2015 I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG NƯỚC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 1. Tình hình kinh tế, chính trị xã hội Hiện nay hệ thống chính trị ở nước ta ổn định, hòa bình, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo, hình thành thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, tăng nhanh hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. Xây dựng cơ cấu kinh tế có hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh. Củng cố thị trường đã có và mở rộng thêm thị trường mới.Tạo mọi điều kiện tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốn, công nghệ từ bên ngoài. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, thực hiện các cam kết song phương và đa phương. Tập trung phát triển ngành du học một cách có hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực trong nước kết hợp với nguồn lực bên ngoài, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành du học một cách có tổ chức, phân công và hợp tác hợp lý, đồng thời tiếp tục đổi mới, sắp xếp phát triển Tập trung phát triển một số chuyên ngành, sản phẩm trọng điểm nhằm khai thác và phát huy tốt tiềm năng để đáp ứng các yêu cầu cơ bản của khách hàng. Tăng cường năng lực tự nghiên cứu, đồng thời đẩy nhanh việc tiếp thu, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến. Nâng cao khả năng chuyên môn hóa và hợp tác hóa, nâng cao năng lực của ngành , tạo tiền đề phát triển các ngành khác của đất nước. - Mục tiêu3 Mục tiêu chung: Ưu tiên phát triển một số chuyên ngành và dịch vụ sản phẩm trọng điểm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tổ chức giáo dục 2. Cơ hội và thách thức đối với công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng 2.1. Cơ hội Điều kiện thuận lợi về kinh tế, chính trị xã hội trong nước đã tạo mọi điều kiện nhằm thúc đẩy các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, cơ hội tốt đối với doanh nghiệp là một trong những lý do thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước bối cảnh đó doanh nghiệp sẽ tận dụng mọi cơ hội để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình. Thứ nhất: Môi trường kinh tế chính trị trong nước ổn định, có điều kiện giao lưu hợp tác với tất cả các nước, tạo điều kiện mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Thứ hai: Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển du học là một trong những ngành được Đảng và Nhà nước quan tâm, nó có tác động đến an ninh quốc phòng, trí thức. Tiếp đó, sự phát triển của các ngành công nghiệp lại tạo ra nhu cầu lớn hơn, thị trường lớn hơn cho ngành du học nhằm phát triển cả về quy mô và phạm vi hoạt động. Thứ ba: Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay tạo điều kiện thu hút vốn, công nghệ tiên tiến từ bên ngoài là một trong những nhân tố đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tăng lợi thế cạnh tranh cả trong và ngoài nước. Thứ tư: Đảng và Nhà nước chủ trương thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, chính trị với các nước trong khu vực và trên thế giới đã tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Hàng loạt các chính sách vĩ mô liên quan đến thuế, hải quan, thủ tục hành chính… được Chính phủ ban hành đã khuyến khích nhiều loại hình doanh nghiệp hoạt động, có điều kiện, buôn bán thông thương trên nhiều thị trường khác nhau. Thứ năm:Hiện nay, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, giao thông… đã rất phát triển. Đây là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc thu thập thông tin về thị trường, phân tích đánh giá chính xác những thông tin thu được, ngoài ra việc vận chuyển sẽ thuận tiện lớn rất nhiều. 2.2. Thách thức Bên cạnh những cơ hội thuận lợi còn có những khó khăn, thách thức đối với công ty Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng không tránh khỏi. Thứ nhất: Hiện nay do xu thế chung của thị trường thế giới có sự biến động mạnh về giá cả đã gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Thứ hai: Sự cạnh tranh giữa các ngành dịch vụ sản phẩm đang ngày càng diễn ra khốc liệt. Đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO. Việc xóa bỏ các hàng rào thuế quan, sự cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Những đối thủ cạnh tranh không những chỉ có ở trong nước mà ở các nước khác vào Việt Nam cũng nhiều hơn. Thứ ba: Nhiều chính sách còn chưa ổn định, liên tục có sự điều chỉnh về thuế làm cho doanh nghiệp hoang mang, bị động trong các vấn đề về điều tiết, giá thành sản phẩm, điều kiện xuất nhập khẩu, gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc tiêu thụ sản phẩm. Thứ tư: Đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, lớn mạnh về mọi mặt, sự xuất hiện đối thủ cạnh tranh của các quốc gia phát triển trên thế giới. II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HUY HOÀNG Môi trường ngành có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên các mặt như: khách hàng, sự thay đổi các chế độ tại đại sứ Quán và các đối thủ cạnh tranh hiện tại cũng như tiềm ẩn, đặc biệt là những yêu cầu của khách hàng về dịch vụ sản phẩm của công ty. 1. Áp lực từ phía khách hàng Do đặc điểm của dịch vụ sản phẩm mà chúng ta có thể nhận thấy khách hàng chủ yếu của công ty là cá nhân, công ty có tiềm lực kinh tế. Do đó việc tìm hiểu những thông tin về khách hàng và phân tích những yêu cầu của khách hàng là hết sức cần thiết. Thị trường thế giới vẫn rộng mở, sự hỗ trợ của những chính sách của Nhà nước, khoa học công nghệ hiện đại đặc biệt là công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, giao thông… đã thu hẹp khoảng cách về địa lý đối với các nước, ranh giới về kinh tế, giữa các nước được xóa bỏ đó là một cơ hội tốt cho công ty điều này sẽ giảm áp lực từ phía khách hàng đến công ty. 2. Áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh hiện tại Phải khẳng định rằng có rất nhiều công ty hoạt động trong ngành, chủ yếu là các công ty tư nhân. Bên cạnh đó là sự du nhập của các công ty nước ngoài. Do đó đánh giá năng lực cạnh tranh của đối thủ là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng. Để thấy rõ sức cạnh tranh của đối thủ ta có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu của họ để từ đó đưa ra cho công ty một chiến lược phát triển thị trường phù hợp. 3. Áp lực từ phía đối thủ tiềm ẩn Do đặc điểm của ngành cần một khoản đầu tư lớn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nên việc ra đời các doanh nghiệp mới là rất khó khăn. Hiện nay trên thị trường ngành du học, nhiều công ty trong và ngoài nước đã thấy tiềm năng phát triển của thị trường. Các công ty đang xúc tiến đầu tư nhằm cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp hiện có đã tận dụng lợi thế về quy mô, máy móc thiết bị để đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, nâng cao chất lượng bằng việc đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ tiên tiến, thay đổi cách thức quản lý doanh nghiệp hiện đại III. XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO CÁC DỊCH VỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HUY HOÀNG Mỗi công ty để tồn tại và phát triển được trên thị trường cần phải biết tận dụng lợi thế của mình. Đặc biệt là phải xây dựng cho mình lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 1. Xác định phương pháp cạnh tranh chủ yếu Đối với thị trường trong nước, lợi thế của công ty đã có là uy tín và thương hiệu của công ty được biết đến từ lâu. Được khách hàng tin cậy Để tăng tính cạnh tranh sau khi xem xét điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh công ty cần tập trung vào nâng cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm, công tác marketing phải chuyên nghiệp hơn và phải do một bộ phận chuyên môn thực hiện các chương trình marketing, có đội ngũ những người làm marketing chuyên nghiệp mà hiện nay công ty chưa có. Ngày nay giá cả không còn là yếu tố quan trọng hàng đầu mà khách hàng quan tâm. Do đó trong giai đoạn 2011 - 2015 thì thị trường sẽ cạnh tranh chủ yếu là về chất lượng và sau đó khi giá cả và chất lượng đã ngang nhau thì sự cạnh tranh diễn ra bằng việc thực hiện các dịch vụ . Công ty nào có dịch vụ hoàn hảo và chu đáo (nghiên cứu, phục vụ, chăm sóc tốt khách hàng) thì công ty đó sẽ chiến thắng. Do vậy phương pháp cạnh tranh chủ yếu của công ty trong giai đoạn này là phải tập trung xây dựng phương án ra những dịch vụ sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đồng thời phải phát triển và hoàn thiện dịch vụ sau bán để thỏa mãn một cách tốt nhất yêu cầu và mong muốn của khách hàng. 2. Tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty. Ban quản lý, ban lãnh đạo cấp cao của công ty là đội ngũ đi đầu và có những quyết định về chiến lược và chính sách để tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho công ty. Tiếp đó là sự đồng lòng và phấn đấu hết mình cho mục tiêu của công ty của tập thể CBCNV trong công ty. Lợi thế cạnh tranh của công ty được tạo ra từ những điểm mạnh mà công ty có so với đối thủ cạnh tranh như: sản phẩm mới, sản phẩm độc quyền, chất lượng dịch vụ, nguồn lực con người, giá thành, dịch vụ sau bán lợi thế vè vốn đầu tư… Vì vậy để tạo được lợi thế cạnh tranh cho công ty thì việc đầu tiên là khắc phục những điểm yếu của công ty, nâng cao điểm mạnh. Vị trí của công ty đã được xác định trên thị trường đó cũng là một lợi thế. Công ty phải đầu tư cho khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai gói sản phẩm mới. - Nguồn lực con người hết sức quan trọng đầu tư cần tập trung vào ngay từ khâu tuyển dụng được những nhân tài, đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ lao động của công ty. - Tăng khả năng đáp ứng các sản phẩm có chất lượng cao không chỉ thị trường Hải Phòng mà còn tăng cường ra thị trường các tỉnh thành lân cận - Cần có đội ngũ nhân viên, chuyên viên marketing chuyên nghiệp, có kinh nghiệm. Bộ phận Marketing cần được quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Lợi thế cạnh tranh trên thị trường của công ty sẽ được nâng cao và duy trì chủ yếu là do công tác marketing phải bài bản, chuyên nghiệp, công tác marketing có chất lượng và hiệu quả. IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HUY HOÀNG 2011-2015 1. Chiến lược chung của công ty trong giai đoạn 2011-2015 1.1.Dự án xây dựng trường Quốc tế Hải Phòng Với một định hướng và mong muốn xa hơn, từ năm 2011 đến năm 2015, Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng đang cố gắng và nỗ lực để xây dựng một trường Quốc tế đa cấp, đa ngành theo tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng trường quốc tế đầy đủ cơ sở hạ tầng theo quy mô đạt tiêu chuẩn giáo dục đào tạo cấp quốc tế, có các công trình phụ trợ tiện ích cao cấp khác như: kí túc xá chất lượng cao, phòng hội thảo, thư viện, sân chơi….phục vụ các hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế  tại Hải Phòng. Chủ dự án đầu tư - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng - Trụ sở chính: Số 48/10 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Đăng ký kinh doanh số 0203002268 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng với Số vốn Điều lệ hoạt động gần 10 tỷ đồng VN - Tài khoản số 0505000001560 tại ngân hàng VID Public Bank, chi nhánh Hải Phòng - Đại diện công ty: Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chức vụ: Tổng giám đốc công ty - Hiệu trưởng nhà trường: Mr Geoff Clark Giới thiệu về Trường Quốc tế Hải Phòng Trường được xây dựng trên tổng diện tích 35.000m2 đất tại Khu đô thị mới Ngã Năm Sân Bay Cát Bi với lối quy hoạch kiến trúc phù hợp, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Trường là một tổ hợp bao gồm: - Các tòa nhà giảng đường và ký túc xá. - Nhà tập và thi đấu thể thao. - Nhà văn hóa. - Phòng thí nghiệm và thực hành bộ môn. - Phòng máy tính và thực hành tin học - Khu văn phòng điều hành, quản lý. - Thư viện với hệ thống Internet wifi. - Căng tin trường. - Nhà để xe - Công viên nhỏ nhiều cây xanh và không gian thoáng mát Mỗi tòa nhà có các phòng học lớn để tổ chức học những môn năng khiếu, để huấn luyện các khóa học theo khối và để phục vụ việc thi lấy chứng chỉ quốc tế. Các lớp học được thiết kế với hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió và điều hòa không khí hiện đại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh.   Các lớp học đều được trang bị các phương tiện học tập hiện đại như máy chiếu, máy tính nối mạng cho giáo viên và những giáo cụ bổ trợ cho từng bài giảng, đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe của các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất và phù hợp với yêu cầu của một ngôi trường đẳng cấp Quốc tế. Chương trình đào tạo tại Trường Quốc tế Trường Quốc tế Hải Phòng được xây dựng với mục tiêu là một trường đa cấp, đa ngành theo tiêu chuẩn quốc tế. Trường bao gồm từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến bậc cao đẳng và đại học. Tiểu học Giai đoạn 1: phát triển từ vựng, ngữ pháp, viết và đọc tiếng Anh. Giai đoạn 2: phát triển và nâng cao các kỹ năng. - Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, khám phá và đánh giá các nguồn thông tin, nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Phát triển và nuôi dưỡng những lĩnh vực mà học sinh nổi trội và có năng khiếu. - Các môn học: Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt), toán học, KHXH, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật, Kịch), giáo dục thể chất, máy tính cơ sở…. - Đảm bảo giảng dạy đúng và đủ chương trình của Bộ GDĐT - Ngoài ra chú trọng nhiều tới việc dạy các em các kỹ năng sống và phát triển tư duy Trung học cơ sở Học sinh học tập thông qua đối thoại tương tác với giáo viên và giữa học sinh với nhau. Phương pháp giảng dạy nâng cao và thích ứng với lứa tuổi. - Nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh thông qua việc học và tham gia thảo luận các chủ đề, nghiên cứu phong cách viết tiếng Anh và các loại văn bản, thuyết trình và nghe nói tiếng Anh. - Các môn học: Ngôn ngữ( tiếng Anh, tiếng Việt), toán học, KHXH, Lịch sử, Địa lý, Nghệ thuật ( Âm nhạc, Mỹ thuật, Kịch), giáo dục thể chất, máy tính cơ sở…. - Khi tốt nghiệp, bên cạnh bằng THCS các em sẽ được cấp thêm 1 bằng quốc tế với cấp học tương đương. Trung học phổ thông Học theo hình thức tín chỉ với các bộ môn được lựa chọn; tăng cường các kỹ năng về ngoại ngữ. Các em sẽ được cấp bằng THPT quốc tế, cho phép các em nộp hồ sơ học tại bất kỳ trường Đại học nào trên thế giới mà không phải tham gia khóa dự bị. Cao đẳng và dạy nghề Đặc điểm nổi bật của cấp học này như là một hình thức du học tại chỗ với bằng cấp quốc tế. Không chỉ hướng nghiệp, hướng nghề cho sinh viên ngay từ thời gian đầu, trường cung cấp một chương trình đào tạo tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm giúp người học chú trọng nâng cao các kỹ năng thực hành dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc, kết hợp các giờ thực hành với thảo luận theo định hướng, giúp học viên tiếp thu được kiến thức trong thời gian ngắn nhất và có thể áp dụng ngay những gì đã học khi ra làm việc. Sinh viên có thể tận dụng thời gian đào tạo tại đây như là một cách thức chuyển tiếp lên bậc đại học. Phương thức này đem đến cho bạn những kỹ năng thực tế lẫn lý thuyết. Đại học Học theo hình thức tín chỉ với nhiều chuyên ngành: Pháp luật, Thương mại-Dịch vụ-Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ, Ngoại ngữ … Trong quá trình học, sinh viên sẽ được tiếp xúc thực tế và thực tập tại nhiều doanh nghiệp. Một môi trường lý tưởng cho những ai muốn tiếp cận nền giáo dục tiên tiến mà không phải sống xa gia đình, tiết kiệm chi phí học tập một cách tối ưu nhất. Bằng cấp quốc tế, khả năng tiếng Anh vượt trội sẽ là những hành trang tốt nhất cho bạn xây dựng sự nghiệp tương lai vững chắc. Một môi trường học tập và sinh hoạt năng động, hiện đại Mỗi lớp học của  trường quốc tế đều không quá 20 học sinh được thụ hưởng một môi trường học tập và sinh hoạt khá hiện đại, tiện nghi. Ở đó, sự gắn kết giữa giáo viên và học sinh thể hiện một cách rõ nét, thầy cô có điều kiện chăm sóc đến từng cá nhân. Cũng trong môi trường học tập đó, học sinh đóng vai trò trung tâm, còn giáo viên với giáo án linh hoạt, sinh động sẽ là người khơi gợi, khuyến khích sự tư duy, trí tưởng tượng giúp các em tự đưa ra ý kiến và cùng nhau thảo luận, phát huy khả năng ‘tư duy độc lập và có sáng tạo’, chứ không chỉ dừng lại ở mục đích lấp đầy kiến thức... Về cơ sở vật chất của trường, tất cả trang thiết bị tốt nhất, thể hiện tính quốc tế nhất để phục vụ học sinh. Bên cạnh đó, tạo uy tín cho thương hiệu, trường không chỉ khẳng định mình từ chương trình đào tạo mà còn chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt cho mỗi học sinh. Trường thiết lập bếp ăn riêng khá hiện đại cho toàn bộ hệ thống với đội ngũ đầu bếp đủ thành phần... Chuyên gia dinh dưỡng của trường sẽ xây dựng thực đơn hợp khẩu vị, kích thích ăn uống và được kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm từ khâu nguyên liệu, chế biến cho đến phục vụ. Hàng năm trường đều tổ chức giao lưu với các trường khác trên thế giới bằng các hình thức như thăm quan du lịch, dự trại hè… nhằm giúp các học sinh-sinh viên của trường năng động, hòa nhập, tự tin sánh vai với các bạn bè trên toàn thế giới. Học tập tại trường quốc tế sẽ mang lại cho học sinh một môi trường với những điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực bản thân. 1.2.Phương hướng thực hiện chiến lược phát triển của công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng (1). Kiện toàn bộ máy tổ chức điều hành. Các đơn vị đổi mới công tác; thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm, ý thức của từng cá nhân, đặc biệt đối với cán bộ (2). Xây dựng phương pháp kinh doanh điều hành hiệu quả bao gồm: phương pháp tính toán giá thành, đàm phán ký kết hợp đồng; xây dựng triển khai và kiểm soát kế hoạch sản xuất, kế hoạch hợp đồng theo nhóm dự án. (3). Tiếp tục thực hiện phương thức điều hành hợp đồng theo nhóm dự án. Đánh giá được hiệu quả kinh tế, hiệu quả công tác điều hành, công tác kỹ thuật, công tác dự trù kinh phí; kịp thời rút kinh nghiệm để triển khai các công việc tiếp theo. (4). Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm trong sản xuất; giảm mạnh tỷ lệ hỏng, sửa chữa nhiều lần (5). Xây dựng cơ chế khoán và cơ chế tiền lương hợp lý, khuyến khích người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc. (6). Kiên quyết thực hiện các mục tiêu sản phẩm,thị trường đã đề ra trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. (7). Xây dựng kế hoạch và chương trình khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng của công ty. 2. Nội dung chiến lược thị trường giai đoạn 2011 - 2015 Các mục tiêu trên được cụ thể hóa trong các nội dung của chiến lược thị trường như sau: 2.1. Nghiên cứu và tiếp cận thị trường Chức năng nghiên cứu và phân tích thị trường, tiếp cận thị trường được giao cho bộ phận Marketing và lực lượng tư vấn trực tiếp vì đây là bộ phận tiếp xúc thường xuyên với khách hàng. Địa điểm thực hiện: Từ trụ sở chính của công ty và các nguồn thông tin trên mạng điện tử, báo, tạp chí. Phương tức thực hiện: thu thập thông tin trực tiếp tại các đại lý hoặc có thể từ kết quả tư vấn. Thu thập thông tin gián tiếp thông qua các kết quả thống kê của ngành và các cơ quan chức năng. Ngân sách thực hiện: nguồn vốn cho nghiên cứu và tiếp cận thị trường được trích từ quỹ phát triển kinh doanh (10%), và thưởng cho cán bộ công nhân viên làm tốt nhiệm vụ là 10% (trích từ quỹ khen thưởng). 2.2. Phân đoạn thị trường Phân đoạn thị trường theo đặc tính của dịch vụ sản phẩm và nhóm khách hàng 2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu Trong giai đoạn 2006 - 2015 thì thị trường mục tiêu của công ty sẽ được xác định theo hai phần: thị trường tại Hải Phòng và thị trường nước các tỉnh lân cận * Thị trường Hải Phòng Tập trung vào các đối tượng con em gia đình có tài chính ổn định, thu nhập rõ ràng. Đặc biệt là học tập phải từ loại khá trở lên * Thị trường các tỉnh lân cận Tương tự thị trường Hải Phòng. 2.4. Thâm nhập và mở rộng thị trường - Mở rộng thị trường, nâng cao thị phần của công ty theo hướng thực hiện chiếm lĩnh thị trường Hải Phòng, thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường các tỉnh lân cận. Tiếp tục hướng vào các đoạn thị trường chưa thâm nhập được. Đặt mục tiêu phát triển trọng tâm, nhấn mạnh vào những dịch vụ sản phẩm, những dịch vụ là thế mạnh của công ty đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng CHƯƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HUY HOÀNG 2011-2015 I. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG Công tác nghiên cứu và dự báo thị trường là một trong những công việc quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh. Loại hình dịch vụ nào đang được thị trường ưa chuộng và xu hướng phát triển của nó?… Nghiên cứu và dự báo thị trường tất sẽ giúp cho công ty nắm bắt được cơ hội kinh doanh một cách kịp thời. Để thực hiện được công tác nghiên cứu và dự báo thị trường tốt thì cần những điều kiện sau: 1. Thành lập bộ phận chức năng Marketing Hiện nay thì Công ty cổ phần quốc tế Huy Hoàng chưa có phòng Marketing riêng biệt mà chức năng Marketing được thực hiện nồng ghép và chủ yếu do phòng kinh doanh và công nghệ đảm nhận. Do đó để tìm hiểu và phân tích được thị trường thì Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng nhất thiết phải có một phòng Marketing hoạt động theo chiến lược và kế hoạch mà do phòng tổ chức xây dựng chiến lược kinh doanh chung của công ty để thúc đẩy quá trình quảng bá công ty Bộ phận Marketing có nhiệm vụ đảm nhận những công việc như: khảo sát thị trường, thu thập thông tin về thị trường và khách hàng, phân tích đánh giá tiềm năng thị trường, tư vấn cho ban giám đốc phương án hiệu quả nhất để thâm nhập thị trường và chiếm lĩnh thị trường. Đề ra các phương án tiếp cận khách hàng, thực hiện công tác khuyếch chương công ty, xúc tiến chương trình xây dựng thương hiệu. 2. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo Để thu thập, xử lý và phân tích đúng những thông tin về thị trường và khách hàng từ đó dự báo được xu hướng nhu cầu và mong muốn của khách hàng về dịch vụ của công ty. Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến yếu tố chuẩn xác của thông tin. Do đó cần đầu tư cho đào tạo đội ngũ làm công tác dự báo thị trường. Công ty có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo. Đào tạo tại công ty. Tuyển chọn những sinh viên chuyên ngành marketing, và những người đã từng làm công tác Marketing, đặc biệt là chuyên về công tác dự báo thị trường. Sau đó cử cán bộ kèm cặp chỉ bảo. Phương án này tận dụng được kinh nghiệm của cán bộ công ty, kết hợp với năng lực mới của những người được tuyển đào tạo theo phương thức này ít tốn chi phí hơn. Tuy nhiên sự chuyên nghiệp sẽ không cao, cần có thời gian. Gửi đi đào tạo tại các trường đại học, trung tâm kinh tế: tuyển chọn những người có năng lực, nhạy cảm trong lĩnh vực dự báo thị trường gửi đi đào tạo nâng cao chuyên môn. Phương thức đào tạo này hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn tìm ra được những người có năng lực thực sự. Tuy vậy chi phí cho đào tạo là lớn, mặt khác công ty phải tạo được điều kiện cho họ phát huy hết năng lực để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Dù đào tạo theo phương thức nào đi nữa thì công ty cũng phải đầu tư vì nếu không muốn bỏ nỡ cơ hội cho một thị trường trong nước. 3. Trang bị hệ thống máy tính cho công ty phục vụ công tác phân tích thị trường. Hệ thống trang thiết bị là những công cụ hữu hiệu để phục vụ cho công tác dự báo thị trường nó sẽ tiết kiệm thời gian. Hệ thống máy vi tính sẽ hỗ trợ đắc lực cho những người làm công tác dự báo thị trường. Ngày nay qua hệ thống máy vi tính đã xử lý được các dữ liệu và cho ra kết quả là chính xác. Công nghệ thông tin được ứng dụng triệt để và người làm công tác dự báo thị trường cũng cần phải có năng lực, những kỹ năng về máy tính, những phần mềm ứng dụng về phân tích thị trường. Do vậy công ty cần phải đầu tư. 4. Có chế độ khen thưởng hợp lý đối với cán bộ nghiên cứu dự báo thị trường. Khen thưởng và kỷ luật hợp lý luôn là những phương pháp hữu hiệu để động viên và quản lý đối với những người thực hiện công việc. Để thúc đẩy công tác nghiên cứu dự báo thị trường thì cần động viên người làm công tác dự báo thị trường bằng hình thức khen thưởng hợp lý và kịp thời. Khen thưởng này được trích tự quỹ khen thưởng. Khen thưởng theo giá trị thu nhập, hay khen thưởng theo năng suất làm việc có tác dụng nếu biết khen thưởng đúng người, đúng công việc. Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng cần có chế độ khen thưởng hợp lý đối với cán bộ nhân viên làm công tác dự báo thị trường. Tiến hành đồng thời với việc thiết lập bộ máy Marketing nghiên cứu triển khai công tác dự báo xu hướng nhu cầu của khách hàng đối với từng loại sản phẩm trên thị trường mục tiêu mà công ty đã chọn. 5. Tuyển dụng những đội ngũ cán bộ Marketing chuyên nghiệp Song song với việc đào tạo thì việc tuyển dụng để chọn ra những cán bộ làm Marketing chuyên nghiệp sẽ giúp cho công ty tranh thủ thời gian tiến hành các chương trình Marketing. Trong giai đoạn 2011 - 2015, những năm đầu công ty cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, những năm sau công ty cần tập trung cho dịch vụ sau bán hàng, chăm sóc khách hàng và những dịch vụ đi kèm. Do vậy cần phải tuyển lựa trong công ty và ngoài công ty những cán bộ hiểu biết sâu sắc và làm công tác Marketing chuyên nghiệp Tuyển dụng được là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm Thực hiện chương trình quảng cáo sản phẩm, tìm hiểu và thuyết phục khách hàng. Nghiên cứu hợp đồng ký kết với khách hàng Vì vậy cần đi trước một bước công ty mới có đội ngũ cán bộ giỏi trong công tác Marketing hơn những đối thủ cạnh tranh. II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TẠO UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG 1. Nâng cao chất lượng phục vụ Ngành nghề mà công ty đang theo đuổi là một loại hình ngành đặc biệt, yếu tố dẫn đến thành công là khâu tiếp cận khách hàng, phương án nắm bắt thời cơ. Biết rõ yêu cầu của từng đối tượng khách hàng. 2. Đa dạng hóa dịch vụ Ngoài những dịch vụ chính thuộc lĩnh vực du học, đào tạo, tư vấn pháp lý, dịch thuật…, công ty còn thực hiện các chức năng đào tạo nghề phục vụ cho nhu cầu của xã hội, kinh doanh bất động sản và các ngành nghề theo quy định của pháp luật. Đa dạng hóa sẽ tăng giá trị sản lượng tiêu thụ cho công ty, tránh được rủi ro trong kinh doanh. Điều kiện đặc biệt mà công ty cần chú trọng quan tâm là đa dạng hóa kết hợp với việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo điều kiện tăng thêm giá trị tăng thêm sản phẩm, giảm bớt chi phí cho sản phẩm nhờ việc tiết kiệm. Tăng chất lượng sản phẩm đối với tất cả các chủng loại sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm sẽ dẫn đến phân tán nguồn vốn đầu tư, do đó chú trọng đến cả việc đầu tư hiệu quả. Trong giai đoạn 2011 - 2015, đầu tư có hiệu quả phải thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, tiếp cận thị trường, nghiên cứu sản xuất và triển khai những loại sản phẩm mới. Chất lượng phục vụ sẽ là yếu tố nòng cốt tạo ra niềm tin cho khách hàng là bước đầu tiên tạo ấn tượng tốt cho khách hàng và việc nâng cao chất lượng phục vụ không ngừng cải tiến và hoàn thiện sản phẩm điều này là một trong những yếu tố then chốt giữ được khách hàng và gián tiếp thông tin để có những khách hàng mới. Do vậy việc đa dạng hóa sản phẩm là việc rất cần thiết đối với Công ty Công ty cổ phần quốc tế Huy Hoàng. Nhưng trong giai đoạn 2011 - 2015 Công ty nên tập trung vào các hạng mục công việc như Du học - Đào tạo - Dịch thuật và mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh BĐS, tư vấn pháp luật, công chứng… 3. Xây dựng và duy trì thương hiệucủa công ty Công ty cần thiết lập chương trình xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty. Sẽ tốn kém về chi phí, đầu tư theo chiều sâu nhưng nếu thành công thì giá trị gia tăng thu về sẽ là khổng lồ và doanh thu tăng nhờ giá trị gia tăng do thương hiệu tạo ra là lớn. Do vậy Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng cần có một chiến lược lâu dài về thương hiệu. Xây dựng thương hiệu sản phẩm của công ty cần chú ý những điểm sau: - Xác định nhóm dịch vụ sản phẩm chính cung cấp, đặc biệt là quan tâm đến dịch vụ cho doanh thu cao - Xác định được đoạn thị trường mà mình nhằm tới, thị trường mục tiêu khai thác. - Dự tính ngân sách đầu tư rõ ràng cho quá trình xây dựng thương hiệu, đây là một công việc không phải dễ. Nhưng cần có sự dự tính trước cho giai đoạn 2011-2015 - Trên thị trường hiện tại từ những giai đoạn trước đến giờ việc quảng cáo cho sản phẩm cơ khí trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng là rất ít. Để gây dựng được hình ảnh sản phẩm của công ty trong tâm trí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nó có sức mạnh truyền thông rất lớn. Trong các giai đoạn trước hình thức quảng cáo của công ty mới chỉ thực hiện trên tạp chí, báo, catogue, triển lãm, còn trên đài truyền thanh, truyền hình thì chưa. - Thời gian xây dựng thương hiệu tương đối dài, nó gắn với hoạt động kinh doanh của công ty. Giai đoạn 2011 - 2015, Công ty đủ sức để làm việc này một cách mạnh mẽ. Khi đã có thương hiệu trên thị trường thì việc chi phí cho thương hiệu chỉ còn là duy trì. Sẽ giảm chi phí. Căn cứ vào những đặc điểm của sản phẩm và xu hướng phát triển của thị trường mục tiêu công ty đã chọn dự tính được trong những năm từ 2011 - 2015 công việc xây dựng thương hiệu sẽ tốn kém nhiều về chi phí, cũng trong giai đoạn này người chèo lái con thuyền thương hiệu phải là cán bộ cao trong công ty là giám đốc của công ty phải thực sự bản lĩnh và nhanh nhạy linh hoạt. - Nhật Bản, Mỹ,các nước Tây Âu họ thành công trong việc xây dựng thương hiệu là nhờ có chất lượng làm nòng cốt. Trong giai đoạn mới công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng cần chú ý chất lượng vẫn là thành phần chủ yếu cấu thành nên thương hiệu tuy vậy thương hiệu sẽ lớn mạnh là nhờ các dịch vụ đi kèm. Ngoài việc xây dựng thương hiệu sản phẩm cho công ty thì công ty cần phải xây dựng thương hiệu công ty. Thương hiệu của công ty hàm chứa trong nó là văn hóa của công ty thể hiện ở tác phong, ý thức làm việc, con người trong công ty. Thể hiện trong môi trường làm việc, quy trình làm việc. Thương hiệu công ty nhìn trên khía cạnh thị trường thì tên công ty phải có vị trí trên thị trường và điều quan trọng trong hình ảnh tốt đẹp của công ty được lưu giữ, tồn tại trong tâm trí người khách hàng, đặc biệt là khi nhắc đến Du học - Đào tạo là họ biết ngay là của Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng III. XÂY DỰNG HOÀN THIỆN CÁC KÊNH PHÂN PHỐI Giá trị tiêu thụ tăng lên nhiều hay ít là do mạng lưới kênh phân phối của công ty quyết định. Việc xây dựng và hoàn thiện kênh phân phối là việc đảm bảo đầu ra cho sản phẩm một cách tốt nhất. 1. Kênh phân phối trực tiếp. Công tác triển khai tư vấn cần được quan tâm để dịch vụ đến khách hàng nhanh nhất, đúng yêu cầu tiến độ công việc, tạo thuận lợi và niềm tin trong khách hàng. Đối với các dịch vụ của công ty, công tác này nên triển khai tại các thị trường cụ thể như sau: - Tại thị trường Hải Phòng: Một số nơi tại công ty, công ty nên để văn phòng giao dịch tại đây xem như là đầu mối quan trọng. Từ các văn phòng này công ty có điều kiện để vươn ra các thị trường khác, còn nơi xa hơn công ty có thể dùng đại lý Phải tổ chức, quản lý mối quan hệ mật thiết giữa công ty và văn phòng giao dịch, tạo sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong thu thập thông tin, dự trữ. 2. Kênh phân phối gián tiếp Ngoài việc giới thiệu về công ty thông qua kênh phân phối trực tiếp thì việc khai thác tiềm năng của kênh phân phối gián tiếp là một yêu cầu cụ thể của công tác giao dịch. Về lâu dài công ty cần có chi nhánh ở thị trường nước ngoài như một cơ sở quảng bá trực tiếp, để đảm bảo dịch vụ nhanh nhất mới mong quảng bá được thương hiệu của công ty với khách hàng quốc tế. Đối với một số thị trường mới khó tính, đòi hỏi chất lượng cao, mà thương hiệu của công ty chưa đủ mạnh như thị trường các nước Tây Âu, công ty cần liên doanh với các hãng có tiếng lớn để từ đó tận dụng được mạng lưới tiêu thụ đã có nhằm xâm nhập vào thị trường nước ngoài, chiếm lĩnh thị trường một cách ổn định. IV. TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Vấn đề đầu tiên cần đề cập tới đó là nhận thức của công ty về quảng cáo. Với công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng thì việc tiến hành quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng còn rất hạn chế, công ty chỉ thực hiện sản phẩm: tạp chí cơ khí, website, báo; qua một số các hội chợ triển lãm. Công ty cần phải có một nhận thức đúng đắn về tác dụng của quảng cáo: Muốn kinh doanh lớn, mở rộng thị trường không thể thiếu được sự hỗ trợ của quảng cáo, vấn đề là quảng cáo ở đâu và như thế nào là hiệu quả cao nhất. Do đó công ty cần thực hiện: 1. Chủ động trong việc tiếp thị với khách hàng Công ty cần phân công lại bộ phận giao dịch, tạo điều kiện để chuyên môn hóa theo thị trường và nhóm sản phẩm, vẫn đảm bảo khả năng đa nhiệm trường hợp cần thiết. Tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để duy trì. Tiếp thị phải phân loại, phân đoạn thị trường, ưu tiên ở đâu, tránh những mảng quá phân tán, nhiều rủi ro về tài chính và pháp lý. Công ty cần chủ động hơn trong việc tiếp thị với các nhà thầu chính nước ngoài cũng như các chủ đầu tư cho các dự án. Các cán bộ tiếp thị kiêm nhiệm cần có chuyên môn trong việc lập hồ sơ chào giá, giao hàng và chứng từ liên quan đến thanh quyết toán hợp đồng ở những thị trường mình đảm nhận. Cần tìm hiểu các dự án mới ngay từ khi có ý tưởng hình thành. 2. Tiến hành thực hiện quảng cáo cho công ty Công ty nên tiến hành quảng cáo riêng biệt cho từng dịch vụ cụ thể. Thông điệp quảng cáo của công ty cần phải rõ ràng, quảng cáo cho một sản phẩm cần giới thiệu chi tiết, cụ thể từ đó mới có thể thuyết phục và chứng minh cho khách hàng và tính năng vượt trội về giá cả, chất lượng. Để thực hiện điều này công ty cần thiết kế thông điệp quảng cáo, lợi thế vượt trội của chúng là gì, cụ thể công ty cần phải chỉ ra tính riêng biệt của sản phẩm mà các sản phẩm cùng loại trên thị trường không thể có được như chất lượng, giá cả thời gian hoàn thiện hợp đồng. Ngoài ra thì thông điệp quảng cáo của công ty còn thông báo cho khách hàng biết được độ tin tưởng của khách hàng với công ty. Quảng cáo cũng cần chú ý là không nên dừng lại ở việc thông báo một cách đơn thuần những thông tin chung, dễ gây cảm giác nhầm lẫn cho khách hàng khi nghĩ đây cũng là dịch vụ tương tự như những dịch vụ khác đã có trên thị trường. Công ty cần phân tích rõ mục tiêu quảng cáo của mình, để giới thiệu sản phẩm, để nhắc nhở khách hàng về sản phẩm của công ty, để khi gợi một nhu cầu tiềm ẩn… Việc tính toán chi phí cho quảng cáo cũng cần xem xét ở mức độ hiệu quả, sẽ trích bao nhiêu % của doanh thu là hợp lý. Chi phí quảng cáo được tính thẳng vào chi phí của giá thành sản phẩm. Điều này quyết định công ty nên chọn hình thức quảng cáo nào là hợp lý và tập trung nhiều vào thời điểm nào, cho loại sản phẩm cụ thể nào. Ngoài việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài tiếng nói Việt Nam, Website thì việc tham gia hội thảo giới thiệu công ty với các tổ chức giáo dục hoặc các bộ ngành có liên quan cũng là một hình thức quảng cáo hữu hiệu. Công ty cũng có thể soạn thư điện tử, thư tuy gửi tới khách hàng để giới thiệu dịch vụ mời gọi ký kết hợp đồng. Tham gia hàng trong cả nước và ngoài nước. Tận dụng quảng cáo trên sản phẩm và cả trên biển quảng cáo của các đại lý, trên Catologue giới thiệu sản phẩm. 3. Chuyên môn hóa bộ phận tư vấn Cần có đội ngũ tư vấn có năng lực và kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn am hiểu về thị trường . Có kỹ năng phân tích đánh giá thị trường, có khả năng giao tiếp tốt, có sức thuyết phục trong nghệ thuật trao đổi, đàm phán với khách hàng. Cần tuyển chọn do những làm công tác tư vấn và phân công đảm nhiệm từng lĩnh vực VI. THAY ĐỔI TƯ DUY QUẢN TRỊ SÁT VỚI THỰC TẾ Tư duy quản trị là yếu tố nội tạng ẩn sâu trong các cấp lãnh đạo nó thể hiện bằng những chiến lược, kế hoạch kinh doanh và hành động thực hiện chiến lược của các cấp lãnh đạo trong công ty. Sự thành công của công ty phần lớn quyết định bằng tốc độ tư duy cao của cấp lãnh đạo. Các quyết định nhanh chóng, kịp thời và chính xác sẽ giúp cho công ty bỏ nỡ cơ hội kinh doanh, sản xuất đúng tiến độ và đi đúng hướng phát triển. Không chỉ có công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng mắc phải một tư duy quản trị còn cố hữu chưa thay đổi là sản xuất phải có lãi, phải phát triển sản xuất, phải mở rộng thị trường, phải tăng doanh thu, phải nâng cao thu nhập bình quân trên đầu người điều này là đúng là hợp lý tuy nhiên nó còn là khẩu hiệu, thực hiện bằng hành động chưa sát thực tế với khẩu hiệu. Muốn thực sự thị trường của công ty được phát triển từ đó thúc đẩy quá trình sản xuất kéo theo sự gia tăng về quy mô của sản xuất, sự lớn mạnh về mọi mặt của công ty cần phải thay đổi tư duy quản trị các cấp như sau: 1. Lãnh đạo cấp cao Đối với lãnh đạo cấp cao trong công ty cần xác định rõ phương hướng phát triển của công ty ít nhất là 5 năm tới. Và có thể hình dung ra quy mô sản xuất, thị phần, cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh của 5 năm tới như thế nào. Tốc độ thay đổi của thị trường diễn ra mạnh mẽ thì tốc độ tư duy của quản trị công ty cũng phải đi trước một bước cần bám sát với thị trường để từ đó có những quyết định đúng đắn cho các phương án sản xuất kinh doanh. Hạn chế việc chờ thành công hay thất bại của các đối thủ khác để từ đó tìm ra kinh nghiệm cho mình. Phải linh hoạt sáng tạo, phải đề ra được chiến lược, đường hướng đi riêng cho công ty mình. Phân tích đánh giá thấu đáo và triệt để những nội lực bên trong và tiềm lực bên ngoài từ đó phối kết hợp chặt chẽ thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất. Là ban chỉ đạo chính trong công ty, các cán bộ cấp cao phải xây dựng cho mình một phong cách làm việc hết mình là tấm gương cho toàn cán bộ công nhân viên trong công ty. 2. Lãnh đạo cấp trung gian Các cán bộ lãnh đạo cấp trung gian không được chờ đợi sự quyết định của cấp trên và triển khai chậm trễ công việc đó là tình trạng chung trong công ty. Cần thay đổi tư duy theo hướng chủ động thực hiện triển khai các công việc đã được hoạch định rõ ra được phân công nhiệm vụ chủ động sáng tạo trong công việc, điều hành sản xuất cũng như công tác phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Lãnh đạo cấp trung gian đóng vai trò là người thừa hành các chủ trương, chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như phát triển nguồn nhân lực trong công ty, do lãnh đạo cấp cao đề ra. Một hiện tượng phổ biến trong công ty là lãnh đạo cấp trung gian chưa hoạt động hiệu quả một phần là do tư duy quản trị. Để khai thông nó, lãnh đạo cấp trung gian cần biết mình phải thực hiện công việc gì, quyền lợi và trách nhiệm gắn trong đó. Cần tích cực và nỗ lực trong công việc, làm việc chủ động độc lập sáng tạo theo chiến lược chung của công ty. Tham gia tích cực tư vấn cho lãnh đạo cấp cao, thực hiện điều hành công việc cụ thể đối với cấp dưới. VII. ĐẦU TƯ NHIỀU VÀO NGUỒN NHÂN LỰC Nguồn nhân lực là tài sản sinh ra tài sản của công ty. Do đó công ty cần phải chú trọng đầu tư cho loại tài sản này một cách hợp lý và tạo ra động lực mạnh để thúc đẩy sự phát triển của công ty. 1. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn Cần xác định lĩnh vực chuyên môn của từng bộ phận để có hướng đào tạo hiệu quả đội ngũ cán bộ công nhân viên. - Đối với cán bộ lãnh đạo; Đặc biệt là cán bộ hoạt động về lĩnh vực thị trường. Công ty cần lựa chọn kỹ lưỡng trong khâu tuyển dụng, có thể gửi đi đào tạo tại các trường đại học danh tiếng, các trung tâm đào tạo cán bộ kinh tế, tập trung đào tạo về năng lực, kỹ năng chuyên môn, khả năng nhạy cảm với thị trường, phản ứng linh hoạt với thị trường thay đổi, tốc độ phân tích nhanh và chính xác để từ đó tìm kiếm được nhiều cơ hội kinh doanh cho công ty khả năng kiểm soát và khả năng thúc đẩy phát triển thị trường. - Đối với các nhân viên hành chính: tập trung vào công tác huấn luyện tác phong nhanh nhẹn, xử lý nhanh tình huống, thông tin thông suốt và tinh thần làm việc hết mình. 2. Khảo sát và kiểm tra thường xuyên. Công ty cần phải có những đợt khảo sát và kiểm tra trình độ chuyên môn cũng như năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty để từ đó loại bỏ những thành phần thiếu tích cực và không đáp ứng được điều kiện, đòi hỏi của công việc và đào tạo, bồi dưỡng những gì thiếu. Chỉnh sửa theo đúng và kế hoạch đầu tư cho nguồn nhân sự. Khắc phục những khiếm khuyết mắc phải. Mỗi lần khảo sát, kiểm tra công ty sẽ có một đội ngũ nhân viên có đầy đủ trình độ kỹ năng tay nghề và tinh thần trách nhiệm trong công ty góp phần thúc đẩy quá trình phát triển lâu dài của công ty trước hết là giai đoạn 2011-2015 3.Tăng cường chi phí cho bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với đội ngũ nhân lực Khuyến khích đội ngũ cán bộ công nhân viên tự bồi bổ kiến thức, kỹ năng cho bản thân mình để đáp ứng được yêu cầu của công việc một cách tốt nhất. Tổ chức phong trào thi đua thực hiện tốt công việc trong toàn công ty, góp phần thúc đẩy nâng cao tay nghề, tinh thần sáng tạo. Chi phí cho bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng được trích từ doanh thu, công ty cần tăng cường đầu tư cho nhiều nguồn nhân lực cả về tái sản xuất và sản xuất cho đội ngũ nhân viên. Tạo ra không khí, môi trường làm việc thân thiện, khả năng làm việc hết mình, luôn tạo cơ hội thăng tiến, đối với người trong công ty. Muốn thực sự lớn mạnh và phát triển mở rộng thị trường công ty có một đội ngũ nhân lực giỏi về chuyên môn và có lòng nhiệt tình, tính tự giác kỷ luật cao, làm việc độc lập sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vì mục tiêu lâu dài của công ty. KẾT LUẬN Ngày nay trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thế giới trở thành thị trường chung rộng lớn, xuất hiện nhiều tổ chức thương mại hóa tự do. Điều này làm cho môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn. Thị trường mở tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi công ty phải tìm ra cho mình hướng đi đúng, thích ứng được với sự thay đổi của môi trường. Thế giới ngày càng hiện đại con người càng nảy sinh ra nhiều nhu cầu mới, sự thành công của các công ty không tách biệt khỏi việc đáp ứng tốt nhất yêu cầu và đòi hỏi của người tiêu dùng. Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng cũng vậy cũng cần phải xác định đúng hướng đi cho mình trong giai đoạn mới năm tới 2011 - 2015, tạo ra một lợi thế chủ động cho riêng mình, giành thắng lợi trước các đối thủ trong kinh doanh nhờ đi trước một bước trong công tác phát triển mở rộng thị trường. Phát triển thị trường là gốc tạo ra sự phát triển sản xuất xét trên khía cạnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc phát triển thị trường tiêu thụ trong tương lai giai đoạn 2011 - 2015 tới. Trong bài viết này bằng những kiến thức đã học và kỹ năng phân tích của riêng mình, tôi đã xây dựng một chiến lược phát triển thị trường cho công ty Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng trong giai đoạn 2011 - 2015 và bài viết có ý nghĩa thiết thực và đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các anh chị tại phòng Hành chính Công ty Cổ phần Quốc tế Huy Hoàng đã giúp đỡ tôi hoàn thành bài Chuyên đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2011 Học viên Nguyễn Thanh Hải

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docok_chien_luoc_phat_trien_thi_truong_2344.doc
Luận văn liên quan