Đề tài Quyền tự chủ quốc gia trong kinh tế và chuẩn kinh doanh quốc tế

Tuy đã có những chủtrương cải cách khu vực kinh tếnhà nước, nhưng việc cải cách diễn ra hết sức chậm chạp. Nghịquyết Đại hội X của Đảng CSVN nêu chủtrương như sau: “Khẩn trương hoàn thành một cách vững chắc kếhoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước theo hướng hình thành loại hình công ty nhà nước đa sởhữu, chủ yếu là các công ty cổphần. Thúc đẩy việc hình thành một sốtập đoàn kinh tếvà tổng công ty nhà nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một sốngành chính; có nhiều chủsởhữu, trong đó sởhữu nhà nước giữvai trò chi phối. “Đẩy mạnh và mởrộng diện cổphần hoá doanh nghiệp nhà nước, kểcảcác tổng công ty nhà nước, nhằm tạo ra động lực mạnh mẽvà cơchếquản lý năng động, đểvốn nhà nước được sửdụng có hiệu quảvà ngày càng tăng lên, đồng thời, thu hút mạnh các nguồn lực trong, ngoài nước đểphát triển. Thực hiện nguyên tắc thịtrường trong việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. . “Đặt các doanh nghiệp có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác đểnâng cao hiệu quảvà sức cạnh tranh. Thu hẹp tối đa diện Nhà nước độc quyền kinh doanh, xoá bỏ đặc quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Có cơchếgiám sát và chính sách điều tiết đối với những doanh nghiệp chưa xoá bỏ được vịthế độc quyền kinh doanh. Chỉthành lập mới doanh nghiệp nhà nước khi hội đủ các điều kiện và trong những lĩnh vực sản xuất, cung ứng những sản phẩm, dịch vụthật cần thiết cho phát triển kinh tế- xã hội và chủyếu dưới hình thức công ty cổphần. “Xác định rõ quyền tài sản, quyền tựchủ, tựchịu trách nhiệm trong kinh doanh, cạnh tranh và chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp. Xây dựng cơchếgắn trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp với kết quảhoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện quy chếhội đồng quản trịtuyển chọn, ký hợp đồng thuê giám đốc điều hành doanh nghiệp. “Lành mạnh hoá tình hình tài chính và lao động của doanh nghiệp nhà nước; kiên quyết xửlý những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗbằng các phương thức thích hợp.” .

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2372 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quyền tự chủ quốc gia trong kinh tế và chuẩn kinh doanh quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuyền tự chủ quốc gia trong kinh tế và chuẩn kinh doanh quốc tế.pdf
Luận văn liên quan