Đề tài Tài phán - Trọng tài - Tòa án

Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có sự nhận thức khác nhau khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Không có sự bình đẳng khi các doanh nghiệp đàm phán ký kết hợp đồng thương mại Sự nhận thức không đầy đủ về cách thức giao kết điều khoản trọng tài dẫn đến điều khoản trọng tài bị vô hiệu

ppt25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tài phán - Trọng tài - Tòa án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm thực hiện: Nguyễn Hữu Quý Lê Ngọc Nhung Võ Lý Thị Nhị Nương Nguyễn Hoàng Phúc Trần Minh Phương Phạm Minh Quân Quách Đạo Quang GV: TS. Nguyễn Việt Khoa NỘI DUNG TRÌNH BÀY TÀI PHÁN ĐỊNH NGHĨA TÀI PHÁN PHÂN LOẠI Hoạt động xét xử đối với các vụ án hình sự, dân sự, lao động, thương mại của tòa án… Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phán xét những khiếu kiện của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan hành chính. TRỌNG TÀI: giải quyết những bất đồng giữa các bên thông qua một người thứ ba do chính các bên lựa chọn trên cơ sở tôn trọng luật pháp. TÀI PHÁN TRONG KINH TẾ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRỌNG TÀI VIỆT NAM Tố tụng trọng tài của VIAC HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TRỌNG TÀI HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TRỌNG TÀI CÁC VẤN ĐỀ KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI TÒA ÁN: giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của cơ quan tài phán Nhà nước, nhân danh quyền lực Nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế. TÀI PHÁN TRONG KINH TẾ THẨM QUYỀN CỦA TOÀN ÁN THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ Thỏa thuận trọng tài vô hiệu MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Tranh chấp thẩm quyền xử lý giữa tòa án và trọng tài MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NGUYÊN NHÂN 1 2 3 Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có sự nhận thức khác nhau khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Không có sự bình đẳng khi các doanh nghiệp đàm phán ký kết hợp đồng thương mại Sự nhận thức không đầy đủ về cách thức giao kết điều khoản trọng tài dẫn đến điều khoản trọng tài bị vô hiệu Từ Doanh nghiệp NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có sự nhận thức khác nhau khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Không có sự bình đẳng khi các doanh nghiệp đàm phán ký kết hợp đồng thương mại Sự nhận thức không đầy đủ về cách thức giao kết điều khoản trọng tài dẫn đến điều khoản trọng tài bị vô hiệu NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA CƠ QUAN TRỌNG TÀI Cơ cấu tổ chức yếu và thiếu ngân sách hoạt động Sự chênh lệch về kiến thức chuyên môn và kỷ năng tố tụng trọng tài của một số trọng tài viên NGUYÊN NHÂN NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC Cơ quan tòa án chưa có những hoạt động hỗ trợ trọng tài như triệu tập người làm chứng, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Cơ quan thi hành án lúng túng khi thực hiện phán quyết của Trung tâm trọng tài, chưa hỗ trợ tích cực phán quyết của trọng tài. CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC ANH CHỊ ĐÃ LẮNG NGHE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttai_phan_pp_171.ppt
Luận văn liên quan