Đề tài Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan

Cạnh tranh là một quy luật của nền KTTT. Canh tranh cũng có nhược điểm của nó, đó là dẫn đến độc quyền. Tuy nhiên cạnh tranh là động lực cho sự phát triển kinh tế, có cạnh tranh thì mới có sự chạy đua về khoa học kĩ thuật giữa các doanh nghiệp. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế với nhau sẽ làm nguồn lực của xã hội được phân bố và sử dụng có hiệu quả hơn. Những mặt trái của cạnh tranh sẽ có thể khác phục một cách dễ dàng nếu như chúng ta có những chính sách cạnh tranh đúng đắn. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng tốt chính sách cạnh tranh trong phát triển kinh tế và đem lại hiệu quả cao. Thực trạng môi trường cạnh tranh ở nước ta hiện nay còn nhiều hạn chế, còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Nói tóm lại, cạnh tranh trong nền KTTT có thật sự trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế hay không còn tuỳ thuộc vào sự vận dụng quy luật này. Nếu có chính sách cạnh tranh hợp lý thì Việt Nam sẽ được lợi to do cạnh tranh đem lại, còn ngược lại nếu không nó sẽ có thể khiến cho nền kinh tế "phát triển" theo chiều "đi xuống". Là nước đi sau nên chúng ta có thể được thừa hưởng nhiều kinh nghiệm của những nước đi trước, từ đó chúng ta hy vọng Việt Nam là nơi mà cạnh tranh có thể phát huy hết chức năng của nó.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2771 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CP Chi phí CNV Công nhân viên CBCNV Cán bộ công nhân viên Cty Công.DOC
Luận văn liên quan