Đề tài Thể lệ giải thưởng nckh nhà kinh tế trẻ 2011

Đặt vấn đề: xác định rõ đối tượng nghiên cứu, lý do chọn (những giải pháp khoa học đã được giải quyết trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, mục tiêu ). (1) - Giải quyết vấn đề: nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được (cả về ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn ứng dụng). (2) - Kết luận: khẳng định kết quả nghiên cứu, những vấn đề còn hạn chế của đề tài, các hướng có thể tiếp tục nghiên cứu mở rộng. (3) - Tài liệu tham khảo, phụ lục, danh mục các công trình khoa học trước đây của tác giả (bài báo khoa học, công trình nghiên cứu các cấp nếu có). (4) - Đối với sinh viên năm cuối, có thể hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp thành công trình tham gia dự thi nhưng phải ghi rõ vào mẫu trang 1 công trình.

ppt12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thể lệ giải thưởng nckh nhà kinh tế trẻ 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG NCKH NHÀ KINH TẾ TRẺ 2011 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỐI TƯỢNG Sinh viên các khóa hệ chính quy Mỗi nhóm không quá 5 tác giả Tiêu chuẩn xét chọn Nội dung khoa học Phương pháp nghiên cứu Hiệu quả kinh tế – xã hội Cách trình bày công trình (bố cục, diễn đạt, sơ đồ, hình vẽ, hình thức,…) NỘI DUNG Đặt vấn đề: xác định rõ đối tượng nghiên cứu, lý do chọn Giải quyết vấn đề: nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được Kết luận: khẳng định kết quả nghiên cứu, những vấn đề còn hạn chế của đề tài, các hướng có thể tiếp tục nghiên cứu mở rộng Tài liệu tham khảo, phụ lục, danh mục các công trình khoa học (© bản quyền) (Hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp thành công trình tham gia dự thi nhưng phải ghi rõ vào mẫu trang 1 công trình) HÌNH THỨC Đánh máy một mặt trên giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), font Times New Roman, size 13, 1.5 lines spacing. Đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu trang; việc đánh số trang phải liên tục, không được đứt quãng; Dài tối đa 80 trang đánh máy (không tính phụ lục). Tất cả các công trình có số trang vượt quá 80 trang đều bị loại; (eureka: 50 trang) Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng bằng số Ả-rập và theo kiểu thống nhất: 1. ; 1.1 ; 1.1.1 ; 1.1.1.1 Tên của tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết chính xác theo phiên âm mẫu tự Latinh; Nộp 1 đĩa lưu nội dung công trình và 3 bản công trình theo mẫu (mẫu trang bìa và mẫu trang 1 công trình phía dưới thể lệ) Gạch dưới các câu trong công trình, Viết lời cám ơn, Dùng ký hiệu riêng hay ký tên tác giả, ghi tên giảng viên hướng dẫn vào đề tài; Ghi tên đề tài và tên tác giả vào header và footer. KHÔNG Trang đầu là trang tóm tắt công trình theo mẫu (mẫu tóm tắt đề tài), sau đó là trình bày các phần nội dung (lời nói đầu, chương 1, chương 2….)đã nêu. Đề tài đóng bằng đinh ghim, không được đóng gáy lò xo. Sinh viên phải ghi rõ tài liệu tham khảo và ghi chú nguồn trích dẫn trong trường hợp có trích dẫn, sử dụng các ý của các bài nghiên cứu khác, công trình nào vi phạm sẽ bị loại. HỒ SƠ DỰ GIẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ (MẪU A1) ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (MẪU A2) BHT ĐOÀN KHOA 31.10 15.11 DANH SÁCH TỔNG HỢP (MẪU B) + A1 + A2 BHT – NCKH – QHQT Đoàn trường NỘP ĐỀ TÀI ngày 17/05/2010 03 bản công trình dự giải theo quy định, PĐK tham dự giải thưởng Éureka của Thành Đoàn (mẫu NCKHSV C): điền thông tin, dán ảnh, ký tên đầy đủ. 1 đĩa CD (gồm: 1 file PDF toàn bộ công trình, 1 file PDF bản tóm tắt đề tài, phiếu đăng ký tham gia giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ theo mẫu NCKHSV A3 và 1 bản báo cáo trình bày công trình bằng Powerpoint). QUYỀN LỢI được cộng điểm rèn luyện Giải A, B, C công trình đạt giải sẽ được công bố rộng rãi cho sinh viên tác giả của công trình đạt giải sẽ được Nhà trường cấp “Giấy chứng nhận đạt giải”, được khen thưởng và được hưởng các quyền lợi khác (cộng điểm khuyến khích học tập, điểm rèn luyện…) Đề tài đạt chất lượng sẽ được Trường gửi đi tham dự Giải thưởng Eureka của Thành Đoàn và Giải thưởng NCKH SV của Bộ GD & ĐT Đề tài đạt giải được phép phát triển để tài thành Khóa luận tốt nghiệp (sv năm 3 -- năm 4) Đề tài lưu trữ trong thư viện trường & thư viện điện tử của Đoàn trường nhằm làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập và NCKH của sinh viên. BTC Giải thưởng sẽ đảm bảo tác quyền của sinh viên đối với đề tài dự giải. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi! Thể lệ đến đây là hết rồi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pptTHE LE Nha kinh te tre 2011.ppt
 • docMẫu tóm tắt đề tài.doc
 • docMẫu trang 1 công trình (Tờ rời đi kèm).doc
 • docMẫu trang bìa.doc
 • docNCKHSV A1.doc
 • docNCKHSV A2.doc
 • docNCKHSV A3.doc
 • xlsNCKHSV B.xls
 • docNCKHSV C.doc
 • docThe_le_Nha_kinh_te_tre_2011.doc
 • docKH_NHA_KINH_TE_TRE_2011.doc