Đề tài Thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp phục vụ sản xuất tại công ty dệt Đà Nẵng

(Bản scan) Nguồn kinh phí cho công tác nghiên cứu còn quá thấp, chưa thực sự bù đắp cho công tác nghiên cứu và ứng dụng để triển khai nội dung kết quả. Cần có chế độ hỗ trợ rõ ràng cho các thành viên tham gia nghiên cứu để động viên tinh thần hợp tác trong nghiên cứu. Cần đơn giản một số thủ tục về tài chính, bằng hình thức khoán và bàn giao sản phẩm như thế nào cho phù hợp với các doanh nghiệp.

pdf38 trang | Chia sẻ: aquilety | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp phục vụ sản xuất tại công ty dệt Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5240_154.pdf
Luận văn liên quan