Khảo sát thành phần hóa học cao cloroform của cành neem azadirachta indica a.juss họ xoan (meliaceae)

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CLOROFORM CỦA CÀNH NEEM AZADIRACHTA INDICA A.JUSS HỌ XOAN (MELIACEAE) NGUYỄN THỊ BẠCH LÊ Trang nhan đề Lời cảm ơn Các chữ viết tắt Mục lục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan Chương 3: Nghiên cứu và kết quả Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2399 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát thành phần hóa học cao cloroform của cành neem azadirachta indica a.juss họ xoan (meliaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenThiBachLe.jpg
Luận văn liên quan