Đề tài Thiết kế tuyến vi ba số hà nội-Hưng yên

THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ HÀ NỘI-HƯNG YÊN PHẦN I LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TUYẾN I.Nội dung, yêu cầu kỹ thuật 1. Mục tiêu về kỹ thuật : Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo CCITR, tức là thời gian gián đoạn cho phép.Theo đó, xác suất lỗi bít cho phép của tuyến truyền vi ba số là BER< với các tuyến dài nhỏ hơn 280 km. Độ khả dụng Av của hệ thống ( tức là khả năng công tác của hệ thống) được đảm bảo khi thiết kế: - 99,98 % thời gian làm việc tốt. Cụ thể như: Nếu là liên lạc thoại thì trong 3 tháng bất kỳ không có quá 30 cuộc thoại bị gián đoạn. - Công thức tính độ khả dụng của hệ thống theo CCITR (99.98%) là: A: độ khả dụng của hệ thống L : Chiều dài tuyến thiết kế T1: Thời gian gián đoạn của một hướng (s) T2: Thời gian gián đoạn của hướng ngược lại(s) Tb: Thời gian mất liên lạc khi phát 2 hướng song công Ts: Tổng thời gian nghiên cứu(s) 2. Mục tiêu kinh tế: Với bất kỳ hệ thống kỹ thuật luật tương tác giữa chi phí đầu tư và hiệu quả của sản xuất được thể hiện qua chất lượng của sản phẩm. Hệ thống viễn thông cũng vậy. Nếu tỷ số BER mà thấp thì chất lượng dịch vụ sẽ tăng, và như vậy thì chi phí đầu vào sẽ cao. Vậy mục đích kinh tế đầu tiên là thiết kế tuyến có chất lượng cao mà chi phí hợp lý nhất. 3. Một số quy đinh chung cho thiết kế tuyến Vi ba số: Việc thiết kế một tuyến thông tin nói chung và vi ba số nói chung cần dựa trên một số quy định sau: - Dự án báo cáo khả thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Hồ sơ khảo sát, thuyết minh chính xác về nội dung xây lắp và các số liệu tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được -Các văn bản của cục hành chính của các đơn vị trong và ngoài ngành liên quan tới vị trí đặt trạm và mặt bằng để bố trí lắp đặt thiết bị. -Các tiêu chuẩn,quy trình qui phạm xây dựng mới nhất của ngành nhà nước ban hành là cơ sở để cho các nhà tính toán thiết kế -Việc tính toán chỉ tiêu kinh tế phải dựa trên các định mức để lập dự toán -Toàn bộ hồ sơ,tài liệu thu nhận được trong quá trình khảo sát và đo đạc. LƯU Ý: +Đăng ký tấn số làm việc,khai thác (gửi văn bản tới cục quản lý tần số) +Trên cơ sở được phếp sử dụng tấn số là cơ sở để ta mua sắm thiết bị thu,phát +Có tần số,làm cơ sở cho việc tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật. +Cũng để góp phần hạn chế tới mức tối đa ảnh hưởng của các hệ thống khác tới tuyến truyền dẫn nhắm góp phần nâng cao chất lượng. -Phải tính tới an toàn về thiên tai,lũ lụt,sét,tính tới yếu tố an toàn cho thiết bị và người khai thác.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế tuyến vi ba số hà nội-Hưng yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THIẾT KẾ MÔN HỌC VI BA SỐ GVHD : LƯU ĐỨC THUẤN BỘ MÔN : KỸ THUẬT VIỄN THÔNG SVTH : CHU XUÂN VIỆT (N1) LỚP : KTVTB_K48 Đề bài: THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ HÀ NỘI-HƯNG YÊN PHẦN I LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TUYẾN I.Nội dung, yêu cầu kỹ thuật 1. Mục tiêu về kỹ thuật : Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo CCITR, tức là thời gian gián đoạn cho phép.Theo đó, xác suất lỗi bít cho phép của tuyến truyền vi ba số là BER< với các tuyến dài nhỏ hơn 280 km. Độ khả dụng Av của hệ thống ( tức là khả năng công tác của hệ thống) được đảm bảo khi thiết kế: - 99,98 % thời gian làm việc tốt. Cụ thể như: Nếu là liên lạc thoại thì trong 3 tháng bất kỳ không có quá 30 cuộc thoại bị gián đoạn. - Công thức tính độ khả dụng của hệ thống theo CCITR (99.98%) là: A: độ khả dụng của hệ thống L : Chiều dài tuyến thiết kế T1: Thời gian gián đoạn của một hướng (s) T2: Thời gian gián đoạn của hướng ngược lại(s) Tb: Thời gian mất liên lạc khi phát 2 hướng song công Ts: Tổng thời gian nghiên cứu(s) 2. Mục tiêu kinh tế: Với bất kỳ hệ thống kỹ thuật luật tương tác giữa chi phí đầu tư và hiệu quả của sản xuất được thể hiện qua chất lượng của sản phẩm. Hệ thống viễn thông cũng vậy. Nếu tỷ số BER mà thấp thì chất lượng dịch vụ sẽ tăng, và như vậy thì chi phí đầu vào sẽ cao. Vậy mục đích kinh tế đầu tiên là thiết kế tuyến có chất lượng cao mà chi phí hợp lý nhất. 3. Một số quy đinh chung cho thiết kế tuyến Vi ba số: Việc thiết kế một tuyến thông tin nói chung và vi ba số nói chung cần dựa trên một số quy định sau: - Dự án báo cáo khả thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Hồ sơ khảo sát, thuyết minh chính xác về nội dung xây lắp và các số liệu tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được -Các văn bản của cục hành chính của các đơn vị trong và ngoài ngành liên quan tới vị trí đặt trạm và mặt bằng để bố trí lắp đặt thiết bị. -Các tiêu chuẩn,quy trình qui phạm xây dựng mới nhất của ngành nhà nước ban hành là cơ sở để cho các nhà tính toán thiết kế -Việc tính toán chỉ tiêu kinh tế phải dựa trên các định mức để lập dự toán -Toàn bộ hồ sơ,tài liệu thu nhận được trong quá trình khảo sát và đo đạc. LƯU Ý: +Đăng ký tấn số làm việc,khai thác (gửi văn bản tới cục quản lý tần số) +Trên cơ sở được phếp sử dụng tấn số là cơ sở để ta mua sắm thiết bị thu,phát +Có tần số,làm cơ sở cho việc tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật. +Cũng để góp phần hạn chế tới mức tối đa ảnh hưởng của các hệ thống khác tới tuyến truyền dẫn nhắm góp phần nâng cao chất lượng. -Phải tính tới an toàn về thiên tai,lũ lụt,sét,tính tới yếu tố an toàn cho thiết bị và người khai thác. II.Các bước thực hiện: Bước 1.Khảo sát vị trí đặt trạm đầu cuối Dựa trên các tiêu chí sau: -Tiện cho việc cấp nguồn điện áp xoay chiều để cho thết bị hoạt động. -Vị trí đặt trạm phải tiện cho việc khai thác ,vận hành, bảo dưỡng có hiệu quả (được bố trí ở khu vực tập trung mật độ dân cư) -Vị trí đặt trạm phải thuận lợi cho việc,cho người quản lý,khai thác thiết bị. -Trên cơ sở xác định được vị trí đặt trạm dựa trên các tiêu trí trên ta lấy các thông số có được ở các vị trí đó: - Độ cao vị trí của trạm so với mặt nước biển,có liên quan tới tần số tính độ cao cao treo Anten. -Xác định kinh độ ,vĩ độ vị trí đặt trạm,điều chỉnh góc ngẩng của Anten. Bước 2.Tính độ cao Anten -Tính độ cao của sóng trực tiếp tầm nhìn thẳng: -Độ lồi của quả đất Ei : Ei = Với : khu vực nhiệt đới nóng ẩm chọn K = 4/3 -d1,d2 là khoảng cách từ vị trí cao nhất đến 2 trạm. - Ti địa hình thực tế -Oi : độ cao cộng thêm cây côi, công trình. -F khoảng hở đường truyền. Độ cao của só trực tiếp tầm nhìn thẳng Bi được tính : Bi = Ei + (Ti + Oi) + C.F1 F = C*F1 Với C là hệ số khoảng hở đường truyền. -h1,h2 là độ cao vị trí đặt trạm so với mặt nước biển. -ha1,ha2 là độ cao Anten cần tính. Tính độ cao cột anten, phương pháp tính như sau : + Chọn trước độ cao cột anten 1 phía,sau đó tính độ cao cột anten phía còn lại theo độ cao phía đã chọn. ha1 = h2 + ha2 + [ Bi – (h2 + ha2) ] (m) ha2 = h1 + ha1 + [ Bi – (h1 + ha1) ] (m) Khi tính độ cao thực tế của anten,có tính tới sự phát triển của tương lai. har1 = ha1 + hdp1 har2 = ha2 + hdp2 Bước 3.Tính suy hao đường truyền + Tổn hao không gian tự do (A 0 ): là tổn hao lớn nhất cần phải xem xét. Đây là tổn hao do sóng vô tuyến lan truyền từ trạm này đến trạm kia trong môi trường không gian. A 0 = 92,5 + 20lg(f) + 20lg(d) [dB] với f: tần số sóng mang [GHz] d: độ dài tuyến [km] + Tổn hao phi đơ: khi tính toán suy hao này thì phải căn cứ vào mức suy hao chuẩn được trước bởi nhà cung cấp thiết bị. Ví dụ: phi đơ sử dụng loại WC 109 có mức tiêu hao chuẩn là 4,5dB/100m và cộng với 0,3dB suy hao của vòng tròn để chuyển tiếp ống dẫn sóng thì tổn hao phi đơ máy phát (Ltxat) và máy thu (Lrxat) là: LTxat = 1,5har1.0,045 + 0,3 [dB] LRxat = 1,5har2.0,045 + 0,3 [dB] + Tổn hao rẽ nhánh: tổn hao này cũng được cho bởi nhà cung cấp thiết bị. Mức tổn hao này thường khoảng (2 – 8)dB. + Tổn hao hấp thụ trong khí quyển:khi tính toán mức suy hao này dựa theo các chỉ tiêu đã khuyến nghị ở các nước Châu Âu. Chẳng hạn đối với hệ thống thông tin vô tuyến 18,23 và 38GHz thì mức suy hao chuẩn Lsp0 được cho trong khuyến nghị vào khoảng 0,04dB/km – 0,19 dB/m khi đó tổn hao cho cả tuyến truyền dẫn được xác định là: Lsp = Lsp0.d Với d: khoảng cách của tuyến tính bằng km →Phương trình cân bằng công suất trong tính toán đường truyền: Pt = Pr + G – At [dB] Pt: là công suất phát At: tồn hao tổng = tổn hao trong không gian tự do + tổn hao phi đơ +tổn hao rẽ nhánh + tổn hao hấp thụ khí quyển y G: tổng các độ lợi = dộ lợi của anten A + độ lợi của anten B Pr: công suất phát Bước 4. Vẽ biểu đồ mức điện :hiện các nội dung sau: +). Công suất phát. +). Các loại suy hao. +). Cự ly của tuyến truyền +). Xác định biểu thị lượng dự trữ fadinh phẳng. Bước 5.Đo thử, nghiệm thu, bàn giao. Khi đưa hệ thông vào vận hành, khai thác,có 2 khả năng xảy ra: + Công suất phat/thu đảm bảo danh định theo thiết kế. + Khi đo không đảm bảo các chỉ tiêu yêu cầu biện pháp xử lý: -Tăng công suất phat, thay đổi ngưỡng thu -Thay đổi khẩu độ Anten -Nâng độ cao treo Anten -Sử dụng giải pháp phân tập Anten để hạn chế hiện tượng Fadinh nhiều tia (đây là giả pháp triệt để), có 2 phương thức : - phân tập không gian. - phân tập tần số. PHẦN II THIẾT KẾ TUYẾN VIBA SỐ THỰC TẾ 1. Thông số vị trí 2 trạm trong quá trình khảo sát thực tế: Trạm Hà nội Trạm Hưng Yên Vĩ độ bắc 01’7’’N 35’N Kinh độ đông 48’28,6’’E 4’E Độ cao so với mặt nước biển 6 m 10m Tuyến Hà Nội- Hưng Yên trong quá trình khảo sát ta có nhân xét sau: Vị trí đặt trạm tại trung tâm Hà Nội và Hưng Yên: Địa hình tuyến truyền qua phần lớn tỉnh Hải Dương,ta thấy tại tt huyện Cẩm Giàng –HD là điểm cao nhất của địa hình tuyến truyền. tt Cẩm Giàng cách Hà Nội 20 km về phía tây,cách Hải Phòng 60km về phía đông. - Nhiệt độ trung bình hằng năm là - Lượng mưa trung bình hàng năm là 200mm/h Vị trí tt Cẩm Giàng : 05’ vĩ độ bắc,’ kinh độ đông. Tại đây có vị trí cao nhất trong tuyến truyền,đo được trong quá trình khảo sát là: 7 m so với mặt nước biển. Ta có các thông số chọn và đo được trong quá trình khảo sát thực tế là: -Độ cao vị trí đặt trạm so với mặt nước biển: -trạm Hà Nội : h1=6m. -trạm Hải Phòng : h2=1,2m. -Độ cao của địa hình thực tế là: Ti = 7m. -Độ cao cộng thêm cây cối, công trình là : Oi = 20m. -Khoảng cách từ vị trí cao nhất của tuyến truyền ( Cẩm Giàng) đến trạm Hà Nội là : d1 = 20 Km, đến trạm Hải Phòng là : d2 = 60 Km. -Khoảng cách độ dài của tuyến là : D = d1 + d2 = 60 + 20 = 80 Km. -Thông số K, chọn K=4/3. -Hệ số khoảng hở đường truyền : C = 0,6. -Độ gồ gề u = 10 m, hệ số địa hình : C = 0,25. -Đảm bảo chất lượng truyền dẫn : BER = -Độ lồi của quả đất Ei : Ei = m. -Chọn tần số sóng mang f = 8 Ghz. -Bán kính của miền Fresnel thứ nhất F1 được tính là : 23,7 m. -Khoảng hở đường truyền F : F = C.F1 = 0,6.23,7 = 14,22 m. -Độ cao của sóng trực tiếp tầm nhìn thẳng Bi : Bi = Ei + (Ti + Oi) + C.F1 = 70,6 + (7+20) + 14,22 = 112 m. Từ các thông số trên ta có sơ đồ như sau : TT Cẩm Giàng (HD) Bi= 112m d1 = 20 km F= 14,22m ha1= 109m h2= 1,2m h1= 6m Ei= 70,6 m Ti+Oi = 20 m d2 = 60 km TT Hải Phòng TT Hà Nội ha2= d= 80 km Mặt cắt dọc địa hình tuyến viba số Hà Nội –Hải Phòng 2.Tính độ cao của Anten : Ta chọn trước độ cao của cột Anten phía trạm Hà Nội. Chọn ha1 = 109m. Độ cao cột Anten phía trạm Hải Phòng sẽ được tính là : ha2 = h1 + ha1 + [ Bi – (h1 + ha1) ] ha2 = 6 + 109 +[ 112 – (6 +109) ]102 ( m). Độ cao thực tế của Anten có tính tới sự phát triển của tương lai,ta chọn hdp1 = hdp2 = 25 m. Vậy độ cao thực tế của Anten : trạm Hà Nội là: har1 = ha1 + hdp = 109 + 25 = 134( m). trạm Hải Phòng là : har2 = ha2 + hdp = 102 + 25 = 127( m). 3. Tính suy hao đường truyền: a). Tổn hao trong gian tự do Ao: Ao = 92,5 + 20log(f) + 20log(d) = 92,5 + 20log(8) + 20log(80) =148,62 (dB) b). Tổn hao Fido dẫn sóng (tách từ Anten phát đến MTPSCTần) Ta có : LT xaT =1,5har1*0,045 + 0,3 = 1,5*134*0,045 + 0,3 = 9.4 (dB) LR xaT = 1,5.har2*0,045 + 0,3 = 1,5.127*0,045 + 0,3 = 8,87 (dB) Trong đó : LT xaT là suy hao fido hướng phát LR xaT là suy hao fido hướng thu. c). Tổn hao rẽ nhánh Mức tổn hao này được cho bởi nhà cung cấp thiết bị,mức tổn hao thường từ (2-8) dB.Với thiết bị mà ta đã chọn như trên,ta chon suy hao rẽ nhánh cho mỗi phía của Anten là 4dB. d).Tổn hao do hấp thụ khí quyển (do mưa) các thành phần trong khí quyển gây ra các tổn hao và mức độ thay đổi của nosthay đổi theo điều kiện thời tiết ,khí hậu,theo mùa ,theo tần số sử dụng. Khi tính toán suy hao này ,ta dựa theo khuyến nghị của CCIA.Đối với hệ thống ta đã chọn,với tần số 8 Khz , tra bảng ta có mức suy hao chuẩn Lpso bằng 0,03 dB/Km. Khi đó tổn hao xác định cho cả tuyến được xác định như sau : Lps = Lpso*d =0,03*80=2,4 (dB) e).Tổn hao do phối hợp trở kháng đầu cuối.Ta chọn 0,5 dB cho mỗi trạm. Đối với thiết bị mà ta đã chọn:Anten có khẩu độ D= 2,4 m,độ lợi G=45 dB,cho công suất phát là 40 dB,dung lượng truyền là 2 luồng 2Mbps. Vậy độ lợi G của cả hệ thông sẽ là : G = 45*2 = 90 (dB) Tổng lượng suy hao At của cả tuyến sẽ là : At = Suy hao Ao + Tổn hao fido dẫn sóng(Ltxat&Lrxat) + Suy hao rẽ nhánh + tổn hao do hấp thụ khí quyển Lps + tổn hao phối hợp trở kháng At = 148,62 + 9.4 + 8,87 + 4 *2 + 2,4 + 0,5*2 = 178,29 (dB) Ta có phương trình cân băng công suất : Pr = Pt + G – At =40 + 90 -178,29 = -48,29 (dB). Ta có : Theo thông số chất lượng của máy thu,với tỉ lệ lỗi bít BER là Kết hợp với thiết bị mà ta đã chọn ngưỡng thu tối thiểu là -87 dB. Ta thấy -48,29 dB > -87 dB nên chất lương hệ thống đảm bảo. Độ dự trữ fadinh phẳng Fm: Ta có khoảng cách của tuyến truyền d=80 Km < 280 Km, với tỉ lệ lỗi bit BER đã cho là BER = .Vậy thời gian gián đoạn liên lạc (tggđll) theo khuyến nghị của CCIR là 0,006 %. Ta có : Tggđll = Po* (1) Với Po là xác suất gián đoạn liên lạc. Po = 0,3 * a*c* Với : u= 10m a = = = 1,145 Po = 0,3*1,145*0,25* = 0,7 Từ biểu thức (1) ta suy ra : Fm = 10lg (Po) – 10lg(Tggđll) = 10lg0,7 – 10lg0,006 = 20,67 (dB) 4.Vẽ biểu đồ mức điện : Thể hiện các nội dung sau : Công suất phát. Các loại suy hao. Cự ly của tuyến truyền Xác định biểu thị lượng dự trữ fadinh phẳng. Từ các thông số tính toán ở trên, ta có biểu đồ sau : Trạm HP (Trạm thu) Trạm Hà Nội (Trạm phát) Độ lợi anten Pt=40dB Tổng lượng suy hao Khoảng cách tuyến d = 80 Km Ngưỡng=-87dB Pr=-48,29 dB Tổn hao fido Fm 5.Đo thử, nghiệm thu, bàn giao. Khi đưa hệ thông vào vận hành, khai thác,có 2 khả năng xảy ra: + Công suất phat/thu đảm bảo danh định theo thiết kế. + Khi đo không đảm baorcacs chỉ tiêu yêu cầu biện pháp xử lý: Tăng công suất phat, thay đổi ngưỡng thu Thay đổi khẩu độ Anten Nâng độ cao treo Anten Sử dụng giải pháp phân tập Anten để hạn chế hiện tượng Fadinh nhiều tia(đây là giả pháp triệt để)., có 2 phương thức : - phân tập không gian. - phân tập tần số. Cấu hình của hệ thống : 1.Daïng cô baûn Daïng cô baûn cuûa moät heä thoáng Viba ñieåm noái ñieåm coù caáu hình (khoâng duøng heä thoáng döï phoøng) nhö sau: f1 f1 Boä gheùp f2 f2 Boä gheùp Maùy phaùt A Maùy phaùt A Maùy thu B Maùy thu B Trạm B Traïm A Caùc tín hieäu thoaïi taïi traïm A ñöôïc boä gheùp ñöa ñeán anten phaùt vôùi taàn soá f1 ñoàng thôøi taïi traïm A cuõng nhaän moät tín hieäu coù taàn soá f2 töø traïm B gôûi tôùi vaø söû lyù cho ra tín hieäu thoaïi... Boä gheùp keânh cho pheùp keát noái maùy phaùt vaø maùy thu coù theå söû duïng cuøng moät anten maø khoâng bò giao thoa töông hoã ñoàng thôøi cho tính choïn loïc ñeå choáng laïi caùc keânh keá caän . 2. Heä thoáng döï phoøng Heä thoáng döï phoøng ñeå baûo veä söï giaùn ñoaïn cuûa maïch ñieän: - Do heä thoáng thieát keá söû duïng cho nhu caàu thöïc taäp neân ñoøi hoûi ñoä tin caäy khoâng cao. - Do taàn soá laøm vieäc cuûa heä thoáng 1,5 GHz ít bò aûnh höôûng Fading saâu vaø aûnh höôûng Fading do möa khoâng ñaùng keå vaø taàn soá hoaït ñoäng cuûa tuyeán khoâng gaây aûnh höôûng ñeán caùc heä thoáng khaùc . -Tuyeán thieát keá khoâng söû duïng heä thoáng döï phoøng . 3. Caùc heä thoáng ñieàu khieån vaø caûnh baùo. Heä thoáng thieát keá söû duïng moät keânh giaùm saùt vaø ñieàu khieån ñeå ruyeàn moät soá thoâng tin caûnh baùo ALS, hieån thò vaø ñieàu khieån sau ñaây: 1. Hieån thò: - Söï hieän höuõ cuûa nguoàn ñieän. - Traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa maùy . - Traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng vaø khoâng bình thöôøng cuûa maùy phaùt vaø maùy thu. 2. Caûnh baùo: - Caùc hö hông maùy moùc thieát bò keát noái (neáu xaûy ra). - Soùng bò nhieãu hoaøn toaøn 3. Ñieàu khieån: - Baùo hieäu söï khôûi ñoäng cuûa maùy moùc,Ñieàu khieån caùc cuoäc goïi. 4. Caùc keânh phuïc vuï. Trong heä thoáng thieát keá söû duïng moät keânh phuïc vuï duøng cho vieäc baûo döôõng giaùm saùt vaø ñieàu khieån khi caàn thieát. Caùc traïm coù theå lieân laïc vôùi nhau qua keânh phuïc vuï khi caàn thieát. 5. Caùc heä thoáng anten - Heä thoáng anten ñöôïc söû duïng trong tuyeán thieát keá laø loaïi anten parabol coù caáu taïo ñôn giaûn vaø ít toán keùm hôn anten daïng keøn, coù ñoä lôïi cao. - Ñöôøng kín cuûa anten Parabol ñöôïc choï laø D=1,6 m. - Thaùp anten söû duïng laø loaïi thaùp anten töï ñôõ. 6. Caùc heä thoáng nguoàn cung caáp a/Caùc heä thoáng nguoàn cung caáp AC - Söû duïng nguoàn cung caáp AC ñieän löôùi thöông maïi. - Caùc heä thoáng maùy phaùt döï phoøng nhaèm giuùp heä thoáng traùnh giaùn ñoaïn . - Thieát bò döï phoøng söû duïng coù theå choïn cho tuyeán laø caùc USP(Uninterupted Supply Power) treân thò tröôøng. b/ Caùc heä thoáng cung caáp nguoàn DC - Söû duïng nguoàn Ac sau ñoù cho qua boä naén ñieän ñeå taïo ra nguoàn DC. - Ñieän aùp moät chieàu cung caáp cho thieát bò RMD1504laù 20-60V DC. Daïng nguoàn DC coù daïng sau: Kế hoach bảo trì hệ thống : Ñoä tin caäy cuûa moät heä thoáng coù moái quan heä maät thieát vôùi coâng taùc baûo trì heä thoáng do ñoù coâng vieäc baûo trì trong thöïc teá cuõng raát quan troïng. Coâng vieäc baûo trì ñöôïc chia thaønh hai loaïi: a/ Baûo trì ñònh kyø. Coâng vieäc baûo trì ñònh kyø cho heä thoáng thöôøng goàm caùc coâng vieäc sau: - Sôn vaø söûa laïi thaùp anten, töø 2-3 naêm tieán haønh sôn söûa laïi thaùp moät laàn ñeå choáng ræ seùt. - Kieåm tra heä thoáng Feedervaø caùc thieát bò moãi naêm moät laàn ñaëc bieät phaûi kieåm tra caùc boä phaän cô khí cuûa caùc thieát bò. - Kieåm tra caùc boä phaän phuï trôï khaùc nhö: phoøng chöùa, heä thoáng laïnh... moãi naêm moät laàn. Vieäc kieåm tra ñònh kyø naøy ñöôïc tieán haønh trong caùc khoaûng thôøi gian nghæ cuûa sinh vieân nhö laø trong caùc thaùng heø ñeå traùnh caùc hö hoûng ñaùng tieác coù theå xaûy ra cho heä thoáng. b/ Baûo trì söûa chöõa khi coù hö hoûng . Khi coù hö hoûng cuûa caùc boä phaän thieát bò neâu ôû treân ta phaûi tieán haønh söûa chöõa ngay. Vì ñaây laø heä thoáng söû duïng cho vieäc thöïc taäp cuûa sinh vieân neân thôøi gian söûa chöõa coù theå lôùn hôn thôøi gian söûa chöõa cuûa caùc heä thoáng söû duïng cho muïc ñích thoâng tin lieân laïc daân duïng. CAÙC TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT 1. Thaùp anten: Caáu truùc cuûa thaùp ñeà nghò söû duïng daïng thaùp daây neùo nhöng coù caáu taïo khaùc vôùi phaàn giôùi thieäu do chieàu cao cuûa thaùp anten chæ khoaûng 6 m. Noù coù daïng laø moät truï thaúng ñöùng ñöôïc döïng treân noùc nhaø taïi caùc traïm ñaàu cuoái. Thaùp phaûi coù ñoä beàn ñuû ñeå coù theå gaén moät anten parabol coù ñöôøng kính D>=1,6m vaø coù theå chòu ñöïng ñöôïc söùc gioù lôùn nhaát coù theå (ñeà nghò caáp 9) 2. Nguoàn cung caáp: Traïng thaùi cô baûn vaø hoaït ñoäng cuûa nguoàn cung caáp laø nguoàn ñieän thöông maïi coù saün ôû caû hai traïm voù söû duïng maùy phaùt döï phoøng coù chuyeån maïch töï ñoäng. Ngöoõng ñieän aùp laøm vieäc laø 220 Volts ±5%AC. Nguoàn AC phaûi ñöôïc naén loïc cho ra muùc ñieän aùp DClaø 24V-48V cung caáp cho caùc thieát bò. Coù söû duïng caùc bình Acquy ñeå cung caáp nguoàn ñieän DC naøy. 3. Ñoä leäch taàn soá: Naèm trong ngöôõng cho pheùp coù giôùi thieäu trong phaàn thieát bò AWA RDM1504 vaø ñöôïc söï cho pheùp cuûa chính quyeàn ñòa phöông. 4.Trung taàn IF: Taàn soá trung taàn cuûa tuyeán laø 35 MHz. Baêng thoâng cuûa trung taàn laø 2,6 MHz. Trôû khaùng danh ñònh :75 Ohm 5.Baêng goác. Thöïc hieän truyeàn daãn hai luoàng tín hieäu soá 2Mbit/s 6. Caùc keânh phuïc vuï: Caùc keânh phuïc vuï ñieän thoaïi neân coù khaû naêng truyeàn baêng taàn töø 300Hz ñeán 3400Hz. 7. Moät soá moâ taû kyõ thuaät khaùc rieâng cho tuyeán vaø thieát bò söû duïng: LAÉP ÑAËT VAØ ÑO THÖÛ I. LAÉP ÑAËT: Do caùc tính toaùn vaø caáu hình heä thoáng ñaõ ñöôïc choïn ôû caùc böôùc tröôùc neân caáu hình ñöôïc choïn ñeå laép ñaët coù daïng sau: Vieäc laép ñaët ñöôïc tieán haønh nhö sau: - Noái daây vôùi beân ngoaøi. - Taát caû caùc daây noái beân ngoaøi ñöôïc noái vôùi hôïp noái sau khi noù ñöôïc noái leân keä vôùi taát caû caùc module ñaõ ñöôïc di chuyeån. - Caùc loãi truy xuaát caùp coù ôû caû hai phía phaûi vaø traùi cuûa keä vaø caùc ñieåm coät caùp ñöôïc ñaët ôû panel phía bìa, phía ñaùy vaø phía hoâng. - Keát noái nguoàn cung caáp: Nguoàn cung caáp DC vaø ñaát ñöôïc keát noái hoäp bôûi moät khoái traïm noái giaù xoay ñöôïc gaén beân phía tay phaûi cuûa hoäp Board noái . Boä troän HDB3 Baêng goác ANTEN Boä loïc thoâng moät daûi Module maùy phaùt Keânh giaùm saùt Boä loïc thoâng moät daûi Module maùy thu Caáu hình traïm khoâng döï phoøng. Laép ñaët treân giaù ñôõ - Keát noái baêng goác Caùc keát noái baêng goác 2 Mbit/s ñöôïc laøm bôûi caùc caùp ñoàng truïc 75 Ohm. Noù ñi qua phía beân tay traùi cuûa hoäp vaø keát noái baèng caùc boä noái caùp ñoàng truïc Siemens 1,6/5,6. ÔÛ Board maïch in keát noái. Caùc boä noái phuø hôïp thöôøng khoâng ñöôïc cung caáp vôùi thieát bò bôûi vì moät soá löôïng lôùn cuûa caùc caùp thích hôïp coù theå söû duïng ñöôïc 2 hoaëc 4 coång caùp ñoàng truïc 75 Ohm töông öùng vôùi caùch vaän haønh 2/8 hoaëc 2x2 Mbit/s. Caùc keát noái beân ngoaøi ñöôïc thöïc hieän qua caùc boä noái loaïi D coù 25 ñöôøng cho traïng thaùi khoâng döï phoøng .Caùc keát noái beân ngoaøi taïo ra dòch vuï vaø ngoõ vaøo keânh giaùm saùt vaø caùc coång ngoõ ra. Caùc coâng taéc module caûnh baùo vaø raát nhieàu caùc chöùc naêng phuï nhö : caùc coâng taéc Tone vaø caùc ñoàng boä ñieän aùp RF. Moät boä noái coù loaïi phuø hôïp 25 ñöôøng ñöôïc cung caáp. Noù laøm cho caùc thieát bò beân ngoaøi baèng moät caùp nhieàu chaân. - Caùc keát noái giaùm saùt vaø phuïc vuï: Noù naèm trong phaàn keát noái beân ngoaøi baèng moät boä noái ra beân ngoaøi - Keát noái anten: Keát noái anten ñöôïc laøm sau khi boä keát hôõp ñöôïc gaén leân treân keä. Caùc boä phaän noái thaúng hoaëc loaïi N coù theå ñöôïc söû duïng ôû phía beân tay phaûi cuûa hoäp. Neáu caàn Feeder anten coù ñöôøng kính lôùn thì noù khoâng ñöôïc laøm caêng boä keát noái ngoõ ra hoaëc thanh ñôõ. - Caùc keát noái boä keát hôïp . Caùc boä keát hôïp (duplexer) coù caáu hình phuï thuoäc vaøo caùc yeâu caàu cuûa caùc heä thoáng rieâng, bieåu ñoà noái daây cho caáu hình tieâu chuaån ôû traïm khoâng döï phoøng vaø vaän haønh phaân taäp hôïp cho ôû phaàn 15 cuûa saùch thieát AWA. Moãi caáu hình cuûa boä keát hôïp ñöôïc hình thaønh töø taäp hôïp cuûa caùc boä loïc qua moät baêng tieâu chuaån vaø caùc Kit töông öùng coù theå bao goàm caùc boä taùch, chuyeån tieáp caùp ñoàng truïc. Khi moät boä taäp hôïp keát hôïp ñöôïc gaén leân keä caùc caùp ñoàng truïc ñöôïc noái ñeàu caùc module maùy phaùt vaø maùy thu caùc caùp ñoàng truïc ñöôïc keát noái ñeán maùy phaùt vaø maùy thu ñaàu tieân phaûi ñöôïc lieân keát moät caùch caån thaän qua caùc ñöôøng caùp. - Caùc keát noái qua laïi giöõa maùy phaùt vaø maùy thu. Caùc module maùy phaùt vaø maùy thu ñöôïc noái ñeán hoäp qua moät noái caùp 40 ñöôøng vaø caùp deïp. Caùc caùp naøy ñöôïc gaáp laïi thaønh daïng xoaén, do ñoù noù seõ giaõn ra cho pheùp coù theå keùo caùc module ra khi noù vaãn coøn hoaït ñoäng. Caùc sô ñoà noái daây cho caùc maùy phaùt, maùy thu PSD coù ôû trong cuoán thieát bò AWA caùc phaàn 5,6,10,15. II.ÑO ÑAÏC 1.Caùc thieát bò ño ñeà nghò cho vieäc ño thöû heä thoáng: Sau ñaây laø lieät keâ caùc thieát bò ño ñeà nghò cho vieäc kieåm tra hoaït ñoäng cuûa thieát bò RDM ôû möùc heä thoáng. Caùc thieát bò ño ôû caùc phaàn töông öùng coù theå ñöôïc söû duïng khi caùc thieát bò ño thay theá naøy coù phaãm chaât töông ñöông hoaëc toát hôn. Baûng lieät keâ naøy bao goàm caùc thieát bò ño tröôøng vaø caùc thieát bò theâm coù theå ñöôïc yeâu caàu cho vieäc moâ phoûng kieåm tra lieân laïc ôû traïm söûa chöõa. Giaû ñònh raèng nguoàn ñieän aùp 240v/50Hz ñaõ coù saún ñeå caáp nguoàn cho thieát bò ñoù. Caùc thieát bò ño duøng ño ñaïc heä thoáng moãi traïm . Chöùc naêng Nhaø saûn xuaát vaø loaïi Boä ño ñaïc möùc audio Boä caûm nhaän vaø maùy ño coâng suaát Ñoàng hoà ño ñieàu cheá/ maùy ñeám Boä kieåm tra tyû leä bit loãi Maùy taïo tín hieäu RF Boä giao ñoäng 100MHz Caùc baêng goác vaø RF Boä caùp noái voøng Hewlett Packard HP8903 Hewlett Packard HP436A/HP8481B Marconi 23052 Anritsu ME448A Hewlett Packard HP8642B Tektronics 465 Phuø hôïp vôùi heä thoáng AWA1B7147B 2.Caùc phöông phaùp kieåm tra ño thöû. a.Kieåm tra noái voøng Moãi traïm voâ tuyeán ñöôïc keát noái nhö sau : Caùc traïm cuoái ñöôïc keát noái vôùi caùc anten hoaëc taûi giaû caùc ñieåm theo doõi maùy phaùt boä keát hôïp ñöôïc noái vôùi ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi maùy thu ñöôïc choïn. Maùy thu ñöôïc baät ñeán taàn soá phaùt vaø caùc keát noái baêng goác vaø baêng phuï ñöôïc laøm ôû giao dieän RFD/MDF/MUX. b.Do thöû töø ñaàu cuoái naøy ñeán ñaàu cuoái khaùc: Ño thöû naøy thöïc hieän khi tuyeán ñang hoaït ñoäng. ÔÛ ñaây giaû ñònh raèng maùy phaùt maùy thu chuyeån maïch baûo veä vaø caùc module keát hôïp ñeàu hoaït ñoäng ñuùng vaø caùc kieåm tra sau ñaây cho söï ñoàng boä heä htoáng vaø söï xaùc nhaän caùc chæ tieâu kyõ thuaät. Baát kyø module loãi naøo phaùt hieän ñöôïc neân ñöôïc söûa chöõa. Söû duïng caùc chæ daãn cho ôû caùc module. Caùc phaàn caàn ño thöû. Ñoái vôùi tuyeán ñöôïc thieát keá caàn ño thöû moät soá caùc tham soá kieåm tra möùc heä thoáng ñöôïc moâ taû döôùi ñaây: a/ Taàn soá phaùt b/ Taàn soá thu c/ Coâng suaát phaùt d/ Ñoä leäch baêng phuï ñöôïc phaùt e/ Caùcmöùc nhaän ñöôïc cuûa keânh phuïc vuï vaø giaùm saùt f/ Tæ leä bit loãi cuûa tín hieäu lôùn g/ Möùc ngöôõng h/ Söï cheøn AIS i/ Chuyeån maïch maùy phaùt vaø maùy thu j/ Caûnh baùo nôùi roäng beân ngoaøi k/ Hoaït ñoäng cuûa tone goïi laø Handset Chuù yù: Caùc phaàn seõ kieåm tra sau ñaây seõ tieán haønh khi PBA maùy phaùt baêng goác ñöôïc baät ñeán Disable. Taàn soá phaùt: Vôùi caùc traïm ñaàu cuoái hoaït ñoäng vôùi caùc taûi giaû hoaëc anten noái coå Tx Monitor ôû boä keát hôïp ñeán caùc ñoàng hoà ñieàu cheá vaø ñoàng hoà ñeám. Noù neân ñoïc moät caùch tröïc tieáp taàn soá keânh trong voøng 10KHz. Neáu taàn soá ra khoûi dung sai naøy, noù coù theå ñöôïc ñaët laïi baèng caùch môû voû che cuûa module kích thích vaø ñieàu chænh 10C9 cho ñeán khi taàn soá naèm trong dung sai naøy. Taàn soá thu: Ñaàu tieân phaûi ñaûm baûo raèng maùy phaùt ñang hoaït ñoäng ñeå phaùt soùng töông öùng cho maùy thu naøy ñaõ ñöôïc kieåm tra veà taàn soá nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân Dôøi boä noái SMB töø 21x2 cuûa module IF vaø noái chuùng baèng moät caùp thích hôïp SMB loaïi N ñeán maùy ño taàn soá .Kieåm tra xem möùc RF ñeán maùy thu coù vöôït quùa -80dBm hay khoâng .Taàn soá ño ñöôïc ôû maùy ño taàn soá neân laø 35 MHz ±10KHz. Neáu noù khoâng naèm trong dung sai naøy môû voû che cuûa module chuyeån ñoåi vaø ñieàu chænh 18C9. Coâng suaát phaùt: Boû anten hoaëc taûi giaû ra khoûi traïm ñaàu cuoái thay noù baèng moät ñoàng hoà ño boä caûm nhöõng coâng suaát vaø ño ngoõ ra baèng ñoàng hoà ño coâng suaát. Noù phaûi laø 35,5dBm ±1 dBm neáu khoâng ñaït, ñaët laïi söï ñieàu chænh möùc RFôû phía tay phaûi cuûa maùy phaùt ñeå ñaït ñöôïc ngöôõng ngoõ ra mong muoán . Ñoä leäch baêng goác phuï ñaõ truyeàn. Ñaët maùy phaân tích aâm taàn ñeán moät KHz ,0 dB,600 Ohm Ñeán ngoõ ra vaø noái noù ñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï ñaët ñoàng hoà ñieàu chænh ñeán maïch loïc 300 Hz -3,4 KHz ñaët noise AVC on vaø noái noù ñeán coång theo doõi cuûa boä keát hôïp ñoä leäch taàn soá neân laø 15KHz ±2KHz.Neáu caàn coù theå ñieàu chænh möùc ñieàu khieån SSB ôû phía beân tay phaûi cuûa maùy phaùt. Thaùo maùy phaân tích phoå aâm taàn ra ñaët ñoàng hoà ño ñieàu cheá ôû cheá ñoä maïch loïc 50Hz -15KHz aán nuùt Calltone vaø kieåm tra xem ñoä leäch coù naèm khoaûng 2KHz ñeán 15KHz. Ñaët maùy phaân tích aâm taán ñeán 4KHz, -10dBm , ngoõ ra 600 Ohm vaø noùi noù ñeán ngoõ vaøo keânh giaùm saùt kieåm tra xem ñoä leäch coù naèm trong khoaûng 0,5KHz -5KHz . Caùc möùc nhaän ñöôïc keânh giaùm saùt vaø phuïc vuï Chuù yù: Tröôùc khi thöïc hieän böôùc naøy phaûi kieåm tra doä leäch baêng goác thu phaùt ôû phaàn tröôùc. Ñaët möùc ño ñaït audio ñeán 1KHz , 0dBm , 600 Ohm noái ngoõ ra ñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï . Noái ngoõ vaøo boä ño möùc audioñeán ngoõ vaøo keânh phuïc vuï möùc tín hieäu nhaän ñöôïc thöôøng töø 0 dB ±1dB. Tín hieäu BER. Baûo ñaûm raèng tín hieäu RF thu ñöôïc ít nhaát 10 dB treân möùc ngöôõng vaø thích hôïp hôn neáu naèm ôû möùc tín hieäu trung (median). Vieäc ño ñaïc naøy coù theå thöïc hieän töø ñaàu naøy ñeán ñaàu kia cuûa tuyeán hoaëc töø moät ñaàu cuoái baèng caùch taïo voøng ngöôïc caét baêng goác maùy thu vaø maùy phaùt ôû moät traïm ñaàu cuoái. -Noái boä kieåm tra BER ñeán maùy phaùt vaø maùy thu vaø kieåm tra xem BER coù thaáp hôn 10-7 cho khoaûng ño ñaïc mong muoán hay khoâng. Trong caùc heä thoáng 2x2Mbit/s ño thöû tuaàn töï neân ñöôïc ñöa vaøo caû hai ngoõ vaøo 2Mbit/s vaø caùc ngoõ ra maùy thu ñöôïc kieåm tra xen keõ nhau. Möùc ngöôõng. -Ñeå ño BER ôû möùc ngöôõng phaûi ñaûm baûo khoâng coù söï roø ræ ñuû lôùn tröïc tieáp giöõa maùy phaùt vaø maùy thu khi thöû. Ñieàu naøy khoâng quan troïng khi thöû treân moät ñöôøng truyeàn thöïc teá. -Ñeå ñaûm baûo doä chính xaùc cuûa pheùp ño möùc ngöôõng, möùc RF nhaän ñöôïc phaûi ñöôïc laáy maãu moät caùch chính xaùc. Thöôøng söû duïng moät maùy taïo tín hieäu nhö laø moät tham chieáu chuaån. Maùy taïo tín hieäu naøy ñöôïc noái moät caùch tröïc tieáp ñeán ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi RMD. Söû duïng moät ñoaïn ngaén caùp ñoàng truïc 50 Ohm ñaët möùc ñeán khoaûng -80dBm ghi chæ soá ñoïc chính xaùc ôû caùc Led ñoàng hoà hieån thò ôû Panel tröôùc. Baây giôø noái ngoõ ra boä keát hôïp maùy thu ñeán ngoõ vaøo boä chuyeån ñoåi baèng moät ñoä suy giaûm coøn theå ñieàu khieån ñöôïc vaø ñaët boä suy giaûm ñeå cho cuøng soá ñoïc ôû ñoàng hoà S. Ghi chuù söï caøi ñaët cuûa boä suy giaûm vaø möùc laáy maãu, ñaây laø caùc giaù trò tham chieáu cho vieäc ño möùc ngöôõng. Huûy söï caám cuûa AIS maùy thu baèng coâng taéc treân PBA baêng goác Rx, baây giôø ta coù theå veõ ñoà thò ngöôõng BER baèng caùch taêng ñoä suy giaûm moãi laàn 1dBvaø ghi BER ñeán moät giaù trò khoaûng 10-3. Sau khi ñaõ hoaøn thaønh pheùp ño, ñaët coâng taéc AIS/Muting ñeán traïng thaùi unable. Cheøn AIS (cheøn tín hieäu chæ baùo caûnh baùo). Vôùi maùy thu hoaït ñoäng ôû moät möùc ngoõ vaøo RF bình thöôøng vaø moät tuaàn töï kieåm tra ñöôïc noái ñeán maùy phaùt, theo doõi ngoõ ra HDB3 cuûa maùy thu baèng moät dao ñoäng kí. Thaùo keát noái ngoõ vaøo RF ra khoûi ngoõ vaøo maùy thu. Moät tín hieäu chæ baùo caûnh baùo(AIS) seõ thu ñöôïc treân dao ñoäng kí. Hoaït ñoäng cuûa Calltone vaø boä caàm tay: - Töø moät traïm ñaàu cuoái nhaán nuùt Calltone ôû maët tröôùc cuûa panel vaø kieåm tra xem vieäc nhaän bieát caùc maùy thu ôû xa vôùi moät tone 2KHz. - Noái caùc boä caàm tay keânh phuïc vuï ñeán Socket ôû panel maët tröôùc maùy phaùt vaø naém giöõ coâng taéc, “nhaán ñeå goïi” kieåm tra xem coù theå lieân laïc theo caû hai chieàu theo tuyeán hay khoâng. -Sau khi tieán haønh caùc pheùp ño thöû ôû treân vaø tieán haønh caùc ñieàu chænh söûa ñoåi caàn thieát. Tuyeán thieát keá coi nhö ñaõ hoaøn thaønh baûo ñaûm cho vieäc lieân laïc theo caû hai chieàu vôùi moät phaåm chaát vaø ñoä tin caäy nhö ôû phaàn tính toaùn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập lớn môn vi ba số, thiết kế tuyến vi ba số hà nội-hải phong.doc