Đề tài Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH thương mại - Dịch vụ Thiên Hà Xanh

MỤC LỤC ---- * ----- LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG SỬ DỤNG DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU -- 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG marketing VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG marketing CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. Lý luận chung về hoạt động marketing 4 1.1.1. Các khái niệm cơ bản về marketing 4 1.1.1.1. Khái niệm marketing 4 1.1.1.1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của marketing 7 1.1.1.1.2. Chức năng của hoạt động marketing 7 1.1.1.1.3. Vai trò của hoạt động marketing 8 1.1.1.1.4. Chiến lược và mục tiêu của hoạt động marketing 8 1.1.1.2. Các khái niệm khác 10 1.1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 13 1.1.2.1. Khái niệm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 13 1.1.2.2. Các phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 14 1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 14 1.1.2.3.1. Các nhân tố quốc tế 15 1.1.2.3.2. Các nhân tố quốc gia 17 1.1.2.3.3. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 23 1.1.2.4. Nội dung của việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 31 1.1.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của doanh nghiệp 34 1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của các doanh nghiệp tại Việt Nam 35 1.2.1. Sự cần thiết phải mở rộng thị trường đối với các DN nói chung 35 1.2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin hiện nay là yêu cầu cấp bách và trở thành đòi hỏi bức thiết 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG marketing LĨNH VỰC kinh doanh VI TÍNH Ở CÔNG TY TNHH TM – DV THIÊN HÀ XANH GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 38 2.1. Khái quát về công ty TNHH TM - DV Thiên Hà Xanh 38 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.1.1.1. Qúa trình hình thành của công ty 38 2.1.1.1.2. Qúa trình phát triển của công ty 39 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 44 2.1.1.2.1. Chức năng của công ty 44 2.1.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 44 2.1.1.2.3. Sứ mệnh hoài bão chung của cán bộ công nhân viên công ty 45 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 45 2.1.1.3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty Thiên Hà Xanh 45 2.1.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 47 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2009 48 2.1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 48 2.1.2.2. Đối tác của công ty 51 2.1.2.3. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu và thị trường tiêu thụ 51 2.1.2.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh lĩnh vực vi tính của công ty 53 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2009 54 2.2.1. Các nhân tố quốc tế 55 2.2.2. Các nhân tố quốc gia 57 2.2.3. Đối thủ cạnh tranh trong ngành và nhà cung cấp 59 2.2.4. Các nhân tố thuộc về công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2009 63 2.3. Thực trạng về hoạt động marketing trong lĩnh vực mua bán trao đổi linh kiện vi tính tại công ty Thiên Hà Xanh giai đoạn 2007 – 2010 65 2.3.1. Sản phẩm không ngừng được đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng 65 2.3.2. Lựa chọn chính sách định giá linh hoạt phù hợp với thị trường 66 2.3.3. Chính sách củng cố và phát triển bề rộng của kênh phân phối 69 2.3.4. Hoạt động chiêu thị trong giai đoạn 2007 – 2009 70 2.3.5. Các hoạt động khác 73 2.4. Phân tích thực trạng hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty 74 2.4.1. Phân tích thực trạng hoạt động marketing 74 2.4.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về doanh số và thị phần của công ty đã đề ra sau khi thực hiện các hoạt động marketing 82 2.5. Đánh giá chung về việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh 84 2.5.1. Những ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh 84 2.5.2. Những tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh 85 2.5.3. Nguyên nhân của các tồn tại trên 86 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG marketing LĨNH VỰC VI TÍNH CHO CÔNG TY THIÊN HÀ XANH TẠI TP HỒ CHÍ MINH 89 3.1. Triển vọng của thị trường kinh doanh vi tính trong nước đến năm 2015 89 3.2. Thời cơ và thách thức đối với công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh trong điều kiện mới 90 3.2.1. Nhận định bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vi tính trong thời đại mới 90 3.2.2. Thời cơ và thách thức đối với công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh trong giai đoạn mới 92 3.3. Định hướng phát triển hoạt động marketing của công ty 94 3.4. Hoàn thiện và đồng bộ hóa các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing hỗn hợp 95 3.4.1. Tăng cường công tác marketing trực tiếp với khách hàng 95 3.4.1.1. xây dựng một website hữu ích, thu hút của riêng công ty giống như một cuốn catalogue điện tử hay một người bán hàng trực tuyến tuyệt vời 96 3.4.1.2. xây dựng các gian hàng ảo, banner quảng cáo trên các website quảng cáo trực tuyến lớn và các rao vặt miễn phí 97 3.4.1.3. Kết hợp với các hình thức marketing quảng cáo truyền thống 100 3.4.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường mục tiêu 102 3.4.3. Mở rộng hệ thống phân phối của công ty, kết hợp đa dạng hóa các hình thức phân phối trực tiếp, gián tiếp đặc biệt trên thị trường nông thôn Việt Nam 103 3.4.4. Đa dạng hóa các sản phẩm, liên tục cập nhật sản phẩm mới theo công nghệ hiện đại 105 3.4.5. Chính sách định giá linh hoạt phù hợp với thị trường 105 3.4.6. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị 107 3.4.7. Hoàn thiện quy trình phục vụ - Đảm bảo dịch vụ trong và sau bán hàng 107 3.4.8. Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực 108 3.4.9. Các giải pháp hỗ trợ khác 108 3.4.9.1. Về vốn 108 3.4.9.2. Công tác tài chính 109 KIẾN NGHỊ 110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU

doc121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3042 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH thương mại - Dịch vụ Thiên Hà Xanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vi tính. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, nền kinh tế Việt Nam có thể hồi phục nhanh chóng giống như cuộc khủng hoảng năm Tài chính tiền tệ năm 1997 nếu như Nhà nước và doanh nghiệp đều có quyết tâm cao trong việc cải cách. Ngoài ra, khả năng hồi phục của kinh tế nước ta cũng phụ thuộc nhiều vào kinh tế thế giới vì nước ta có tỷ lệ nhập khẩu và đầu tư nước ngoài là tương đối lớn. Thực tế, trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua đã có rất nhiều chính sách ưu đãi của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp như hỗ trợ lãi suất đầu tư, cho vay ưu đãi, miễn giảm thuế… Vì vậy, các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội này để khai thác một cách hiệu quả nhất những chính sách ưu đãi này để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, mua sắm thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực... Các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vi tính nói riêng có thể cấu trúc lại doanh nghiệp của mình theo hướng hiện đại hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao để đón chờ thời cơ mới khi nền kinh tế đang trên đà phục hồi như hiện nay. 3.2.2. Thời cơ và thách thức đối với công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh trong giai đoạn mới Thời cơ đối với công ty trong việc thực hiện các hoạt động marketing Với xu thế toàn cầu hóa đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng như hiện nay thì đây là một cơ hội tốt không chỉ riêng công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Công ty sẽ có cơ hội tiếp cận với một thị trường quốc tế rộng lớn, trên 200 quốc gia với số dân khoảng 6 tỷ. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, thì việc các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty nói riêng có thể phát triển thêm thị trường nhập khẩu ở nước ngoài một cách dễ dàng hơn. Một khi vị thế của Việt Nam được nâng cao thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng được đối xử bình đẳng hơn trong kinh doanh, hàng hóa nước ngoài có thể được nhập khẩu vào Việt Nam một cách dễ dàng hơn, ít rào cản hơn. Công ty có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm vi tính khác nhau, qua đó đa dạng hóa các chủng loại mặt hàng kinh doanh, tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước. Từ đó, nhờ các hoạt động marketing mà thị trường tiêu thụ sẽ được mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho công ty có thể nhanh chóng mở rộng thị trường. Theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2008 của Ngân hàng thế giới (WB) nhận định: Việt Nam là một trong những nước có tiến bộ trong cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó, mức độ thuận lợi kinh doanh của Việt Nam ở vị trí 91/178 quốc gia được xếp hạng trong năm 2008. Như vậy, mức độ thân thiện của nền kinh tế Việt Nam với giới đầu tư nước ngoài đã được cải thiện so với năm 2007 khi đứng ở vị trí 104/175 quốc gia được xếp hạng năm trước đó là vị trí 98/155. So với các nước trong khu vực, mức độ thuận lợi môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn, như Singapore tiếp tục đứng vị trí thứ nhất trong năm 2008, Thái Lan ở vị trí 15, Malaysia 24, Trung Quốc 83, song Việt Nam cũng xếp hạng cao hơn Indonesia 123, Philippines 133 và Campuchia 145. Tuy nhiên, đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng, điều này sẽ tạo cơ hội cho công ty được kinh doanh trong một môi trường thuận lợi hơn. Từ đó, các doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động marketing mở rộng thị trường một cách dễ dàng. Ngoài các thuận lợi trên thì Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích hoạt động kinh doanh: quỹ hỗ trợ đầu tư, điều tiết tỷ giá hối đoái và lạm phát... Những chính sách này tạo điều kiện cho DN nói chung và công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh nói riêng trong việc thực hiện các hoạt động marketing để mở rộng thị trường. Thách thức đối với công ty trong việc thực hiện các hoạt động marketing Cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Vì vậy, bên cạnh những cơ hội đã trình bày ở trên thì hoạt động mở rộng marketing của công ty còn gặp phải những thách thức như sau: Một là: Khả năng cạnh tranh của công ty chưa cao. Hội nhập nền kinh tế, cùng với những cơ hội tốt để tiến hành các hoạt động marketing mở rộng thị trường thì công ty cũng phải đối mặt với một thách thức rất lớn là cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh linh kiện vi tính trong và ngoài nước. Đối với công ty thì khả năng tự chủ, thích ứng nhanh với thay đổi của môi trường kinh doanh còn nhiều hạn chế. Do đó, công ty chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong hoạt động marketing của doanh nghiệp mình. Hai là: Những bất ổn khó lường trước về an ninh - chính trị - xã hội trên thế giới như chiến tranh, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… Đây có thể coi là những rào cản cản trở hoạt động nhập khẩu hàng hóa (đầu vào) của công ty. Một quốc gia có sự bất ổn về chính trị và an ninh như vậy sẽ khiến việc nhập khẩu hàng hóa như linh kiện vi tính của công ty gặp phải những rủi ro khôn lường. Ba là: Kinh tế thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khủng hoảng tài chính toàn cầu, nguy cơ suy thoái kinh tế gây ra những trở ngại không tốt đối với hoạt động marketing của công ty. Bốn là: Môi trường kinh doanh quốc gia tuy có được cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự ổn định, chưa thực sự tạo điều kiện cho các công ty trong nước nói chung và công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing để mở rộng thị trường tiêu thụ. Cụ thể, năng lực cạnh tranh quốc gia còn chưa được cải thiện rõ rệt, còn nhiều vướng mắc trong thủ tục hành chính… Đây là một trong những yếu tố cản trở khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty. 3.3. Định hướng phát triển hoạt động marketing của công ty Định hướng phát triển chung lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty Trong Báo cáo thường niên năm 2009 của công ty TNHH TM - DV Thiên Hà Xanh thì công ty đã nêu rõ định hướng phát triển của mình phấn đấu đến năm 2015 thị phần lĩnh vực kinh doanh vi tính tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh của công ty sẽ đạt 3,5%, trong năm 2010 - 2011 thị phần vẫn tiếp tục tăng nhưng có xu hướng chậm lại do bị cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài. Định hướng phát triển hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính của công ty - Trong giai đoạn 2009 – 2012 và những năm tiếp sau, công ty sẽ theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm. Đầu tư nhiều kinh phí cho nghiên cứu sản phẩm, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa, không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm; đặc biệt chú trọng đến những dòng sản phẩm mới hiện đại, cập nhật thường xuyên để phù hợp với xu thế ngày càng tiến bộ về công nghệ thông tin đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường và của người dân thành phố. - Công ty tiếp tục sử dụng công cụ chiến lược cạnh tranh bằng giá, để cạnh tranh với các DN kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh và trong khu vực. 3.4. Hoàn thiện và đồng bộ hóa các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing hỗn hợp 3.4.1. Tăng cường công tác marketing trực tiếp với khách hàng Marketing trực tiếp bao gồm thư trực tiếp, bán hàng qua điện thoại, gửi các bản giới thiệu hàng hóa… Marketing trực tiếp đang ngày càng tỏ rõ ưu điểm là một công cụ marketing hiệu quả và tiện lợi. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin (Bộ Công thương), cho rằng: “Đây là xu hướng tất yếu vì những người trẻ, có tri thức và thu nhập ổn định - lực lượng truy cập internet cao nhất, luôn sẵn sàng trải nghiệm với hình thức mua - bán mới, vốn không tốn công sức đi lại, tìm hiểu”. Cũng theo ông Quyền, tính đến hết năm 2009, 33% doanh thu của các DN trên cả nước là từ các đơn hàng trên mạng. Vì vậy, công ty có thể áp dụng biện pháp này để có thể nắm bắt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời hơn. Trong vấn đề phân phối hàng hóa, mặc dù công ty chủ yếu sử dụng kênh phân phối trực tiếp nhưng chưa thực sự quan tâm sâu sát tới xu hướng người tiêu dùng nên không nắm bắt được nhu cầu của họ và cũng chưa có biện pháp để kích thích nhu cầu đó. Do vậy, để nắm bắt được kịp thời nhu cầu của khách hàng, công ty nên tăng cường tiếp xúc với khách hàng. Thông qua các triển lãm, hội chợ hay phiếu điều tra cũng là một cách để công ty tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn. Qua đó có thể nắm bắt tâm lý, sở thích, nhu cầu của khách hàng để kịp thời điều chỉnh sản phẩm. Ngoài ra, công ty cũng có thể marketing trực tiếp bằng cách gửi thư chào hàng, tờ quảng cáo, tờ gấp cho khách hàng, qua đó có thể sẽ bán được hàng hóa, thu thập tuyển chọn được danh sách khách hàng tiềm năng. 3.4.1.1. Xây dựng một website hữu ích, thu hút của riêng công ty giống như một cuốn catalogue điện tử hay một người bán hàng trực tuyến tuyệt vời Một trong những thay đổi của marketing hiện đại so với marketing truyền thống là khả năng các công ty đưa mẫu sản phẩm của doanh nghiệp mình lên mạng để giới thiệu các sản phẩm trực tuyến. Đó là tất cả các sản phẩm cho phép khách hàng nhìn thấy, tìm kiếm thông tin về sản phẩm như: tính năng sử dụng, chất liệu, kích thước... Chúng được hiển thị 24h/ngày, 365 ngày/năm luôn luôn sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm của khách hàng. Website có thể được coi là bộ mặt vô hình của doanh nghiệp. Với công cụ sử dụng quảng cáo qua website, doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với một số lượng khách hàng rất đông đầy tiềm năng. Do trước đây công ty chưa nhận ra lợi ích cao từ website riêng của doanh nghiệp mình do vậy chưa có sự đầu tư thường xuyên cho nó. Website công ty tạo ra còn đơn giản, lại chưa có đội ngũ quản trị nên không thường xuyên update các dòng sản phẩm mới, do vậy số lượng khách ghé thăm website của công ty rất ít. Vì thế, công ty nên dành một khoản chi phí nhất định cho việc thiết kế lại và nâng cấp giao diện website cũ của công ty thật hấp dẫn, lôi cuốn, dễ tìm kiếm sản phẩm. Trong website, công ty cần yêu cầu bổ sung thiết kế các mảng chức năng tìm kiếm và nâng cao sản phẩm thật tiện lợi. Các module này giúp khách hàng của công ty có thể dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm đang thực sự có nhu cầu. Website của công ty chính là người bán hàng hữu ích, khách hàng có thể đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ, và thanh toán trực tiếp trên mạng. Một góc trong website công ty cũng nên xây dựng các phiếu thăm dò ý kiến khách hàng khi họ viếng thăm, và các module những câu hỏi thường gặp của khách hàng cùng nội dung trả lời từ phía doanh nghiệp hay các form để có sự giúp đỡ trực tuyến từ phía công ty qua các nick chat yahoo một cách nhanh chóng. Chức năng này giúp tạo sự tương tác giữa công ty và khách hàng, tạo ra cái nhìn chuyên nghiệp đối với người xem về sản phẩm dịch vụ của công ty. Thêm vào đó, những phiếu thưởng trực tuyến và những chương trình xúc tiến bán hàng cũng cần được update thường xuyên khi giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Tiến tới công ty nên xúc tiến thiết lập các mối quan hệ với các đối tác khác thông qua hoạt động cho các doanh nghiệp đối tác hoặc các doanh nghiệp kinh doanh khác ngành đặt banner trên website mình và ngược lại, để giữa công ty và các doanh nghiệp khác có điều kiện trao đổi banner, text link liên kết. Xây dựng được một website hoàn chỉnh thì một khâu không kém phần quan trọng tiếp theo là làm như thế nào để marketing, thu hút khách hàng vào xem website (nhất là khách hàng lần đầu tiên). Hiện nay trên internet có hơn 40 triệu website với hơn 8 tỷ trang web. Nếu không marketing thì sẽ không ai biết đến địa chỉ website của công ty giống như hiện nay. Hằng năm, chỉ có một số lượng rất ít khách ghé thăm, làm cho website của công ty trở nên không hề hữu ích. Hiện nay, google được coi là website với các bộ tìm kiếm khổng lồ (Search Engine), việc đăng ký lên đây với các từ khóa thông dụng sẽ giúp website của công ty lên đầu, từ đó giúp tăng được số người tìm kiếm thấy. Hay kết hợp với việc đăng ký địa chỉ website của công ty với các danh bạ website trang vàng, trang bạc, trao đổi link hay đặt banner với các website khác cũng mang lại hiệu quả bất ngờ cho công ty. 3.4.1.2. Xây dựng các gian hàng ảo, banner quảng cáo trên các website quảng cáo trực tuyến lớn và các rao vặt miễn phí Sự phát triển mạnh mẽ của internet đã đem lại sắc màu mới cho thương mại điện tử Việt Nam, đưa thương mại điện tử Việt Nam theo đúng đường đi cơ bản của hình thức thương mại này là phát triển từ nhu cầu của tiêu dùng. Công nghệ thông tin với những ứng dụng đang làm thay đổi nhiều khái niệm trong cuộc sống hiện đại. Giờ đây thay vì phải tìm đến các siêu thị, chợ truyền thống mỗi khi có nhu cầu mua sắm, người ta nghĩ đến mua sắm qua mạng. Nắm bắt được nhu cầu người tiêu dùng đó thì việc các doanh nghiệp xây dựng các cửa hàng bán hàng trên mạng cũng gặt hái được nhiều thành công. Doanh thu từ bán hàng ngày một tăng cao nhưng để đạt được thành quả thì các doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều thách thức. Xây dựng gian hàng đảm bảo trên website vật giá Nếu như ngoài đời thực có các trung tâm thương mại nổi tiếng như Vincom, Parkson, Diamond Plaza… thì vatgia.com cũng thực sự được coi là một trung tâm mua sắm trên mạng với khoảng 7000 gian hàng (trong đó có khoảng 1000 gian hàng đảm bảo). Số lượng thành viên và sản phẩm mới cũng tăng với tốc độ cao. Ở Vatgia.com, khách hàng có thể tìm thấy bất cứ mặt hàng gì mình cần như điện thoại, máy tính, ôtô xe máy, các loại bất động sản nhà đất, rồi cả những bộ sách hay... Chỉ với 5 triệu đồng phí thuê gian hàng điện tử trên trang Vatgia.com trong 6 tháng thuê, cộng thêm phí rao vặt trên các trang mạng không quá tốn kém, anh Nguyễn Đình Khuy, chủ gian hàng Vườn Sâm tiết lộ, doanh thu mỗi tháng của cửa hàng anh không dưới một tỷ đồng, gấp 200% chi phí thực tế. Hay Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Quang, ông Nguyễn Minh Hoàng, chủ gian hàng điện tử Phú Quang Digital khẳng định: “Giao dịch trên mạng chiếm đến 80% doanh số bán ra của công ty, tương đương một tỷ đồng/tháng. Trong khi, tổng chi phí đầu tư trên các kênh để hỗ trợ gian hàng điện tử chỉ chiếm 30% doanh thu. Xét về lâu dài, đây không phải là khoản đầu tư đáng kể nhưng lại mang lại hiệu quả thiết thực”. Có rất nhiều website nhưng không phải ngẫu nhiên mà công ty nên xây dựng một gian hàng đảm bảo trên webiste vật giá. Vật giá được coi là một trong những website buôn bán xứng tầm toàn quốc. Ngày trước, công ty cũng thu được một vài đơn hàng xa từ các tỉnh thông qua gian hàng trên vật giá. Nhưng lúc đó, các gian hàng của công ty chỉ là gian hàng đơn thuần bình thường nên hiệu quả mang lại chưa cao. Do vậy, công ty nên đầu tư cho các gian hàng này để trở thành gian hàng đảm bảo. Bởi vì đa số các đơn hàng này chỉ được thực hiện qua mạng, tâm lý người tiêu dùng lo sợ khi họ gửi tiền vô tài khoản công ty sẽ không nhận được hàng như trường hợp năm 2007 chỉ với một chiêu thức đơn giản là lập website quảng cáo máy ảnh, đề nghị người mua trả trước 20%, hàng trăm khách hàng bị một sinh viên lừa 300 triệu đồng. Hay như trường hợp nickname Giunlun lừa đảo bán ví xách Marc Jacobs dỏm, thu của khách hàng đến 1.640 USD rồi lặn mất tăm cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vì thế, việc thiết lập gian hàng đảm bảo nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng giống như chính sách “Bảo hiểm cho người mua” từ website vatgia.com, chính sách này tạo điều kiện an tâm cho người mua khi có tranh chấp xảy ra sẽ được hoàn lại tiền mặt nên họ sẽ an tâm hơn khi mua bán với công ty. Mặt khác, khi đăng ký gian hàng đảm bảo thì các sản phẩm của công ty nếu giá thấp sẽ luôn được hiển thị lên đầu, mà nếu xét về yếu tố giá thì công ty có lợi thế hơn hẳn một số doanh nghiệp khác. Đặt banner quảng cáo trên 5s Mỗi một website có một ưu điểm khác nhau. Nếu như xét về mặt tăng cường công tác marketing để mở rộng thị trường trong nước thông qua hình thức website marketing thì vatgia.com đứng số 1, tuy nhiên nếu chỉ xét riêng phạm vi hoạt động của công ty tại TP HCM thì không một doanh nghiệp nào có thể phủ nhận được hiệu quả từ website 5s.com đem lại. Thế mạnh của website 5s.com là thị trường về vi tính, laptop, kỹ thuật số… đúng với lĩnh vực kinh doanh của công ty. Khi thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ về mức độ nhận biết của khách hàng tới website 5s.com thì có thể thấy hầu hết cư dân sống tại TP HCM khi tiến hành mua bán qua mạng đều tìm hiểu nguồn bắt đầu từ website 5s.com. Hiện tại, công ty mới chỉ có những nick bán hàng thông thường miễn phí của các nhân viên bán hàng, nhưng đã thấy được hiệu quả mang lại khá nhiều. Có thể khẳng định, tại công ty tới hơn 60% khách hàng biết đến công ty thông qua website 5s.com. Hiệu quả đem lại từ website 5s.com là khá cao. Do vậy, công ty nên xúc tiến đẩy mạnh hơn nữa việc bán hàng qua mạng thông qua website 5s như đặt banner động trên website 5s, mà các banner này chính là các link dẫn tới website chính của công ty. Kết hợp với các tin, các nick đăng ký mất phí sẽ được đăng ở mục box vip của 5s, điều này tạo ra nhiều cơ hội để khách hàng truy cập vào hơn. Tăng cường các hoạt động quảng cáo trên các website rao vặt khác Thị trường mà công ty đang hoạt động là tại TP HCM nhưng xu hướng mới công ty sẽ mở rộng thị trường ra các tỉnh. Do vậy, công ty cần tận dụng hết công suất hiệu quả của quảng cáo trên mạng thông qua các mục rao vặt trên các website khác như: jaovat.com, denthan.com, raovatkiengiang, raovatbinhduong, toitim.net… hoặc là xây dựng các gian hàng ảo miễn phí tại chính các website rao vặt khác nhau như: quangcaosanpham.com, sanpham360.com, muaban – raovat.com… Đây là các trang rao vặt miễn phí nhưng hiệu quả mang lại cũng không kém phần hấp dẫn. Công ty nên đẩy mạnh kết hợp với việc quảng cáo mất phí trên các website lớn khác thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao. Kết hợp với quảng cáo qua email với quảng cáo trên điện thoại di động Theo dự báo xu hướng truyền thông năm 2010 thì quảng cáo qua email đang dần mất đi chỗ đứng thay vào đó là việc chia sẻ các thông tin thông qua các mạng xã hội trên các thiết bị di động cầm tay thông minh. Trước đây công ty cũng có chương trình cộng tác với bên Viettel và Mobifone trong các chương trình khuyến mại. Việc tái sử dụng lại các phần mềm quảng cáo qua điện thoại và qua email đã bị công ty bỏ quên sẽ rất hiệu quả. Với các phần mềm này, liền lúc trong cùng một tin nhắn hay cùng một email cố định công ty có thể gửi nội dung khuyến mại tới hàng trăm ngàn người cùng lúc. Xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng qua mạng có trình độ IT Một nghiên cứu cho thấy: 64% doanh nghiệp nhỏ bán hàng qua mạng đã tăng lợi nhuận và doanh thu; 48% doanh nghiệp nhận thấy internet giúp họ mở rộng thị trường xét về mặt địa lý; 73% tiết kiệm được chi phí điều hành. Theo ước tính, năm 2010 tỷ trọng đầu tư vào internet marketing trong tổng ngân sách tiếp thị của nhiều nước tiếp tục tăng, riêng các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể đầu tư từ 7 – 10% ngân sách cho hoạt động này. Ưu điểm của hoạt động này là marketing trên internet không phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết đều chưa nhìn ra cơ hội của hình thức này, nhận thức của họ còn khá mơ hồ và thiếu thực tế. Công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh cũng nằm trong số đó. Để thực hiện được công tác này có hiệu quả công ty cần tuyển nhân viên IT có chuyên ngành cao vừa để quản lý, update thường xuyên các sản phẩm, khuyến mãi của công ty trên website mình, xúc tiến xây dựng hình tượng công ty qua các website khác đồng thời hướng dẫn các nhân viên bán hàng của công ty cách sử dụng các công cụ bán hàng qua mạng. 3.4.1.3. Kết hợp với các hình thức marketing quảng cáo truyền thống Hiện tại, công ty chưa có một khoản đầu tư cho quảng cáo lớn nên rất khó để quảng cáo liên tục trên ti vi. Do vậy, công ty chỉ nên dùng các biện pháp quảng cáo đơn giản như dùng catalogue, áp phích, tờ rơi để giới thiệu những chương trình khuyến mãi, những ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mà công ty sẽ thực hiện trong những thời gian nhất định như: in tờ rơi xuân kẹp trong bao lì xì… Brochue là hình thức quan trọng nhất trong các quảng cáo về sản phẩm, cần thiết kế các mẫu brochue đẹp mắt, ấn tượng với nội dung ngắn gọn, xúc tích để người xem chỉ nhìn phớt qua cũng đã có ấn tượng trong đầu. Thiết kế brochue phải có sự hài hòa giữa chất liệu giấy, màu sắc, hình ảnh. Brochue phải được phát rộng rãi như ở các nơi công cộng để nhiều người biết đến. Làm sách quảng cáo, tạp chí doanh nghiệp hằng tháng: Công ty nên tự thiết kế một tạp chí riêng cho doanh nghiệp mình, để đưa tin liên tục các hoạt động công ty mình cho người tiêu dùng hưởng ứng. Quảng cáo trên báo: Đặc biệt hơn là sự xuất hiện trên các mặt báo như Tuổi Trẻ, báo Mua bán, tạp chí chuyên ngành… với những ưu đãi đặc biệt. Công ty nên liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng, tuy nhiên cũng không nên dày quá sẽ làm loãng đi hiệu quả và ý nghĩa của các chương trình khuyến mãi đó. Việc nắm bắt các dịp lễ tết của đất nước thường đi kèm với các hoạt động khuyến mãi của công ty như: - Dịp tết với chương trình mua sắm : “Tết này nhà mình sẽ có máy tính” , hay lì xì 500 ngàn đồng cho 5 vị khách khai xuân đầu tiên... - Các phiếu rút thăm trúng thưởng cho các dịp đặc biệt. - Phiếu mua hàng giảm giá được cắt trên báo, dowload từ website của công ty. - Chương trình tích lũy điểm cho mỗi hóa đơn mua hàng để nhận những quà tặng có giá trị. - Mua trả góp với lãi suất 0%... Với những chương trình khuyến mãi đó, có thể dùng các sản phẩm của mình để làm quà tặng cho khách đến tham quan mua sắm, giới thiệu cho họ những sản phẩm mới... Qua đó, họ sẽ đưa tin và quảng cáo cho sản phẩm của công ty. Từ đó, công ty có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, thông qua đây sẽ nắm bắt được thị yếu và sở thích của người tiêu dùng. Ngày nay, PR đang dần trở thành một phương diện mà doanh nghiệp nào cũng chú trọng. Với nhiều công ty lớn còn dành riêng một đội ngũ PR chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với yêu cầu khắt khe về chi phí marketing thì công ty chưa thể thành lập và duy trì đội ngũ chuyên nghiệp này được. Nhưng yêu cầu đòi hỏi phải mở rộng thị trường thì doanh nghiệp cũng tìm mọi cách PR ra thị trường thông qua các chương trình hậu mãi khách hàng như hội nghị khách hàng thường niên với ngày hội tri ân khách hàng, các chương trình ưu đãi cho ngày khai trương chi nhánh, hay chương trình tặng thẻ VIP cho khách hàng. Đặc biệt hơn nữa, do thị trường mục tiêu của sản phẩm vi tính khác với nhiều mặt hàng khác nên DN nên có nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên học sinh như: tặng tập miễn phí cho học sinh nghèo vượt khó... Hay chương trình hoàn trả 100% giá trị sản phẩm cho học sinh đậu thủ khoa đại học và giảm giá 50% cho sinh viên đỗ đại học... Việc tham dự các chương trình hội chợ, triển lãm cũng đang dần trở lên quen thuộc với hoạt động kinh doanh của công ty như hội chợ triển lãm lúa gạo miền Đông Nam Bộ, hội chợ Bình Dương, hội chợ người Việt Nam dùng hàng Việt Nam... Hiệu quả của hoạt động này thật rõ rệt. Đây chính là một cơ hội tìm kiếm khách hàng do đó kiến nghị công ty nên giữ nguyên hướng hoạt động này. 3.4.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường mục tiêu Công tác nghiên cứu thị trường và nghiên cứu xu thế hoạt động marketing trong tương lai là một yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến suốt quá trình hoạt động marketing để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho công ty. Chỉ khi nào có được thông tin chính xác, kịp thời thì công ty mới đưa ra được quyết định đúng đắn, mới thành công trong việc đưa sản phẩm của mình thâm nhập vào các thị trường, tránh được cạnh tranh từ những người đến trước… Hiện nay, chất lượng công tác nghiên cứu thị trường của công ty còn chưa cao, chưa mạng lại hiệu quả tối ưu. Vì vậy, trong thời gian tới công ty cần nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường các tỉnh. Ngoài những thông tin từ các báo, tạp chí, niên giám thống kê, các kênh thông tin của Nhà nước, công ty cần có những thông tin sâu hơn về thị trường bằng cách cử những nhân viên của mình đi thu thập thông tin thực tế. Công việc này giao cho phòng marketing và phòng kinh doanh. Ngoài ra, chất lượng nghiên cứu thị trường cũng sẽ được nâng cao nếu đội ngũ nhân viên của phòng marketing được đào tào bài bản về nghiên cứu thị trường. Vì vậy, công ty có thể dành một phần kinh phí để đào tạo cán bộ nghiên cứu thị trường, qua đó nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu thị trường. 3.4.3. Mở rộng hệ thống phân phối của công ty, kết hợp đa dạng hóa các hình thức phân phối trực tiếp, gián tiếp đặc biệt trên thị trường nông thôn Việt Nam Thiết lập mở rộng hệ thống phân phối tại nông thôn Sản phẩm sau khi sản xuất xong cần phải đưa vào thị trường để có thể đến được với tay người tiêu dùng. Để sản phẩm của mình đến được với người tiêu dùng một cách dễ dàng thì công ty phải tìm cho mình một hệ thống phân phối, gồm nhiều kênh phân phối khác nhau. Sản phẩm của công ty tiêu thụ được nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống phân phối này. Trong thời gian tới, mục tiêu của công ty là thâm nhập vào thị trường khu vực Nam Trung Bộ và miền Tây thì việc thiết lập một hệ thống phân phối là một điều cần thiết đối với công ty. Hơn 70% dân số Việt Nam đang sống ở nông thôn. Khu vực này cũng chiếm 62,5% tổng GDP cả nước, với số lượng khách hàng sẵn sàng mua sắm nhiều gấp 3 lần khu vực thành thị. Một thị trường đầy tiềm năng nhưng các doanh nghiệp trong nước gần như bỏ ngỏ. Vì vậy, trong thời gian tới, khi thị trường TP HCM bão hòa thì thị trường các tỉnh và đặc biệt là các vùng nông thôn sẽ là một thị trường tiêu thụ tiềm năng cho công ty. Lâu nay ở các vùng nông thôn hầu như là tiêu dùng sản phẩm nếu không phải hàng nhái, hàng giả thì sẽ là hàng cũ hay hàng có xuất xứ Trung Quốc, tuyệt nhiên không thấy sự có mặt của hàng chính hãng. Mức sống của người dân ở nông thôn trong những năm gần đây cũng đã được nâng lên đáng kể, nên họ cũng bắt đầu có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm vi tính có chất lượng tốt hơn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đầu tư cho con em học hành. Vì vậy, trong thời gian tới, công ty phải nhanh chóng thâm nhập thị trường các vùng nông thôn, qua đó gia tăng doanh số, lợi nhuận, và mở rộng được thêm thị trường tiêu thụ. Công ty có thể trực tiếp phân phối sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng thông qua các cửa hàng, các showroom tại các chi nhánh của mình trên thị trường khu vực các tỉnh. Đây là cách tiếp cận nhanh chóng nhất với người tiêu dùng. Công ty sẽ nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, là cơ hội để công ty phát triển nhanh hàng hóa của mình, đẩy mạnh tiêu thụ để tăng doanh thu. Thông qua các cửa hàng tại các chi nhánh công ty có thể vừa bán buôn,vừa bán lẻ, cũng không hề nhỏ. Công ty sẽ trích ra một phần kinh phí để đứng ra thuê cửa hàng, tổ chức bán hàng trực tiếp cho khách. Ngoài ra, công ty cũng có thể phân phối các sản phẩm của mình gián tiếp qua các đại lý bán buôn, bán lẻ. Các đại lý này sẽ bán hàng cho công ty dưới tên tuổi nhãn mác của công ty trên phạm vi, khu vực mà công ty phân định và hưởng phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Thiết lập đội ngũ nhân viên bán hàng lưu động tại TP HCM Thị trường TP HCM đang dần hướng tới thời kì bão hòa, do vậy công ty không thể duy trì hình thức cũ là ngồi chờ khách tới như những năm trước, mà phải tự mình đi tìm lượng khách hàng mới từ bên ngoài. Để làm được việc này thì giải pháp bán hàng lưu động tại các trường đại học, cao đẳng, trường trung học, khu dân cư là một giải pháp tối ưu nhất hiện nay, với giải pháp này công ty vừa có thể xây dựng được hình tượng thương hiệu ở các địa điểm mới, lại có thể củng cố thương hiệu ở những khu vực khách hàng đã từng mua và tạo thêm doanh thu trực tiếp cho công ty và thưởng cho nhân viên. Dù doanh số lúc đó có thể chưa cao, nhưng thế mạnh cạnh tranh của công ty là về giá sẽ thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên, hay các gia đình và họ chính là đối tượng khách tiềm năng mà khả năng họ tìm tới tận công ty mua rất cao. Trong thời gian sắp tới, đây sẽ trở thành một trào lưu của các công ty kinh doanh vi tính. Hoàn thiện hơn nữa khâu cung ứng hàng hóa Công tác mua hàng có ý nghĩa rất lớn đối với việc tiêu thụ hàng hóa, đầu vào quá trình mua hàng tốt sẽ giúp cho việc bán hàng có nhiều thuận lợi hơn rất nhiều, đảm bảo nâng cao tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Bởi vì tổ chức tốt việc cung ứng sẽ đảm bảo chất lượng, số lượng chủng loại hàng hóa cung ứng ra thị trường, ngoài ra công ty cũng giảm thiểu được tối đa chi phí mua hàng nhờ vậy có thể giảm được giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hoàn thiện khâu cung ứng trước hết công ty cần lựa chọn nhiều nhà cung ứng và phải là những nhà cung ứng có uy tín cao (chiến lược tích hợp phía sau). Như vậy, công ty sẽ đảm bảo cho hàng hóa không bị thiếu cũng như lựa chọn được những hàng hóa có chất lượng cao và giá thành thấp. Ngoài ra người chịu trách nhiệm nhập hàng phải là người am hiểu về kỹ thuật vi tính để có thể chọn lọc được những hàng hóa tốt nhất cho công ty. Nếu hoàn thiện được khâu cung ứng chắc chắn hàng hóa của công ty bán ra thị trường có chất lượng tốt, giá thành hạ, đảm bảo yếu tố về cạnh tranh cao. 3.4.4. Đa dạng hóa các sản phẩm, liên tục cập nhật sản phẩm mới theo công nghệ hiện đại Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm là một vấn đề rất quan trọng trong hoạt động marketing sản phẩm của công ty. Chất lượng, mẫu mã sản phẩm là một yếu tố đi liền với sản phẩm, ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của sản phẩm. Trong thời gian gần đây, với sự xuất hiện khá nhiều các linh kiện được sản xuất từ Trung Quốc thì với việc bán các sản phẩm chính hãng sẽ giúp công ty tạo được niềm tin cao hơn từ phía khách hàng. Đa dạng hóa sản phẩm luôn là biện pháp tích cực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, nâng cao khả năng mở rộng thị trường, tăng doanh số cho công ty. Hiện nay, công ty không nên chỉ dừng ở việc buôn bán linh kiện máy tính bàn mà nên chuyển hướng sang kinh doanh laptop, vì đây đang là xu hướng nhắm tới trong tương lai, rất được người tiêu dùng ưa chuộng và hứa hẹn nhiều thành công khi doanh nghiệp kinh doanh nó. Hiện tại, với việc kinh doanh máy vi tính bàn thì công ty nên đa dạng hóa nhiều cấu hình máy vi tính từ bộ pen IV cho tới các cấu hình dual core, Core 2 Dual… để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng. Khách hàng tới mua không chỉ có nhu cầu đơn thuần về trọn bộ vi tính gia đình mà họ còn có nhu cầu về các đồ chơi máy tính như: loa nghe nhạc, webcame, USB, lót chuột, bộ lau chùi…Việc đa dạng hóa các món hàng bán kèm cũng trở lên cấp thiết. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp công ty bao phủ thị trường tốt hơn mà còn giúp công ty giảm thiểu được việc rủi ro khi tiêu thụ một số sản phẩm khác. Việc nâng cao chất lượng tay nghề nhân viên cũng góp một phần lớn vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty có thể tổ chức những hội thi khuyến khích nghiên cứu, tìm tòi để lắp ráp những cấu hình cao hơn, tạo ra những sản phẩm mới cho công ty. Qua đó sẽ có nhiều ý tưởng hay, mới về sản phẩm. 3.4.5. Chính sách định giá linh hoạt phù hợp với thị trường Chính sách giá cả cụ thể của công ty luôn gắn với thực trạng và dự báo về cung - cầu thị trường, cạnh tranh trên cơ sở đánh giá tổng hợp toàn bộ thị trường và thị trường mục tiêu. Vì vậy, công ty luôn đưa ra mức giá cả khá hợp lý, hấp dẫn khách hàng. Tuy nhiên, một số mặt hàng của công ty thì mức giá vẫn tương đối cao so với đối thủ cạnh tranh. Trong giai đoạn 2007 – 2009, công ty chủ yếu theo đuổi chính sách giá ưu đãi. Mức giá đưa ra ở mức đủ thấp để cạnh tranh với các công ty khác. Chính sách giá của công ty khá linh hoạt, phù hợp với thị trường. Vào những dịp cao điểm như thời gian sinh viên, học sinh nhập học hầu hết các công ty vi tính khác đều tăng giá, nhưng công ty TNHH Thiên Hà Xanh thì hầu như không tăng giá. Công ty xác định thời điểm này là cơ hội để thâm nhập vào những thị trường mà nhiều DN còn đang bỏ trống như thị trường các vùng nông thôn, do vậy công ty để mức giá cả khá phải chăng để tạo ấn tượng với người tiêu dùng ở vùng thị trường tiềm năng này. Ngược lại, vào những mùa thấp điểm như dịp nghỉ hè, dịp lễ… công ty nên áp dụng một trong những chính sách giá như sau: Bán hàng với giá ưu đãi Là phương thức bán hàng với mức giá thay đổi theo doanh số bán. Tức là nếu người mua hàng mua với số lượng hàng hóa nhiều và thanh toán ngay sau khi giao hàng thì sẽ được hưởng phần trăm theo doanh số bán, với khách hàng mua từ 2 bộ trở lên thì được giảm giá từ 1-2%, nếu mua 4 bộ trở lên thì được giảm 3-4%, với khách hàng mua số lượng nhiều thì được giảm khoảng 5%. Phương thức bán hàng này kích thích nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là những khách hàng công ty, phòng net. Phương thức này vừa kích thích được nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn với vòng quay vốn nhanh hơn, tuy nhiên công ty sẽ chịu thiệt một khoản do giảm giá bán. Bán hàng trả chậm - trả góp Là phương thức bán hàng mà người mua có thể thanh toán tiền hàng sau một thời gian nhận hàng theo sự thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Phương thức này sẽ đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa của công ty bởi vì người mua hàng chưa có đủ tiền nhưng vẫn có thể mua được hàng hóa của công ty, sau khi họ có đủ tiền sẽ thanh toán trong khoảng thời gian thỏa thuận. Tuy nhiên, những khách hàng này thường phải chịu một mức giá cao hơn so với mức giá bình thường do việc bán hàng theo phương thức này gặp khá nhiều rủi ro, nên công ty chỉ nên áp dụng đối với khách hàng quen và có uy tín cao như hình thức bill gối đầu mà công ty dành cho các đại lý. 3.4.6. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị Tâm lý người tiêu dùng khi bỏ ra một số tiền lớn thường chọn lựa những cơ sở buôn bán lớn, có uy tín. Với một công ty đang trên đà phát triển, khách hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi giao dịch mua bán. Họ sẽ cảm thấy yên tâm về chất lượng sản phẩm, số lượng hàng hóa và chế độ bảo hành từ phía đơn vị cung ứng. Một mặt bằng giao dịch, một văn phòng khang trang, một showroom lớn trưng bày nhiều hàng hóa sẽ mang tới sự an tâm nhiều hơn so với một cửa hàng nhỏ xíu nhất là với máy móc vi tính linh kiện được bảo hành nhiều năm. Do vậy, doanh nghiệp nên thường xuyên chú ý trang bị, đổi mới, cải tạo lại showroom cho ngày càng lớn, khang trang hơn, hoành tráng hơn. 3.4.7. Hoàn thiện quy trình phục vụ - Đảm bảo dịch vụ trong và sau bán hàng Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay, dịch vụ trong và sau bán hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng ảnh hưởng nhiều tới tốc độ tiêu thụ hàng hóa. Nhất là với một công ty kinh doanh dịch vụ như công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh. Nhận thức được đúng đắn vấn đề này công ty cần chú trọng hơn tới công tác phục vụ khách hàng. Trong quá trình bán hàng công ty luôn hướng dẫn cho khách hàng cách lựa chọn những sản phẩm tốt nhất. Đối với những khách hàng ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh công ty sẽ hỗ trợ dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí, còn với những khách hàng ở tỉnh thì công ty hỗ trợ giao hàng ra bến xe. Sau khi bán hàng, công ty cũng rất quan tâm tới vấn đề hậu mãi và bảo hành sản phẩm. Đối với sản phẩm của công ty nếu có hư hỏng do phía công ty thì công ty sẽ phải có trách nhiệm đổi lại, bảo hành. Tuy nhiên, việc bảo hành cũng sẽ rất ít xảy ra nếu công ty luôn kiểm tra máy, test thật kỹ trước khi giao. Nhờ đảm bảo được dịch vụ khách hàng sẽ giúp cho họ luôn yên tâm khi mua hàng, đồng thời giúp công ty có thêm mối quan hệ mua bán với các khách hàng mới khác thông qua giới thiệu. 3.4.8. Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực Các doanh nghiệp đứng vững hay sụp đổ là dựa vào sức mạnh nguồn nhân lực. Nhân sự tốt sẽ giúp công việc kinh doanh đang gặp khó khăn trở lên thuận lợi hơn. Nhân sự dở có thể phá hoại một doanh nghiệp đang phát triển. Cách thức tuyển dụng, phân công sắp xếp công việc sao cho đúng người đúng việc cũng hết sức quan trọng. Điều cốt lõi là làm sao để từng nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực sở trường của mình. Do vậy cần phải làm sao để thu hút, đào tạo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực ấy lên cho doanh nghiệp. Với công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh thì đa số là nhân sự bên kỹ thuật do vậy công ty nên hỗ trợ nhân viên theo học các khóa đào tạo ngắn hạn để cập nhật kịp các tiến bộ kỹ thuật. Một yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng lao động là tiền lương. Tiền lương cao sẽ tác động tới trách nhiệm của người lao động, giúp thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, nên áp dụng cách tính lương khác nhau cho từng bộ phận, từng đối tượng nhân viên như với nhân viên kế toán, nhân viên kỹ thuật sẽ hưởng lương cố định theo tháng, còn nhân viên bán hàng sẽ hưởng trợ cấp lương cộng với phần trăm hoa hồng trên doanh số bán hàng. Như vậy sẽ chọn lọc kích thích được đối tượng lao động trong công ty. 3.4.9. Các giải pháp hỗ trợ khác 3.4.9.1. Về vốn Thực tế, công ty còn thiếu vốn lưu động, chưa tạo được một khối lượng vốn đầy đủ để có thể tham gia đầu tư mạnh hơn cho hoạt động kinh doanh. Do vậy, công ty vẫn phải sử dụng một phần vốn vay ngân hàng để đầu tư hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động marketing nói riêng. Trong quá trình kinh doanh, luôn có một nguồn vốn phát sinh như công nợ của các hãng phân phối chưa tới hạn trả, nếu kéo dài được lâu thời gian công nợ thì đây sẽ trở thành một khoản vốn lưu động hiệu quả nhất. Hay những khoản trả trước của khách hàng, hay chuyển dịch thời gian trả lương cho nhân viên cũng đem lại một khoản vốn lưu động đáng kể. Khi người lao động cảm thấy mình cũng chính là một phần của công ty thì họ mới có thêm nỗ lực phấn đấu làm việc. Do vậy, công ty nên thực hiện hình thức huy động vốn từ nội bộ nhân viên vừa có thể kích thích được tinh thần làm việc của nhân viên lại có thêm vốn lưu động để đầu tư kinh doanh 3.4.9.2. Công tác tài chính Củng cố lại công tác tài chính kế toán của công ty để cân bằng một khoản dành riêng cho lĩnh vực hoạt động marketing hằng năm. Xử lý công nợ tồn đọng khó đòi, tiến hành nhanh và đúng quy luật về hoàn thuế VAT, thuế nhập khẩu vì nó liên quan đến vòng quay tiền mặt. Một trong những yếu tố ảnh hưởng tới chi phí tiền mặt dành cho hoạt động marketing. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 1. Chính sách hỗ trợ vốn Hằng năm trong các hội chợ quốc tế, xúc tiến giao lưu thương mại quốc tế, nhà nước cần dành một số tiền nhất định trợ giúp cho các doanh nghiệp tham gia bằng cách miễn một số chi phí doanh nghiệp phải trả khi thuê gian hàng giới thiệu, chi phí về thông tin thị trường do các cơ quan nhà nước cung cấp. Nhà nước nên có những chính sách điều chỉnh tỷ lệ lãi suất trong thị trường kinh tế vĩ mô, để hỗ trợ lãi suất vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay. Bởi vì lãi suất cho vay của ngân hàng có vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế đất nước. Một mức lãi suất hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp vay vốn kinh doanh hiệu quả, chi phí sản xuất hạ xuống, từ đó giảm giá thành sản phẩm và kích thích nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. 2. Chính sách thuế Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước nhưng hiện nay chính sách thuế của nhà nước còn nhiều bất cập. Các công ty liên doanh được quyền nhập khẩu với mức thuế suất 0% trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn phải nộp thuế. Điều này tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Vì vậy nhà nước cần điều chỉnh vấn đề này để tạo sự công bằng trong hoạt động kinh doanh. Chính sách về việc đơn giản hóa các thủ tục và cắt giảm lệ phí bất hợp lý. Các quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục vay vốn cần được thông thoáng hơn, tránh rườm rà phức tạp, tạo điều kiện cho các danh nghiệp vay vốn nhanh nhất, để họ nắm bắt được các cơ hội kinh doanh. 3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Tạo dựng một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh là mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ trong đó có công ty TNHH TM DV Thiên Hà Xanh, bởi vì một môi trường cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp các công ty yên tâm hoạt động phát huy lợi thế kinh doanh của mình không lo xảy ra tình trạng công ty lớn lấn áp công ty bé, độc chiếm quyền kinh doanh, gây mất ổn định kinh tế. KẾT LUẬN Trong vài năm trở lại đây, thị trường kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin nói chung và kinh doanh linh kiện vi tính tại TP Hồ Chí Minh nói riêng vô cùng sôi động. Giờ đây, người tiêu dùng chắc hẳn đã trở nên rất quen thuộc với những thương hiệu nổi tiếng như: Phong Vũ computer, Lê Phụng Computer... Và sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không kể đến thương hiệu Thiên Hà Xanh computer. Công ty TNHH TM - DV Thiên Hà Xanh là một công ty có uy tín, được đánh giá cao trên thị trường và cái tên Thiên Hà Xanh computer đã ăn sâu vào tâm trí người dân thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay. Để có được kết quả như ngày hôm nay, công ty đã chú trọng vào hoạt động marketing, luôn tìm kiếm thị trường mới, bạn hàng mới. Đến nay, công ty đã có được thị phần đáng kể trong ngành sản xuất kinh doanh vi tính, quy mô thị trường không ngừng được mở rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công mà công ty đã đạt được vẫn còn những tồn tại, bất cập trong hoạt động marketing, đặc biệt là trong vấn đề tìm kiếm và thâm nhập thị trường tiềm năng ở các tỉnh. Do đó, công ty cần phải có những nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho công ty. Chuyên đề luận văn tốt nghiệp với đề tài “Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH TM-DV Thiên Hà Xanh tại TP Hồ Chí Minh” đã đưa ra cách nhìn nhận tổng thể về vấn đề hoạt động marketing của công ty. Chuyên đề đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về hoạt động marketing cũng như sự cần thiết vì sao phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác marketing cho doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, phân tích thực trạng và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Từ đó, rút ra những ưu điểm, tồn tại và đề xuất giải pháp để công ty có thể mở rộng thị trường trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO. Qua thời gian thực tập và làm việc tại Công ty TNHH TM - DV Thiên Hà Xanh, em đã được nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty để từ đó góp phần vào việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho công ty. Với cá nhân em thì những kiến thức về mặt lý luận và thực tiễn trên đều rất quan trọng, cần thiết cho công việc sau này của em. Em xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH TM - DV Thiên Hà Xanh, các anh chị trong phòng Tổ chức hành chính, phòng Sale& Marketing đã tạo điều kiện cho em trong suốt thời gian em thực tập và làm việc. Đặc biệt em xin được gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn –Th.Sỹ Lê Đình Thái đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề luận văn tốt nghiệp này! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Th. sỹ Trần Phi Hoàng, Bài giảng - Giáo trình quản trị lữ hành Báo cáo thường niên, Phòng Sale& marketing, CTTNHH TM - DV Thiên Hà Xanh. PGS.TS Lê Văn Tâm (2000), “Giáo trình Quản trị chiến lược ”, NXB Thống kê. Phó TS. Nguyễn Cao Văn (1997), "Giáo trình Marketing quốc tế", NXB Giáo Dục. TS. Hoàng Thế Trụ, ‘‘Những tư duy mới về thị trường’’, NXB Thống Kê Nguyễn Khương Đình (2006), WTO với Doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội và thách thức gia nhập WTO, NXB Lao Động (2004), Giáo trình kinh tế chính trị Mác- Lênin, NXB Chính trị quốc gia, TP Hồ Chí Minh Dương Hữu Hạnh, “Kinh doanh quốc tế trong thị trường toàn cầu”, NXB Lao Động – Xã hội ốn kịch bản hồi phục kinh tế. PHỤ LỤC VĂN PHÒNG CÔNG TY Địa chỉ: 617 Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp 2. LOGO CÔNG TY 3. ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA CÔNG TY MỘT SỐ NHÃN HIỆU NHÀ CUNG CẤP LỚN MỘT SỐ KHÁCH HÀNG LỚN CÔNG TY TNHH SX VÀ KD TRƯỜNG THÀNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT HƯNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH THANH PIANO 4. CÁC BIỂU MẪU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Mẫu 1 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHÂN VIÊN CÔNG TY Xin chào Quý Anh (chị)! Hiện tại, Em đang thực hiện một cuộc khảo sát nhằm thăm dò đánh giá ý kiến của đội ngũ nhân viên trong công ty về hoạt động marketing nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để hoàn thiện hơn chiến lược marketing cho công ty. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Anh (chị). 1) Anh (chị) đánh giá như thế nào về môi trường làm việc tại công ty? Năng động Bình thường Không năng động 2) Anh (chị) vui lòng cho biết tiêu chí của anh chị khi chọn công việc cho mình? Có cơ hội thăng tiến Lương cao Môi trường làm việc năng động Phù hợp với sở thích Khác...................................................................................................... 3) Anh (chị) đánh giá hoạt động marketing của công ty trong thời gian qua như thế nào? o Hiệu quả o Bình thường o Không hiệu quả 4) Anh (chị) cho biết mức độ quan trọng của yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động marketing của công ty? Các yếu tố bên ngoài Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng Hoàn toàn không quan trọng 1. Thị trường vi tính hiện bão hòa 2. Thay đổi công nghệ 3. Chính sách của Nhà nước 4. Sự phát triển của nền kinh tế 5. Sự cạnh tranh gay gắt 6. Quy định về thuế của nhà nước 7. Các trung gian phân phối 8. Nhà phân phối 5) Anh (Chị) cho biết mức độ quan trọng của yếu tố bên trong tác động đến hoạt động marketing của công ty? Các yếu tố bên trong Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng Hoàn toàn không quan trọng 1. Ban lãnh đạo 2. Trình độ nhân viên 3. Nguồn tài chính 4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 5. Chương trình khuyến mại 6. Giá cả sản phẩm, dịch vụ 7. Hệ thống phân phối 8. Yếu tố khác Xin anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin chi tiết Họ và tên Chức vụ Email SĐT TP.HCM, ngày…..tháng…..năm 2010 Xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị) đã hỗ trợ hoàn thành bản câu hỏi này! Mẫu 2 ( Dành cho khách hàng tới công ty ) BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị, chúng tôi đến từ Công Ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh. Chúng tôi đưa ra bảng câu hỏi khảo sát này nhằm thu thập thông tin từ phía Quý khách hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho công ty trong thời gian tới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Qúy vị. 1/ Anh/chị biết đến các sản phẩm của Thiên Hà Xanh computer thông qua phương tiện truyền thông nào? Báo chí, ti vi Internet Qua người thân, bạn bè giới thiệu Khác ……………………………………………………………………………………… 2/ Anh chị vui lòng cho biết anh chị hài lòng điều gì nhất khi chọn mua sản phẩm cho mình tại Thiên Hà Xanh computer ? Thương hiệu tốt Giá cả cạnh tranh Phong cách phục vụ tận tình, chuyên nghiệp, nhân viên bán hàng dễ thương. Chế độ bảo hành hợp lý. Khác: ………………………………………………………………………………… 3/ Đây là lần thứ bao nhiêu anh chị đến với showroom Thiên Hà Xanh computer ? Lần đầu tiên Vài lần, thỉnh thoảng Thường xuyên Xin anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin chi tiết Họ và tên Nghề nghiệp Email SĐT TP.HCM, ngày…..tháng…..năm 2010 Xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị) đã hỗ trợ hoàn thành bản câu hỏi này! Mẫu 3 PHIẾU KHẢO SÁT THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Mã số: 01 Số phiếu: 15/50 Khu vực khảo sát: Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh Khảo sát viên: Triệu Thị Ngà. Ngày khảo sát: 20/05/2010 Xin chào Anh (chị)! Tôi là sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, hiện tôi đang làm bài khảo sát nghiên cứu đề tài “Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh tại TP. HCM”. Mong Anh (chị) vui lòng dành thời gian để trả lời một số câu hỏi dưới đây. Ý kiến của Anh (chị) sẽ giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong công tác nghiên cứu! Vui lòng đánh dấu (P) vào những ô mà Anh (chị) cho là đúng nhất. Chân thành cảm ơn! 1/ Anh/chị đã bao giờ nghe tới cái tên Thiên Hà Xanh computer chưa? o Chưa bao giờ o Thỉnh thoảng o Thường xuyên 2/ Anh/chị biết đến các sản phẩm của Thiên Hà Xanh Computer thông qua phương tiện truyền thông nào? o Báo chí o Tivi o Internet Người giới thiệu Khác ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/ Anh (chị) vui lòng cho biết anh chị thường mua các sản phẩm PC ở đâu? Phong Vũ Computer Tú Hòa Computer Showroom Thiên Hà Xanh computer Khác …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4/ Anh (chị) vui lòng cho biết tiêu chí của Anh (chị) khi chọn sản phẩm PC cho mình? Thương hiệu cửa hàng Giá cả sản phẩm Chế độ bảo hành Thuận tiện, gần nhà Xuất xứ sản phẩm Khác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5/ Anh chị vui lòng cho biết anh chị thường tìm kiếm thông tin sản phẩm qua các công cụ gì? Liên hệ trực tiếp tới các nhân viên tại các showroom bán hàng. Tìm thông tin trên báo, tạp chí Tìm thông tin trên Internet Qua người thân, bạn bè Khác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6/ Anh chị nghĩ như thế nào về hình thức mua hàng và đặt hàng qua mạng? Rất hay và thuận tiện Không an toàn về chất lượng Không có độ tin cậy Rườm rà Khác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7/ Anh chị cho biết mức độ sẵn sàng của anh chị cho việc thay đổi sản phẩm PC của gia đình khi sản phẩm mới hiện đại tốt hơn? Sẵn sàng Không thay đổi Sẽ xem xét 8/ Hiện tại Anh/Chị không hài lòng điểm nào ở dịch vụ của các công ty vi tính khác? Theo anh chị họ cần thay đổi điểm gì ? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9/ Anh chị vui lòng cho biết anh chị có sẵn sàng sử dụng các sản phẩm của Thiên Hà Xanh computer cùng chức năng với mức giá cạnh tranh hơn không? Sẵn sàng Tùy trường hợp cụ thể Xin anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin chi tiết Họ và tên :…………………………………………………………………………… Nghề nghiệp………………………………………………………………………… Email SĐT………………… TP.HCM, ngày…..tháng…..năm 2010 Xin chân thành cảm ơn Quí anh (chị) đã hỗ trợ hoàn thành bản câu hỏi này!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnội dung,TLTK,Phụluc.doc
  • pptChuyên đề luận văn tốt nghiệp.ppt
  • docdanhmuccackihieu,bang,chuviettat.doc
  • docMUCLUC.doc
  • docBia,loicamket,loicamon.doc
Luận văn liên quan