Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở xã Văn Đức - Gia Lâm

Mục lục Lời mở đầu 1Tịnh cấp thiết của đề tài. 2. Mục đích nghiên cứu: 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4. Kết cấu chuyên đề. Chương I: Cơ sở lý luận của việc tổ chức sản xuất rau an toàn 1Cạc khái niệm và các vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất rau an toàn. 11.- Các khái niệm 12.- Các vấn đề liên quan. 2. Sự cần thiết phải tổ chức sản xuất rau an toàn. 21. Nhu cầu tiêu dùng rau an toàn ở nước ngoài. 22. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau ở nước ta. 23. Nhược điểm của rau thường và sản xuất rau thường. 24. Yêu cầu sản xuất rau thực phẩm. 3. Đặc điểm của tổ chức sản xuất rau an toàn. 31.Trịnh độ kĩ thuật cao. 32. Chi phí sản xuất rau an toàn cao hơn rau thường. 33. Tiêu thụ bước đầu gặp nhiều khó khăn. 4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn: 41.- Tình hình sản xuất. 41.1. Tổ chức sản xuất 41.2. Quy trình sản xuất rau an toàn. 42.Tịnh hình tiêu thu rau an toàn. 43. Kết luận. Chương 2: Thực trạng tổ chức rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm 1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội ở Văn Đức - gia Lâm ảnh hưởng đến tổ chức rau an toàn. 11. Đặc điểm tự nhiên. 12. Tình hình kinh tế – xã hội. 12.1. Đất đai. 12.2. Dân số và lao động. 12.3. Cơ sở hạ tầng. 12.4. Các tổ chức chính trị, xã hội. 13. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế –xã hội của xã Văn đức – Gia Lâm đến sản xuất rau an toàn. 2. Khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp ở xã Văn Đức – Gia Lâm. 21. Ngành trồng trọt. 22. Ngành chăn nuôi. 23. Ngành thuỷ sản. 24. Thu nhập và đời sống. 3Tịnh hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở Văn Đức - Gia Lâm. 31. Bố trí sản xuất rau an toàn. 32. Thực trạng thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 33. Mô hình sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 34. Sơ chế và chế biến. 35. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất rau an toàn. 36. Tổ chức tiêu thụ rau an toàn của xã Văn Đức. 37. Các chính sách liên quan đến sản xuất rau an toàn ở Văn Đức trong thời gian qua. 4. Đánh giá chung. 41. Kết quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm trong những năm qua. 42. Một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm. 43. Hiệu quả của việc sản xuất rau an toàn ở Văn Đức. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức – Gia Lâm trong thời gian tới. 1. Căn cứ tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 11. Quan điểm về phát triển rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 12. Dự báo một số vấn đề liên quan đến phát triển sản xuất rau an toàn . 2. Phương hướng tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. 21. Định hướng chung. 22. Định hướng của xã Văn Đức- Gia Lâm. 3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiêu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm trong thời gian tới. 31. Qui vùng diện tích trồng rau an toàn. 32. Giải pháp kĩ thuật trong sản xuất rau an toàn của xã Văn Đức. 33. Đầu tư cơ sở hạ tầng và các tiến bộ kĩ thuật. 34. Sơ chế, chế biến. 35. giải pháp về dịch vụ kĩ thuật. 36. Giải pháp về tổ chức và quản lý rau an toàn. 37. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ rau an toàn. 38. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách đối với phát triển sản xuất rau an toàn. Kết luận và kiến nghị. 1. Kết Luận. 2. Kiến nghị. 21. Đối với nhà nước, uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. 22. Đối với uỷ ban nhân dân huyện Gia Lâm, uỷ ban nhân dân xã Văn Đức. 23. Đối với hộ gia đình trong xã Văn Đức. Tài liệu tham khảo. Lời mở đầu 1. Tịnh cấp thiết của đề tài. Rau an toàn là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Rau không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng cho con người mà còn cung cấp các chất sơ (Cellulose) giúp cơ thể tiêu hoá thức ăn dễ dàng và phòng ngừa các bệnh tim mạch, huyết áp cao Ngoài ra, rau an toàn còn có giá trị kinh tế như để xuất khẩu, làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Phát triển sản xuất rau an toàn còn có tác dụng tạo việc làm và tăng thu nhập cho hộ gia đình. Hà Nội là thủ đô của cả nước, là một trong những Thành phố có mật độ dân số cao, đứng thứ 2 sau Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ước tính trung bình mỗi ngày Hà Nội tiêu dùng khoảng 200 tấn rau các loại. Để đáp ứng nhu cầu này, Hà Nội không chỉ nhập rau của các tỉnh khác trong cả nước mà còn tự phải sản xuất rau đáp ứng một phần nào đó nhu cầu tiêu thụ rau của mình. Bởi vậy, vùng ngoại thành Hà Nội đã được xác định là vành đai để cung cấp rau đáp ứng cho nhu cầu Hà Nội và xuất khẩu. Nhưng với trình độ thấp kém và do thói quen vùng trồng rau ở ngoại thành Hà Nội vẫn chủ yếu sử dụng phân chuồng tươi để bón cho rau. Trong phân chuồng tươi có nhiều vi khuẩn, nấm gây bệnh cho người và trứng các loại giun sán. Sản phẩm rau quả của vùng này còn mang nhiều thuốc trừ sâu bệnh ngày càng tăng đã trở thành nguồn gây bệnh cho con người và giết đi nhiều loại động vật có ích cho con người. Mặt khác, nó còn làm cho môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng tới môi trường sống của con người. Ngày nay cùng với sự phát triển của thế giới, nhu cầu về rau ngày càng tăng ở Hà Nội đặc biệt là nhu cầu về chất lượng. Cần phải loại bỏ và hạn chế các nhược điểm của rau thường như: bị ô nhiễm hoá do hoá chất bảo vệ thực vật, hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong rau quá cao, các vi sinh vật gây hại có trong rau nhằm hạn chế các nhân tố gây hại hết sức nguy hiểm đến sức khoẻ con người. Xã Văn Đức - Gia Lâm cũng là một xã thuộc ngoại thành Hà Nội, nên việc sản xuất rau an toàn cũng nằm trong tình trạng trên. Mặt khác, xã Văn Đức nằm xa trung tâm Thành phố, Huyện nên việc tiếp thu các tiến bộ kĩ thuật còn nhiều khó khăn, hơn nữa hàng năm xã bị ngập lụt trong 2 tháng. Bởi vậy việc sản xuất rau an toàn của xã còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải quyết. Xuất phát từ những vấn đề trên em xin chọn: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở xã Văn Đức- Gia Lâm”^. Làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích chung: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các biện pháp chủ yếu nhằm tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức theo hướng bền vững và hiệu quả trong những năm tới. Mục đích cụ thể: - Hệ thống hoá các cơ sở lí luận và thực tiễn của tổ chức sản xuất rau an toàn. - Đánh giá thực trạng tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức trong giai đoạn 2000-2002. - Đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm tổ chức sản xuất rau an toàn có hiệu quả trong những năm tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của đề tài thuộc khía cạnh kinh tế kĩ thuật của một số biện pháp tổ chức sản xuất rau. Phạm vi nghiên cứu là biện pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Văn Đức- Gia Lâm. 4. Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và các danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm 3 chương. Chuơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của tổ chức sản xuất rau an toàn. Chuơng 2: Thực trạng tổ chức sản xuất rau an toàn ở Văn Đức- Gia Lâm. Chương 3: Phương hướng và giải pháp tổ chức sản xuất rau an toàn có hiệu quả ở Văn Đức- Gia Lâm trong những năm tới.

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2605 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở xã Văn Đức - Gia Lâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuyÓn giao kÜ thuËt th× Ýt nhÊt ph¶i cã 2 ®iÒu kiÖn. §ã lµ, néi dung buæi häp ph¶i ng¾n gän vµ cã tiÒn båi d­ìng b»ng mét ngµy c«ng lao ®éng. Nh­ vËy, ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n g©y ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt rau an toµn. * PhÝa ng­êi tiªu dïng. - T©m lÝ ng­êi tiªu dïng ch­a tin t­ëng vµo chÊt l­îng rau an toµn: t©m lÝ ng­êi tiªu dïng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn. ChØ khi ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn s¶n phÈm rau an toµn th× s¶n phÈm s¶n xuÊt rau an toµn míi ph¸t triÓn. Theo ®iÒu tra th× hÇu hÕt hä kh«ng tin t­ëng vµo chÊt l­îng rau an toµn do c¸c nguyªn nh©n sau: + ViÖc qu¶n lÝ l­u th«ng rau, kiÓm tra chÊt l­îng rau an toµn ch­a ®­îc lµm th­êng xuyªn, ch­a cã ph­¬ng tiÖn kiÓm tra nhanh chÊt l­îng s¶n phÈm rau an toµn vµ ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng, do vËy ch­a thuyÕt phôc ng­êi tiªu dïng tin t­ëng. + Ch­a g¾n tr¸ch nhiÖm gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. S¶n phÈm kh«ng cã bao b×, nh·n m¸c ghi ®Þa chØ n¬i s¶n xuÊt nªn t©m lÝ vµ ®é tin cËy cña ng­êi tiªu dïng ch­a cao, ch­a thuyÕt phôc. + Ng­êi s¶n xuÊt kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm khi x¶y ra sù cè ngé ®éc do ¨n ph¶i rau cã thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Nh÷ng tån t¹i trªn céng víi viÖc ch­a ph©n ®Þnh r¹ch rßi gi÷a rau an toµn vµ rau kh«ng an toµn trªn thÞ tr­êng khiÕn cho ng­êi tiªu dïng hoµi nghi, thiÕu yªn t©m. Nh­ vËy, t©m lÝ ng­êi tiªu dïng lµ hoµn toµn ch­a tin t­ëng vµo chÊt l­îng rau an toµn. §©y còng lµ mét trë ng¹i lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn rau an toµn cña x· V¨n §øc – Gia L©m. §ßi hái c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cã v¨n b¶n ph¸p lÝ ®Ó ®¶m b¶o niÒm tin cho ng­êi tiªu dïng. - ThÞ tr­êng rau an toµn ch­a æn ®Þnh: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu h­íng tiªu dïng rau an toµn ®· cã b­íc chuyÓn biÕn míi, nhiÒu cöa hµng b¸n rau ®­îc më ra vµ t¹o ®iÒu kiÖn trao ®æi, l­u th«ng rau an toµn ®­îc rÔ rµng h¬n. Nh­ng thÞ tr­êng tiªu thô rau Hµ Néi còng ®Æt ra nhiÒu bÊt cËp, cÇn ph¶i th¸o gì: + Ch­a cã c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé vÒ thÞ tr­êng tiªu thô c¸c s¶n phÈn rau an toµn do nhµ n­íc qu¶n lý nh­: kh«ng cã chî ®Çu mèi tËp trung c¸c s¶n phÈm rau an toµn; ch­a cã nhiÒu cöa hµng chuyªn b¸n rau an toµn, c¬ së chÕ biÕn rau... nªn tØ lÖ rau an toµn ®­îc tiªu thô rÊt h¹n chÕ. + Søc mua rau an toµn cña ng­êi n«ng d©n cßn nhiÒu h¹n chÕ. Do t©m lÝ ng­êi tiªu dïng ®· ph©n tÝch ë trªn. + §iÒu kiÖn giao l­u hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do hÖ thèng cöa hµng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cßn qu¸ máng ch­a cã ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng cho viÖc vËn chuyÓn rau an toµn. HiÖn nay, nhu cÇu rau an toµn ngµy cµng t¨ng víi s¶n l­îng s¶n xuÊt ra cã thÓ vÉn ch­a ®¸p øng nhu cÇu. MÆc dï vËy, viÖc tiªu thô rau an toµn vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng Õ Èm, kh«ng tiªu thô ®­îc. Nguyªn nh©n lµ do chÊt l­îng rau kh«ng ®­îc b¶o ®¶m. §ßi hái c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan vµ uû ban nh©n d©n x· cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao th­¬ng hiÖu rau an toµn do x· m×nh s¶n xuÊt ra. * Chi phÝ kiÓm nghiÖm, ph©n tÝch chÊt l­îng rau an toµn cßn cao: §Ó tiªu thô rau an toµn mét c¸ch dÔ dµng víi khèi l­îng lín th× cÇn ph¶i t¹o niÒm tin cña kh¸ch hµng vµ rau an toµn. Nh­ng ®Ó biÕt ®­îc ®ã lµ rau an toµn th× cÇn ph¶i cã c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra chÊt l­îng rau vµ ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ tõ 20- 25 ngh×n ®ång cho mét mÉu rau tuú theo chØ tiªu ph©n tÝch. Do vËy ng­êi s¶n xuÊt ph¶i b¸n rau an toµn víi gi¸ cao th× míi bï ®¾p ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt. §©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n trong tiªu thô víi chi phÝ kiÓm nghiÖm, ph©n tÝch rau an toµn cao ®· lµm cho viÖc kiÓm tra chÊt l­îng chØ ë mét sè lo¹i rau h¹n chÕ vµ kh«ng liªn tôc. 4.3. HiÖu qu¶ cña viÖc s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc. * HiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ. XÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ chóng ta xem xÐt ë gãc ®é lîi nhuËn, gi¸ trÞ s¶n xuÊt, thu nhËp,...cña viÖc s¶n xuÊt rau an toµn cña x· V¨n §øc – Gia L©m. §èi víi viÖc s¶n xuÊt rau an toµn cã ý nghÜa kinh tÕ lín ®Õn ng­êi n«ng d©n x· V¨n §øc (thÓ hiÖn ë biÓu 18). BiÓu 18: C¬ cÊu gi¸ trÞ ngµnh s¶n xuÊt rau an toµn cña x· V¨n §øc. N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 Sè tiÒn (tû ®ång) C¬ cÊu (%) Sè tiÒn (tû ®ång) C¬ cÊu (%) Sè tiÒn (tû ®ång) C¬ cÊu (%) Thu nhËp ngµnh n«ng nghiÖp 8,9 100,00 9,713 100,00 12,343 100,00 Thu nhËp ngµnh trång trät (tû ®ång) 5,952 66,87% 7,554 77,77 8,891 72,03 Thu nhËp ngµnh rau an toµn 2,33 26,17% 3,34 34,38 3,937 31,89 (Nguån: Thèng kª x· V¨n §øc) ChØ tÝnh riªng n¨m 2002 tæng s¶n l­îng rau an toµn ®· ®¹t 5,813 tÊn víi gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®¹t 11,6 tû ®ång vµ thu nhËp thu ®­îc lµ 3,937 tû ®ång chiÕm 31,89% gi¸ trÞ cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ chiÕm 21,5 % tæng thu nhËp toµn x·. Nh­ vËy, viÖc s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¨ng gi¸ trÞ thu nhËp cña toµn x·. Ngoµi ra, tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn cßn gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh trång trät: t¨ng tû träng c¸c lo¹i c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh­ c¸c lo¹i rau cao cÊp, gi¶m tû träng c¸c lo¹i c©y trång cò, cã gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp nh­ ng«. Bëi vËy, n¨m 2000 diÖn tÝch gieo trång rau lµ 167,76 ha ®· t¨ng lªn 283,2 ha n¨m 2002 vµ lµm cho lîi nhuËn thu ®­îc tõ s¶n xuÊt rau an toµn cña x· t¨ng tõ 2,33 tû ®ång, chiÕm 26,17% gi¸ trÞ ngµnh n«ng nghiÖp (n¨m 2000) lªn 3,937 tû ®ång, chiÕm 31,89% gi¸ trÞ ngµnh n«ng nghiÖp (n¨m 2002). Nh­ vËy, viÖc s¶n xuÊt rau an toµn ®· gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp cña hé n«ng d©n. CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tæ chøc tèt, cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt rau an toµn cña x· ®Ó ®Õn n¨m 2005 dù kiÕn cã kho¶ng 6,4 tû ®ång lîi nhuËn tõ s¶n xuÊt rau an toµn ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo tæng thu nhËp x·. * HiÖu qu¶ x· héi. S¶n xuÊt rau an toµn gãp phÇn t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho h¬n 300 lao ®éng vµ hµng tr¨m lao ®éng dÞch vô tiªu thô s¶n phÈm rau ë ®Þa ph­¬ng. Bëi yªu cÇu cña s¶n xuÊt rau an toµn lµ ®ßi hái t¨ng sö dông ph©n h÷u c¬, ph©n vi sinh vµ c¸c biÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp (IPM)... Do vËy, ®ßi hái mét l­îng lín c«ng lao ®éng (lín h¬n rÊt nhiÒu so víi s¶n xuÊt rau ®¹i trµ). Xo¸ bá thêi gian n«ng nhµn, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m ngÌo. Gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt rau hµng ho¸ ph¸t triÓn, nhiÒu c¬ së h¹ tÇng ®­îc x©y dùng, n©ng cÊp. N©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vµ ý thøc cho ng­êi lao ®éng lµm nghÒ trång rau trong x·. * HiÖu qu¶ m«i tr­êng. H¹n chÕ tèi ®a « nhiÔm m«i tr­êng do: - Tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn ®· sö dông vµ khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai, nguån n­íc vµ c¸c nguån lùc kh¸c mét c¸ch hîp lý. - H¹n chÕ ®èi ®a viÖc sö dông ph©n bãn vµ thuèc trõ s©u cã nguån gèc ho¸ häc vµ ®éc h¹i. Duy tr× c©n b»ng sinh th¸i quÇn thÓ sinh vËt, b¶o vÖ thiªn ®Þch gióp cho c©y ph¸t triÓn tèt. T¸c dông cã ®­îc lµ do ¸p dông quy tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn lµm gi¶m sö dông thuèc trõ s©u ho¸ häc vµ thay vµo ®ã ­u tiªn sö dông c¸c chÕ phÈm sinh häc, th¶o méc. Tãm l¹i: qua viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc – Gia L©m trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã thÓ rót ra c¸c kÕt luËn sau: X· V¨n §øc – Gia L©m cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt tõ n¨m 2000 – 2002 s¶n xuÊt ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn kh¸ râ vÒ quy m«, n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng rau. Tuy vËy, trong tæ chøc vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc – Gia L©m cßn nhiÒu h¹n chÕ, khã kh¨n lµm cho hiÖu qu¶ kinh tÕ ch­a cao, ch­a kÝch thÝch ng­êi s¶n xuÊt ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn. Bëi vËy, cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc – Gia L©m. Ch­¬ng 3: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc – Gia L©m trong thêi gian tíi. 1. C¨n cø tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc- Gia L©m. 1.1. Quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn rau an toµn ë V¨n §øc- Gia L©m. Ph¸t triÓn rau an toµn cña V¨n §øc- Gia L©m ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm ph¸t triÓn hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng, b¶o vÖ c¶nh quan vµ c¶i t¹o m«i tr­êng, m«i sinh. S¶n xuÊt rau hiÖn t¹i cßn ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng, kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt rau trong t­¬ng lai. §Ó qu¸n triÖt quan ®iÓm nµy cÇn t¨ng c­êng s¶n xuÊt rau cao cÊp, rau an toµn, sö dông ph©n bãn, thuèc trõ s©u, vµ n­íc t­íi theo tiªu chuÈn s¶n xuÊt rau an toµn. 1.2. Dù b¸o mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn . 1.2.1. D©n sè Hµ Néi. Tæng d©n sè Hµ Néi hiÖn nay lµ kho¶ng 3.500.000 ng­êi, dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 lµ kho¶ng 3.900.000 ng­êi (trong ®ã d©n ®« thÞ 1.600.000 ng­êi, d©n ngo¹i thµnh lµ 1.300.000 ng­êi vµ kho¶ng 1.000.000 ng­êi tõ c¸c tØnh kh¸c vÒ sinh sèng vµ kh¸ch v·ng lai). 1.2.2. Nhu cÇu rau xanh ®Õn n¨m 2010. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nhu cÇu thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt, thÞ tr­êng rau bao gåm thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Nhu cÇu cña c¶ hai thÞ tr­êng nµy lµ rÊt lín. - Theo tµi liÖu dù b¸o ®Õn 2010 d©n sè n­íc ta sÏ cã 95.000.000 ng­êi, du kh¸ch quèc tÕ sÏ cã 8.000.000 ng­êi vµ nhu cÇu rau sÏ lµ 8,5 triÖu tÊn trong ®ã d©n sè ®« thÞ tiªu dïng 3 triÖu tÊn (theo biÓu 18). BiÓu 19: dù b¸o nhu cÇu rau giai ®o¹n 2005- 2010. DiÔn gi¶i §¬n vÞ N¨m 2005 2010 1. Nhu cÇu c¶ n­íc Ngh×n tÊn 7530 10.380 - Néi tiªu Ngh×n tÊn 6230 8500 -XuÊt khÈu Ngh×n tÊn 1300 1880 2. Tæng nhu cÇu cña Hµ Néi TÊn 314165 362288 Néi thµnh Trong ®ã: nhu cÇu rau an toµn TÊn TÊn 204776 163821 213416 192075 -ChÕ biÕn vµ xuÊt khÈu TÊn 4000 5500 (Nguån: Theo tµi liÖu cña FAO) - ThÞ tr­êng ngoµi n­íc theo tµi liÖu cña FAO trong 10 n¨m gÇn ®©y, nhu cÇu rau qu¶ t­¬i cña thÕ giíi t¨ng nhanh: 3,6% cho giai ®o¹n 1990-2000 ®©y lµ triÓn väng më ra cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau xuÊt khÈu cña c¶ n­íc. Bëi vËy, mµ n­íc ta kh«ng ngõng më réng quan hÖ quèc tÕ, héi nhËp víi khu vùc thÕ giíi, ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch n­íc ngoµi ®Æt mua rau qu¶ ViÖt Nam víi khèi l­îng lín nh­: chuèi t­¬i, v¶i hép, døa,... vµ nhiÒu s¶n phÈm kh¸c. Nh­ vËy nhu cÇu rau qu¶ cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ngµy cµng t¨ng. §Æc biÖt nhu cÇu rau an toµn ®ang lµ nguyÖn väng cña toµn d©n ®· lµ yÕu tè kÝch thÝch s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc - Gia L©m ph¸t triÓn. 2. Ph­¬ng h­íng tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc- Gia L©m. 2.1. §Þnh h­íng chung. Môc tiªu chung cña ngµnh rau qu¶ ViÖt Nam giai ®o¹n 2005-2010 chñ yÕu nh»m ®¶m b¶o nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi víi sè l­îng ngµy cµng nhiÒu vµ chÊt l­îng ngµy cµng t¨ng, phÊn ®Êu ®­a møc tiªu dïng rau lªn 90 Kg/ng­êi/n¨m. Khai th¸c ®iÒu kiÖn lîi thÕ cña vïng sinh th¸i t¹o ra c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung vµ tiªu thô t­¬i phôc vô cho nhu cÇu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Qu¸n triÖt nghÞ quyÕt 15 cña bé chÝnh trÞ vµ NghÞ quyÕt §¹i Héi §¶ng bé kho¸ XIII cña thµnh uû ®· ®Æt ra: “Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ ngo¹i thµnh theo h­íng n«ng nghiÖp ®« thÞ sinh th¸i. Tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp. ¦u tiªn x©y dùng vµnh ®ai c©y xanh, rau an toµn phôc vô ®êi sèng vµ ®¶m b¶o m«i tr­êng”. T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt n«ng th«n tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt t¹o nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ cao, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong ®ã chó träng ph¸t triÓn rau an toµn tiÕn tíi viÖc x· héi ho¸ thùc hiÖn quy tr×nh kÜ thuËt s¶n xuÊt rau an toµn nh»m cã c¸c s¶n phÈm rau xanh ®¹t chØ tiªu lµ rau an toµn, cung cÊp cho ng­êi d©n ®« thÞ. §èi víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau giai ®o¹n 2000-2010 trong dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn Gia L©m cã nªu lµ tËp trung ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn, rau cao cÊp, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm, tiÕn tíi x©y dùng c¸c vïng chuyªn canh, tõng b­íc øng dông c«ng nghÖ chÕ biÕn rau qu¶. 2.2. §Þnh h­íng cña x· V¨n §øc- Gia L©m. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h­íng chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i sang s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vµ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Khai th¸c triÖt ®Ó vïng ®Êt canh t¸c cña x· lµ ®Êt b·i båi ven s«ng, tÝch cùc trång c©y rau mµu vµ c©y vô ®«ng. §Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh trång rau an toµn ®Õn n¨m 2005 ®¹t diÖn tÝch chuyªn trång rau an toµn cña x· lµ 159,5 ha chiÕm 55,8% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch gieo trång rau an toµn ®­îc n©ng lªn 460 ha. Trªn c¬ së ®Þnh h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh rau cña c¶ n­íc, cña thµnh phè Hµ Néi, cña huyÖn Gia L©m; ®Þnh h­íng môc tiªu ph¸t triÓn rau an toµn cña x· V¨n §øc, c¨n cø vµo yÕu tè néi lùc: kh¶ n¨ng ®Êt ®ai, lao ®éng, kh¶ n¨ng ®Çu t­, nhÞp ®é ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn rau hµng ho¸, chñ tr­¬ng cao cÊp ho¸ s¶n phÈm n«ng nghiÖp, nhu cÇu thÞ tr­êng, c¹nh tranh, xu thÕ tiªu dïng trong t­¬ng lai. X· V¨n §øc cã ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn cña x· giai ®o¹n 2005-2010 nh­ sau: - §Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng víi n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, s¶n l­îng ngµy cµng nhiÒu, chñng lo¹i ngµy cµng phong phó, t¨ng nhanh s¶n xuÊt rau an toµn vµ rau chÕ biÕn. - §­a s¶n xuÊt rau cña x· trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ qui m« tËp trung víi l­u th«ng ph©n phèi vµ chÕ biÕn dù tr÷ víi kÜ thuËt tiÕn bé ®­îc thu h¸i vµ sö lÝ theo tiªu chuÈn. LÊy s¶n xuÊt rau an toµn lµm mòi nhän. - T¨ng s¶n xuÊt rau cao cÊp, rau an toµn víi chÊt l­îng cao cung cÊp cho thÞ tr­êng néi thµnh vµ kh¸ch s¹n ®Ó thay thÕ cho rau nhËp khÈu. 3. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc- Gia L©m trong thêi gian tíi. Thùc tr¹ng tæ chøc s¶n xuÊt rau ë V¨n §øc- Gia L©m cho thÊy ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn h¬n n÷a cÇn gi¶i quyÕt ®ång bé nhiÒu vÊn ®Ò. V× c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ- x· héi cã liªn quan chÆt chÏ, rµng buéc víi nhau, do vËy khi gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò nµy còng sÏ liªn quan ®Õn mét vÊn ®Ò kh¸c. Trong khu«n khæ luËn v¨n, em chØ tËp trung nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu mét mÆt nh»m kh¾c phôc c¸c mÆt tån t¹i, mÆt kh¸c nh»m t¹o ra søc m¹nh míi cho ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc- Gia L©m. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p cÇn thùc hiÖn: 3.1. Qui vïng diÖn tÝch trång rau an toµn. X· V¨n §øc lµ mét x· thuÇn n«ng, thu nhËp chñ yÕu dùa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. MÆc dï vËy, nh÷ng n¨m qua V¨n §øc ®· biÕt khai th¸c lîi thÕ cña m×nh lµ cã vïng ®Êt canh t¸c lµ vïng ®Êt b·i n»m bªn c¹nh con S«ng Hång. Do ®ã, x· ®· ph¸t triÓn trång c©y rau, mµu. §Æc biÖt lµ tæ chøc s¶n xuÊt trång rau an toµn cña x· rÊt thuËn lîi. Tuy vËy, t×nh h×nh s¶n xuÊt rau an toµn cña x· nh÷ng n¨m gÇn ®©y cßn h¹n chÕ vÒ qui m«, s¶n xuÊt míi chØ thùc hiÖn trªn qui m« nhá bÐ, manh món. Cã mét sè vïng rau an toµn vÉn cßn trång xen víi ®Êt ng« do ®ã mµ ch­a ph¸t huy hÕt tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, qui tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn tiÕn hµnh gÆp nhiÒu khã kh¨n. MÆt kh¸c, viÖc s¶n xuÊt rau an toµn vÉn cßn manh món, kh«ng tËp trung g©y khã kh¨n cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt rau an toµn lµ hÕt søc tèn kÐm vµ kh«ng hiÖu qu¶. Bëi vËy, quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc lµ cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Tr­íc m¾t, nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ thay thÕ nhËp khÈu, b¶o vÖ søc khoÎ con ng­êi tiÕn tíi mét nÒn n«ng nghiÖp s¹ch vµ bÒn v÷ng. KÕ ho¹ch bè trÝ vïng trång rau an toµn cña x· ®­îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m dùa trªn sù hoµn thiÖn vÒ c«ng t¸c thuû lîi vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña n«ng d©n; dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ, c¨n cø vµo thæ nh­ìng, m«i tr­êng, kh«ng khÝ,... Dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 diÖn tÝch trång rau an toµn sÏ lµ 159,5 ha t¨ng gÇn gÊp 2 lÇn n¨m 2000 (80 ha). §Êt trång rau an toµn cña x· chñ yÕu ®­îc trång trªn ®Êt cã hÖ thång t­íi tiªu tèt vµ ®­îc bè trÝ ë ®Þa bµn thuËn lîi. BiÓu 20: dù kiÕn qui ho¹ch diÖn tÝch gieo trång rau an toµn ®Õn n¨m 2005 cña x· V¨n §øc- Gia L©m. N¨m ChØ tiªu HiÖn tr¹ng 2003 2004 2005 DiÖn tÝch gieo trång 283,2 369 425 460 HÖ sè lÇn trång 2,36 2,52 2,59 2,62 Do ®Æc ®iÓm cña V¨n §øc lµ hµng n¨m cã 1 ®Õn 2 th¸ng mïa lò (th¸ng 7, 8) th­êng ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt, cho nªn vµo thêi ®iÓm nµy chØ s¶n xuÊt rau an toµn ë nh÷ng ch©n ruéng cao vµ th­êng lµ c¸c lo¹i rau ¨n l¸. C¬ cÊu mïa vô s¶n xuÊt ®­îc c¸c hé bè trÝ trång xen gèi gi÷a c¸c lo¹i rau kh¸c nhau rÊt ®a d¹ng ®Ó nh»m môc tiªu t¹o ra thu nhËp cao nhÊt. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn qui ho¹ch: ®Êt ®ai, nguån n­íc, kh«ng khÝ, c¬ së h¹ tÇng... ë V¨n §øc ®­îc coi lµ kh¸ thuËn lîi: - §Êt trång rau an toµn: 100% lµ ®Êt b·i, ®Êt phï sa ®­îc båi ®¾p hµng n¨m, ®Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, tho¸t n­íc tèt t­¬ng ®èi t­¬i xèp... - N­íc t­íi cho khu vùc trong ®ång: c¬ b¶n ®¸p øng vÒ sè l­îng, vÒ chÊt l­îng n­íc t­íi còng t­¬ng ®èi tèt do 100% n­íc t­íi lÊy tõ s«ng Hång. - HÖ thèng giao th«ng thuËn lîi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó vËn chuyÓn gièng, ph©n bãn, s¶n phÈm ®Õn n¬i s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Theo sè liÖu cña viÖn nghiªn cøu rau qu¶, tæng vèn ®Çu t­ cho 1 ha rau an toµn lµ 200 triÖu ®ång bao gåm hÖ thèng x©y dùng thuû lîi, hÖ thèng läc n­íc, c¶i t¹o ®Êt... víi sè vèn nh­ vËy cÇn cã sù hç trî cña nhµ n­íc, Së N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh phè, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ sù huy ®éng ®ãng gãp cña ng­êi d©n, c¸c tæ chøc cã thÓ ®¶m b¶o tèt c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt rau an toµn ë vïng qui ho¹ch. 3.2. Gi¶i ph¸p kÜ thuËt trong s¶n xuÊt rau an toµn cña x· V¨n §øc. §Ó viÖc s¶n xuÊt rau an toµn cña x· ®¹t hiÖu qu¶ th× tr­íc tiªn t­ t­ëng l·nh ®¹o x· ph¶i thÊy viÖc tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn qui m« c¶ x· lµ nhiÖm vô cña toµn §¶ng bé, cña Héi ®ång nh©n d©n. Tõ ®ã §¶ng bé chØ ®¹o c¸c ngµnh ban trong x· vµo c«ng cuéc vËn ®éng toµn d©n. X©y dùng NghÞ quyÕt tõ §¶ng bé, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n, ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ. Ph©n c«ng lùc l­îng vËn ®éng vµ tæ chøc thùc hiÖn. X¸c ®Þnh râ vai trß cña khuyÕn n«ng c¬ së, c«ng t¸c HTX lµ 2 lùc l­îng nßng cèt. Uû ban nh©n d©n ban hµnh c¸c qui ®Þnh t¹i ®Þa ph­¬ng vÒ s¶n xuÊt rau an toµn vµ giao cho c¸c ban chñ nhiÖm- ban qu¶n trÞ HTX lµ ng­êi tæ chøc gi¸m s¸t vµ tæ chøc thùc hiÖn nh»m t¹o hµnh lang ph¸p lÝ. Më c¸c cuéc vËn ®éng ®Õn tõng chi bé, xãm, c¸c ngµnh. Nªn chän mét sè hé n«ng d©n tiªn tiÕn ®Ó tæ chøc tr×nh diÔn tæng hîp c¸c biÖn ph¸p sinh häc vµ canh t¸c. C¸c hé n«ng d©n tham gia tr×nh diÔn ph¶i tu©n thñ c¸c qui tr×nh kÜ thuËt s¶n xuÊt rau an toµn, mÆt kh¸c sÏ ®Òn bï tho¶ ®¸ng nÕu n¨ng suÊt rau kh«ng ®¹t møc b×nh qu©n cña vïng. C¸n bé kÜ thuËt ph¶i b¸m s¸t ®Þa bµn ®Ó mét mÆt cung cÊp cho ng­êi tham gia tr×nh diÔn c¸c th«ng tin khoa häc cÇn thiÕt, mÆt kh¸c theo dâi ®óng qui tr×nh s¶n xuÊt ®Ò ra. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn tËp huÊn cho ng­êi s¶n xuÊt b»ng nhiÒu h×nh thøc dÔ hiÓu, hÊp dÉn ng­êi s¶n xuÊt n¾m ch¾c quy tr×nh kÜ thuËt s¶n xuÊt vµ qui tr×nh phßng trõ dÞch h¹i tæng hîp IPM, th­êng xuyªn phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc vÒ tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt míi cho ng­êi s¶n xuÊt. Th«ng tin c¸c t¸c h¹i cña viÖc s¶n xuÊt rau kh«ng an toµn cho n«ng d©n hiÓu râ, khi s¶n xuÊt rau kh«ng an toµn th× t¸c h¹i tr­íc nhÊt lµ ng­êi s¶n xuÊt ph¶i g¸nh chÞu v× bÞ tiÕp xóc nhiÒu nhÊt víi thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ho¸ chÊt, ph©n bãn mµ nhÊt lµ ph©n bãn t­¬i. H­íng dÉn kÜ thuËt sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt cho n«ng d©n. Th«ng qua c¸c buæi tËp huÊn chuyªn ®Ò cña ban khuyÕn n«ng vµ HTX, c¸c líp qu¶n lÝ dÞch h¹i tæng hîp. Th­êng xuyªn th«ng b¸o qui ®Þnh cña uû ban nh©n d©n vÒ viÖc cÊm sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt, cÊm sö dông thuèc ngoµi danh môc cho rau vµ c¸c qui ®Þnh vÒ c¸ch sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt. Ngoµi ra, x· V¨n §øc cÇn t¨ng c­êng tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­: ®µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh ViÖt Nam, ®µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Hµ Néi, t¹p chÝ NN & PTNT, b¸o Hµ Néi míi,...vÒ c¸c lîi Ých cña viÖc sö dông rau an toµn, c¸c ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt vµ b¸n rau an toµn cña x· nh»m t¨ng ®é tin cËy cña ng­êi tiªu dïng. TiÕp tôc më c¸c líp tËp huÊn, h­íng dÉn c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt rau an toµn trªn toµn x· vÒ qui tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn. Tr­íc m¾t cÇn tËp trung vµo c¸c hé s¶n xuÊt t¹i khu d­ ¸n 30 ha. §Ó cã ®­îc s¶n phÈm rau an toµn th× ngoµi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng s¶n xuÊt rau kh«ng bÞ « nhiÔm cÇn ph¶i thùc hiÖn s¶n xuÊt rau an toµn theo ®óng quy tr×nh kÜ thuËt s¶n xuÊt rau, cã thùc hiÖn nh­ vËy th× viÖc tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn míi ®¹t kÕt qu¶ cao vµ ®¶m b¶o s¶n phÈm lµ rau an toµn. 3.2.1. Gièng: h¹t gièng lµ lo¹i vËt t­ kÜ thuËt ®Æc biÖt quan träng trong s¶n xuÊt rauv× cã ®ñ h¹t gièng, h¹t gièng cã chÊt l­îng tèt th× míi chñ ®éng ®­îc thêi vô, míi thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cho n¨ng suÊt cao vµ chÊt l­îng s¶n phÈm tèt. * Tæ chøc tèt dÞch vô vÒ gièng: - Gièng rau nhËp néi rÊt ®¾t. VÝ dô: gièng ®Ëu Hµ Lan, n«ng d©n ph¶i mua 150 ngh×n ®ång/kg mµ muèn gieo 1 sµo b¾c bé cÇn 1- 1,5 kg gièng. Do ®ã chi phÝ qu¸ ®¾t so víi thu nhËp cña hé n«ng d©n. Nhµ n­íc ph¶i cã biÖn ph¸p hç trî gi¸ gièng rau nhËp khÈu cho n«ng d©n. - Th«ng qua m¹ng l­íi cung cÊp gièng cña c«ng ty gièng ®Õn hîp t¸c x· dÞch vô ë x·, mÆt kh¸c ®Ó ®¶m b¶o chñ ®éng vµ cã gièng tèt cho s¶n xuÊt ë tÇm vÜ m« nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ nghiªn cøu, chän, t¹o gièng vµ s¶n xuÊt trong n­íc: + §èi víi Së N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi, Trung t©m kÜ thuËt rau qu¶ Hµ Néi: tiÕp tôc tæ chøc s¶n xuÊt c¸c gièng rau gèc: cµ chua, c¶i cñ,... vµ kh¶o nghiÖm thªm mét sè rau míi. TÊt c¶ c¸c gièng ®Òu ph¶i cã quy tr×nh cô thÓ cho tõng lo¹i c©y. + §èi víi c¸c c¬ quan trung ­¬ng: ViÖn nghiªn cøu rau qu¶, c«ng ty gièng c©y trång trung ­¬ng: tiÕp tôc nghiªn cøu kh¶o nghiÖm c¸c gièng rau míi, rau chÊt l­îng ®Æc biÖt lµ rau vô hÌ khi ®­a vµo s¶n xuÊt ph¶i cã qui tr×nh cô thÓ cho tõng lo¹i c©y. C¸c c«ng ty: Trang N«ng, B«ng Sen,... b¸n c¸c lo¹i gièng rau ph¶i qua kh¶o nghiÖm, ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cho phÐp sö dông. - BiÖn ph¸p gièng ë tÇm vi m« cÇn tËp trung vµo vÊn ®Ò tæ chøc chuyªn m«n kh©u gièng. Hîp t¸c x· V¨n §øc cÇn tæ chøc cho mét sè hé gia ®×nh cã kh¶ n¨ng vµ cã kinh nghiÖm lµm c©y gièng ®Ó chuyªn gieo vµ cung cÊp gièng cho c¸c gia ®×nh trong ®Þa bµn x· hoÆc c¸c vïng l©n cËn. Tæ chøc kh©u gièng t¹i hîp t¸c x· gióp hé chñ ®éng h¬n vÒ gièng, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ®i vµo chuyªn m«n ho¸ vµ chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng ho¸ qui m« lín mét c¸ch æn ®Þnh v÷ng ch¾c. ViÖc cung cÊp gièng t¹i chç cßn cã lîi vÒ mÆt kÜ thuËt, ®ã lµ c©y gièng sÏ khoÎ vµ cã tØ lÖ sèng cao h¬n nªn tiÕt kiÖm ®­îc gièng, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o nguån gièng tèt h¬n so víi mua ngoµi thÞ tr­êng tù do. * Gi¶i quyÕt c¬ cÊu gièng: s¶n l­îng vµ c¬ cÊu gièng rau kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c vô, trång rau cña x· V¨n §øc. §Æc biÖt lµ vô hÌ chñng lo¹i cßn Ýt do vËy cÇn ph¶i sö dông c¸c gièng míi cã thÓ trång ®­îc nhiÒu vô, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt canh t¸c ®Ó trång rau tr¸i vô. Cô thÓ: - Sö dông c¸c gièng rau cao cÊp chÊt l­îng: supl¬, ít ngät, ®Ëu qu¶, cµ chua,... gièng phôc vô chÕ biÕn: d­a chuét bao tö, ng« bao tö, cµ c¸c lo¹i..., gièng theo mïa vô: su hµo, c¶i b¾p,... ®Æc biÖt lµ rau vô hÌ bè trÝ c¬ cÊu rau: c¶i c¸c lo¹i ( c¶i ngät, c¶i xanh, c¶i bã x«i,...), cµ chua chÞu nhiÖt, ®Ëu qu¶ c¸c lo¹i... - C¸c gièng trªn ph¶i cã ®é thuÇn cao, tØ lÖ n¶y mÇm ®¶m b¶o, cÇn ®­îc bè trÝ c¬ cÊu hîp lÝ r¶i vô ®Ó s¶n xuÊt rau an toµn cña x· nh»m cã ®ñ c¸c s¶n phÈm rau quanh n¨m cung cÊp cho thÞ tr­êng. - BiÖn ph¸p kÜ thuËt trång rau cao cÊp, rau vô hÌ: x· V¨n §øc cÇn cè g¾ng ®Çu t­ ®Ó cã nhµ l­íi, dµn che, ®Ó gieo ­¬m c©y gièng vµ che m­a, n¾ng ¸p dông qui tr×nh phßng trõ dÞch h¹i tæng hîp IPM, sö dông ph©n hoai môc. Tãm l¹i: gi¶i quyÕt kh©u gièng lµ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng rau chuyÓn dÞch c¬ cÊu rau theo h­íng cao cÊp ho¸ s¶n phÈm n«ng nghiÖp. §Ó thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy võa ph¶i kÕt hîp c¶ viÖc ®Èy m¹nh nghiªn cøu, s¶n xuÊt vµ nhËp néi gièng võa ph¶i tæ chøc chuyªn m«n ho¸ kh©u gièng ë c¸c hé gia ®×nh. 3.2.2. BiÖn ph¸p kÜ thuËt canh t¸c. N«ng d©n x· V¨n §øc cÇn nghiªm tóc thùc hiÖn qui tr×nh kÜ thuËt s¶n xuÊt rau an toµn do Së Khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng ban hµnh, qui tr×nh phßng trõ dÞch h¹i IPM, ®Æc biÖt l­u ý ë c¸c kh©u sau: * §Êt trång rau an toµn: rau an toµn ®­îc trång trªn c¸c vïng ®Êt ®· ®­îc x· qui ho¹ch. §Êt cao, tho¸t n­íc phï hîp víi sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña rau. §Êt c¸t pha, thÞt nhÑ hoÆc ®Êt thÞt trung b×nh cã tÇng canh t¸c dµy tõ 30-40 cm. Vïng trång rau ph¶i xa ®­êng quèc lé, xa khu c«ng nghiÖp, bÖnh viÖn. §Êt cã thÓ chøa mét l­îng kim lo¹i nÆng nh­ng kh«ng ®­îc tån d­ ho¸ chÊt ®éc h¹i. Nh­ vËy, so víi qui tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn th× ®Êt hiÖn t¹i cña x· V¨n §øc- Gia L©m lµ t­¬ng ®èi tèt nh­ng vÉn cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn s¶n xuÊt rau an toµn do ¶nh h­ëng cña 2 th¸ng ngËp lôt. Bëi vËy ®Ó më réng s¶n xuÊt rau an toµn th× ph¶i c¶i t¹o ®Êt cho phï hîp víi qui tr×nh s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt sím. C¶i t¹o ®Êt ë x· V¨n §øc theo c¸c h­íng sau: - Ph¶i cã mét hÖ thèng thuû lîi tèt ®Ó t­íi tiªu mét c¸ch hîp lÝ. - Ph¶i chó träng c«ng t¸c phñ ®Êt b»ng c¸ch gieo trång liªn tôc c¸c lo¹i c©y ®Æc biÖt lµ c©y hä ®Ëu ®Ó c¶i t¹o ®Êt. - Chó träng thùc hiÖn c¸c chÕ ®é lu©n canh c©y trång mét c¸ch khoa häc. - T¨ng c­êng bãn v«i ®Æc biÖt lµ sau khi ngËp lôt xong * Bè trÝ c¬ cÊu thÝch hîp, ®¶m b¶o chÕ ®é lu©n canh: muèn cã rau thu ho¹ch quanh n¨m cÇn cã c¬ cÊu c©y trång thÝch hîp cã nhiÒu rau trong lóc gi¸p vô, cßn chÝnh vô ph¶i cã nhiÒu rau ngon. Bè trÝ lu©n canh gi÷a c¸c c©y rau kh¸c hä, c©y cã cïng mét lo¹i s©u bÖnh,... do vËy, cÇn trång r¶i vô quanh n¨m; sö dông gièng, c©y rau gièng cã chÊt l­îng. * Ph©n bãn: x· V¨n §øc trong nh÷ng n¨m qua ®· thùc hiÖn kh«ng bãn ph©n chuång t­¬i cho rau, 100% sö dông ph©n ®· hoai môc vµ tro bÕp ®Ó bãn lãt. Nh­ng bªn c¹nh ®ã, ng­êi s¶n xuÊt rau còng sö dông víi khèi l­îng lín ph©n v« c¬ N, P, K vµ bãn kh«ng c©n ®èi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rau ®­îc s¶n xuÊt ra víi n¨ng suÊt ch­a cao vµ chÊt l­îng cßn ch­a ®¶m b¶o. Do ®ã, trong nh÷ng n¨m tíi, mÆc dï biÕt rau lµ lo¹i c©y ng¾n ngµy nh­ng l¹i cho khèi l­îng s¶n phÈm rÊt lín, n¨ng suÊt cao do vËy c©y rau cÇn ®­îc bãn nhiÒu ph©n kÓ c¶ ph©n h÷u c¬ lÉn v« c¬. Ban chØ ®¹o s¶n xuÊt rau an toµn cña x· ®· h­íng dÉn cho bµ con n«ng d©n sö dông ph©n chuång hoai môc, ph©n h÷u c¬ vi sinh,... ®Ó bãn lãt. Nh÷ng lo¹i ph©n ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n c«ng nhËn cho phÐp sö dông nh­: ph©n cña xÝ nghiÖp chÕ biÕn r¸c th¶i CÇu DiÔn, ph©n h÷u c¬ vi sinh S«ng Gianh, ph©n Thiªn N«ng,... ®ång thêi cÇn bãn c©n ®èi c¸c lo¹i ph©n v« c¬ N, P, K tuú theo tõng lo¹i c©y th× míi ®¶m b¶o ®­îc n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm rau kh«ng v­ît qua møc d­ l­îng cho phÐp ( ®Æc biÖt lµ hµm l­îng nitrat). * N­íc t­íi: - Vai trß cña n­íc ®èi víi rau: kh¸c víi c©y trång kh¸c, yªu cÇu vÒ n­íc ®èi víi rau lµ ®Æc biÖt quan träng. C©y rau muèn t¹o ra mét s¶n phÈm chÊt kh« cÇn ph¶i cã 300-400 phÇn n­íc. Do ®ã, thiÕu n­íc rau chãng giµ cçi, nhiÒu s¬, cã thÓ bÞ ®¾ng. NhiÒu n­íc lµm gi¶m nång ®é ®­êng vµ c¸c chÊt tan trong rau. Ngoµi ra cßn lµm cho c©y rau yÕu, gi¶m søc chèng chÞu s©u bÖnh vµ kh¶ n¨ng chÞu h¹n. - Nh­ vËy rau ®Æc biÖt nh¹y c¶m ®èi víi n­íc, nã chØ cã thÓ thiÕu n­íc trong thêi gian rÊt ng¾n ( 2-3 ngµy) thËm chÝ 24 giê nguyªn nh©n lµ rau cã bé rÔ n«ng nªn kh«ng thÓ hót n­íc ë c¸c tÇng s©u cña ®Êt vµ rÔ cña rau cã lùc hót mao qu¶n yÕu so víi c¸c lo¹i c©y kh¸c. C©y rau cÇn ®­îc cung cÊp n­íc th­êng xuyªn vµ ®Òu ®Æn víi khèi l­îng nhá. N­íc t­íi cã ý nghÜa ®Æc biÖt to lín ®èi víi c©y rau, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm rau. Nhê ®¶m b¶o chÕ ®é n­íc mµ c©y rau míi sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn b×nh th­êng cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng tèt. - Nghiªn cøu thuû lîi ë V¨n §øc cho thÊy r»ng khã kh¨n vÒ thuû lîi ®· h¹n chÕ qui m« s¶n xuÊt rau an toµn. Nguån n­íc qu¸ xa ruéng vµ nguån ®iÖn qu¸ xa m¸y nªn sö dông m¸y b¬m cßn h¹n chÕ, n«ng d©n ph¶i t¸t n­íc thñ c«ng. Do vËy, vÊn ®Ò thuû lîi cÇn ®­îc gi¶i quyÕt tèt sÏ t¨ng n¨ng suÊt chÊt l­îng rau. CÇn c¶i t¹o n©ng cÊp mét sè tr¹m b¬m ®· sö dông qóa l©u, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu hiÖn t¹i, cÇn kiªn cè ho¸ hÖ thèng kªnh m­¬ng cÊp I vµ tõng b­íc kiªn cè ho¸ c¸c tuyÕn kªnh m­¬ng cÊp II ®Ó cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ n­íc t­íi cho c¸c vïng b·i trång rau an toµn cña x·. X©y dùng thªm c¸c tuyÕn kªnh m­¬ng phôc vô t­íi tiªu n­íc cho c¸c vïng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt rau an toµn vµ cho n¨ng suÊt cao. - Nguån n­íc t­íi: X· sö dông nguån n­íc t­íi chñ yÕu lµ n­íc s«ng Hång. Ngoµi ra, trong nh÷ng n¨m tíi x· cÇn x©y dùng thªm mét sè giÕng khoan ®Ó t­íi cho rau an toµn. - Ph­¬ng ph¸p t­íi: X· V¨n §øc cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t­íi khoa häc nh­: t­íi phun m­a lµ c¸ch phæ biÕn nhÊt cho nghÒ trång rau, c¸ch t­íi nµy cã thÓ lµm thay ®æi ®­îc c¶ tiÓu khÝ hËu cho ruéng rau ®Æc biÖt khi thêi tiÕt n¾ng nãng; t­íi ngÇm lµ dïng èng dÉn cøng ( nhùa hay kim lo¹i) cã ®ôc s½n lç theo kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh, ®Æt trong lßng luèng rau ë phÝa d­íi hoÆc bªn c¹nh n¬i trång c©y rau, khi t­íi chØ cÇn b¬m n­íc vµo c¸c èng dÉn t­íi trùc tiÕp cho gèc c©y rau. C¸ch t­íi nµy tiÕt kiÖm n­íc, gi÷ ®­îc kÕt cÊu ®Êt, phï hîp víi rau ­a nhiÖt, nh­ng cÇn ®Çu t­ lín. TÊt c¶ c¸c lo¹i ph©n bãn l¸, thuèc b¶o vÖ thùc vËt cÇn dïng n­íc ®Ó pha th× ph¶i dïng n­íc s¹ch ®Ó pha. * B¶o vÖ thùc vËt: §©y lµ kh©u quan träng s¶n xuÊt rau an toµn, do vËy s¶n xuÊt rau an toµn ë x· V¨n §øc- Gia L©m cÇn ®­îc thùc hiÖn nghiªm ngÆt quy tr×nh dÞch h¹i tæng hîp (IPM), chän c¸c lo¹i thuèc cã ho¹t chÊt thÊp, Ýt ®éc h¹i víi kÝ sinh thiªn ®Þch, kÕt thóc phun thuèc ho¸ häc tr­íc khi thu ho¹ch Ýt nhÊt lµ 15 ngµy, khuyÕn khÝch sö dông chÕ phÈm BT, c¸c chÕ phÈm th¶o méc, kÝ sinh thiªn ®Þch (ong m¾t ®á) ®Ó phßng trõ s©u bÖnh, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp (trång gièng chèng chÞu s©u bÖnh, vÖ sinh ®ång ruéng, lu©n canh c©y trång,... ), sö dông c¸c biÖn ph¸p c¬ häc nh­: dïng lao ®éng ®Ó b¾t s©u, bÉy b­ím, nhæ bá mét sè c©y nµo ®ã, kiÓm dÞch thùc vËt; sö dông c¸c biÖn ph¸p sinh häc nh­: dïng c«n trïng cã Ých tiªu diÖt c«n trïng cã h¹i (ong m¾t ®á, ong b¾t cµng, kiÕn vµng,... ). Th­êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng, theo dâi ph¸t hiÖn sím, tËp trung phßng trõ sím. * Nhµ l­íi: ®Ó chñ ®éng trong kh©u gieo trång ®¶m b¶o ®óng thêi vô, chñ ®éng phßng chèng n¾ng, m­a, giã b·o, hoÆc phßng chèng s©u bÖnh th× cÇn nhµ l­íi hoÆc dµn, vßm che. - §èi víi n­íc ta, s¶n xuÊt rau trong nhµ l­íi trªn nÒn ®Êt kÜ thuËt canh t¸c tiªn tiÕn ®· ¸p dông thµnh c«ng ë §µ L¹t. S¶n xuÊt trong nhµ l­íi cã phñ luèng b»ng mµng máng PVE hiÖn nay ®ang ®­îc ¸p dông ë §µ L¹t lµ b­íc ®ét ph¸ trong canh t¸c rau hiÖn nay. Phñ mµng máng PVE h¹n chÕ ®­îc cá d¹i, s©u bÖnh qua ®ã gi¶m c«ng lµm cá, dïng thuèc s©u gióp n«ng d©n t¨ng chÊt l­îng vµ s¶n l­îng rau. S¶n xuÊt trong nhµ l­íi t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt rau quanh n¨m vµ rau cao cÊp cung cÊp cho nhu cÇu cña kh¸ch s¹n. S¶n xuÊt rau trong nhµ l­íi cßn cã t¸c dông s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng lo¹i rau kh«ng thÝch hîp víi trång ngoµi trêi, nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm rau trªn thÞ tr­êng. - §èi víi x· V¨n §øc- Gia L©m, ®­a biÖn ph¸p s¶n xuÊt rau trong nhµ l­íi vµo s¶n xuÊt lµ biÖn ph¸p thiÕt thùc nh»m thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng nÒn n«ng nghiÖp th©m canh vµo giai ®o¹n 2000 – 2010 mµ huyÖn Gia L©m ®· ®Ò ra trong dù ¸n ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ – x· héi vµ thùc hiÖn nhanh chãng x©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao mµ trong b¸o c¸o cña ban chÊp hµnh §¶ng bé Gia L©m kho¸ XVIII t¹i §¹i Héi §¶ng bé lÇn thø XVIII nhiÖm k× 2001 – 2005 ®· ®Ò ra nh»m t¹o ra thÕ m¹nh míi trong s¶n xuÊt rau. §©y lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc triÖt ®Ó t×nh tr¹ng s¶n xuÊt rau kh«ng an toµn hiÖn nay vµ t¹o nguån rau an toµn thùc phÈm cho ng­êi tiªu dïng. V× vËy, ®Õn cuèi n¨m 2003, x· V¨n §øc sÏ x©y dùng nhµ l­íi cho 4000 m2 ë khu T¸m M·o ®Ó trång cµ chua. Tãm l¹i: ®­a biÖn ph¸p trång rau trong nhµ l­íi vµo s¶n suÊt lµ cÇn thiÕt ®Ó phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn, t¹o ra b­íc ®ét ph¸ míi trong s¶n xuÊt, t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tõng b­íc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cho ngµnh trång rau, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho n«ng d©n ®Ó hä ph¸t triÓn thµnh tÇng líp lao ®éng cã kÜ thuËt, kh¾c phôc triÖt ®Ó t×nh tr¹ng mÊt vÖ sinh an toµn thùc phÈm rau. §Ó thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy cÇn cã sù quan t©m, gióp ®ì chØ ®¹o cña nhµ n­íc vµ c¸c cÊp c¸c ngµnh ë ®Þa ph­¬ng. * Thu ho¹ch s¶n phÈm: rau ph¶i ®­îc thu ho¹ch ®óng ®é chÝn, bá l¸ giµ, hÐo. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vÒ yªu cÇu kÜ thuËt s¶n xuÊt rau an toµn. NÕu thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu trªn th× viÖc s¶n xuÊt rau an toµn sÏ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm rau. 3.3. §Çu t­ c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c tiÕn bé kÜ thuËt. Mét trong nh÷ng nh©n tè ®¶m b¶o s¶n xuÊt rau an toµn ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµ c¬ së h¹ tÇng (giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn,...), c¸c tiÕn bé kÜ thuËt ph¶i ®­îc ®¶m b¶o. §Ó thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p nµy, x· cÇn vËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp kinh phÝ ®Ó cïng HuyÖn, Thµnh phè x©y dùng hÖ thèng m­¬ng, ®­êng bª t«ng, nhµ l­íi t¹i khu dù ¸n 30 ha rau an toµn gåm: * HÖ thèng m­¬ng néi ®ång: - M­¬ng nh¸nh næi cã n¾p bª t«ng kÕt hîp ®­êng ®i l¹i lµ 2120 m. - M­¬ng chÝnh ë khu Ruéng 4 dµi 750 m cã n¾p ®Ëy kÕt hîp lµm ®­êng ®i. * X©y dùng giao th«ng phôc vô s¶n xuÊt khu dù ¸n 30 ha dµi 1400 m réng 3 m ®æ bª t«ng. * X©y dùng bÓ röa rau cã cÇu lªn xuèng, cã giÕng khoan. C¸c c«ng tr×nh trªn ®· ®­îc b¸o c¸o trong dù ¸n lµm nhµ l­íi, tr¹m b¬m Qu¸n §á dù to¸n kinh phÝ ®Çu t­ 300 triÖu dång. §Ò nghÞ HuyÖn, Thµnh phè gióp ®ì kinh phÝ x©y dùng hÖ thèng m­¬ng Kim §øc tõ Kim Lan vÒ V¨n §øc. X©y m¸ng bª t«ng khu b·i næi phôc vô cho chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång tõ ng« sang trång rau lµ 50 ha. 3.4. S¬ chÕ, chÕ biÕn. C¸c s¶n phÈm rau an toµn cña x· tr­íc khi ®i b¸n ®Õn ng­êi tiªu dïng cÇn ®­îc thùc hiÖn s¬ chÕ vµ cã thÓ lµ chÕ biÕn nh»m ®¶m b¶o ®é an toµn cho rau. §©y còng lµ mét biÖn ph¸p nh»m g¾n tr¸ch nhiÖm gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. - S¬ chÕ: ®­îc s¬ chÕ t¹i n¬i s¶n xuÊt do HTX V¨n §øc, c¸ nh©n s¶n xuÊt thùc hiÖn nh­: c¾t bá gèc giµ, l¸ óa, l¸ giµ, röa ®ãng thïng hoÆc sät cã g¾n tªn,®Þa chØ n¬i s¶n xuÊt,chñng lo¹i rau, sè l­îng c©n,... sau ®ã, c¸c s¶n phÈm rau an toµn nµy l¹i ®­îc chuyÓn tiÕp vÒ c¸c x­ëng hoÆc c¸c chî ®Çu mèi ®Ó tiÕp tôc s¬ chÕ nh­:röa s¹ch, ®ãng theo c¸c lo¹i kÝch cì, bao b×, theo ®¬n ®Æt hµng vµ nhu cÇu cña cöa hµng, nhu cÇu tiªu dïng,.. - ChÕ biÕn: x· V¨n §øc ch­a cã c¬ së chÕ biÕn, nh­ng trong nh÷ng n¨m tíi x· cÇn ®Çu t­ ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së chÕ biÕn, c¸c thiÕt bÞ phôc vô chÕ biÕn nh»m t¨ng gi¸ trÞ dinh d­ìng trong rau an toµn vµ ®¸p øng nhu cÇu chñng lo¹i phong phó ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn. 3.5. gi¶i ph¸p vÒ dÞch vô kÜ thuËt. CÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c¸c lo¹i ph©n ho¸ häc, ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt trong s¶n xuÊt rau an toµn. Phßng kinh tÕ n«ng nghiÖp huyÖn Gia L©m ph¶i kÝ hîp ®ång víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ph©n bãn, thuèc trõ s©u kÞp thêi cung cÊp cho n«ng d©n th«ng qua c¸c tæ chøc dÞch vô cña HTX. Bëi vËy, ®èi víi x· V¨n §øc cÇn quy ho¹ch dÞch vô cung øng thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ vËt t­ n«ng nghiÖp nhÊt thiÕt lµ ph¶i thu vÒ mét mèi, nh»m tæ chøc hîp lý dÞch vô ph©n bãn, thuèc trõ s©u, c«ng cô chuyªn dïng víi gi¸ c¶ phï hîp, cung cÊp th«ng tin khoa häc kÜ thuËt, thÞ tr­êng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch bÒn v÷ng. 3.6. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý rau an toµn. M« h×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý rau an toµn: UBND x· V¨n §øc Ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh rau an toµn Vïng s¶n xuÊt rau an toµn 30 ha Vïng s¶n xuÊt rau an toµn kh¸c Gi¸m s¸t QLKT, kiÓm tra chÊt l­îng ssssss S¬ chÕ, b¶o qu¶n, chÕ biÕn HÖ thèng tiªu thô * X· V¨n §øc trªn c¬ së qui ho¹ch vïng s¶n xuÊt rau an toµn cña thµnh phè: - X©y dùng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt rau an toµn cña x·, trong ®ã tiÕn hµnh quy ho¹ch thiÕt kÕ vµ ®Çu t­ ®ång bé tõ hÖ thèng kªnh m­¬ng t­íi tiªu, hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng, nhµ l­íi,.. - ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt tiªn tiÕn nh­: sö dông gièng míi, gièng cã chÊt l­îng cao, quanh n¨m; sö dông nil«ng che phñ mÆt ®Êt; ¸p dông c¸c chÕ phÈm, ph©n bãn vi sinh. - Thµnh lËp ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh rau an toµn cña x· ®Ó chØ ®¹o, gi¸m s¸t s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn ®Æc biÖt lµ kh©u l­u th«ng vµ sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ph©n bãn, nguån n­íc,... - G¾n viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô rau an toµn b»ng c¸ch thµnh lËp thªm c¸c nhãm s¶n xuÊt, HTX s¶n xuÊt – tiªu thô, n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng c¸c nhãm, HTX; cã bao b× nh·n m¸c riªng cho s¶n phÈm rau an toµn cña x· s¶n xuÊt ra. * Ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh rau an toµn cña x·. - Gi¸m s¸t vµ th­êng xuyªn tæ chøc gi¸m s¸t viÖc n«ng d©n sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kiªn quyÕt xö lý c¸c hé vi ph¹m, s½n sµng huû bá l« hµng thuèc kh«ng ®óng quy ®Þnh. - Më cöa hµng cung øng vËt t­ n«ng nghiÖp cña x· nh­: thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ph©n bãn c¸c lo¹i,... mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n cho n«ng d©n. - Tæ chøc x©y dùng m« h×nh ®iÓm, lÊy mét xãm cho tæ chøc s¶n xuÊt m« h×nh, nhÊt thiÕt ph¶i lµm cho tèt,cã thÓ ph¶i lµm nhµ l­íi ®Ó cung cÊp rau r¶i vô quanh n¨m. Chó ý h­íng dÉn tèt, qu¶n lý tèt ®Ó ®¶m b¶o m« h×nh ph¶i thµnh c«ng râ nÐt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tiªu thô rau thuËn tiÖn. - Tõ m« h×nh ®iÓm cã hiÖu qu¶, phæ biÕn tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ yªu cÇu tÊt c¶ c¸c hé cã s¶n xuÊt rau trong x· ph¶i ®¨ng kÝ cam kÕt thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh. - Tæ chøc rót kinh nghiÖm vµ më réng toµn x· ¸p dông ®óng qui ®Þnh qui tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn. 3.7. Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng vµ tiªu thô rau an toµn. Trong thêi gian qua, thÞ tr­êng rau an toµn Hµ Néi ®· chÞu sù chi phèi c¸c ®iÒu kiÖn nh­: ®iÒu kiÖn trao ®æi hµng ho¸ bÊt lîi cho n«ng d©n, ¾ch t¾c vÒ thÞ tr­êng. NÕu kh«ng cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu tøc thêi vµ c¬ b¶n th× kh«ng thÓ nãi tíi sù ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt rau an toµn.V× vËy, viÖc ®Þnh h×nh vµ thùc thi mét chÝnh s¸ch thÞ tr­êng râ rµng, cã tÝnh kh¶ thi cao vµ ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi n«ng d©n lµ rÊt cÇc thiÕt. Vµ sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vÒ tiªu thô rau an toµn: - Quy ho¹ch m¹ng l­íi chî b¸n bu«n,b¸n lÎ: chî b¸n bu«n lµ n¬i tËp kÕt s¶n phÈn cña vïng ®Ó tõ ®ã vËn chuyÓn vµ ph©n phèi ®i c¸c n¬i trong vµ ngoµi vïng. HiÖn nay chî b¸n bu«n ë n­íc ta thùc chÊt míi chØ lµ c¸c tô ®iÓm b¸n t¹m thêi trªn c¸c ng¶ ®­êng vµo thµnh phè. V× vËy nhµ n­íc cÇn cã qui ho¹ch vµ x©y dùng chî b¸n bu«n. HiÖn nay, V¨n §øc ch­a cã mét chî b¸n bu«n, b¸n lÎ nµo, ng­êi n«ng d©n b¸n rau an toµn cña m×nh ngay trªn c¸c ®­êng lµng do mét nhãm t­ th­¬ng tæ chøc thu mua hoÆc ng­êi n«ng d©n tù ®em s¶n phÈm cña m×nh vµo trong thµnh phè g©y nhiÒu khã kh¨n cho s¶n xuÊt rau an toµn trong x·. Bëi vËy, huyÖn Gia L©m cÇn nghiªn cøu x©y dùng chî b¸n bu«n rau cho x· V¨n §øc ®Ó n«ng d©n trong x· cã ®Þa ®iÓm b¸n thuËn lîi, b¶o ®¶m vÖ sinh, v¨n minh, lÞch sù, gãp phÇn x©y dùng n«ng th«n míi, ®­a th­¬ng m¹i dÞch vô vµo phôc vô n«ng th«n, ®­a n«ng th«n tiÕn kÞp thµnh thÞ. - Tiªu thô s¶n phÈm rau an toµn cã tæ chøc: ®Ó gi¶i quyÕt ¾ch t¾c trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm cÇn ph¶i h­íng vµo tiªu thô cã tæ chøc, h×nh thµnh hiÖp héi nh÷ng ng­êi trång rau, HTX tiªu thô, tæ hîp t¸c tiªu thô ®Ó gióp n«ng d©n tiªu thô s¶n phÈm. C¸c tæ chøc nµy sÏ ®¶m nhËn viÖc thu gom, hoµn thiÖn s¶n phÈm, ®ãng gãi c¸c s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn t­¬i b¸n bu«n cÊp I cho t­ th­¬ng bu«n chuyÕn, hoÆc cã ®iÒu kiÖn sÏ vËn chuyÓn ®Õn thÞ tr­êng b¸n bu«n ë thµnh phè, c¸c c¬ së chÕ biÕn, siªu thÞ. X©y dùng c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm: nhµ tËp kÕt s¶n phÈm, bao b× ®ãng gãi, ph­¬ng tiÖn bèc dì, ... Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî vèn ®Ó khuyÕn khÝch h×nh thµnh c¸c tæ chøc kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp còng nh­ tiªu thô rau an toµn. - Tæ chøc hîp lÝ kªnh tiªu thô rau an toµn: h×nh thµnh c¸c kªnh tiªu thô cã tæ chøc nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng tù ph¸t, ®­a s¶n xuÊt vµ l­u th«ng ®i vµo chuyªn m«n ho¸. Do vËy, trong thêi gian tíi Thµnh phè kÕt hîp víi HuyÖn h­íng dÉn hç trî ®Ó tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô b»ng c¸ch x©y dùng c¸c cöa hµng, kièt b¸n rau an toµn ë c¸c ®iÓm ®«ng d©n c­: + Tæ chøc nhµ n­íc ®¶m nhËn. + T­ nh©n cã ®iÒu kiÖn vµ tù nguyÖn tham gia. + HTX tiªu thô rau an toµn ë n¬i s¶n xuÊt rau an toµn. C¸c tæ chøc nµy sÏ kÝ hîp ®ång víi ng­êi s¶n xuÊt vµ thu mua, vËn chuyÒn ®­a vµo c¸c ®¹i lý, c¸c quÇy rau an toµn trong thµnh phè, c¸c chî néi thµnh. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy th× c¸c tæ chøc cÇn cã c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng gåm: xe chuyªn dïng, c¸c khay ®ùng rau b»ng nhùa, c¸c tói ®ùng rau, ... c¸c n¨m sau ®ã, ®¹i bé phËn rau ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng quy tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn th× chñ yÕu sÏ lµ HTX tiªu thô, c¸c hé gia ®×nh tù tiªu thô vµ mét phÇn lµ chñ t­ nh©n. C¸c cöa hµng rau an toµn ph¶i ®¨ng kÝ kinh doanh, chuyªn kinh doanh rau an toµn, cã bao b×, nh·n hiÖu ghi râ n¬i s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng. Cã nh­ vËy ng­êi tiªu dïng míi tin t­ëng vµo rau an toµn. Ng­êi b¸n hµng ph¶i am hiÓu vÒ rau an toµn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ng­êi tiªu dïng vÒ nh÷ng s¶n phÈm cöa hµng m×nh b¸n ra. - Ph¸t huy vai trß cña th­¬ng nghiÖp quèc doanh trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm cho n«ng d©n, cã thÓ cïng hîp t¸c ®Çu t­ hoÆc bao tiªu mét phÇn s¶n phÈm lµm ra. - §a d¹ng ho¸ thµnh phÇn tham gia tiªu thô s¶n phÈm rau an toµn nh­ng ph¶i cã chøng nhËn vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. - Trªn ®Þa bµn Hµ Néi hiÖn cã 60 chî xanh, t¹i mçi chî nµy cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng Ýt nhÊt mét quÇy b¸n rau an toµn. §¶m b¶o rau ng­êi s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tiªu thô víi gi¸ c¶ phï hîp víi ng­êi tiªu dïng vµ kÝch thÝch ng­êi s¶n xuÊt. Mçi quÇy b¸n rau an toµn cÇn cã kho chøa s¶n phÈm, quÇy b¸n vµ c¸c vËt dông cÇn thiÕt kh¸c. - Ngoµi ra, x· V¨n §øc cÇn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng cho c¸c ®¬n vÞ bé ®éi, tr­êng häc, c¸c c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bµn x· nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm rau an toµn cña x· vµ qui tr×nh s¶n xuÊt rau mµ x· ®ang ¸p dông. Th«ng qua ®ã c¸c ®¬n vÞ sÏ ®Æt hµng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho th«ng tin më réng thÞ tr­êng. - CÇn t¨ng c­êng truyÒn tin, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o n©ng cao nhËn thøc cho ng­êi tiªu dïng, b¶o hé ng­êi tiªu dïng trong tiªu dïng rau an toµn, t¹o ra líp ng­êi tiªu dïng míi, tuyªn truyÒn t¸c h¹i cña rau kh«ng an toµn vµ t¸c dông cña rau an toµn ®èi víi søc khoÎ con ng­êi. 3.8. §æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn. §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn ®¹t hiÖu qu¶ th× kh«ng nh÷ng nã lµ kÕt qu¶ cña yÕu tè tù th©n mµ cßn lµ kÕt qu¶ c¸c yÕu tè t¸c ®éng cña nhµ n­íc nh­ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p. Hai nhãm nh©n tè nµy t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt rau an toµn. Nh­ng ®Ó s¶n xuÊt rau an toµn ph¸t triÓn phï hîp, hiÖu qu¶ cao h¬n th× cÇn ph¶i t¹o ra c¸c ®éng lùc kinh tÕ quan träng. Nh÷ng ®éng lùc nµy sÏ lµ ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng ®Çu tµu kÐo sù ph¸t triÓn cña rau an toµn. §éng lùc ®ã lµ khuyÕn khÝch m¹nh mÏ h¬n n÷a n«ng d©n vµ mäi ng­êi lµm s¶n xuÊt vµ tiªu thô rau an toµn tõ ®ã thóc ®Èy s¶n xuÊt rau an toµn ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m qua ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt rau an toµn ®¹t hiÖu qu¶ nhµ n­íc ®· ban hµnh “ ph¸p lÖnh b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt”, ban hµnh c¸c qui ®Þnh cÊm kh«ng ®­îc sö dông hoÆc h¹n chÕ sö dông mét sè lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt ë ViÖt Nam. Së Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng ban hµnh qui tr×nh kÜ thuËt mét sè lo¹i rau, qui ®Þnh vÒ ®¨ng kÝ kinh doanh rau an toµn... nh­ng viÖc thùc hiÖn cßn ch­a nghiªm tóc lªn viÖc s¶n xuÊt rau an toµn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ. Do ®ã trong thêi gian tíi, nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm tra gi¸m s¸t mét c¸ch nghiªm tóc ®Ó xö lÝ c¸c hµnh vi vi ph¹m qui ®Þnh nh»m ®¶m b¶o cho viªc s¶n xuÊt rau an toµn ®¹t hiÖu qu¶ cao. HiÖn t¹i c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh cho s¶n xuÊt rau an toµn cßn mang tÝnh chÊt t¹m thêi, thÝ ®iÓm. Do ®ã, trong thêi gian tíi nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch cô thÓ qui ®Þnh c¸ch thøc tæ chøc, s¶n xuÊt vµ tiªu thô rau an toµn. Bªn c¹nh c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh vÒ tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn, nhµ n­íc cÇn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, sö dông ®ßn bÈy kinh tÕ nh­: tÝn dông, l·i suÊt ­u ®·i,... ®Ó thóc ®Èy n«ng d©n s¶n xuÊt rau an toµn nh­: - ChÝnh s¸ch ®Çu t­ cho s¶n xuÊt: + KÕt cÊu h¹ tÇng phôc vô vïng rau an toµn (®­êng ®iÖn, ®­êng giao th«ng, kªnh m­¬ng,...) ®Çu t­ 100% vèn ng©n s¸ch (®Çu t­ theo dù ¸n cña c¸c huyÖn, x· ®­îc phª duyÖt). + Hç trî x©y dùng c¸c c¬ së (nhµ x­ëng, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn...) víi 60% vèn ng©n s¸ch theo dù ¸n ®­îc duyÖt. + §Çu t­ 100% vèn ng©n s¸ch cho thiÕt bÞ kiÓm tra nhanh chÊt l­îng s¶n phÈm. + Hç trî ng©n s¸ch cho tËp huÊn kÜ thuËt, tiÕp thu gièng míi, øng dông c¸c tiÕn bé kÜ thuËt míi theo chÝnh s¸ch khuyÕn n«ng hiÖn hµnh, hç trî ®Çu t­ cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. + ChÝnh s¸ch hç trî cho n«ng d©n tiªu thô s¶n phÈm: cã c¸c ®Þa ®iÓm ®Ó n«ng d©n vËn chuyÓn rau an toµn ®Õn b¸n. + §Çu t­ 50% ng©n s¸ch ®Ó lËp quÜ b¶o hiÓm x· héi cho s¶n xuÊt rau an toµn, hç trî rñi ro trong s¶n xuÊt, 50% do ng­êi s¶n xuÊt ®ãng gãp. - ChÝnh s¸ch cho chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång: chuyÓn ruéng trång c©y kÐm hiÖu qu¶ nh­ ng« sang trång rau an toµn. khuyÕn khÝch c¸c hé n«ng d©n dån ®iÒn, ®æi thöa cho nhau ®Ó cã vïng s¶n xuÊt tËp trung. ChÝnh s¸ch gi¶m 50% thuÕ ®Êt cho vïng s¶n xuÊt rau an toµn. - VÒ vèn tÝn dông: §èi víi c¸c vïng s¶n xuÊt rau an toµn víi qui m« lín theo h­íng tËp trung ®­îc thµnh phè hç trî l·i suÊt vay vèn ng©n hµng ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ, vËt t­ (nhµ l­íi, thiÕt bÞ t­íi, gièng, thuèc b¶o vÖ thùc vËt,...) víi l·i suÊt tõ trªn 0,5% th¸ng trë nªn ®­îc thµnh phè hç trî, tõ 0,5% th¸ng trë xuèng ng­êi vay vèn chi tr¶ - Vèn vay ­u ®·i: Vïng s¶n xuÊt rau an toµn tËp trung ®­îc ­u tiªn vay vèn ­u ®·i theo qui ®Þnh hiÖn hµnh, ®Æc biÖt ­u ®·i vay nguån kinh phÝ tõ quÜ khuyÕn n«ng, quÜ hç trî ph¸t triÓn. - ChÝnh s¸ch khuyÕn n«ng vµ ph¸t triÓn d©n trÝ: KhuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c gia ®×nh m¹nh d¹n ®­a tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt, t¨ng c­êng kinh phÝ phæ biÕn qui tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn vµ qu¶n lÝ dÞch h¹i tæng hîp. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¸c biÖn ph¸p nµy ®· vµ ®ang ®­îc thùc hiÖn t¹i x· V¨n §øc- Gia L©m nh­ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m tíi c¸c biÖn ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi th× ch¾c ch¾n r»ng nã sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n §øc- Gia L©m. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 1. KÕt LuËn. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau an toµn ë V¨n ®øc – Gia L©m – Hµ Néi hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cao cña thÞ tr­êng (Néi thµnh, c¸c tØnh b¹n vµ xuÊt khÈu); lîi thÕ cña ng­êi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gãp phÇn thùc hiÖn mét nÒn n«ng nghiÖp s¹ch vµ bÒn v÷ng, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n vïng ven ®«. Qua nghiªn cøu hiÖn tr¹ng tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi cña x· V¨n §øc em thÊy: §iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng ë V¨n §øc còng nh­ c¸c c¬ së h¹ tÇng (thuû lîi, giao th«ng, m­¬ng m¸ng,...), phong tôc tËp qu¸n vµ tr×nh ®é canh t¸c rau cña ng­êi s¶n xuÊt ë V¨n §øc cã ®ñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn. Trong nh÷ng n¨m qua, (tõ n¨m 1996 – nay) thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña thµnh phè Hµ Néi kÕt hîp víi lîi thÕ cña m×nh x· V¨n §øc ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt rau an toµn vµ ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ g©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt rau an toµn cña x·. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, trong nh÷ng n¨m tíi, x· V¨n §øc cÇn t×m ra c¸c nguyªn nh©n vµ thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh»m tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn cã hiÖu qu¶ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng rau an toµn cho thµnh phè, c¸c tØnh b¹n vµ cã xuÊt khÈu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi em ®· ®­îc sù h­íng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. Ph¹m V¨n Kh«i, c¸n bé gi¶ng d¹y khoa kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, tr­êng ®¹i häc KTQD-Hµ Néi, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« chó phßng chÝnh s¸ch vµ x©y dùng n«ng th«n míi- së NN&PTNT Hµ Néi, ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh rau an toµn hîp t¸c x· V¨n §øc,... Qua ®©y, cho phÐp em bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c nhÊt tíi thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c¬ quan ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. 2. KiÕn nghÞ. §Ó tæ chøc s¶n xuÊt rau an toµn trªn ®Þa bµn x· V¨n §øc ®¹t kÕt qu¶ cao, b¶o ®¶m søc khoÎ céng ®ång, cã kiÕn nghÞ: 2.1. §èi víi nhµ n­íc, uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Cã kÕ ho¹ch ­u tiªn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, s¬ chÕ b¶o qu¶n, c¸c tiÕn bé kÜ thuËt, th«ng tin tuyªn truyÒn, ®µo t¹o. Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch cho s¶n xuÊt rau an toµn: - Hoµn thiÖn, bæ sung thªm c¸c qui tr×nh kÜ thuËt cho tÊt c¶ c¸c lo¹i rau an toµn. - Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch hç trî cho ng­êi s¶n xuÊt trång rau an toµn th«ng qua ch­¬ng tr×nh khuyÕn n«ng cho vay vèn ­u ®·i, tËp huÊn kÜ thuËt. - Cã chÝnh s¸ch, qui ®Þnh ®Ó qu¶n lÝ chÆt chÏ viÖc s¶n xuÊt vµ l­u th«ng rau an toµn tõ m«i tr­êng, qui tr×nh s¶n xuÊt cho tíi bao gãi s¶n phÈm, l­u th«ng vµ tiªu thô s¶n phÈm. Thùc hiÖn mét sè dù ¸n: - Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu s¬ chÕ rau an toµn t¹i chî ®Çu mèi cña huyÖn Gia L©m do së th­¬ng m¹i Hµ Néi lµ chñ ®Çu t­. - Dù ¸n kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm rau an toµn ( cña së y tÕ Hµ Néi) thùc hiÖn n¨m 2003. TiÕp tôc cÊp kinh phÝ cho c«ng t¸c nghiªn cøu vÒ rau an toµn ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò rau thu ho¹ch, s¬ chÕ, b¶o qu¶n chÕ biÕn. 2.2. §èi víi uû ban nh©n d©n huyÖn Gia L©m, uû ban nh©n d©n x· V¨n §øc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh©n d©n vay vèn, tæ chøc nhiÒu líp tËp huÊn kÜ thuËt vµ thÞ tr­êng, tæ chøc tèt dÞch vô kh©u gièng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, t×m kiÕm thÞ tr­êng gióp n«ng d©n n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt rau an toµn. Thµnh lËp ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn cña huyÖn ®Ó gi¸m s¸t, tæ chøc thùc hiÖn qui tr×nh kÜ thuËt s¶n xuÊt rau an toµn. Thµnh lËp ban chØ ®¹o ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn cña x· ®Ó gi¸m s¸t kiÓm tra, phæ biÕn kiÕn thøc cho n«ng d©n. 2.3. §èi víi hé gia ®×nh trong x· V¨n §øc. CÇn thùc hiÖn triÖt ®Ó qui tr×nh s¶n xuÊt rau an toµn. Tµi liÖu tham kh¶o. 1. TrÇn Kh¾c Thi- kÜ thuËt trång rau an toµn, NXB n«ng nghiÖp 2001. 2. Bïi ThÞ Gia- Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau ë huyÖn Gia L©m-Hµ Néi. LuËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ, Hµ Néi 2001. 3. T¹p chÝ NN&PTNT 3/2001. 4. T¹p chÝ ®o l­êng chÊt l­îng 10/2000. 5. T¹p chÝ n«ng nghiÖp- c«ng nghiÖp- thùc phÈm 8/1995. 6. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam sè 82/2002. 7. T¹p chÝ th­¬ng nghiÖp thÞ tr­êng ViÖt Nam sè 61/2001. 8 T¹p chÝ n«ng nghiÖp- c«ng nghiÖp- thùc phÈm sè 12/2001 9. T¹p chÝ NN&PTNT sè12/2000 10. T¹p chÝ tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng 10/2002 11. §Ò ¸n tæ chøc s¶n xuÊt vµ s¬ chÕ rau an toµn giai ®o¹n 2002-2005 trªn ®Þa bµn Hµ Néi. 12. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt rau an toµn 1996-2001 trªn ®Þa bµn Hµ Néi. 13. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp n«ng th«n- NXB thèng kª 2001. 14. Kinh tÕ n«ng nghiÖp- NXB thèng kª 2001 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở xã Văn Đức- Gia Lâm.DOC
Luận văn liên quan