Đề tài Tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn Quận Thanh Xuân -Thành phố HàNội

Giá chuyển nhượng trên thị trường diễn ra chưa được cập nhật, xử lý kịp thời nên việc xác định hệ số K qua 2 dự ántrên chủ yếu dựa vào giá trị sinh lợi của đất, nên hệ số K cũng nhưgiá đất được xác định đền bù còn mang tính chủ quan của địa phương. Việc xác định hệ số K dựatrên giá trị sinh lợi của đất đối với phần đất nông nghiệp là hợp lý. Tuy nhiên, đối với đất ở, do khung giá quy định của Thành phố đã quá lạc hậu, nên lấy ngay giá thị trường làm giá đền bù vì nếu không sẽ đẩy hệ số K lên rất cao.

pdf128 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện chính sách đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn Quận Thanh Xuân -Thành phố HàNội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf04ch644_787.pdf