Đề tài Tìm hiểu về công tác quản trị chiến lược của tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn

Tìm hiểu về công tác quản trị chiến lược của tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn. I- Giớ i thiệ u v ềSABECO. 1- Giớ i thiệ u chung:  Tên đ ủcủa doanh nghiệp: Tổng công ty bia rư ợu nư ớc giải khát Sài Gòn  Tên viết tắt doanh nghiệp: Sabeco  Trụ sở : 187 Nguyễn Chí Thanh ,Phư ờng 12, quận 5 TPHCM  Ngày tháng thành lập: tháng 5 năm 1977  Loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp sản xuất  Tel: (84-08) 855 9595 Fax : (84-08) 857 7095  Website: www.sabeco.com.vn  Ngành ngh ềkinh doanh của doanh nghiệp : ngành đ ồuống. 2- Xác đinh các hoạ t độ ng kinh doanh chiế n lư ợc:  Sản xuất , mua bán bia , rượu, nước giải khát , cồn, nước khoáng v v  Mua bán vật tư ,nguyên liệu,thiết bị ngành bia rư ợu. 3- Tầ m nhìn, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp: a- S ứmạ ng: Phát triển ngành đ ồuống Việt Nam ngang tầm th ếgiới, nâng tầm v th ếViệt và vì sịự phát triển chung của c ảcộng đồng. Phát triển vì khách hàng, phục v ụkhách hàng uống bia tốt hơn, đưa ra th trư ờng sảnị phẩm chất lư ợng cao và dịch v ụtốt luôn thỏa mãn khách hàng bằng những sản phẩm ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Thực hiện đầy đ ủtrách nhiệm đối với c ổđông, ngư ời lao động và cộng đồng. b- Tầ m nhìn:

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2373 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về công tác quản trị chiến lược của tổng công ty bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
không ph i là th u ng dành cho ph n nh các n c phát tri n. Nh ng s nượ ả ứ ố ụ ữ ư ở ướ ể ư ả ph m bia nh “NSOM” c a công ty sabeco đang nh m đ n nhóm đ i t ng này. Vi tẩ ẹ ủ ằ ế ố ượ Ở ệ Nam, theo d báo đ n năm 2050 dân s s là 117,7 tri u ng i, t c đ tăng dân s hàng nămự ế ố ẽ ệ ườ ố ộ ố là 0.3 %, đây là m t th tr ng l n đ y ti m năng v i th tr ng n c gi i khát nh t là thộ ị ườ ớ ầ ề ớ ị ườ ướ ả ấ ị tr ng bia.ườ M i n i l i có m t phong t c t p quán và tiêu dùng khác nhau. Đây cũng là thói quenỗ ơ ạ ộ ụ ậ c a con ng i đ c l p đi l p l i, thói quen t o l p v a mang tính truy n th ng v a do tácủ ườ ượ ặ ặ ạ ạ ậ ừ ề ố ừ đ ng c a hoàn c nh. Tâp quán tiêu dùng bia không mang tính chung chung, nó bao gi cũngộ ủ ả ờ g n v i môt s n ph m c th , ví m i nhóm ng i khác nhau có th có t p quán riêng và đó làắ ớ ả ẩ ụ ể ỗ ườ ể ậ “gu” trong tiêu dùng bia. Ng i ta thích u ng nh ng lo i bia h p gu c a mình. Qua th c tườ ố ữ ạ ợ ủ ự ế kh o sát ng i tiêu dùng Vi t Nam cũng có nh ng đ c tính: ng i u ng th ng u ng theoả ườ ệ ữ ặ ườ ố ườ ố nhóm, ít u ng đ n đ c; bên c nh đó có đ c tính n a c a ng i tiêu dùng Vi t Nam là bìnhố ơ ộ ạ ặ ữ ủ ườ ệ th ng thì ít u ng nh ng khi u ng l i u ng không ít. Có th chia t p khách hàng s d ng cácườ ố ư ố ạ ố ể ậ ử ụ s n ph m bia, r u, n c gi i khát ra thành 3 nhóm nh sau:ả ẩ ượ ướ ả ư Nhóm 1: T p h p nh ng ng i thích u ng nh ng lo i bia có n ng đ nh , d u ng vàậ ợ ữ ườ ố ữ ạ ồ ộ ẹ ễ ố u ng nhi u không b say. H ch y u là nh ng ng i u ng bia kém, ho c ph n ho c ng iố ề ị ọ ủ ế ữ ườ ố ặ ụ ữ ặ ườ m i u ng bia. Nh ng ng i này u ng đ c ít và đa s ho ch u ng vào các d p l , t t ho cơ ố ữ ườ ố ượ ố ỉ ố ị ễ ế ặ các bu i liên hoan.ổ Nhóm 2: T p h p nh ng ng i thích u ng nh ng lo i bia n ng, nhi u c n. Đây chậ ợ ữ ườ ố ữ ạ ặ ề ồ ủ y u là nh ng ng i u ng đ c bia và nh ng ng i nghi n bia. Nh ng ng i này th ngế ữ ườ ố ượ ữ ườ ệ ữ ườ ườ u ng lai rai nên h có th u ng đ c nhi u, tuy nhiên, nh ng ng i trong nhóm này u ngố ọ ể ố ượ ề ữ ườ ố nhi u nh ng s l ng ng i u ng l i ít.ề ư ố ượ ườ ố ạ Nhóm 3: G m nh ng ng i thích u ng bia v i n ng đ v a ph i, h u ng bia đ gi iồ ữ ườ ố ớ ồ ộ ừ ả ọ ố ể ả khát, t o s ngon mi ng trong các b a ăn. Đây th c s là nhóm ng i tiêu dùng có s l ngạ ự ệ ữ ự ự ườ ố ượ đông đ o, l ng u ng t ng đ i nhi u và t ng đ i th ng xuyên. Hàng ngày, nh ng ng iả ươ ố ươ ố ề ươ ố ườ ữ ườ này có th u ng 2-3 l n và tr thành th hi u truy n th ng. M t b ph n đáng k trong s nàyể ố ầ ở ị ế ề ố ộ ộ ậ ể ố là các cán b giao d ch, các nhà kinh doanh, h th ng u ng bia khi ph đàm đ o công vi c vàộ ị ọ ườ ố ỉ ạ ệ t ch c kinh doanh. Đây chính là nhóm ng i mà các c s s n xu t c n ph i nh m vào đổ ứ ườ ơ ở ả ấ ầ ả ằ ể t o ra s tiêu th m nh m h n n a.ạ ự ụ ạ ẽ ơ ữ N u có th n m v ng đ c nh ng tác đ ng c a nh ng y u t này thì công ty có thế ể ắ ữ ượ ữ ộ ủ ữ ế ố ể đ a ra đ c nh ng chi n l c phù h p v i mình đ làm tăng s th a mãn c a khách hàng v iư ượ ữ ế ượ ợ ớ ể ự ỏ ủ ớ s n ph m mà công ty cung c p.ả ẩ ấ b- Nhân t kinh tố ế: Bia là s n ph m đ u ng mà s n l ng tiêu th ph thu c nhi u vào thu nh p c aả ẩ ồ ố ả ượ ụ ụ ộ ề ậ ủ ng i dân cũng nh s phát tri n c a n n kinh t . Cùng v i s kh ng ho ng c a n n kinh tườ ư ự ể ủ ề ế ớ ự ủ ả ủ ề ế toàn c u và s gi m sút c a t c đ tăng tr ng kinh t đã nh h ng r t l n s n l ng tiêuầ ự ả ủ ố ộ ưở ế ả ưở ấ ớ ả ượ th biaụ . Kh ng ho ng kinh t đã làm cho l m phát tăng cao. Giá c nguyên, v t li u ngày càngủ ả ế ạ ả ậ ệ tăng đã gây không ít khó khăn cho SABECO nói riêng và cho t t c các ngành nói chung.ấ ả Nguyên nhân là do hi n t ng thu h p di n tích tr ng tr t, cùng v i thiên tai nên s n l ngệ ượ ẹ ệ ồ ọ ớ ả ượ malt (nguyên li u chính đ s n xu t bia) gi m đi đáng k không đ đ cung c p cho thệ ể ả ấ ả ể ủ ể ấ ị tr ng. t đó đ y giá malt tăng cao. Ngoài ra còn giá xăng d u, giá đi n tăng làm cho giáườ ừ ẩ ầ ệ nguyên li u đ u vào liên t c tăng cao. Trong khi đó giá bán s n ph m không tăng ho c tăngệ ầ ụ ả ẩ ặ không đáng k b i ng i tiêu dùng trong n c ch a quen v i s bi n đ ng v giá c nh cácể ở ườ ướ ư ớ ự ế ộ ề ả ư n c có n n kinh t th tr ng phát tri n. H n th n a l m phát tăng s làm cho ng i tiêuướ ề ế ị ườ ể ơ ế ữ ạ ẽ ườ dùng th t ch t chi tiêu h n. H s u tiên vi c tiêu dùng các m t hàng thi t y u vì th có thắ ặ ơ ọ ẽ ư ệ ặ ế ế ế ế s làm l ng tiêu th bia trên th tr ng b gi m đi.ẽ ượ ụ ị ườ ị ả Ti p theo ph i k đ n s nh h ng c a t giá. ế ả ể ế ự ả ưở ủ ỷ Vi c tăng t giá USD/VND t i 9,3%ệ ỷ ớ (năm 2011) đã khi n nhi u lo i nguyên v t li u tăng giá. T giá tăng và giá nguyên li u nh pế ề ạ ậ ệ ỷ ệ ậ kh u tăng khi n chi phí tài chính tăng caoẩ ế . Đ i v i các công ty s n xu t bia thì s bi n đ ngố ớ ả ấ ự ế ộ này đã nh h ng m nh t i k t qu s n xu tả ưở ạ ớ ế ả ả ấ kinh doanh do trong s b n lo i nguyên v tố ố ạ ậ li u chính đ s n xu t bia thì ba lo i nguyên v t li u các công ty s n xu t bia ph i nh pệ ể ả ấ ạ ậ ệ ả ấ ả ậ kh u t n c ngoàiẩ ừ ướ . S bi n đ ng v lãi su t ngân hàng cũng khi n cho doanh nghi p ch u nhi u khó khăn.ự ế ộ ề ấ ế ệ ị ề Đ i v i các doanh nghi p thì vi c s d ng v n h u h t vay t i ngân hàng. Vi c ngân hàngố ớ ệ ệ ử ụ ố ầ ế ạ ệ tăng lãi su t đ ng nghĩa v i vi c l i nhu n c a doanh nghi p gi m.ấ ồ ớ ệ ợ ậ ủ ệ ả c- Tác đ ng c a công nghộ ủ ệ: Đ i v i b t kỳ ngành nào thì y u t công ngh cũng là m t y u t có nh h ng r tố ớ ấ ế ố ệ ộ ế ố ả ưở ấ l n đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh. Cũng v i s phát tri n c a công ngh thì các nhàớ ế ạ ộ ả ấ ớ ự ể ủ ệ máy bia, r u c a Vi t Nam cũng nh trên th gi i đã áp d ng s phát tri n này đ nâng caoượ ủ ệ ư ế ớ ụ ự ể ể năng l c s n xu t c a công ty mình. ự ả ấ ủ Hi n nay t i Vi t Nam có kho ng 100 nhà máy bia l nệ ạ ệ ả ớ nh c a nhà n c và t nhân ch a k đ n các phân x ng s n v i quy mô nh nh bia nhàỏ ủ ướ ư ư ể ế ưở ả ớ ỏ ư hàng, bia gia đình. Nh ng trong s 100 nhà máy này ngoài m t s nhà máy thu c t ng công tyư ố ộ ố ộ ổ bia r u n c gi i khát Sài Gòn (SABECO) và t ng công ty bia r u n c gi i khát Hà N iượ ướ ả ổ ượ ướ ả ộ (HABECO) có m c đ t đ ng hóa s n xu t t ng đ i cao còn các nhà máy c a đ a ph ngứ ộ ự ộ ả ấ ươ ố ủ ị ươ tr c thu c các t nh đ u m c đ t đ ng hóa th p. Nên vi c v sinh công nghi p khôngự ộ ỉ ề ở ứ ộ ự ộ ấ ệ ệ ệ đ c chú tr ng nhi u, t t c h u nh đ u đ c làm th công mà không qua thi t b giám sátượ ọ ề ấ ả ầ ư ề ượ ủ ế ị hay đi u khi n tiên ti n trên th gi i. T đó có th th y công ngh s n xu t c a ngành bia,ề ể ế ế ớ ừ ể ấ ệ ả ấ ủ r u Vi t Nam còn mang tính nh , l , l c h u.ượ ệ ỏ ẻ ạ ậ Th nh ng là m t trong nh ng th ng hi u đ u ng hàng đ u Vi t Nam, Sabeco đãế ư ộ ữ ươ ệ ồ ố ầ ệ không ng ng đ u t , đ i m i công ngh đ có th t o ra nh ng s n ph m hoàn h o nh t vàừ ầ ư ổ ớ ệ ể ể ạ ữ ả ẩ ả ấ có th t o ra s hài lòng nh t v i khách hàng khi s d ng s n ph m c a công ty. ể ạ ự ấ ớ ử ụ ả ẩ ủ Và xu t phátấ t nhu c u nâng cao ch t l ng lao đ ng th c t , cung c p cán b qu n lý, cán b k thu từ ầ ấ ượ ộ ự ế ấ ộ ả ộ ỹ ậ và công nhân k thu t lành ngh cho h th ng SABECO và cho xã h i, SABECO đã m nhỹ ậ ề ệ ố ộ ạ d n l p đ án thành l p Trung tâm Đào t o – Nghiên c u Công ngh đ u ng và th c ph mạ ậ ề ậ ạ ứ ệ ồ ố ự ẩ SABECO trình B Công Th ng và đã đ c B phê duy t ngày 4/5/2007. Cộ ươ ượ ộ ệ h c năng nhi mứ ệ v chính c a Trung tâm là đào t o công nhân k thu t v các ngành ngh nh : Công ngh bia,ụ ủ ạ ỹ ậ ề ề ư ệ r u, n c gi i khát; c khí s a ch a và l p ráp; b i d ng cán b qu n lý, cán b k thu t,ượ ướ ả ơ ử ữ ắ ồ ưỡ ộ ả ộ ỹ ậ đào t o ngo i ng và tin h c; nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh chuyên ngành;ạ ạ ữ ọ ứ ọ ể ệ th c hi n các d ch v khoa h c – k thu t, chuy n giao công ngh , s n xu t th c nghi m.ự ệ ị ụ ọ ỹ ậ ể ệ ả ấ ự ệ Vi c xây d ng lên trung tâm này đã ph n nào giúp Sabeco nâng cao đ c hi u qu kinh doanhệ ự ầ ượ ệ ả cũng nh ch t l ng s n ph m và t đó có th kh ng đ nh th ng hi u c a mình cũng như ấ ượ ả ẩ ừ ể ẳ ị ươ ệ ủ ư nâng cao năng l c c nh tranh trên th tr ng đ u ng.ự ạ ị ườ ồ ố Ti p đ n là vi c Sabeco thành l p nhà máy bao bì Sông Lam- Ngh An ngày 21/6/2009ế ế ệ ậ ệ không nh ng đã th t ch t tình nghĩa gi a thành ph H Chí Minh mà còn là m t b c ti nữ ắ ặ ữ ố ồ ộ ướ ế quan trong c a Sabeco. ủ C 2 nhà máy bao bì c a Sabeco - Sông Lam đ u s d ng dây chuy nả ủ ề ử ụ ề nh p kh u t nhà cung c p Công ty CCH Engineering (V ng Qu c Anh). Đây là dây chuy nậ ẩ ừ ấ ươ ố ề có công ngh tiên ti n nh t th gi i và có quy mô và trình đ công ngh b c nh t châu Á.ệ ế ấ ế ớ ộ ệ ậ ấ Vi c ra đ i Công ty CP bao bì Sabeco - Sông Lam s giúp T ng Công ty bia r u n c gi iệ ờ ẽ ổ ượ ướ ả khát Sài Gòn gi m chi phí s n xu t, thu n l i trong vi c đi u ph i th tr ng, nâng cao ch tả ả ấ ậ ợ ệ ề ố ị ườ ấ l ng… đáp ng tr c tiên nhu c u th tr ng Ngh An và các khu v c lân c nượ ứ ướ ầ ị ườ ệ ự ậ . d- Tác đ ng c a chính tr - pháp lu tộ ủ ị ậ : Các nhân t chính tr - pháp lu t có tác đ ng r t l n đ n m c đ c h i và thách th cố ị ậ ộ ấ ớ ế ứ ộ ơ ộ ứ c a môi tr ng. Đi u ch y u đây là cách th c mà các doanh nghi p có th nh h ng đ nủ ườ ề ủ ế ở ứ ệ ể ả ưở ế chính ph và cách th c mà chính ph nh h ng đ n h . Tuy nhiên s thay đ i liên t c tủ ứ ủ ả ưở ế ọ ự ổ ụ ừ chính ph s gây ủ ẽ nh h ng đáng k đ n c nh tranh.ả ưở ể ế ạ Ngày 13-5 v a qua, Hi p h i Bia-R u-N c gi i khát Vi t Nam (VBA) đã công bừ ệ ộ ượ ướ ả ệ ố Quy ch ti p th c a ngành bia Vi t Namế ế ị ủ ệ . Theo đó, khi qu ng cáo, các hãng s n xu t bia chả ả ấ ỉ đ c gi i thi u s n ph m bia c a mình đ ng i tiêu dùng t đánh giá, l a ch n, khôngượ ớ ệ ả ẩ ủ ể ườ ự ự ọ đ c “nói x u” hay dùng các chiêu khác đ “h b ” nhau. Quy ch này nh m t o ra s c nhượ ấ ể ạ ệ ế ằ ạ ự ạ tranh lành m nh gi a các hãng bia.ạ ữ Ngoài ra quy ch này s kh c ph c tình tr ng qu ng cáoế ẽ ắ ụ ạ ả tràn lan nh hi n nay. Khi qu ng cáo, các doanh nghi p không đ c s d ng các hình nh viư ệ ả ệ ượ ử ụ ả ph m an toàn giao thông. C th , không đ a hình nh ng i lái xe u ng bia r u, khôngạ ụ ể ư ả ườ ố ượ qu ng cáo cho đ i t ng là tr nh , tr v thành niên. Th m chí quy ch còn bu c các doanhả ố ượ ẻ ỏ ẻ ị ậ ế ộ nghi p ph i đ m b o r ng các nhân viên ti p th không đ c u ng bia tr c khi lái xe.ệ ả ả ả ằ ế ị ượ ố ướ Qu ng cáo ho c ti p th cũng ph i đ a ra nh ng c nh báo c th đ ng i tiêu dùng u ngả ặ ế ị ả ư ữ ả ụ ể ể ườ ố bia có trách nhi m, không đ x y ra nh ng tai n n đáng ti c. Đ c bi t, nghiêm c m qu ngệ ể ả ữ ạ ế ặ ệ ấ ả cáo bia r u ch a đ c m t s lo i b nh t t.ượ ữ ượ ộ ố ạ ệ ậ S n ph m bia, r u là đ u ng có c n do đó nó không ph i là s n ph m đ cả ẩ ượ ồ ố ồ ả ả ẩ ượ khuy n khích tiêu dùng. Đ ng trên góc đ này thì phát tri n ngành bia là m t b t l i. Chính vìế ứ ộ ể ộ ấ ợ th mà s n ph m bia trên th tr ng luôn b li t kê vào m t trong nh ng m t hàng h n chế ả ẩ ị ườ ị ệ ộ ữ ặ ạ ế tiêu dùng và ch u thu tiêu th đ c bi t, c th là bia chai, bia lon bi u thu 50% + 10% VAT;ị ế ụ ặ ệ ụ ể ể ế bia h i bi u thu 30%+10% VAT. Đi u này đã t o ra thách th c to l n đ n ho t đ ng s nơ ể ế ề ạ ứ ớ ế ạ ộ ả xu t và kinh doanh c a ngành.ấ ủ Ngoài các nhân t này ra còn có nhân t khác cũng gây nh h ng không nh t i ngànhố ố ả ưở ỏ ớ đ u ng nh : khí h u, th i ti t, tính th i v c a s n ph m ngành. Do bia là m t lo i đồ ố ư ậ ờ ế ờ ụ ủ ả ẩ ộ ạ ồ u ng gi i khát có tình th i v rõ ràng, mùa n ng thì ng i ta u ng bia nhi u, mua m a u ngố ả ờ ụ ắ ườ ố ề ư ố ít h n. Tính th i v liên quan đ n đi u kiên đ a lý và khí h u, t i nh ng n i tính mùa v đ cơ ờ ụ ế ề ị ậ ạ ữ ơ ụ ượ phân bi t rõ ràng thì tính th i v trong tiêu dùng bia cũng r t rõ. Nh ng ngày giá rét c a mi nệ ờ ụ ấ ữ ủ ề B c Vi t Nam ng i ta dùng bia ít, mùa hè nhu c u gi i khát b ng bia nhi u h n, tính th i vắ ệ ườ ầ ả ằ ề ơ ờ ụ càng m nh m d n đ n căng th ng cung c u m t s đi m là r t l n. M t m t do th i ti tạ ẽ ẫ ế ẳ ầ ở ộ ố ể ấ ớ ộ ặ ờ ế l nh các t nh phía B c m t khác trong th i gian này có r t nhi u các d p đ c bi t nh l ,ạ ở ỉ ắ ặ ờ ấ ề ị ặ ệ ư ễ T t, h i hè, c i h i, s n ph m tiêu th m nh là các lo i bia lon, bia chai…ế ộ ướ ỏ ả ẩ ụ ạ ạ 4- Đánh giá c ng đ c nh tranhườ ộ ạ . a- T n t i các rào c n ra nh p ngành ồ ạ ả ậ • K thu tỹ ậ • V nố • Các y u t th ng m i : H th ng phân ph i, th ng hi u , h th ng kháchế ố ươ ạ ệ ố ố ươ ệ ệ ố hàng ... • Các ngu n l c đ c thù: Nguyên v t li u đ u vào ( B ki m soát ), bí quy t phaồ ự ặ ậ ệ ầ ị ể ế ch ,m u mã bao bì, Ngu n nhân l c, …..ế ẫ ồ ự Các rào c n càng l n thì s l ngả ớ ố ượ đ i th ti m năng c a công ty càng ít. Nhìn chungố ủ ề ủ rào c n ra nh p ngành bia r u n c gi khát là khá l n. Trong ngành có r t nhi u doanhả ậ ượ ướ ả ớ ấ ề nghi p v a và nh , riêng khu v c phía B c đã có 13 doanh nghi p. V v n và kĩ thu t, đâyệ ừ ỏ ở ự ắ ệ ề ố ậ là nganh áp d ng công ngh ngày càng hi n đ i cùng v i nh ng công th c ch bi n truy nụ ệ ệ ạ ớ ữ ứ ế ế ề th ng đòi h i ngu n v n đ u t l n đ chuy n giao công ngh cho phù h p. Đ tham gia vàoố ỏ ồ ố ầ ư ớ ể ể ệ ợ ể ngành công ty ph i có v n l n đ đ i m i công ngh ch bi n. Đ ng th i đ đ m b o ch tả ố ớ ể ổ ớ ệ ế ế ồ ờ ể ả ả ấ l ng s n ph m công ty ph imua các nguyên li u ngo i nh p t nh ng n c có ngu nượ ả ẩ ả ệ ạ ậ ừ ữ ướ ồ nguyên li u n i ti ng th gi i vì th giá nguyên li u khá cao. Ví d nh malt ch a s n xu tệ ổ ế ế ớ ế ệ ụ ư ư ả ấ đ c ph i nh p kh u t n c ngoài ( Đan M ch , Đ c…) giá $100/20kg, hoa houlon nh pượ ả ậ ẩ ừ ướ ạ ứ ậ kh u t n c ngoài ( Đan M ch , Đ c…) giá $500/t nẩ ừ ướ ạ ứ ấ Y u t con ng i, nh t là vi c s d ng nh ng nhân viên ch t l ng đ m b o làmế ố ườ ấ ệ ử ụ ữ ấ ượ ả ả vi c và s d ng công ngh c a ngành cũng còn ch a đ t ch t l ng, nh t là hi n nay ngànhệ ử ụ ệ ủ ư ạ ấ ượ ấ ệ đang tích c c đ i m i áp d ng nh ng công ngh hi n đ i trong khi s l ng nh ng lao đ ngự ổ ớ ụ ữ ệ ệ ạ ố ượ ữ ộ tham gia vào ngành này thì r t nhi u nh ng trình đ tay ngh chua cao đ v n hành thành th oấ ề ư ộ ề ể ậ ạ nh ng công ngh này. ữ ệ Rào c n vả ề th ng hi u cũng làươ ệ khá l n trong ngành này, các nhàớ cung c p cóấ tên tu iổ như công ty bia r u n c gi i khát Hà N i( Habico), Tribeco, bia Vi t Hà, ượ ướ ả ộ ệ Nhà máy Bia Đông Nam Á, T p đoàn Bia Châu Á - Thái Bình D ng Vi t Nam cũng là nh ng s l a ch nậ ươ ệ ữ ự ự ọ yêu thích c a r t nhi u ng i tiêu dùngủ ấ ề ườ b- Quy n l c th ng l ng tề ự ươ ượ ừ phía các nhà cung ngứ • Số l ng vàượ quy mô nhà cung c p: ấ Số l ng nhàượ cung c p s quy t đ nh đ n áp l c c nh tranh, quy n l c đàm phán c aấ ẽ ế ị ế ự ạ ề ự ủ h đ i v i ngành, doanh nghi p. N u trên th tr ng ch có m t vài nhà cung c p có quy môọ ố ớ ệ ế ị ườ ỉ ộ ấ l n s t o áp l c c nh tranh, nh h ng t i toàn b ho t đ ng s n xu t kinh doanh c aớ ẽ ạ ự ạ ả ưở ớ ộ ạ ộ ả ấ ủ ngành • Kh năng thay th s n ph m c a nhà cung c p : ả ế ả ẩ ủ ấ Trong v n đ này ta nghiên c u kh năng thay th nh ng nguyên li u đ u vào do cácấ ề ứ ả ế ữ ệ ầ nhà cung c p và chi phí chuy n đ i nhà cung c p (Switching Cost).ấ ể ổ ấ • Thông tin về nhà cung c p : ấ Trong th iờ đ i hi n t i thông tin luôn làạ ệ ạ nhân t thúcố đ y s phát tri n c a th ngẩ ự ể ủ ươ m i, thông tin v nhà cung c p có nh h ng l n t i vi c l a ch n nhà cung c p đ u vào choạ ề ấ ả ưở ớ ớ ệ ự ọ ấ ầ doanh nghi p.ệ V i t t cớ ấ ả các ngành, nhà cung c p luôn gây cácấ áp l c nh tự ấ đ nh n u hị ế ọ có quy mô , sự t p h p vàậ ợ vi c sệ ở h u các ngu n l c quý hi m.ữ ồ ự ế Chính vì th nh ng nhà cung c p cácế ữ ấ s n ph m đ u vào nh l (Nông dân, th th công.... ) s có r t ít quy n l c đàm phán đ iả ẩ ầ ỏ ẻ ợ ủ ẽ ấ ề ự ố v i các doanh nghi p m c dù h có s l ng l n nh ng h l i thi u t ch cớ ệ ặ ọ ố ượ ớ ư ọ ạ ế ổ ứ c- Quy n l c th ng l ng t phía khách hàngề ự ươ ượ ừ Khách hàng là m tộ áp l c c nh tranh cóự ạ thể nh h ng tr c ti p t i toàn bả ưở ự ế ớ ộ ho tạ đ ngộ s n xu t kinh doanh c a ngành.ả ấ ủ Khách hàng đ c phân làm 2 nhóm:ượ • Khách hàng cá nhân • Khách hàng t ch cổ ứ Cả hai nhóm đ u gâyề áp l c v i doanh nghi p v giá c , ch t l ng s n ph m, d chự ớ ệ ề ả ấ ượ ả ẩ ị v đi kèm và chính h là ng i đi u khi n c nh tranh trong ngành thông qua quy t đ nh muaụ ọ ườ ể ể ạ ế ị hàng. T ng t nh áp l c t phía nhà cung c p ta xem xét các tác đ ng đ n áp l c c nh tranh tươ ự ư ự ừ ấ ộ ế ự ạ ừ khách hàng đ i v i ngành:ố ớ • Quy mô • T m quan tr ngầ ọ • Chi phí chuy n đ i khách hàngể ổ • Thông tin khách hàng Đ c bi t khi phân tích nhà phân ph i ta ph i chú ý t m quan tr ng c a h , h có thặ ệ ố ả ầ ọ ủ ọ ọ ể tr c ti p đi sâu vào uy hi p ngay trong n i b c a doanh nghi p. ự ế ế ộ ộ ủ ệ Khách hàng có th là cá nhânể ho c t ch c b i nhu c u đ u ng là dành cho t t c m i ng i, và h có r t nhi u s l aặ ổ ứ ở ầ ồ ố ấ ả ọ ườ ọ ấ ề ự ự ch n cho s n ph m đ u ng c a mình nên quy n l c th ng l ng c a ng i mua là cao.ọ ả ẩ ồ ố ủ ề ư ươ ượ ủ ườ Tuy nhiên v i nhu c u đ c s d ng s n ph m ch t l ng t t nh t và giá thành r nh t màớ ầ ượ ử ụ ả ẩ ấ ượ ố ấ ẻ ấ s l ng khách hàng ngày càng gia tăng khi n cho m t đe d a khác l i m nh h n đó là c nhố ượ ế ộ ọ ạ ạ ơ ạ tranh gi a các doanh nghi p trong ngành.ữ ệ d- C nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngànhạ ữ ệ Các doanh nghi pệ đang kinh doanh trong ngành sẽ c nh tranh tr c ti p v i nhau t o raạ ự ế ớ ạ s cứ ép trở l i lên ngành t o nên m t c ng đ c nh tranh. Trong m t ngành các y u t sau sạ ạ ộ ườ ộ ạ ộ ế ố ẽ làm gia tăng s c ép c nh tranh trên các đ i thứ ạ ố ủ • Tình tr ng ngành : Nhu c u, đ t c đ tăng tr ng ,s l ng đ i th c nh tranh...ạ ầ ộ ố ộ ưở ố ượ ố ủ ạ • C u trúc c a ngành : Ngành t p trung hay phân tánấ ủ ậ - Ngành phân tán là ngành có r t nhi u doanh nghi p c nh tranh v i nhau nh ngấ ề ệ ạ ớ ư không có doanh nghi p nào có đ kh năng chi ph i các doanh nghi p còn l iệ ủ ả ố ệ ạ - Ngành t p trung : Ngành ch có m t ho c m t vài doanh nghi p n m gi vai tròậ ỉ ộ ặ ộ ệ ắ ữ chi ph i ( Đi u khi n c nh tranh- Có th coi là đ c quy n).ố ề ể ạ ể ộ ề Ngành bia r u n c gi i khát là ngành phân tánượ ướ ả • Các rào c n rút lui (Exit Barries) : Gi ng nh các rào c n gia nh p ngành, rào c n rútả ố ư ả ậ ả lui là các y u t khi n cho vi c rút lui kh i ngành c a doanh nghi p tr nên khó khăn :ế ố ế ệ ỏ ủ ệ ở - Rào c n v công ngh , v n đ u tả ề ệ ố ầ ư - Ràng bu c v i ng i lao đ ngộ ớ ườ ộ - Ràng bu c v i chính ph , các t ch c liên quan (Stakeholder)ộ ớ ủ ổ ứ - Các ràng bu c chi n l c, k ho ch.ộ ế ượ ế ạ Th tr ng cung c p bia r u n c gi i khát Vi t Nam đã có r t nhi u nhà cungị ườ ấ ượ ướ ả ở ệ ấ ề ng. ứ Đ n nay m t s doanh nghi p đã có nh ng dây chuy n thi t b hi n đ i hàng đ u cế ộ ố ệ ữ ề ế ị ệ ạ ầ ả n c, không kém gì các doanh nghi p liên doanh, bên c nh đó th ng hi u Bia Hà N i hayướ ệ ạ ươ ệ ộ Bia Sài Gòn cũng đã khá n i ti ng, ch t l ng, an toàn v sinh th c ph m đ c đ m b o,ổ ế ấ ượ ệ ự ẩ ượ ả ả chính vì v y s c c nh tranh r t t t. Nh ng s c nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngànhậ ứ ạ ấ ố ư ự ạ ữ ệ v n khá cao. Trong s các doanh nghi p c nh tranh v i Sabeco có s c nh tranh m nh mẫ ố ệ ạ ớ ự ạ ạ ẽ c a Habeco b i đây là 2 doanh nghi p đ ng đ u v s n xu t bia r u n c gi i khát c aủ ở ệ ứ ầ ề ả ấ ượ ướ ả ủ Vi t Nam. Bên c nh đó còn có nh ng đ i th truy n th ng trên th tr ng nh : Heniken,ệ ạ ứ ố ủ ề ố ị ườ ư Tiger…công ty liên doanh gi a Zorok liên k t gi a vinamilk và SAB Miller Vi t Namữ ế ữ ệ e- Đe d a d a t các s n ph m thay thọ ọ ừ ả ẩ ế Tính b t ng , khóấ ờ dự đoán c a s n ph m thay thủ ả ẩ ế : Ngay c trong n i b ngành v iả ộ ộ ớ s phát tri n c a công ngh cũng có th t o ra s n ph m thay th cho ngành mình. S nự ể ủ ệ ể ạ ả ẩ ế ả ph m thay th trong ngành bia r u n c giai khát là r t nhi u, các s n ph m n c gi iẩ ế ượ ướ ấ ề ả ẩ ướ ả khát thay th cho s n ph m bia r u. Doanh nghi p Sabeco đang ph i đ i m t v i các s nế ả ẩ ượ ệ ả ố ặ ớ ả ph m thay th c a các doanh nhi p khác. Các s n ph m bia r u có h ng v khác nhauẩ ế ủ ệ ả ẩ ượ ươ ị đáp ng nhu c u khác nhau c a ng i tiêu dùng làm cho s n ph m thay th ngày càng nhi uứ ầ ủ ườ ả ẩ ế ề và đa d ng. hi n nay n c gi i khát đ c s n xu t t các nguyen li u thiên nhiên đangạ ệ ướ ả ượ ả ấ ừ ệ đ c r t nhi u ng i tiêu dùng l a ch n thay th cho s n ph m bia r u.ượ ấ ề ườ ự ọ ế ả ẩ ượ f- Đe d a tọ ừ các gia nh p m iậ ớ Các công ty m i gia nh p cóớ ậ thể nh h ng đ n c ng đ canh tranh c a ngành. N uả ưở ế ườ ộ ủ ế s l ng các gia nh p càng tăng thì c ng đ canh tranh càng tăng. Các công ty gia nh p càngố ượ ậ ườ ộ ậ có n n t ng v ng ch c thì càng nh h ng đ n v th c a công ty trong t ng lai. Sabecoề ả ữ ắ ả ưở ế ị ế ủ ươ cùng nh ng doanh nghi p l n khác cũng ch u s đe d a c a các doanh nghi p s n xu t biaữ ệ ớ ị ự ọ ủ ệ ả ấ r u nh các đ a ph ng m i gia nh p vào ngành ch y u t p trung vào các đ i t ng làượ ỏ ở ị ươ ớ ậ ủ ế ậ ố ượ khách bình dân. Nh th doanh nghi p s m t đi m t phân khúc th tr ng làm gi m doanhư ế ệ ẽ ấ ộ ị ườ ả thu c a doanh nghi p. Bên c nh đó cũng có nhi u doanh nghi p s n xu t bia r u theo côngủ ệ ạ ề ệ ả ấ ượ ngh hi n đ i t o ra s n ph m m i cũng nh chi n l c marketing cho s n ph m c a h đãệ ệ ạ ạ ả ẩ ớ ư ế ượ ả ẩ ủ ọ đe d a đ n các doanh nghi p khác trong ngành. Đi kèm v i nó là s chia s th ph n thọ ế ệ ớ ự ẻ ị ầ ị tr ng m t cách đáng k khi các đ i th c nh tranh n c ngoài đang đ u t công ngh máyườ ộ ể ố ủ ạ ướ ầ ư ệ móc s n xu t vào Vi t Nam. Ngoài ra m t s công ty n c ngoài đ u t góp v n liên doanhả ấ ệ ộ ố ướ ầ ư ố v i công ty Vi t Nam s ki m soát vi c kinh doanh c a các doanh nghi p ngày càng cao h nớ ệ ẽ ể ệ ủ ệ ơ ** Đánh giá: • C ng đ c nh tranh c a ngành m nhườ ộ ạ ủ ạ Th tr ng bia r u n c gi i khát phát tri n r t nhanh đáp ng th hi u ngày càngị ườ ượ ướ ả ể ấ ứ ị ế cao c a ng i tiêu dùng. Trong quy ho ch đ c B Công Th ng phê duy t m c tiêu t c đủ ườ ạ ượ ộ ươ ệ ụ ố ộ tăng tr ng giá tr s n xu t toàn ngành r u bia n c gi i khát Vi t Nam giai đo n 2006-ưở ị ả ấ ượ ướ ả ệ ạ 2010 đ t 12%/năm, giai đo n 2011-2015 đ t 13%/năm và giai đo n 2016-2025 đ t 8%/năm.ạ ạ ạ ạ ạ Đ n năm 2010 s n l ng s n xu t đ t 2,5 t lít bia, 80 tri u lít r u công nghi p, 2 t lítế ả ượ ả ấ ạ ỷ ệ ượ ệ ỷ n c gi i khát. Kim ng ch xu t kh u t 70-80 tri u USD. Đ n năm 2015, s n l ng s nướ ả ạ ấ ẩ ừ ệ ế ả ượ ả xu t đ t 4 t lít bia, 188 tri u lít r u công nghi p, 4 t lít n c gi i khát. Kim ng ch xu tấ ạ ỷ ệ ượ ệ ỷ ướ ả ạ ấ kh u t 140-150 tri u USD. Đ n năm 2025, s n l ng s n xu t đ t 6 t lít bia, 440 tri u lítẩ ừ ệ ế ả ượ ả ấ ạ ỷ ệ r u công nghi p, 11 t lít n c gi i khát. Vì nh ng m c tiêu trên mà các doanh nghi p càngượ ệ ỷ ướ ả ữ ụ ệ n l c h n n a trong s n xu t, phân ph i và tiêu th s n ph m t o ra s c nh tranh ngàyỗ ự ơ ữ ả ấ ố ụ ả ẩ ạ ự ạ càng m nh trong ngành đ duy trì th ph n và m r ng th tr ng c a doanh nghi p mình.ạ ể ị ầ ở ộ ị ườ ủ ệ • Ngành h p d nấ ẫ Vi t Nam v i dân sệ ớ ố trên 80 tri u ng i, Nhu c u c a ng i tiêu dùng ngày càng tăngệ ườ ầ ủ ườ v s n ph m ch ng lo i nh t là ch t l ng c a đ u ng đ đ m b o an toàn s c kh e. Đ cề ả ẩ ủ ạ ấ ấ ượ ủ ồ ố ể ả ả ứ ỏ ặ bi t nhu c u v đ u ng c a m i ng i khác nhau nên s n ph m đ u ng r t đa d ng t oệ ầ ề ồ ố ủ ỗ ườ ả ẩ ồ ố ấ ạ ạ nên s h p d n cho ngành.ự ấ ẫ 5. Xây d ng mô th c EFASự ứ : Các nhân tố Đ quan tr ngộ ọ X p lo iế ạ T ng đi mổ ể quan tr ngọ Gi i thíchả **C ơ h i:ộ Công ngh phátệ tri nể 0.15 3 0.45 Nâng cao s nả xu t và ch tấ ấ l ngượ Ngu n nhân l cồ ự 0.1 3 0.3 Quy t đ nh ho tế ị ạ đ ng s n xu tộ ả ấ kinh doanh Sự tăng tr ngưở kinh tế 0.1 3 0.3 Thúc đ y tiêuẩ thụ Khách hàng là ph nụ ữ 0.05 2 0.1 M ra m t thở ộ ị tr ng m iườ ớ Th tr ng n iị ườ ộ đ aị 0.1 3 0.3 Có v th l nị ế ớ **Thách th cứ : Sự khác bi t vệ ề văn hóa 0.1 2 0.2 Ph i đa d ngả ạ hóa s n ph mả ẩ Đ i th c nhố ủ ạ tranh 0.15 3 0.45 T o áp l c kinhạ ự doanh Chính tr - phápị lu tậ 0.05 2 0.1 Gây nhi u ràoề c n.ả L m phát tăngạ cao 0.1 3 0.3 Tăng giá thành ph mẩ Các s n ph mả ẩ thay th .ế 0.1 2 0.2 Ph i th ngả ườ xuyên đ i m iổ ớ s n ph m.ả ẩ T ngổ 2.7 Nh n xétậ : t mô th c EFAS đã xây d ng có th th y r ng kh năng thích ng v iừ ứ ự ể ấ ằ ả ứ ớ môi tr ng bên ngoài c a Sabeco là t t.ườ ủ ố III- Phân tích môi tr ng bên trong c a doanh nghi pườ ủ ệ : 1- S n ph m ch y u: ả ẩ ủ ế bia, r u, n c gi i khát.ượ ướ ả • S n ph m bia:ả ẩ - 333 emium - Kh i d y đam mê, x ng t m đ ng c pơ ậ ứ ầ ẳ ấ - Saigon Lager – Bia c a ng i Vi t Namủ ườ ệ - 333 – Th gi i ngày càng thêm a chu ngế ớ ư ộ - Saigon Export – Không bóng b y, không ph i n ào, không c u kỳ, không c nẩ ả ồ ầ ầ phô tr ng, u ng thì hi uươ ố ể - Saigon Special – Ch t men c a thành côngấ ủ • S n ph m r u: là s n ph m c a công ty r u Bình Tâyả ẩ ượ ả ẩ ủ ượ • S n ph m n c gi i khát:ả ẩ ướ ả - Chu Hi là s n ph m h p tác gi a Công Ty C Ph n NGK Ch ng D ng vàả ẩ ợ ữ ổ ầ ươ ươ Công ty Wala-Wang Investment (c a Nh t B n)ủ ậ ả - N c khoáng thiên nhiên Daikai ướ - Ngoài ra, còn có các s n ph m v i nhi u h ng v đ c tr ng ngon cho ng iả ẩ ớ ề ươ ị ặ ư ườ tiêu dùng l a ch n nh : cam, chanh, cream soda, dâu, b c hà và n c u ngự ọ ư ạ ướ ố đóng chai Terrawa. 2- Th tr ngị ườ : • H th ng phân ph i trong n c: Sabeco phân ph i các khu v c Mi n b c, B cệ ố ố ướ ố ở ự ề ắ ắ Trung B , Mi n Trung, Tây Nguyên, Nam Trung B , Mi n Đông, Trung tâm, Sôngộ ề ộ ề Ti n, Sông H uề ậ • H th ng phân ph i trên th gi i: r t nhi u qu c gia nh : Canada, M ,Đ c, Hàệ ố ố ế ớ ở ấ ề ố ư ỹ ứ Lan, Pháp,Anh, Hongkong… 3- Đánh giá các ngu n l c, năng l c d a trên chu i giá tr c a Sabecoồ ự ự ự ỗ ị ủ : a- Ho t đ ng c b nạ ộ ơ ả • B c1ướ : h u c n nh p: doanh nghi p s nh p các nguyên li u ph c v cho s n xu tậ ầ ậ ệ ẽ ậ ệ ụ ụ ả ấ nh malt và houblon là hai nguyên li u chính đ s n xu t bia. Ngoài ra còn có cácư ệ ể ả ấ nguyên li u trong n c nh : g o, hoa qu , trái cây…ệ ướ ư ạ ả • B c 2ướ :s n xu t: nguyên li u đ c đ a và s n xu t theo công th c truy n th ng k tả ấ ệ ượ ư ả ấ ứ ề ố ế h p công ngh dây chuy n hi n đ iợ ệ ề ệ ạ • B c 3ướ : H u c n xu t : sau khi s n ph m đ c hoàn thi n s n ph m s đ c phânậ ầ ấ ả ẩ ượ ệ ả ẩ ẽ ượ ph i cho các đ i lí , nhà bán buôn, ng i tiêu dùng theo t ng khu v c trong n c vàố ạ ườ ừ ự ướ ngoài n cướ • B c 4ướ : Marketing và bán hàng: đ y m nh các ho t đ ng ti p th qu ng cáo trên tivi,ẩ ạ ạ ộ ế ị ả đài, báo… và đào t o đ i ngũ nhân viên chuyên nghi p, qu ng bá th ng hi u r ng rãiạ ộ ệ ả ươ ệ ộ trên th tr ng, cung c p các s n ph m đáp ng nhu c u khách hàng m c tiêu, cácị ườ ấ ả ẩ ứ ầ ụ ch ng trình khuy n mãiươ ế • B c 5ướ : D ch v : ch y u là cách s d ng và các b o qu n đ u ngị ụ ủ ế ử ụ ả ả ồ ố b- Ho t đ ng b trạ ộ ổ ợ • Phát tri n công nghể ệ Sabeco áp d ng công th c truy n th ng k t h p công ngh hi n đ i. Các công ngh nh :ụ ứ ề ố ế ợ ệ ệ ạ ệ ư ng d ng h th ng làm l nh vào trong qui trình s n xu t và ch bi n b o qu n r u biaỨ ụ ệ ố ạ ả ấ ế ế ả ả ượ n c gi i khát, ng d ng công ngh sinh h c cho x lí n c th i cho s n xu t bia r u n cướ ả ứ ụ ệ ọ ử ướ ả ả ấ ượ ướ gi i khátả N m men trong công nghi p s n xu t bia, quá trình thanh trùng n m, m c, vi kh n, kĩấ ệ ả ấ ấ ố ẩ thu t lên men bia m i c a Đ cậ ớ ủ ứ Kh năng phát tri n ngu n nguyên li u cho ngành bia: đ u t trông đ i m ch đ đáp ngả ể ồ ệ ầ ư ạ ạ ể ứ yêu c u nguyên li u h n ch nh p nguyên li u t n c ngoài. Ch ng trình áp d ng cácầ ệ ạ ế ậ ệ ừ ướ ươ ụ ở t nh Tây B c vùng núi phía B c có khí h u phù h pỉ ắ ắ ậ ợ Đ m b o an toàn th c ph m : đ m b o ngu n nguyên li u đ u vào, đ m b o an toànả ả ự ẩ ả ả ồ ệ ầ ả ả trong vùng nguy hi mể Công ngh ch bi n hoa houblon: g m d ng viên và chi t xu t cao hoa CO2ệ ế ế ồ ạ ế ấ Áp d ng h th ng qu n lí ch t l ng ISO 9000:2001 trong phát tri n s n xu t kinh doanhụ ệ ố ả ấ ượ ể ả ấ các lo i s n ph m.ạ ả ẩ • Qu n tr ngu n nhân l cả ị ồ ự Ngu n nhân l c v i t ng lao đ ng 1599 ng i, trình đ lao đ ng theo b c đ i h cồ ự ớ ổ ộ ườ ộ ộ ậ ạ ọ (320 ng i) cao đ ng và trung c p (76 ng i) ph thông (1061 ng i). Lao đ ng chuy n sangườ ẳ ấ ườ ổ ườ ộ ể công ty c ph n : t ng lao đ ng 1599 ng i d ki n chuy n sang 1457 ng iổ ầ ổ ộ ườ ự ế ể ườ Đào t o đ i ngũ nhân viên chuyên nghi p năng đ ng có trình đ có trình b ng c p đápạ ộ ệ ộ ộ ằ ấ ng nhu c u s n xu t và phát tri n công tyứ ầ ả ấ ể • C s h t ng c a công tyơ ở ạ ầ ủ Sabeco có h th ng nhà máy s n xu t bia r u n c gi i khát kh p các khu v c trênệ ố ả ấ ượ ướ ả ở ắ ự c n c . Bên c nh đó , Sabeco còn là doanh nghi p đi đ u trong vi c áp d ng các côngả ướ ạ ệ ầ ệ ụ ngh , máy móc trang thi t b dây chuy n hi n đ i vào s n xu t đáp ng nhu c u khách hàng.ệ ế ị ề ệ ạ ả ấ ứ ầ Sabeco còn đ u t vào viêc tr ng nguyên v t li u đ gi m chi phí đ u vào.ầ ư ồ ậ ệ ể ả ầ 4- Xác đ nh năng l c c nh tranhị ự ạ : • Mô hình ho t đ ng s n xu t l n ạ ộ ả ấ ớ V n đi u l h n 6400 t đ ng v i h th ng các nhà máy bia công su t l n r i kh p 3ố ề ệ ơ ỉ ồ ớ ệ ố ấ ớ ả ắ mi n. S n l ng bia đ t 1 t lít vào năm 2010, chi m h n 35% th ph n trong n c và trề ả ượ ạ ỉ ế ơ ị ầ ướ ở thành. Công ty CP n c gi i khát Ch ng D ng v i d án xây d ng nhà máy m i công su tướ ả ươ ươ ớ ự ự ớ ấ 100 tri u lít/năm t i khu công nghi p M Ph c 3ệ ạ ệ ỹ ướ • H th ng phân ph i luôn đ c c ng cệ ố ố ượ ủ ố Vi c thành l p các công ty c ph n khu v c không nh ng t o l i th v h th ngệ ậ ổ ầ ự ữ ạ ợ ế ề ệ ố phân ph i mà còn t o s g n bó gi a h n 1.200 nhà phân ph i trên toàn qu c v i t ng công tyố ạ ự ắ ữ ơ ố ố ớ ổ khi g n quy n l i và trách nhi m c a h v i s phát tri n c a công tyắ ề ợ ệ ủ ọ ớ ự ể ủ • Ý th c c ng đ ng xã h i caoứ ộ ồ ộ Bên c nh phát tri n s n xu t kinh doanh, v n đ môi tr ng luôn đ c SABECO chúạ ể ả ấ ấ ề ườ ượ tr ng. Cùng v i công tác đ u t h th ng x lý n c th i, khí th i, rác th i phù h p v i quyọ ớ ầ ư ệ ố ử ướ ả ả ả ợ ớ trình s n xu t công ngh hi n đ i và thân thi n môi tr ng, các công tác đ u t cho cácả ấ ệ ệ ạ ệ ườ ầ ư khuôn viên, nhà x ng s ch s , thoáng mát nh h th ng công viên, cây xanh, h th ng hútưở ạ ẽ ờ ệ ố ệ ố b i, l c khí đã đ c tri n khai tri t đ t i các nhà máy. ụ ọ ượ ể ệ ể ạ SABECO luôn kh ng đ nh trách nhi m c a mình đ i v i xã h i, v i thông đi p chẳ ị ệ ủ ố ớ ộ ớ ệ ủ đ o"SABECO chung tay vì c ng đ ng". M i năm, SABECO đã đóng góp và tài tr cho cácạ ộ ồ ỗ ợ ho t đ ng xã h i hàng ch c t đ ng.ạ ộ ộ ụ ỷ ồ 5- V th c nh tranh c a Sabeco so v i nh ng doanh nghi p khác cùng ngành làị ế ạ ủ ớ ữ ệ m nhạ Theo s li u c a BRATH - HAAS GROUP, th ng hi u SABECO c a T ng Công tyố ệ ủ ươ ệ ủ ổ C ph n Bia - R u - N c gi i khát Sài Gòn (SABECO) đ nh v v trí 21 trong s các t pổ ầ ượ ướ ả ị ị ở ị ố ậ đoàn s n xu t bia l n nh t trên toàn th gi i và th 3 khu v c ASEAN. ả ấ ớ ấ ế ớ ứ ự T i th tr ng trong n c, các s n ph m Bia Saigon hi n đang d n đ u, n m gi h nạ ị ườ ướ ả ẩ ệ ẫ ầ ắ ữ ơ 35% th ph n. Các s n ph m bia Sài Gòn Lager, bia Sài Gòn Export, Sài Gòn Special và bia lonị ầ ả ẩ 333 đ c ng i tiêu dùng đánh giá r t cao vì ch t l ng n đ nh v i m c giá phù h p và cácượ ườ ấ ấ ượ ổ ị ớ ứ ợ d ch v h u mãi h p lý.ị ụ ậ ợ 6- Mô hình IFAS Đi m m nhể ạ : • Quy mô s n xu t l n.ả ấ ớ Vi c chuy n thành công ty c ph n đã nâng v n đi u l c a Sabeco lên h n 6400 tệ ể ổ ầ ố ề ệ ủ ơ ỉ đ ng v i h th ng các nhà máy bia công su t l n r i kh p 3 mi n.ồ ớ ệ ố ấ ớ ả ắ ề S n l ng bia đ t 1 t lít vào năm 2010, chi m h n 35% th ph n trong n c và trả ượ ạ ỉ ế ơ ị ầ ướ ở thành. . Công ty CP n c gi i khát Ch ng D ng v i d án xây d ng nhà máy m i côngướ ả ươ ươ ớ ự ự ớ su t 100 tri u lít/năm t i khu công nghi p M Ph c 3.ấ ệ ạ ệ ỹ ướ • Ch t l ng s n ph m ấ ượ ả ẩ 2000: H th ng Qu n lý Ch t l ng c a BVQI - ISO 9002:1994ệ ố ả ấ ượ ủ 2001: H th ng Qu n lý Ch t l ng c a BVQI - ISO 9001:2000ệ ố ả ấ ượ ủ Ch t l ng luôn đ c đ m b o n đ nh trên toàn h th ng s n xu t. Sabeco không ng ngấ ượ ượ ả ả ổ ị ệ ố ả ấ ừ nghiên c u nâng cao ch t l ng s n ph m ngày càng t t h n nh m mang đ n cho ng i tiêuứ ấ ượ ả ẩ ố ơ ằ ế ườ dùng ch t l ng t t nh t, luôn luôn đ m b o quy n l i c a ng i tiêu dùng và toàn b hấ ượ ố ấ ả ả ề ợ ủ ườ ộ ệ th ng phân ph i.ố ố • M ng l i phân b r ng kh p trên toàn qu c.ạ ướ ố ộ ắ ố SABECO có h th ng s n xu t s n ph m bao ph trên toàn qu c cùng v i h th ng phânệ ố ả ấ ả ẩ ủ ố ớ ệ ố ph i sâu và r ng trên kh p c n c đã k t n i 1200 nhà phân ph i đ ng th i g n trách nhi mố ộ ắ ả ướ ế ố ố ồ ờ ắ ệ c a h v i chi n l c phát tri n chung c a toàn công ty. V i h th ng phân ph i r ng kh pủ ọ ớ ế ượ ể ủ ớ ệ ố ố ộ ắ nên đã k p th i đáp ng đ c nhu c u kinh doanh và tiêu th c a th tr ng.ị ờ ứ ượ ầ ụ ủ ị ườ • Đ i ngũ cán b nhân viên trung thành có nhi u kinh nghi mộ ộ ề ệ B khung c a các nhà máy đa ph n là nh ng cán b kĩ s có kinh nghi m lâu năm làm vi c vàộ ủ ầ ữ ộ ư ệ ệ qu n lý, s l ng công nhân viên m i không chi m nhi u nhung cũng là nh ng k s hackả ố ượ ớ ế ề ữ ỹ ư khá và gi i đ c đào t o t nh ng đ i h c chính quy đúng chuyên ngành nh đ i h c Báchỏ ượ ạ ừ ữ ạ ọ ư ạ ọ Khoa Nhân l c, kinh nghi m và lòng trung thành cũng là m t trong các th m nh l n c a t ngự ệ ộ ế ạ ớ ủ ổ công ty. H chính là tài s n vô cùng quý giá mang đ n cho SABECO - Bia Sài Gòn nh ngọ ả ế ữ thành công v t b c ngày nay và trong t ng laiượ ậ ươ • Công ngh s n xu t tiên ti nệ ả ấ ế H u h t các nhà máy đ c đ u t dây chuy n s n xu t đ ng b v i các thi t b hi n đ iầ ế ượ ầ ư ề ả ấ ồ ộ ớ ế ị ệ ạ c a Hãng Krones – m t hãng n i ti ng th gi i v thi t b ngành Đ u ng. Có h th ng ki mủ ộ ổ ế ế ớ ề ế ị ồ ố ệ ố ể soát t đ ng, nên ch t l ng s n ph m cao và luôn n đ nh. Bên c nh đó, còn có h th ngự ộ ấ ượ ả ẩ ổ ị ạ ệ ố giám sát s li u, đ c c p nh t ghi l i trong máy hàng ngày, giúp cho qu n đ c phân x ngố ệ ượ ậ ậ ạ ả ố ưở và tr ng ca thu n l i trong vi c x lý nh ng s c , ho c đi u ch nh các thông s k thu tưở ậ ợ ệ ử ữ ự ố ặ ề ỉ ố ỹ ậ đ m b o ch t l ng s n ph m.ả ả ấ ượ ả ẩ Đi m y uể ế : • Thi u nguyên v t li u s n xu t.ế ậ ệ ả ấ Ph n l n nguyên li u v n ph i nh p kh u t n c ngoài cho nên Sabeco không th ch đ ngầ ớ ệ ẫ ả ậ ẩ ừ ướ ể ủ ộ trong vi c th c hi n s n xu t. Đi u này gây nh h ng to l n đ n ho t đ ng kinh doanh c aệ ự ệ ả ấ ề ả ưở ớ ế ạ ộ ủ Sabeco b i khi nguyên li u không đ s làm gi m đi năng l c s n xu t t đó s làm gi mớ ệ ủ ẽ ả ự ả ấ ừ ẽ ả l ng s n ph m trên th tr ng và có th không đáp ng đ c nhu c u tiêu dùng trên thượ ả ẩ ị ườ ể ứ ượ ầ ị tr ng. Ngoài ra, vi c nh p kh u nguyên v t li u cũng làm cho Sabeco có th b ép giáườ ệ ậ ẩ ậ ệ ể ị nguyên li u vì th s làm gi m l i nhu n thu đ c c a công ty này.ệ ế ẽ ả ợ ậ ượ ủ • Kh năng qu n tr còn nhi u thi u sót:ả ả ị ề ế B ph n k toán và tài chính c a Sabeco đang có v n đ . Hai b ph n k toán và tàiộ ậ ế ủ ấ ề ộ ậ ế chính tách r i nhau, đ c l p v i nhau v t ch c đã không ph c tùng nhau trong nhi m v nênờ ộ ậ ớ ề ổ ứ ụ ệ ụ chia c t v thông tin, s li u, th m chí s li u k toán còn b khóa ch t d i yêu c u b oắ ề ố ệ ậ ố ệ ế ị ặ ướ ầ ả m t thông tin.ậ H n th n a tơ ế ữ h ng hi u SABECO đang đ ng tr c nguy c b thâu tóm b iươ ệ ứ ướ ơ ị ở m t doanh nghi p n c ngoài là ộ ệ ướ SABECO ASIA PACIFIC, v n là đ i tác "đ c quy n bánố ố ộ ề hàng, phân ph i s n ph m và marketing" c a mình. Ngoài ra t i công ty này còn có hi nố ả ẩ ủ ạ ệ t ng tham nhũng, ki m soát thi u ch t ch c a các lãnh đ o c p cao. Chính đi u này đã gâyượ ể ế ặ ẽ ủ ạ ấ ề r t nhi u b t l i cho Sabeco.ấ ề ấ ợ • S n ph m c a công ty là s n ph m có c n:ả ẩ ủ ả ẩ ồ Chính vì đ c đi m này mà s n ph m c a công ty không ph i là s n ph m đ cặ ể ả ẩ ủ ả ả ẩ ượ khuy n khích tiêu dùng. Trên th tr ng, bia, r u luôn b li t kê vào m t trong nh ng m tế ị ườ ượ ị ệ ộ ữ ặ hàng h n ch tiêu dùng và ch u thu tiêu th đ c bi t. Đi u này đã t o ra thách th c to l nạ ế ị ế ụ ặ ệ ề ạ ứ ớ đ n ho t đ ng s n xu t và kinh doanh c a ngành.ế ạ ộ ả ấ ủ • Th ng hi u m nh:ươ ệ ạ Sabeco là m t th ng hi u m nh vì th d b m o danh th ng hi u này đ s n xu tộ ươ ệ ạ ế ễ ị ạ ươ ệ ể ả ấ đ gi . Đi u này đã gây nh h ng r t l n đ n uy tìn và hình nh c a công ty.ồ ả ề ả ưở ấ ớ ế ả ủ • Kh năng c nh tranh gi m:ả ạ ả Tuy Sabeco là m t th ng hi u m nh nh ng trên th tr ng thì Sabeco v n ph i ch uộ ươ ệ ạ ư ị ườ ẫ ả ị nhi u áp l c t phía các công ty khác cùng lĩnh v c kinh doanh. Là m t đ i th l n c aề ự ừ ự ộ ố ủ ớ ủ Sabeco và cũng là m t th ng hi u m nh, Habeco đã gây không ít áp l c cho công tyộ ươ ệ ạ ự này.Cùng v i đó là s xâm nh p c a các th ng hi u m i cũng làm cho s c nh tranh v iớ ự ậ ủ ươ ệ ớ ự ạ ớ Sabeco càng tr lên kh c li t. ở ố ệ ** Mô th c IFASứ Các nhân tố Đ quan tr ngộ ọ X p lo iế ạ T ng đi m quanổ ể tr ngọ Gi i thíchả Đi m m nhể ạ Quy mô s nả xu t l nấ ớ 0,1 2 0,2 Năng l c s nự ả xu t l nấ ớ Ch t l ng s nấ ượ ả ph m tôt.ẩ 0,15 4 0,6 T o d ng uy tínạ ự cho doanh nghiêp M ng l i phânạ ướ b r ng rãiố ộ 0,1 3 0,3 Thúc đ y tiêuẩ thụ Đ i ngũ cán bộ ộ nhân viên trung thành, giàu kinh nghi mệ 0,05 2 0,1 Đ y m nh ho tẩ ạ ạ đ ng s n xu t.ộ ả ấ Công ngh s nệ ả xu t tiên ti n.ấ ế 0,1 2 0,2 Nâng cao ch tấ l ng s n ph mượ ả ẩ Đi m y u:ể ế Thi u nguyênế li uệ 0.15 3 0.45 nh h ng đ nẢ ưở ế quá trình s nả xu tấ S n phả ẩm có c nồ 0.1 3 0.3 Không đ cượ khuy n khíchế Kh năng qu nả ả tr còn thi u sót.ị ế 0.15 3 0.45 Làm gi m v thả ị ế trên th tr ng.ị ườ Th ng hi uươ ệ m nhạ 0.05 2 0.1 nh h ng đ nả ưở ế uy tín Kh năng c nhả ạ tranh gi m.ả 0.05 2 0.1 Khó khăn h nơ trong kinh doanh T ngổ 2.8 Nh n xétậ : T mô th c IFAS đã xây d ng thì nh n th y r ng kh năng t n d ng đ cừ ứ ự ậ ấ ằ ả ậ ụ ượ nh ng đi m m nh cũng nh h n ch đ c nh ng đi m y u c a Sabeco là t t.ữ ể ạ ư ạ ế ượ ữ ể ế ủ ố 6- Mô th c TOWSứ SABECO Các đi m m nhể ạ 1.Sabeco có th ngươ hi u m nh(đ ng vệ ạ ứ ở ị trí 25 t p đoàn s nậ ả xu t bia l n nh t thấ ớ ấ ế gi i và th 3 Đôngớ ứ Nam Á) 2.S d ng h th ngử ụ ệ ố m ng l i phân ph iạ ướ ố đa d ng,v i đ c đi mạ ớ ặ ể n i b t là khách hàngổ ậ cũng tham gia tr c ti pự ế vào quá trình phân ph iố đó 3.Ch t l ng bia c aấ ượ ủ SABECO n đ nh, cóổ ị ch t l ng cao,t oấ ượ ạ Các đi m y uể ế 1.Quy mô m ng l iạ ướ ch a đáp ng yêuư ứ c u.ầ 2.SABECO đang mở r ng sang các lĩnhộ v c khác nh b tự ư ấ đ ng s n và tàiộ ả chính đang l là y uơ ế t canh tranh c t lõiố ố mà SABECO đã xây d ng ự 3. Ch t l ng ch aấ ượ ư đáp ng đ c t i đaứ ượ ố nhu c u c a kháchầ ủ hàng đ c bi t là t pặ ệ ậ kahchs hàng có thu đ c n t ng t tượ ấ ượ ố trong tâm trí c a kháchủ hàng. 4.SBECOr t chú tr ngấ ọ đ n vi c ng d ngế ệ ứ ụ tri t đ các công ngh ,ệ ể ệ k thu t tiên ti n đỹ ậ ế ể tri n khai t o ra cácể ạ dòng s n ph m phongả ẩ phú đáp ng t i đa nhuứ ố c u đa d ng c u kháchầ ạ ả hàng 5.SABECO ra đ iờ s m,chi m lĩnh thớ ế ị ph n r ng (35/%) và cóầ ộ xu h ng ngày càngướ m r ng th ph nở ộ ị ầ không ch trong n cỉ ướ mà còn ra c th tr ngả ị ườ qu c tố ế nh p caoậ Các c h iơ ộ 1.T c đ tăng tr ng c a ngành bia r uố ộ ưở ủ ượ c a Vi t Nam là t ng đ i l n ủ ệ ươ ố ớ 2. Vi t Nam đ c đánh giá là m t thệ ượ ộ ị tr ng ti m năng, v i t c đ tăngườ ề ớ ố ộ tr ng kinh t cao, v i dân s đông.ưở ế ớ ố 3.kh ng ho ng kinh t đã thu hút đ củ ả ế ượ m t t p khách hàng quay tr l i v i tiêuộ ậ ở ạ ớ dùng s n ph m n i đ aả ẩ ộ ị 4. Nhu c u s d ng bia r u n c gi iầ ử ụ ượ ướ ả khát ngày càng tăng 5.M t lo t các chính sách h tr t phíaộ ạ ỗ ợ ừ chính ph nh chi n dich u tiên ng iủ ư ế ư ườ chi n l c đi mế ượ ể m nh c h iạ ơ ộ +chi n l c thâm nh pế ượ ậ th tr ngị ườ +chi n l c phát tri nế ượ ể th tr ngị ườ Chi n l c đi mế ượ ể y u c h iế ơ ộ + Chi n l c phátế ượ tri n s n ph mể ả ẩ Vi t Nam tiêu dùng hàng Vi t Nam ,đánhệ ệ thu cao v i các lo i bia r u nh p kh uế ớ ạ ượ ậ ẩ Các thách th cứ 1. Th tr ng bia r u n c gi i khát cóị ườ ượ ướ ả s c nh tranh gay g t c a các đ i th khácự ạ ắ ủ ố ủ trong ngành đ n t trong n c cũng nhế ừ ướ ư n c ngoàinh HABECO,TRIBICO,HUDAướ ư TIGER,HEINEKEN… 2.Thói quen s d ng các đ u ng bia r uử ụ ồ ố ượ c a các hãng n c ngoàiủ ướ 3. S kh ng ho ng kinh t làm gi m nhuự ủ ả ế ả c u s d ng các lo i bia r uầ ử ụ ạ ượ 4. B ng th tr ng cao c pỏ ỏ ị ườ ấ 5.M ng l i r ng kh p nên s g p khóạ ướ ộ ắ ẽ ặ khăn trong công tác đi u hành m ng l iề ạ ướ . Chi n l c đi mế ượ ể m nh thách th cạ ứ +Chi n l c liên minhế ượ liên k tế Chi n l c đi mế ượ ể y u thách th cế ứ V- Chi n l c c a doanh nghi pế ượ ủ ệ : 1- Chi n l c c nh tranh- các chính sách tri n khai:ế ượ ạ ể Đ nâng cao năng l c c nh tranh, Sabeco đã s d ng chi n l c khác bi t hóa v s nể ự ạ ử ụ ế ượ ế ề ả ph m. ẩ T ngày 1-7-2009, bia chai Sài Gòn Lager - nhãn bia lâu đ i nh t c a Sabeco trên thừ ờ ấ ủ ị tr ng Vi t Nam đã thay “áo” m i v i thông đi p “V h p th i - V truy n th ng …”. Hìnhườ ệ ớ ớ ệ ẻ ợ ờ ị ề ố nh này mang tính m nh m , hi n đ i, b c c ch t ch nh ng v n gi l i đ c t t c nétả ạ ẽ ệ ạ ố ụ ặ ẽ ư ẫ ữ ạ ượ ấ ả u đi m truy n th ng v n có c a bia Sài Gòn Lager tr c đây, k t h p v i v bia ngon truy nư ể ề ố ố ủ ướ ế ợ ớ ị ề th ng không ch đem đ n cho khách hàng thân quen c a bia Sài Gòn m t tr i nghi m v số ỉ ế ủ ộ ả ệ ề ự đ i m i tinh t mà còn là c h i đ s n ph m ti p c n v i các khách hàng m i trong ngànhổ ớ ế ơ ộ ể ả ẩ ế ậ ớ ớ hàng bia. Ti p t c đ i m i hình nh s n ph m, t ngày 25 đ n 27-5-2010, Sabeco đã t ch c lế ụ ổ ớ ả ả ẩ ừ ế ổ ứ ễ ra m t s n ph m m i bia chai 333 Premium. Th ng hi u bia 333 là m t trong nh ng th ngắ ả ẩ ớ ươ ệ ộ ữ ươ hi u d n đ u ngành hàng bia c a Sabeco. S n ph m bia lon 333 là m t s n ph m truy nệ ẫ ầ ủ ả ẩ ộ ả ẩ ề th ng lâu đ i không ch đ c ng i tiêu dùng tín nhi m mà còn kh ng đ nh đ ng c p ch tố ờ ỉ ượ ườ ệ ẳ ị ẳ ấ ấ l ng trên th tr ng qu c t . S n ph m đã đ c xu t kh u và tin dùng trên 17 qu c gia,ượ ị ườ ố ế ả ẩ ượ ấ ẩ ố thành công ngay c trên các th tr ng khó tính nh Nh t B n, Úc, Đ c, Hà Lan, M …ả ị ườ ư ậ ả ứ ỹ V iớ s m nh ph c v khách hàng u ng bia ngày càng t t h n, đ a ra th tr ng s n ph m ch tứ ệ ụ ụ ố ố ơ ư ị ườ ả ẩ ấ l ng cao và d ch v t t, th a h ng tinh hoa t thành công c a s n ph m bia lon 333,ượ ị ụ ố ừ ưở ừ ủ ả ẩ Sabeco đã nghiên c u, phát tri n thành công s n ph m m i bia chai cao c p 333 Premium v iứ ể ả ẩ ớ ấ ớ mong mu n đem đ n ng i tiêu dùng Vi t Nam m t lu ng gió m i trong th ng th c s nố ế ườ ệ ộ ồ ớ ưở ứ ả ph m bia.ẩ Ho t đ ng đ i m i, nâng c p hình nh logo, h th ng nh n di n s n ph m c aạ ộ ổ ớ ấ ả ệ ố ậ ệ ả ẩ ủ Sabeco là nh ng b c đi kh i đ ng cho chi n l c phát tri n t ng th phù h p v i t m nhìnữ ướ ở ộ ế ượ ể ổ ể ợ ớ ầ dài h n c a Sabeco v xây d ng phát tri n th ng hi u, nâng t m k thu t công ngh , năngạ ủ ề ự ể ươ ệ ầ ỹ ậ ệ l c s n xu t...ự ả ấ 2- Chi n l c tăng tr ng- các chính sách tri n khai:ế ượ ưở ể Đ tăng tr ng thì Sabeco đã dùng chi n l c đa dang hoa san phâm. V i chi n l cể ưở ế ượ ̣ ́ ̉ ̉ ớ ế ượ này cùng v i s chu đông hôi nhâp trong c chê canh tranh, Sabeco co nh ng b c tăng tr ngớ ự ̉ ̣ ̣ ̣ ơ ́ ̣ ́ ữ ướ ưở v ng chăc.ữ ́ Hi n t i s n ph m Bia Sài gòn hi n đã có m t t i h n 20 qu c gia trên kh p 5ệ ạ ả ẩ ệ ặ ạ ơ ố ắ châu l c bao g m:ụ ồ • Châu Á : Cambodia, HongKong, Đài Loan, Hàn Qu c, Nh t, Malaysia, Singapore …ố ậ • Châu M : M , Canada ..ỹ ỹ • Châu Âu : Pháp, Đ c, Anh, Hà Lan, Nga, Th y Đi n, Áo, Th y Sĩ. Đan M ch…ứ ụ ể ụ ạ • Châu Phi : Ghana. • Châu Úc : Úc. Bên c nh đó, vi c tái c u trúc l i m ng l i phân ph i cũng đ c xem là m t trongạ ệ ấ ạ ạ ướ ố ượ ộ nh ng ho t đ ng trong chi n l c m r ng th tr ng c a SABECO. Năm 2006, trên c sữ ạ ộ ế ượ ở ộ ị ườ ủ ơ ở nghiên c u mô hình phân ph i hi n đ i c a th gi i và thành công c a các t p đoàn bia hàngứ ố ệ ạ ủ ế ớ ủ ậ đ u. Chín công ty c ph n th ng m i đ c hình thành thay th 36 chi nhánh phân ph i n mầ ổ ầ ươ ạ ượ ế ố ằ r i rác c n c. M ng l i phân ph i m i đã ph kín toàn qu c, cùng v i s tham gia tr cả ả ướ ạ ướ ố ớ ủ ố ớ ự ự ti p c a khách hàng, các s n ph m luôn đ n tay ng i tiêu dùng trong th i gian nhanh nh tế ủ ả ẩ ế ườ ờ ấ v i chi phí th p nh t.ớ ấ ấ Ngoài ra, công tác marketing qu ng bá th ng hi u còn đ c Ban Lãnhả ươ ệ ượ Đ o chú tr ng đ u t . Đ nh h ng c a Sabeco là xây d ng chi n l c marketing m nh, tăngạ ọ ầ ư ị ướ ủ ự ế ượ ạ c ng năng l c c nh tranh, nâng cao uy tín th ng hi u t o ra m c tăng tr ng, phát tri n nườ ự ạ ươ ệ ạ ứ ưở ể ổ đ nh b n v ng.ị ề ữ IV- Đánh giá t ch c c a Sabecoổ ứ ủ : 1- Lo i hình c u trúc t ch cạ ấ ổ ứ : Các phòng ban trong công ty : • Văn phòng t ng công tyổ • Ban tài chính – k toán.ế • Ban tiêu th - th tr ng – th ng hi u.ụ ị ườ ươ ệ • Ban qu n lý đ u t và phát tri n.ả ầ ư ể • Ban k thu t – s n xu tỹ ậ ả ấ • Ban cung ng.ứ Lo i hình c u trúc t ch c c a Sabeco là c u trúc ch c năng.ạ ấ ổ ứ ủ ấ ứ S đ c u trúcơ ồ ấ : Ban tài chính kế toán Ban tiêu th -ụ th tr ng-ị ườ th ngươ hi uệ Ban qu n lý đ uả ầ t và phátư tri nể Ban k thu t –ỹ ậ s n xu tả ấ Ban cung ngứ 2- Phong cách lãnh đ o chi n l cạ ế ượ : K ho ch công tác c a t ng đ n v , b ph n, th m chí c a t ng cá nhân ph i đ tế ạ ủ ừ ơ ị ộ ậ ậ ủ ừ ả ặ trong m t t ng th hài hòa, m i công vi c đ u ph i có ng i ch u trách nhi m. Đây chính làộ ổ ể ọ ệ ề ả ườ ị ệ kích thích tính t ch , năng su t, trách nhi m, hi u qu trong lao đ ng. ự ủ ấ ệ ệ ả ộ M t khác, đ i ngũặ ộ nhân viên, ngoài yêu c u có h c v n thì phong cách giao ti p, ng x , tinh th n trách nhi mầ ọ ấ ế ứ ử ầ ệ không ng ng ph n đ u rèn luy n v n lên, t t c vì s phát tri n c a Công ty là y u từ ấ ấ ệ ươ ấ ả ự ể ủ ế ố không th thi u. Hi n t i, trong toàn Công ty có g n 500 lao đ ng, trong đó 40% có trình để ế ệ ạ ầ ộ ộ đ i h c, 55% có trình đ cao đ ng, trung c p, th lành ngh , còn l i đ u có trình đ văn hóaạ ọ ộ ẳ ấ ợ ề ạ ề ộ l p 12, ph n l n anh ch em đ u có tu i đ i tr , nhi t tình, trách nhi m. Nh ng y u t trênớ ầ ớ ị ề ổ ờ ẻ ệ ệ ữ ế ố đ c bi u hi n ngay trong ch t l ng, m u mã trong t ng s n ph m tr c khi đ a ra thượ ể ệ ấ ượ ẫ ừ ả ẩ ướ ư ị tr ng và đ c k t tinh ngay trong hi u qu kinh doanh c a Công ty. Năm 2008, các chiườ ượ ế ệ ả ủ Ban giám đ cố nhánh c a Công ty đã s n xu t đ a ra th tr ng x p x 100 tri u lít bia, đi n hình là Chiủ ả ấ ư ị ườ ấ ỉ ệ ể nhánh t i Daklak s n xu t 34,3tri u lít/k ho ch 33 tri u lít, s n ph m đ a ra th tr ngạ ả ấ ệ ế ạ ệ ả ẩ ư ị ườ đ c đánh giá cao. Đi u đó cho they, Công ty Sabeco đã phát huy đ c s c m nh, làm chượ ề ượ ứ ạ ủ đ c công ngh .ượ ệ 3- Văn hóa doanh nghi pệ Văn hoá doanh nghi p chính là s th hi n tính đa d ng trong s th ng nh t v vănệ ự ể ệ ạ ự ố ấ ề hoá m t t ch c kinh t - xã h i. Nh n th c đung va chăm lo cu thê, khoa hoc cho s phátở ộ ổ ứ ế ộ ậ ứ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ự tri n văn hoá se t o m t n i l c b n b , co s c lan toa trong xa hôi va th ng tr ng, tao n nể ̃ ạ ộ ộ ự ề ỉ ́ ứ ̉ ̃ ̣ ̀ ươ ườ ̣ ề t ng v ng ch c cho s phát tri n lâu dài cho doanh nghiêp... Xây d ng văn hoá trong doanhả ữ ắ ự ể ̣ ự nghi p là c h i đ doanh nghi p ti p c n v i văn hoá trong kinh doanh, h ng t i m c tiêuệ ơ ộ ể ệ ế ậ ớ ướ ớ ụ t o l p th ng hi u làm nên m t b n s c văn hoá trong kinh doanh c a m i doanh nghi pạ ậ ươ ệ ộ ả ắ ủ ỗ ệ Vi t Nam.ệ Sabeco theo đánh giá c a gi i báo chí thì là 1 trong nh ng công ty c ph n luôn luônủ ớ ữ ổ ầ coi tr ng và nh n th c đúng đ n v Văn hóa doanh nghi p. Đ i v i lãnh đ o c a công tyọ ậ ứ ắ ề ệ ố ớ ạ ủ cũng đã đ t ra m c tiêu và đ t phá c a doanh nghi p chính là văn hóa doanh nghi p là m cặ ụ ộ ủ ệ ệ ụ tiêu hàng đ u và đi u ki n tiên quy t đ hình thành nên th ng hi u c a doanh nghi p, là hầ ề ệ ế ể ươ ệ ủ ệ ệ t t ng ch đ o c a công ty. Năm 2008, Tông Công ty cô phân Bia R u NGK Sai Gon đãư ưở ủ ạ ủ ̉ ̉ ̀ ượ ̀ ̀ vinh d nh n cúp vàng “Văn hóa Doanh nghi p”ự ậ ệ . Ch ng trình do B Văn hóa th thaoươ ộ ể du l ch k t h p v i Báo Đi n t T qu c t ch c.ị ế ợ ớ ệ ử ổ ố ổ ứ T lâu, Tông Công ty cô phân Bia R u NGK Sai Gon (Sabeco) v i nh ng san phâmừ ̉ ̉ ̀ ượ ̀ ̀ ớ ữ ̉ ̉ truyên thông, uy tin chât l ng cao phat triên manh me va bên v ng, t tin tr c thêm hôi nhâp̀ ́ ́ ́ ượ ́ ̉ ̣ ̃ ̀ ̀ ữ ự ướ ̀ ̣ ̣ v i vi tri la canh chim đâu đan trong nganh Bia R u NGK Viêt Nam. Ngoài m c tiêu phátớ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ượ ̣ ụ tri n b n v ng trong các chi n l c kinh doanh, ý th c gìn gi và phát tri n văn hóa doanhể ề ữ ế ượ ứ ữ ể nghi p là môt v n đ mà Sabeco luôn quan tâm. Nh ng giá tr văn hóa hi n h u trong s nệ ̣ ấ ề ữ ị ệ ữ ả ph m, th ng hi u c a Sabeco là s c m nh trong c nh tranh, kh ng đ nh hình nh c a doanhẩ ươ ệ ủ ứ ạ ạ ẳ ị ả ủ nghi p trong th ng tr ng, cùng chung tay góp ph n xây d ng n n văn hóa, văn minhệ ươ ườ ầ ự ề th ng m i trong s phát tri n chung c a đ t n c. Văn hoa doanh nghiêp cua Sabeco đ cươ ạ ự ể ủ ấ ướ ́ ̣ ̉ ượ thê hiên qua vi c giáo d c sâu r ng cho ng i lao đ ng ý th c đ c trách nhi m đóng góp̉ ̣ ệ ụ ộ ườ ộ ứ ượ ệ ngân sách nhà n c, ý th c gìn gi môi tr ng, quan tâm chê đô đãi ng ng i lao đ ng …ướ ứ ữ ườ ́ ̣ ộ ườ ộ t o s nh t trí cao trong ý th c m i ng i găn v i trach nhiêmạ ự ấ ứ ỗ ườ ́ ớ ́ ̣ “Chung tay vi công đông̀ ̣ ̀ ” đóng góp v i xã h i … tr thanh thông điêp co s c lan toa manh me, thân thiên, la nét văn hóa c aớ ộ ở ̀ ̣ ́ ứ ̉ ̣ ̃ ̣ ̀ ủ Sabeco. M i năm, Sabeco đã đóng góp và tài tr cho các ho t đ ng xã h i hàng ch c t đ ng.ỗ ợ ạ ộ ộ ụ ỉ ồ V i truy n th ng t ng thân t ng ái, các ho t đ ng c th nh xây nhà tình th ng, tìnhớ ề ố ươ ươ ạ ộ ụ ể ư ươ nghĩa, ph ng d ng m Vi t Nam anh hùng, đóng góp vào các qu v n đ ng c a xã h i... làụ ưỡ ẹ ệ ỹ ậ ộ ủ ộ m t nét đ p văn hóa r t đáng t hào c a toàn th CBCNV T ng Công ty C ph n Bia R uộ ẹ ấ ự ủ ể ổ ổ ầ ượ N c gi i khát Sài Gòn (Sabeco). Năm 2009, ch riêng t i công ty m đã trích qu và v nướ ả ỉ ạ ẹ ỹ ậ đ ng CBCNV đóng góp đ c 6,4 t đ ng cho các ho t đ ng xã h i và chi kho ng 10 t đ ngộ ượ ỉ ồ ạ ộ ộ ả ỉ ồ tài tr cho các ch ng trình vì c ng đ ng. Nh ng đi u này đã t o nên giá tr văn hóa doanhợ ươ ộ ồ ữ ề ạ ị nghi p c a Sabeco. Sabeco còn tài tr 3 t đ ng vào các h ng m c: Tài tr 2,6 t đ ng xâyệ ủ ợ ỉ ồ ạ ụ ợ ỉ ồ d ng hoàn ch nh 2 tr m y t xã Tân Bình và xã Yên L , huy n Nh Xuân. Hi n các công trìnhự ỉ ạ ế ễ ệ ư ệ đang trong giai đo n xây d ng và s khánh thành vào kho ng tháng 7-2010; tài tr 400 tri uạ ự ẽ ả ợ ệ đ ng cho vi c trao h c b ng, h tr đi u ki n h c t p cho các h c sinh di n chính sách c aồ ệ ọ ổ ỗ ợ ề ệ ọ ậ ọ ệ ủ huy n. Ngoài ra sabeco đã t ch c l trao h c b ng cho 245 h c sinh, sinh viên thu c hệ ổ ứ ễ ọ ổ ọ ộ ộ nghèo, con th ng – b nh binh, con m côi không n i n ng t a.ươ ệ ồ ơ ươ ự

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf74605474-thao-luan-quan-tri-chien-luoc-1-3582.pdf
Luận văn liên quan