Đề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng/biểu/sơ đồ Phần mở đầu CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.1. VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1. Khái niệm và phân loại thất nghiệp 1.1.2. Nguyên nhân thất nghiệp 1.1.3. Hậu quả của thất nghiệp 1.1.4. Các chính sách và biện pháp áp dụng nhằm hạn chế và khắc phục tình trạng thất nghiệp 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.2.1. Những công ước quốc tế về Thất nghiệp và Bảo hiểm thất nghiệp 1.2.2. Những nội dung cơ bản của Bảo hiểm thất nghiệp 1.3. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 1.3.1. Mô hình tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp là một nhánh của bảo hiểm xã hội 1.3.2. Mô hình tổ chức cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp độc lập 1.4. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở CÁC NƯỚC 1.4.1. Kinh nghiệm của Cộng hoà Liên bang Đức 1.4.2. Kinh nghiệm của Trung quốc 1.4.3. Bảo hiểm thất nghiệp tại Thái Lan 1.4.4. Đánh giá chung CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP, NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1.1. THỰC TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM 2.1.2. Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam 2.2. CÁC CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VÀ GIẢI QUYẾT TÈNH TRẠNG THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA. 2.2.1. Chính sách dân số 2.2.2. Trợ cấp thôi việc và mất việc làm 2.2.3. Xúc tiến xuất khẩu lao động 2.2.4. Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động 2.3. NHU CẦU THAM GIA VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.3.1. Nhu cầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp Khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam CHƯƠNG III: NỘI DUNG VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 3.1. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 3.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 3.2.1. Đối tượng áp dụng 3.2.2. Hình thức triển khai 3.2.3. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 3.2.4. Mức đóng góp bảo hiểm thất nghiệp 3.2.5. Mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 3.2.6. Các nội dung khác có liên quan 3.3. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 3.3.1. Mô hình tổ chức bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP 3.3.2. Mô hình tổ chức bảo hiểm thất nghiệp độc lập do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý 3.3.3. Mô hình tổ chức bảo hiểm thất nghiệp liên kết giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 3.4. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 3.4.1. Kiến nghị 3.4.2. Giải pháp tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf159 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3478 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan