Đề tài Tổng quan về công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC) 3 11. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN 3 12. SỨ MỆNH 4 13. GIÁ TRỊ CỐT LÕI . 4 14. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP . 4 15. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC . 7 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 8 21. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ . 8 22. KHỐI MÔI GIỚI 11 23. KHỐI Tư VẤN . 13 CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 15 CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC KINH DOANH QUỐC TẾ . 17

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2728 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổng quan về công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổng quan về công ty cổ phần chứng khoán rồng việt (vdsc).pdf
Luận văn liên quan