Đề tài Trình bày tóm tắt nội dung chống bán phá giá trong WTO. Phân tích nội dung nào là thuận lợi, khó khăn trong xuất khẩu ở Việt Nam

Hàng hóa của chúng ta có chi phí sản xuất thấp dẫn đến giá bán thấp nhưng vẫn bị cho là bán phá giá và chịu thuế xuất cao. Điều này dẫn đến giảm kim ngạch xuất khẩu và ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Trong thời gian tới chúng ta có thể sẽ phải gặp những vụ kiện bán phá giá mới, cho nên cần phải có những tìm hiểu đúc kết kinh nghiệm vả có phương án giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.

ppt54 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2658 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Trình bày tóm tắt nội dung chống bán phá giá trong WTO. Phân tích nội dung nào là thuận lợi, khó khăn trong xuất khẩu ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ LỜI MỞ ĐẦU II/ NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO 1. CÁC CÁCH HIỂU VỀ PHÁ GIÁ 2. BÁN PHÁ GIÁ…CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 3. BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 4. CƠ CHẾ BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ III/ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH XK Ở VIỆT NAM IV/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ V/ KẾT LUẬN Canada kiện Việt Nam hai vụ liên tới giày dép và tỏi. Thuế chống phá giá áp dụng cho tỏi của Việt Nam là 1,48 CAD/kg Các ngành đã từng bị kiện phá giá của Việt Nam là tỏi, giày dép, bột ngọt, cá tra, cá basa, bật lửa gas: EU kiện Việt Nam vụ liên quan tới giày dép và bột ngọt. Mức thuế chống phá giá đối với bột ngọt là 16,8%. Ba Lan kiện Việt Nam một vụ về bật lửa gas. Thuế chống phá giá là 0,09 EUR/chiếc. Mỹ kiện Việt Nam một vụ về cá tra, cá basa. Thuế chống phá giá áp đặt cho Việt Nam từ 38% đến 64%. Gạo của Việt Nam đã từng bị Columbia kiện vào năm 1994 với biên phá giá 9,7%. BÁN PHÁ GIÁ BỘT NGỌT BÁN PHÁ GIÁ CÁ BASA BÁN PHÁ GIÁ BẬT LỬA GAS BÁN PHÁ GIÁ GẠO MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN BÙITHỊ NHUNG(nhóm trưởng) 3004100218 NGUYỄN THỊ THIÊN NGA 3004100388 NGÔ THỊ THU HẰNG 3004100374 NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN 3004100338 VƯƠNG VĂN THUẬN 3009100251 NGUYỄN TOÀN SINH 3012100093 NGUYỄN TRỌNG HẬU 3001100048 NGUYỄN MINH NHẬT 3001100124

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttrinh_bay_tom_tat_noi_dung_chong_ban_pha_gia_trong_wto_2446.ppt
Luận văn liên quan