Đề tài Ứng dụng lý thuyết phân bố và đo lường công việc tại công ty TNHH năng lượng xanh

Khái niệm: chuẩn mực được đặt ra như là cơ sở để so sánh khi đo lường và xem xét sản lượng sản xuất tại đơn vị. Tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá khả năng và sự thành thạo của công nhân, qua đó nhà quản lý có thể dự đoán, hoạch định, kiểm soát các hoạt động. Mục đích: so sách khả năng hiện tại với với khả năng hoạch định và cải thiện thông qua chức năng kiểm tra.

ppt24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng lý thuyết phân bố và đo lường công việc tại công ty TNHH năng lượng xanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH Đề tài: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN BỐ VÀ ĐO LƯỜNG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH GVHD: PGS.TS. HỒ TIẾN DŨNG NHÓM 01 – ĐÊM 1 QTKD K19 Danh sách thành viên nhóm NỘI DUNG TRÌNH BÀY Phần 1: Lý thuyết về phân bố và đo lường công việc 1. Phân bố công việc 2. Tiêu chuẩn sản xuất và hoạt động 3. Đo lường công việc Phần 2: Thực tế tại bộ phận Kỹ thuật và bảo hành - Công ty TNHH Năng Lượng Xanh PHÂN BỐ CÔNG VIỆC Khái niệm: định rõ nội dung của từng công việc và xác định cách chia công việc trong phạm vi tổ chức. Mục đích: phân công rõ ràng, có phương thức và tiêu chuẩn đo lường đối với công việc nhằm phục vụ công tác quản trị. Phương pháp phân tích: (kỹ thuật cổ truyền) - Sơ đồ hoạt động - Sơ đồ vận hành - Sơ đồ phát triển Phương pháp phân tích Sơ đồ hoạt động: Chia 2 sự vận hành thành công việc thực hiện bởi công nhân & máy móc và chia chúng bằng 1 đường thẳng theo đúng tỉ lệ thời gian  sử dụng phương pháp thích hợp để giảm thời gian chết của công nhân & máy móc. Sơ đồ phát triển: Phân tích bên trong công việc (vị trí của từng cá nhân) và những công việc liên đới (từ vị trí này sang vị trí khác). Phương pháp phân tích Sơ đồ vận hành: Phân tích các hoạt động giữa những trục để tạo mô tả những hình tượng tổng sản phẩm  Phân loại từng hoạt động sản xuất thành 1 trong 5 loại chuẩn: thi hành, chuyên chở, lưu trữ, kiểm tra và trì hoãn Lợi ích: Cung cấp trình độ phân tích rộng rãi  Tất cả công việc đều được quan sát nhưng không công việc nào được xem xét sâu Nguyên tắc áp dụng Phân bố công việc Ảnh hưởng của môi trường đến phân bố công việc: Nhiệt độ, tiếng động, khí thở, ánh sáng quá độ và những thay đổi khác của môi trường. Luân chuyển công việc: luân chuyển trong thời gian ngắn => giảm nhàm chán, đơn điệu, tạo ra nhiều nhân tố kích thích bằng cách tăng thêm nhiều nhiệm vụ. Phân bố công việc Mở rộng công việc: Tái thiết/sửa đổi công việc => người lao động cảm thấy bị cuốn hút và có trách nhiệm hơn với công việc. Nâng cao chất lượng công việc: Thiết kế lại nội dung công việc => có ý nghĩa hơn => sự phấn khởi qua việc tạo điều kiện cho công nhân tham gia vào việc hoạch định, tổ chức, điều khiển công việc của họ. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ HOẠT ĐỘNG Khái niệm: chuẩn mực được đặt ra như là cơ sở để so sánh khi đo lường và xem xét sản lượng sản xuất tại đơn vị. Tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá khả năng và sự thành thạo của công nhân, qua đó nhà quản lý có thể dự đoán, hoạch định, kiểm soát các hoạt động. Mục đích: so sách khả năng hiện tại với với khả năng hoạch định và cải thiện thông qua chức năng kiểm tra. Tiêu chuẩn sản xuất và hoạt động Các tiêu chuẩn cấp bộ phận: Công nhân + thiết bị họ sử dụng khi đi vào hoạt động sẽ tạo thành một tiêu chuẩn nhóm cho sản lượng đội nhóm. Tập hợp tất cả các cá nhân và đội nhóm có thể lập ra tiêu chuẩn cấp bộ phận về chất lượng, khối lượng, tổng chi phí, tổng sản phẩm, ngày giao hàng. Các tiêu chuẩn cấp nhà máy Ở mức độ này, nhiều tiêu chuẩn được thêm vào để đánh giá, và một số tiêu chuẩn bị đối lập nhau. Tiêu chuẩn đánh giá khả năng ĐO LƯỜNG CÔNG VIỆC Khái niệm: là việc xác định mức độ và số lượng lao động trong nhiệm vụ sản xuất và hoạt động. Mục đích: Khi xác lập một chuẩn lao động cần xác định: Chọn người lao động trung bình Phạm vi thành thạo Kĩ thuật đo lường công việc ĐO LƯỜNG CÔNG VIỆC Chọn người lao động trung bình: cách tốt nhất là quan sát nhiều công nhân và ước đoán khả năng trung bình của họ. Phạm vi thành thạo: Khi thiết lập tiêu chuẩn công việc, nhà quản lý thường xem số lượng để đo lường khả năng thành thạo, còn chất lượng thuộc hàng tiêu chuẩn thứ 2 Những kỹ thuật đo lường công việc Không quan tâm đến tiêu chuẩn đo lường công việc: quản lý kém/ không có hiệu quả. Phương pháp dữ liệu quá khứ: thừa nhận các khả năng quá khứ cho khả năng quy ước. Sử dụng dữ liệu quá khứ như là những hướng dẫn chính xác để xác lập các tiêu chuẩn Phương pháp nghiên cứu thời gian trực tiếp: Bằng phương pháp bấm giờ/ “tính thì giờ công việc” Những kỹ thuật đo lường công việc Phương pháp tiếp cận nghiên cứu thời gian được định sẵn: Áp dụng đối với công việc chưa thực hiện nhưng đã có kế hoạch (bấm giờ + ghi hình). Phương pháp lấy mẫu công việc: dựa trên cơ sở những kỹ thuật lấy công việc làm mẫu đơn giản, ngẫu nhiên bắt nguồn từ lý thuyết thống kê. Phương pháp kết hợp phương pháp 2 và phương pháp 5: Phần 2: THỰC TẾ ÁP DỤNG TẠI BỘ PHẬN KỸ THUẬT & BẢO HÀNH CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH GIỚI THIỆU Công ty thương mại Thành lập: tháng 06/2008 Hoạt động kinh doanh chính: mua bán nhập khẩu máy tính xách tay đã qua sử dụng từ Úc, Anh về bán lại cho các đầu mối phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và bán lẻ cho khách hàng. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ PHẬN KỸ THUẬT VÀ BẢO HÀNH Gồm có 1 Trưởng phòng và 4 Nhân viên Chức năng, nhiệm vụ: Tư vấn cho khách hàng Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện bảo hành các sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp để thực hiện bảo hành các sản phẩm hư hỏng. Mô tả công việc Trưởng phòng: Quản lý, điều hành sắp xếp công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của cả phòng. Nhận chỉ thị trực tiếp từ BGĐ. Nhân viên: Trả lời câu hỏi của khách hàng, tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật. Kiểm tra sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng do khách hàng mang đến bảo hành. Liên hệ nhà cung cấp để bảo hành sản phẩm cho khách hàng. TIÊU CHÍ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Trình độ chuyên môn. Khả năng phản ứng linh hoạt. Kỹ năng tự điều hành công việc. Tiêu chí đánh giá Kết hợp các phòng ban khác đã tốt chưa: A, B, C Tư vấn cho BGĐ về kỹ thuật sản phẩm, giá cả Hoàn thành các nhiệm vụ của bộ phận: Thời gian bảo hành sản phẩm? Mức độ hài lòng khách hàng đối với sản phẩm được bản hành tại công ty? Mối quan hệ với các nhà cung cấp? Thời gian tiêu chuẩn cho mỗi lần nhận 1 yêu cầu bảo hành sản phẩm từ khách hàng: giải quyết 1 trường hợp 10 phút. Đo lường hiệu quả của bộ phận bảo trì theo PP lấy mẫu GREEN POWER Co. Ltd Your satisfaction drives us forward!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptqtsx_phan_bo_do_luong_2_129.ppt
Luận văn liên quan