Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện và than

(Bản scan) Cột A: Ghi tổng số điện đã tiêu thụ cho các tỉnh, thành phố thuộc các miền. Báo cáo nào cũng ghi đúng theo thứ tự giống theo như bảng danh mục các tỉnh, thành phố ở từng miền để dễ tổng hợp khỏi bị nhầm lẫn. Do yêu cầu quản lý, địa giới hành chính ở các tỉnh, thành phố có thể Nhà nước có thay đổi,khi ghi báo phải theo đúng bảng danh mục đã thay đổi đó.

pdf56 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 1839 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện và than, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3140_8_0836.pdf
Luận văn liên quan