Điều chế mono acryla của trimethylol propan (atmp) và khảo sát tiến trình phản ứng giữa atmp và 2,4 - Tdi

Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Mở đầu Phần 1: Điều chế monoester acrylat của trimethylolpropan Phần 2: Khảo sát tiến trình phản ứng trùng ngưng giữa 2,4-TDI và Mono Ester Acrylat của Trimethylol Propan Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2670 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều chế mono acryla của trimethylol propan (atmp) và khảo sát tiến trình phản ứng giữa atmp và 2,4 - Tdi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan