Điều chế nhiên liệu diesel sinh học (biodiesel) từ mỡ cá basa bằng phương pháp hóa siêu âm

ĐIỀU CHẾ NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC (BIODIESEL) TỪ MỠ CÁ BASA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA SIÊU ÂM NGUYỄN HỒNG THANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2712 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều chế nhiên liệu diesel sinh học (biodiesel) từ mỡ cá basa bằng phương pháp hóa siêu âm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenHongThanh.jpg
Luận văn liên quan