Điều chế và xác định các đặc tính của nano mangan dioxit theo phương pháp oxi hóa khử giữa KMnO4 VÀ (C6H5COO)2Mn

ĐIỀU CHẾ VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NANO MANGAN DIOXIT THEO PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA KHỬ GIỮA KMnO4 VÀ (C6H5COO)2Mn THÁI PHẠM TUYẾT PHƯƠNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Abstract Các Danh mục Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3614 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều chế và xác định các đặc tính của nano mangan dioxit theo phương pháp oxi hóa khử giữa KMnO4 VÀ (C6H5COO)2Mn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan